Interim verandermanagement

"It   is   not   the   strongest   species   that   survive,   nor   the   most   intelligent,   it   is   the   one   most   adaptable   to   change"    schreef   Charles   Darwin.   In   feite geldt   dit   ook   voor   bedrijven.   Bedrijven   die   zich   voortdurend   aanpassen   zullen   overleven.   Veranderen   om   het   veranderen   is   echter   een verkeerde insteek en zal onherroepelijk tot weerstand leiden.  Vaak   liggen   er   aan   veranderprocessen   gegronde   redenen,   problemen   en/of   concrete   doelen   ten   grondslag.   Soms   bestaat   er   een   noodzaak voor   verandering,   maar   is   het   niet   geheel   duidelijk   hoe   of   waar   te   starten.   Wij   kunnen   u   ondersteunen   bij   het   op   positieve   wijze   doorvoeren van de veranderingen die u voor ogen heeft. Van advies tot implementatie. 

Verschillende benaderingswijzen

Ieder   bedrijf   is   uniek   en   er   zijn   meerdere   wegen   die   naar   Rome   leiden.   Afhankelijk   van   uw   type   bedrijf,   bedrijfscultuur   en   persoonlijke voorkeur   zult   u   veranderingen   via   een   bepaalde   benadering   wensen   door   te   voeren.   Veranderingen   en   optimalisaties   doorvoeren   van Kwaliteit,   Arbo   en   Milieu-managementsystemen   vereisen   een   andere   aanpak,   kennis   en   expertise   dan   bedrijfsproces-optimalisatie   via ‘business    analysis’    en    modelleringstechnieken.    Hetzelfde    geldt    voor    verandermanagement.    Wij    kunnen    via    (een    combinatie    van) verschillende consulenten de maatwerkondersteuning bieden, die het beste past bij uw specifieke vraag, uw voorkeur en organisatie. 

Verandermanagement is maatwerk

Verandermanagement   is   maatwerk   bij   uitstek.   De   wijze   waarop   er   invulling   gegeven   wordt   aan   het   ‘change   management’   is   afhankelijk   van uw   vraag.   Zo   kan   er   sprake   zijn   van   een   specifieke   klantbehoefte,   een   cultuurveranderingsprogramma,   wijzigingen   in   de   overlegstructuren, wijzigingen   in   de   afdelingsstructuren,   of   het   aanpassen   van   interne   en   externe   communicatie.   Ook   kan   er   sprake   zijn   van   een   onderliggend probleem.  Bij   het   doorvoeren   van   veranderprocessen   streven   wij   ernaar   om   draagvlak   te   creëren   en   bedrijfstrots   te   behouden   of   te   realiseren.   Wij combineren verander-, sales- en marketingmanagementervaringen met training-, coaching- en communicatietechnieken. Bij    uw    veranderproces    kunnen    wij    complete    teams    managen    en    coachen    en    hierbij    ondersteuning    bieden    op    directie-    en managementniveau. 

Analyse van de problematiek

Soms   moeten   veranderingen   aangepakt   worden   bij   de   bron.   Voorafgaand   aan   het   doorvoeren   van   de   beoogde   verandering,   kunnen oorzaken   aan   het   licht   worden   gebracht   door   (bron)analyse   van   de   problematiek.   Dit   betekent   dat   wij   met   een   gezond   kritische   blik   zullen kijken   naar   het   bedrijfsfundament.   In   meerdere   situaties   is   deze   stap   essentieel   gebleken   om   een   solide   fundament   te   leggen   waarop verder gebouwd kan worden, zodat de veranderingen succesvol kunnen worden gerealiseerd.  Wij   peilen   de   huidige   situatie   en   de   gewenste   toekomstige   situatie.   Wij   brengen   de   condities   voor   de   (organisatorische)   verandering   in kaart, waarbij de doelstellingen, de gewenste situatie, activiteiten en mijlpalen worden beschreven.

