Introductie

De   nadruk   van   de   training   “Omgaan   met   (ziekte)verzuim   en   arbeidsongeschiktheid”   ligt   op   goed   werkgeverschap   en   dat   de   medewerker   zich gezien   voelt.   Wij   scharen   dit   onder   de   noemer   “Liefdevol   confronteren”   en   “veeleisend   helpen”.   Wij   nemen   niet   de   gesprekken   met   uw   zieke medewerker   uit   handen   maar   laten   u   inzicht   verwerven   in   alle   aspecten   waar   u   op   kunt   anticiperen   om   het   (ziekte)verzuimpercentage succesvol te reduceren en derhalve de effectiviteit in uw organisatie te vergroten.

Verantwoordelijkheid

De    werkgever    en    werknemer    zijn    zelf    volledig    verantwoordelijk    voor    (ziekte)verzuimbegeleiding    en    re-integratie    van    verzuimende werknemers.    Wij    kunnen    u    ondersteunen    bij    het    correct    en    adequaat    uitoefenen    van    deze    verantwoordelijkheid.    Wij    kunnen    uw leidinggevenden   en   het   P&O   personeel   trainen   aangaande   de   theorie   en   wetgeving   rondom   ziekteverzuim   alsook   de   gedragingen   rondom verzuim.   De   interactieve   en   praktische   benadering   gecombineerd   met   uw   eigen   casuïstiek   zullen   bijdragen   aan   het   vergroten   van   inzicht   in de   verschillende   aspecten   rondom   ziekteverzuim.   Ook   de   rol   van   de   bedrijfsarts   versus   die   van   leidinggevende   komen   ruimschoots   aan   bod en diverse praktische tips worden meegegeven.

Volledig beeld en redenen van het verzuim

Er   zijn   vele   oorzaken   voor   ziekte   mogelijk.   Vanuit   ons   vertrekpunt   “Ziekte   overkomt   je,   verzuim   is   een   keuze”    kan   door   een   actieve menselijke benadering het ziekteverzuim wel degelijk teruggebracht worden, zonder op de stoel te gaan zitten van medici. Het   is   echter   pas   mogelijk   om   de   al   dan   niet   medische   oorzaak   van   verzuim   vast   te   stellen,   wanneer   er   een   volledig   beeld   is   van   de verzuimende    medewerker.    Hierbij    doelen    wij    niet    alleen    op    de    mens    als    persoon    (gedrag),    maar    ook    de    eventueel    onderliggende problematiek zoals de werk- en privésituatie. Een integrale benadering als deze kan echter alleen succesvol zijn indien: hoger   management,   leidinggevende(n)   en   medewerker   bereid   zijn   om   hun   eigen   verantwoordelijkheid   in   geval   van   verzuim   niet   uit   de     weg te gaan; het (hoger) management van top naar down de medewerker wil en (met middelen) kan ondersteunen.

De training

De   training   wordt   gegeven   gedurende   drie   dagdelen.   Het   Poortwachtertraject   wordt   uiteengezet   door   twee   docenten   (arbeidsdeskundige   en bedrijfsarts/trainer)     waarbij     uw     eigen     casuïstiek     zal     worden     meegenomen.     Het     tweede     dagdeel,     gegeven     door     een     docent (bedrijfsarts/trainer),   staat   in   het   teken   van   inzicht   verwerven   waaronder   inzicht   in   ziekte   en   het   ziektegedrag,   disfunctioneren   en   conflicten, de   eigen   rollen   van   leidinggevenden   versus   die   van   de   bedrijfsarts,   de   verschillende   aanpak   van   langdurig   en   frequent   ziekteverzuim   en   het belastbaarheidsmodel.   Er   vinden   interactieve   sessies   plaats   waarbij   van   elkaar   wordt   geleerd   en   tips   en   suggesties   gegeven   kunnen   worden. Ook   zullen   praktische   handvatten   aangereikt   worden   om   effectieve   verzuimgesprekken   te   voeren.   Het   laatste   dagdeel   is   een   praktische aanvulling   en   extra   verdiepingsslag   op   het   tweede   dagdeel   met   nadruk   op   de   communicatie   tussen   leiding   en   verzuimende   medewerker. Door   middel   van   een   extra   (drama)   acteur   wordt   op   basis   van   uw   eigen   casuïstiek   verder   inzicht   en   bewustwording   gerealiseerd   rondom   het eigen gedrag en de gehanteerde (communicatieve) vaardigheden rondom ziekte.

Losse dagdelen ook te volgen

Het programma van de eerste twee dagdelen kunnen ook los worden gevolgd. Bij het tweede dagdeel is wel (enige) voorkennis van de wetgeving rondom ziekteverzuim vereist.

