Arbeidscontracten en wettelijke regels

Uw   arbeidscontracten   dienen   correct   en   volgens   de   geldende   regels   opgesteld   te   zijn.   Voldoen   uw   arbeidscontracten   niet   aan   de   wettelijke regels,   dan   kunnen   de   contracten   nietig   worden   verklaard.   Dit   nietig   verklaren   gaat   vaak   gepaard   met   een   bedrag   of   een   boete   die   uw bedrijf aan de overheid en/of betreffende werknemers moet betalen.

Arbeidscontracten scan

Wij   kunnen   voor   u   uw   arbeidscontracten   scannen.   Tijdens   onze   scan   zullen   we   onder   meer   nagaan   of   alle   wettelijk   verplichte   informatie aanwezig is, of aan de minimumeisen van loon en arbeidsvoorwaarden wordt voldaan en of een cao van toepassing is.

Scan van andere overeenkomsten

Ook   andere   contracten   kunnen   wij   voor   u   scannen.   Indien   u   bijvoorbeeld   een   ZZP-er   inhuurt   op   basis   van   een   overeenkomst   van   opdracht kan er in sommige gevallen geoordeeld worden dat er sprake is van een arbeidscontract. Er is sprake van een arbeidscontract wanneer: er een gezagsverhouding is u loon betaalt aan de werknemer de werknemer de arbeid zelf verricht Het   gaat   echter   niet   alleen   om   wat   er   in   de   overeenkomst   staat,   maar   ook   hoe   in   de   praktijk   met   de   overeenkomst   wordt   omgegaan, specifiek   de   wijze   waarop   uitvoering   aan   de   overeenkomst   is   gegeven.   De   feitelijke   omstandigheden   zijn   hierbij   doorslaggevend.   Als   u   als opdrachtgever   een   ZZP-er,   al   dan   niet   bewust,   behandelt   als   een   werknemer   ( "je   moet   om   9   uur   beginnen   en   mijn   instructies   opvolgen" ) dan   zijn   de   Belastingdienst   en/of   Inspectie   SZW   van   het   ministerie   van   Sociale   Zaken   en   Werkgelegenheid,   al   snel   van   mening   dat   er sprake is van schijnzelfstandigheid! Verder   kunnen   wij   u   informeren   over   de   consequenties   van   bepaalde   arbeidscontracten   (nul-uren   contracten,   overeenkomst   van   opdracht, arbeidscontracten voor bepaalde tijd e.a.). Zijn uw contracten correct geïmplementeerd? Laat S10 consultancy ®  de arbeidscontracten scan uitvoeren!
S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Home  >>  Kosten besparen overzicht  >>  Scan arbeidscontracten
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
S10 arbeidscontracten scan icon klein
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
S10 arbeidscontracten scan icon groot
U bespaart kosten door naheffingen en/of boetes te voorkomen. Laat uw arbeidscontracten door ons scannen!
S10 arbeidscontracten scan in een notendop Pagina inhoud: Scan van andere overeenkomsten Arbeidscontracten en wettelijke regels Arbeidscontracten scan

Arbeidscontracten scan

Voorkom naheffingen en/of boetes
Opent in nieuwe tab afbeelding Opent in nieuwe tab afbeelding Opent in nieuwe tab afbeelding naar boven naar boven

Arbeidscontracten scan

Voorkom naheffingen en/of boetes

Arbeidscontracten en wettelijke regels

Uw   arbeidscontracten   dienen   correct   en   volgens   de   geldende   regels opgesteld   te   zijn.   Voldoen   uw   arbeidscontracten   niet   aan   de   wettelijke regels,   dan   kunnen   de   contracten   nietig   worden   verklaard.   Dit   nietig verklaren   gaat   vaak   gepaard   met   een   bedrag   of   een   boete   die   uw bedrijf aan de overheid en/of betreffende werknemers moet betalen.

Arbeidscontracten scan

Wij   kunnen   voor   u   uw   arbeidscontracten   scannen.   Tijdens   onze   scan zullen   we   onder   meer   nagaan   of   alle   wettelijk   verplichte   informatie aanwezig       is,       of       aan       de       minimumeisen       van       loon       en arbeidsvoorwaarden wordt voldaan en of een cao van toepassing is.

Scan van andere overeenkomsten

Ook    andere    contracten    kunnen    wij    voor    u    scannen.    Indien    u bijvoorbeeld   een   ZZP-er   inhuurt   op   basis   van   een   overeenkomst   van opdracht    kan    er    in    sommige    gevallen    geoordeeld    worden    dat    er sprake is van een arbeidscontract. Er is sprake van een arbeidscontract wanneer: er een gezagsverhouding is u loon betaalt aan de werknemer de werknemer de arbeid zelf verricht Het   gaat   echter   niet   alleen   om   wat   er   in   de   overeenkomst   staat,   maar ook    hoe    in    de    praktijk    met    de    overeenkomst    wordt    omgegaan, specifiek    de    wijze    waarop    uitvoering    aan    de    overeenkomst    is gegeven.   De   feitelijke   omstandigheden   zijn   hierbij   doorslaggevend. Als   u   als   opdrachtgever   een   ZZP-er,   al   dan   niet   bewust,   behandelt   als een    werknemer    ( "je    moet    om    9    uur    beginnen    en    mijn    instructies opvolgen" )   dan   zijn   de   Belastingdienst   en/of   Inspectie   SZW   van   het ministerie   van   Sociale   Zaken   en   Werkgelegenheid,   al   snel   van   mening dat er sprake is van schijnzelfstandigheid! Verder   kunnen   wij   u   informeren   over   de   consequenties   van   bepaalde arbeidscontracten   (nul-uren   contracten,   overeenkomst   van   opdracht, arbeidscontracten voor bepaalde tijd e.a.).  Zijn uw contracten correct geïmplementeerd?  Laat S10 consultancy ®  de arbeidscontracten scan uitvoeren!
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 arbeidscontracten scan icon klein
Kostenbesparingen: Scan arbeidscontracten

1

S10 arbeidscontracten scan icon groot naar boven naar boven
U bespaart kosten door naheffingen en/of boetes te voorkomen. Laat uw arbeidscontracten door ons scannen!