Van weerstand naar verbinding

Veranderingen   doorvoeren   is   complex   en   niet   in   de   laatste   plaats   vanwege   de   mensen   die   de   veranderingen   ondervinden.   Weerstand   zal optreden.   Wij   stellen:   “zonder   weerstand   geen   verandering”.   Wij   dragen   er   zorg   voor   dat   bij   het   doorvoeren   van   veranderingen,   de   mensen bewegen   van   weerstand   naar   verbinding.   Eenieder   die   er   bij   de   veranderingen   toe   doet   zal   bij   dit   proces   betrokken   worden.   Wij   voorkomen dat het “ja-zeggen” en “nee-doen” wordt.

Optioneel uitvoeren van assessments

Uit   onze   assessment   kunnen   we   conclusies   trekken   waarin   de   kracht   van   uw   medewerkers   zit   en   hoe   die   optimaal   benut   kan   worden.   Als onderdeel   van   het   veranderingsproces,   kunnen   wij   u   tonen   waar   uw   medewerkers   goed   in   zijn,   wat   u   ze   (het   best)   kunt   laten   doen,   of      juist probleemgebieden   aangeven.   Met   u   kunnen   wij   uw   medewerkers   stimuleren   en   motiveren.   Dit   door   hen   verantwoordelijkheid   te   laten nemen   en   te   geven   en   door   binnen   de   functies   variatie   in   de   taken   te   brengen.   Dit   betekent   dat   er   soms   een   zet   in   een   andere   richting gegeven   zal   worden,   afdelingen   anders   ingedeeld   worden   en/of   taken   en   verantwoordelijkheden   verschoven   zullen   worden.   Wij   bieden hiervoor   teambuilding   aan.   Het   bewandelen   van   een   veranderproces   betekent   veel   en   duidelijk   communiceren,   op   alle   niveaus   in   uw organisatie. Wij zijn ons hiervan bewust en verzorgen dit graag voor u! 
S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Home  >>  Business consultancy overzicht  >>  Interim management  >>  Verandermanagement
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
Kosten kunnen worden bespaard door onderbouwde veranderingen door te voeren. Goed verandermanagement is hierbij essentieel.
kosten besparen met S10 consultancy verandermanagement kosten besparen met S10 consultancy verandermanagement

Verandermanagement

S10 verandermanagement in een notendop Pagina inhoud: Optioneel uitvoeren van assessments Verandermanagement is maatwerk Interim verandermanagement Analyse van de problematiek Verschillende benaderingswijzen Van weerstand naar verbinding naar boven naar boven

Verandermanagement

Interim verandermanagement

"It   is   not   the   strongest   species   that   survive,   nor   the   most   intelligent,   it is   the   one   most   adaptable   to   change"    schreef   Charles   Darwin.   In   feite geldt     dit     ook     voor     bedrijven.     Bedrijven     die     zich     voortdurend aanpassen   zullen   overleven.   Veranderen   om   het   veranderen   is   echter een verkeerde insteek en zal onherroepelijk tot weerstand leiden. Vaak   liggen   er   aan   veranderprocessen   gegronde   redenen,   problemen en/of   concrete   doelen   ten   grondslag.   Soms   bestaat   er   een   noodzaak voor   verandering,   maar   is   het   niet   geheel   duidelijk   hoe   of   waar   te starten.    Wij    kunnen    u    ondersteunen    bij    het    op    positieve    wijze doorvoeren   van   de   veranderingen   die   u   voor   ogen   heeft.   Van   advies tot implementatie.

Verschillende benaderingswijzen

Ieder    bedrijf    is    uniek    en    er    zijn    meerdere    wegen    die    naar    Rome leiden.   Afhankelijk   van   uw   type   bedrijf,   bedrijfscultuur   en   persoonlijke voorkeur   zult   u   veranderingen   via   een   bepaalde   benadering   wensen door    te    voeren.    Veranderingen    en    optimalisaties    doorvoeren    van Kwaliteit,   Arbo   en   Milieu-managementsystemen   vereisen   een   andere aanpak,    kennis    en    expertise    dan    bedrijfsproces-optimalisatie    via ‘business   analysis’   en   modelleringstechnieken.   Hetzelfde   geldt   voor verandermanagement.     Wij     kunnen     via     (een     combinatie     van) verschillende   consulenten   de   maatwerkondersteuning   bieden,   die   het beste past bij uw specifieke vraag, uw voorkeur en organisatie.