Maximaal aantal participanten

Het maximaal aantal participanten is 15 om interactiviteit te kunnen waarborgen. Bent u geïnteresseerd geraakt, neem dan contact met ons op!
S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Home  >>  Training  >>  Omgaan met ziekteverzuim
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
S10 ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid training
Interactieve en praktische benadering gecombineerd met uw eigen casuïstiek. Optioneel met (drama) acteur!
S10 ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid training Pagina inhoud: Maximaal aantal participanten Redenen van het verzuim Introductie De training Verantwoordelijkheid Losse dagdelen ook te volgen

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Optioneel met (drama) acteur!
S10 omgaan met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in een notendop naar boven naar boven

Omgaan met ziekteverzuim en

arbeidsongeschiktheid

Introductie

De     nadruk     van     de     training     “Omgaan     met     (ziekte)verzuim     en arbeidsongeschiktheid”    ligt    op    goed    werkgeverschap    en    dat    de medewerker    zich    gezien    voelt.    Wij    scharen    dit    onder    de    noemer “Liefdevol   confronteren”   en   “veeleisend   helpen”.   Wij   nemen   niet   de gesprekken   met   uw   zieke   medewerker   uit   handen   maar   laten   u   inzicht verwerven    in    alle    aspecten    waar    u    op    kunt    anticiperen    om    het (ziekte)verzuimpercentage    succesvol    te    reduceren    en    derhalve    de effectiviteit in uw organisatie te vergroten.

Verantwoordelijkheid

De   werkgever   en   werknemer   zijn   zelf   volledig   verantwoordelijk   voor (ziekte)verzuimbegeleiding      en      re-integratie      van      verzuimende werknemers.   Wij   kunnen   u   ondersteunen   bij   het   correct   en   adequaat uitoefenen      van      deze      verantwoordelijkheid.      Wij      kunnen      uw leidinggevenden   en   het   P&O   personeel   trainen   aangaande   de   theorie en   wetgeving   rondom   ziekteverzuim   alsook   de   gedragingen   rondom verzuim.   De   interactieve   en   praktische   benadering   gecombineerd   met uw   eigen   casuïstiek   zullen   bijdragen   aan   het   vergroten   van   inzicht   in de   verschillende   aspecten   rondom   ziekteverzuim.   Ook   de   rol   van   de bedrijfsarts   versus   die   van   leidinggevende   komen   ruimschoots   aan bod en diverse praktische tips worden meegegeven.

Volledig beeld en redenen van het verzuim

Er   zijn   vele   oorzaken   voor   ziekte   mogelijk.   Vanuit   ons   vertrekpunt “Ziekte   overkomt   je,   verzuim   is   een   keuze”    kan   door   een   actieve menselijke   benadering   het   ziekteverzuim   wel   degelijk   teruggebracht worden, zonder op de stoel te gaan zitten van medici. Het   is   echter   pas   mogelijk   om   de   al   dan   niet   medische   oorzaak   van verzuim    vast    te    stellen,    wanneer    er    een    volledig    beeld    is    van    de verzuimende   medewerker.   Hierbij   doelen   wij   niet   alleen   op   de   mens als     persoon     (gedrag),     maar     ook     de     eventueel     onderliggende problematiek zoals de werk- en privésituatie. Een   integrale   benadering   als   deze   kan   echter   alleen   succesvol   zijn indien: hoger   management,   leidinggevende(n)   en   medewerker   bereid zijn   om   hun   eigen   verantwoordelijkheid   in   geval   van   verzuim niet uit de  weg te gaan; het   (hoger)   management   van   top   naar   down   de   medewerker   wil en (met middelen) kan ondersteunen.

De training

De      training      wordt      gegeven      gedurende      drie      dagdelen.      Het Poortwachtertraject      wordt      uiteengezet      door      twee      docenten (arbeidsdeskundige   en   bedrijfsarts/trainer)   waarbij   uw   eigen   casuïstiek zal   worden   meegenomen.   Het   tweede   dagdeel,   gegeven   door   een docent   (bedrijfsarts/trainer),   staat   in   het   teken   van   inzicht   verwerven waaronder   inzicht   in   ziekte   en   het   ziektegedrag,   disfunctioneren   en conflicten,   de   eigen   rollen   van   leidinggevenden   versus   die   van   de bedrijfsarts,    de    verschillende    aanpak    van    langdurig    en    frequent ziekteverzuim    en    het    belastbaarheidsmodel.    Er    vinden    interactieve sessies   plaats   waarbij   van   elkaar   wordt   geleerd   en   tips   en   suggesties gegeven     kunnen     worden.     Ook     zullen     praktische     handvatten aangereikt   worden   om   effectieve   verzuimgesprekken   te   voeren.   Het laatste   dagdeel   is   een   praktische   aanvulling   en   extra   verdiepingsslag op   het   tweede   dagdeel   met   nadruk   op   de   communicatie   tussen   leiding en    verzuimende    medewerker.    Door    middel    van    een    extra    (drama) acteur    wordt    op    basis    van    uw    eigen    casuïstiek    verder    inzicht    en bewustwording     gerealiseerd     rondom     het     eigen     gedrag     en     de gehanteerde (communicatieve) vaardigheden rondom ziekte.

Losse dagdelen ook te volgen

Het programma van de eerste twee dagdelen kunnen ook los worden gevolgd. Bij het tweede dagdeel is wel (enige) voorkennis van de wetgeving rondom ziekteverzuim vereist.

Maximaal aantal participanten

Het maximaal aantal participanten is 15 om interactiviteit te kunnen waarborgen. Bent u geïnteresseerd geraakt, neem dan contact met ons op!
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid training

3

Training omgaan met ziekteverzuim
S10 ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid training
Interactieve en praktische benadering gecombineerd met uw eigen casuïstiek. Met (drama) acteur!