Introductie secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire   arbeidsvoorwaarden   zijn   de   beloningen   /   voorwaarden   die   gelden   bovenop   de   primaire   arbeidsvoorwaarden   (waaronder   salaris, vakantiegeld,   vakantiedagen,   arbeidsduur,   werkzaamheden).   De   secundaire   arbeidsvoorwaarden   kunnen   zowel   van   financiële   als   van   niet- financiële aard zijn.

Het personeelshandboek

Vaak   worden   de   secundaire   arbeidsvoorwaarden   verwerkt   in   een   personeelshandboek   (ook   wel   personeelsregeling   of   personeelsreglement genoemd).   Zo’n   handboek   geeft   een   overzicht   van   uw   organisatie   en   biedt   een   leidraad   voor   het   voeren   van   uw   personeelsbeleid.   Het handboek   wordt   van   toepassing   verklaard   in   de   arbeidscontracten.   Gewoonlijk   tekent   iedere   medewerker   voor   het   hebben   ontvangen   en het   zullen   conformeren   aan   de   bepalingen   in   dit   handboek.   De   beschreven   arbeidsvoorwaarden   in   het   handboek   kunnen   een   cao aanvullen, of ‘op zich staan’ indien er geen cao van kracht is.

Voorbeelden secundaire arbeidsvoorwaarden

Regelingen  die onder andere onder secundaire arbeidsvoorwaarden vallen zijn: Verlofdagenregelingen Kinderopvangregeling Pensioenregeling Optieregeling Bonusregelingen Dertiende maand Telewerken Telefoonvergoeding Reiskostenvergoeding Scholing en studiefaciliteiten Fiets van de zaak Auto van de zaak Sporten via het werk

Minimum eisen secundaire arbeidsvoorwaarden

Er   zijn   arbeidsvoorwaarden   waarvoor   in   de   wet   een   minimum   staat.   Als   een   cao   voor   uw   organisatie   van   toepassing   is,   staan   daarin meestal   ook   bepalingen   over   de   arbeidsvoorwaarden   die   voor   uw   organisatie   gelden.   Uw   secundaire   arbeidsvoorwaarden   mogen   noch tegen   de   wet,   noch   tegen   een   geldende   cao   ingaan.    Voor   uw   medewerkers   mag   uw   organisatie   wel   in   positieve   zin   afwijken   van   de wettelijke regels of de cao.

Scan van uw secundaire arbeidsvoorwaarden of personeelshandboek?

Wilt   u   weten   of   de   wettelijke   kaders   of   de   cao   op   correcte   wijze   door   uw   organisatie   is   verwerkt   in   de   secundaire   arbeidsvoorwaarden?   Laat S10 consultancy de secundaire arbeidsvoorwaarden scan uitvoeren! Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Toezicht op de naleving van cao-afspraken

Op   basis   van   een   wettelijke   bevoegdheid   kunnen   cao-partijen   toezien   op   de   naleving   van   cao-afspraken   en   indien   nodig   overgaan   tot handhaving. Zie hier  een onderzoek rapportage: Toezicht op de naleving van cao-afspraken. Zie   hier    een   uitspraak   aangaande   het   opleggen   van   een   forfaitaire   schadevergoeding   wegens   niet   meewerken   aan   onderzoek   naar naleving CAO Uitzendkrachten: boete 100.000 euro. S10 consultancy ®   ook voor UW secundaire arbeidsvoorwaarden!
S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Home  >>  Kosten besparen overzicht  >>  Scan secundaire arbeidsvoorwaarden
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
S10 secundaire arbeidsvoorwaarden scan icon klein S10 personeelshandboek
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
S10 secundaire arbeidsvoorwaarden scan icon groot
Voorkom boetes en/of schadevergoedingen. Laat uw arbeidsvoorwaarden door ons scannen!