Verandermanagement is maatwerk

Verandermanagement   is   maatwerk   bij   uitstek.   De   wijze   waarop   er invulling   gegeven   wordt   aan   het   ‘change   management’   is   afhankelijk van   uw   vraag.   Zo   kan   er   sprake   zijn   van   een   specifieke   klantbehoefte, een         cultuurveranderingsprogramma,         wijzigingen         in         de overlegstructuren,     wijzigingen     in     de     afdelingsstructuren,     of     het aanpassen   van   interne   en   externe   communicatie.   Ook   kan   er   sprake zijn van een onderliggend probleem.  Bij    het    doorvoeren    van    veranderprocessen    streven    wij    ernaar    om draagvlak   te   creëren   en   bedrijfstrots   te   behouden   of   te   realiseren.   Wij combineren    verander-,    sales-    en    marketingmanagementervaringen met training-, coaching- en communicatietechnieken.  Bij    uw    veranderproces    kunnen    wij    complete    teams    managen    en coachen      en      hierbij      ondersteuning      bieden      op      directie-      en managementniveau. 

Analyse van de problematiek

Soms     moeten     veranderingen     aangepakt     worden     bij     de     bron. Voorafgaand    aan    het    doorvoeren    van    de    beoogde    verandering, kunnen   oorzaken   aan   het   licht   worden   gebracht   door   (bron)analyse van   de   problematiek.   Dit   betekent   dat   wij   met   een   gezond   kritische blik   zullen   kijken   naar   het   bedrijfsfundament.   In   meerdere   situaties   is deze   stap   essentieel   gebleken   om   een   solide   fundament   te   leggen waarop    verder    gebouwd    kan    worden,    zodat    de    veranderingen succesvol kunnen worden gerealiseerd.  Wij   peilen   de   huidige   situatie   en   de   gewenste   toekomstige   situatie. Wij   brengen   de   condities   voor   de   (organisatorische)   verandering   in kaart,   waarbij   de   doelstellingen,   de   gewenste   situatie,   activiteiten   en mijlpalen worden beschreven.

Van weerstand naar verbinding

Veranderingen   doorvoeren   is   complex   en   niet   in   de   laatste   plaats vanwege   de   mensen   die   de   veranderingen   ondervinden.   Weerstand zal   optreden.   Wij   stellen:   “zonder   weerstand   geen   verandering”.   Wij dragen   er   zorg   voor   dat   bij   het   doorvoeren   van   veranderingen,   de mensen   bewegen   van   weerstand   naar   verbinding.   Eenieder   die   er   bij de   veranderingen   toe   doet   zal   bij   dit   proces   betrokken   worden.   Wij voorkomen dat het “ja-zeggen” en “nee-doen” wordt.

Optioneel uitvoeren van assessments

Uit   assessment   kunnen   we   conclusies   trekken   waarin   de   kracht   van uw    medewerkers    zit    en    hoe    die    optimaal    benut    kan    worden.   Als onderdeel   van   het   veranderingsproces,   kunnen   wij   u   tonen   waar   uw medewerkers   goed   in   zijn,   wat   u   ze   (het   best)   kunt   laten   doen,   of   juist probleemgebieden    aangeven.    Met    u    kunnen    wij    uw    medewerkers stimuleren   en   motiveren.   Dit   door   hen   verantwoordelijkheid   te   laten nemen   en   te   geven   en   door   binnen   de   functies   variatie   in   de   taken   te brengen.   Dit   betekent   dat   er   soms   een   zet   in   een   andere   richting gegeven   zal   worden,   afdelingen   anders   ingedeeld   worden   en/of   taken en    verantwoordelijkheden    verschoven    zullen    worden.    Wij    bieden hiervoor   teambuilding   aan.   Het   bewandelen   van   een   veranderproces betekent    veel    en    duidelijk    communiceren,    op    alle    niveaus    in    uw organisatie.   Wij   zijn   ons   hiervan   bewust   en   verzorgen   dit   graag   voor u!
Uw partner in bedrijfsvoering
kosten besparen met S10 consultancy verandermanagement
Verandermanagement
Kosten kunnen worden bespaard door onderbouwde veranderingen door te voeren. Goed verandermanagement is hierbij essentieel.

2

naar boven naar boven kosten besparen met S10 consultancy verandermanagement