Secundaire arbeidsvoorwaarden scan

en/of personeelshandboek scan
S10 secundaire arbeidsvoorwaarden scan in een notendop Pagina inhoud: Toezicht naleving van cao-afspraken Voorbeelden Secundaire arbeidsvoorwaarden Minimum eisen Het personeelshandboek Scan secundaire arbeidsvoorwaarden
Ook relevant: Onderzoeksrapportage: Toezicht op de naleving van cao-afspraken Relevante uitspraak: het opleggen van een forfaitaire schadevergoeding
naar boven naar boven

Personeelshandboek scan

en/of secundaire arbeidsvoorwaarden

Introductie secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire   arbeidsvoorwaarden   zijn   de   beloningen   /   voorwaarden   die gelden   bovenop   de   primaire   arbeidsvoorwaarden   (waaronder   salaris, vakantiegeld,     vakantiedagen,     arbeidsduur,     werkzaamheden).     De secundaire   arbeidsvoorwaarden   kunnen   zowel   van   financiële   als   van niet-financiële aard zijn.

Het personeelshandboek

Vaak    worden    de    secundaire    arbeidsvoorwaarden    verwerkt    in    een personeelshandboek          (ook          wel          personeelsregeling          of personeelsreglement   genoemd).   Zo’n   handboek   geeft   een   overzicht van   uw   organisatie   en   biedt   een   leidraad   voor   het   voeren   van   uw personeelsbeleid.   Het   handboek   wordt   van   toepassing   verklaard   in   de arbeidscontracten.    Gewoonlijk    tekent    iedere    medewerker    voor    het hebben   ontvangen   en   het   zullen   conformeren   aan   de   bepalingen   in   dit handboek.    De    beschreven    arbeidsvoorwaarden    in    het    handboek kunnen   een   cao   aanvullen,   of   ‘op   zich   staan’   indien   er   geen   cao   van kracht is.

Voorbeelden secundaire arbeidsvoorwaarden

Regelingen      die   onder   andere   onder   secundaire   arbeidsvoorwaarden vallen zijn: Verlofdagenregelinge n Kinderopvangregeling Pensioenregeling Optieregeling Bonusregelingen Dertiende maand Telewerken Telefoonvergoeding Reiskostenvergoeding Scholing en studiefaciliteiten Fiets van de zaak Auto van de zaak Sporten via het werk

Minimum eisen secundaire arbeidsvoorwaarden

Er   zijn   arbeidsvoorwaarden   waarvoor   in   de   wet   een   minimum   staat. Als    een    cao    voor    uw    organisatie    van    toepassing    is,    staan    daarin meestal    ook    bepalingen    over    de    arbeidsvoorwaarden    die    voor    uw organisatie   gelden.   Uw   secundaire   arbeidsvoorwaarden   mogen   noch tegen    de    wet,    noch    tegen    een    geldende    cao    ingaan.     Voor    uw medewerkers   mag   uw   organisatie   wel   in   positieve   zin   afwijken   van   de wettelijke regels of de cao.

Scan       

van       

uw       

secundaire       

arbeidsvoorwaarden       

of

personeelshandboek?

Wilt   u   weten   of   de   wettelijke   kaders   of   de   cao   op   correcte   wijze   door uw    organisatie    is    verwerkt    in    de    secundaire    arbeidsvoorwaarden? Laat    S10    consultancy    de    secundaire    arbeidsvoorwaarden    scan uitvoeren! Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Toezicht op de naleving van cao-afspraken

Op   basis   van   een   wettelijke   bevoegdheid   kunnen   cao-partijen   toezien op    de    naleving    van    cao-afspraken    en    indien    nodig    overgaan    tot handhaving.    Zie    hier     een    onderzoek    rapportage:    Toezicht    op    de naleving van cao-afspraken. Zie   hier    een   uitspraak   aangaande   het   opleggen   van   een   forfaitaire schadevergoeding    wegens    niet    meewerken    aan    onderzoek    naar naleving CAO Uitzendkrachten: boete 100.000 euro. S10 consultancy ® , ook voor UW secundaire arbeidsvoorwaarden!
S10 secundaire arbeidsvoorwaarden scan icon groot
S10 personeelshandboek
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 secundaire arbeidsvoorwaarden scan icon klein
Kostenbesparingen: Scan arbeidsvoorwaarden

1

Meer details Meer details Meer details Meer details naar boven naar boven
Voorkom boetes en/of schadevergoedingen. Laat uw arbeidsvoorwaarden door ons scannen!