Maakt u optimaal gebruik

van de relevante wet- en regelgeving?

Iedere    werkgever    draagt    voor    hun    werknemers    periodiek    loonbelasting    en    premies    sociale    verzekeringen    af.    Hiervoor    wordt    een salarisapplicatie gebruikt. De wet- en regelgeving wijzigt echter voortdurend waardoor de vraag gesteld mag worden: “Maakt    u    wel    optimaal    gebruik    van    de    relevante    wet-    en    regelgeving,    de    actuele    subsidies    en    aftrekposten    en    zijn    deze mogelijkheden voor alle medewerkers toegepast?”

De probleemgebieden

Helaas   leert   de   praktijk   dat   er   veel   onvolkomenheden   zitten   in   salarisapplicaties,   waardoor   teveel   premies   worden   afgedragen   en   subsidies niet   optimaal   benut   worden.   Tevens   leert   de   praktijk   dat   veel   werkgevers   teveel   premies   betalen,   omdat   zij   niet   altijd   bekend   zijn   met   de financiële   voordelen   en   stimuleringsmaatregelen   waarvan   zij   gebruik   kunnen   maken.   Zo   kunnen   er   grote   verschillen   bestaan   tussen   wat   er werkelijkheid   is   betaald   en   wat   op   basis   van   de   wettelijke   regelgeving   had   moeten   worden   betaald.   Ook   leert   de   praktijk   dat   ondanks veranderde   wet-   en   regelgeving,   lang   niet   altijd   de   parameters   in   de   salarisadministratie   periodiek   worden   bijgewerkt   en/of   dat   nieuwe softwarefunctionaliteit ontbreekt. Tevens wordt niet altijd relevante personeelsinformatie gedeeld door de P&O afdeling. Er   zijn   dus   verschillende   oorzaken   aan   te   wijzen   die   leiden   tot   het   teveel   afdragen   van   premies   en   het   niet   optimaal   benutten   van   subsidies zoals   bijvoorbeeld   de   mobiliteitsbonus ,   werkbonus ,   premiekorting ,   loonkostensubsidie ,   premievrijstelling   marginale   arbeid    of   werken   op proef . Via een recovery audit kunnen wij nagaan onder andere nagaan hoeveel premies u teveel heeft betaald en deze tot vijf jaar voor u terug vragen. U ontvangt dus geld!

Wat verwachten wij van u?

Om   onze   werkzaamheden   goed   te   kunnen   verrichten   dienen   wij   de   beschikking   te   hebben   over   informatie   van   personeelszaken,   de   salaris administratie   en   financiële   administratie.   U   zult   hierover   vooraf   uitvoerig   worden   geïnformeerd.   Wel   zullen   wij   voordat   onze   consulent   bij   u op   locatie   komt,   enige   informatie   op   voorhand   dienen   te   ontvangen.   Wij   sturen   u   hiervoor   een   aantal   bestanden   toe   die   u   hierna   ingevuld aan   ons   kunt   retourneren.   Op   locatie   zullen   wij   met   u   het   plan   van   aanpak   doornemen   en   aanvangen   met   ons   besparingsonderzoek.   We zullen de belasting voor u tot een minimum proberen te beperken. Indien gewenst, zijn wij bereid een geheimhoudingsverklaring te tekenen.

No cure, no pay

Wij   verzorgen   deze   dienstverlening   op   basis   van   ‘no   cure,   no   pay’.   Van   de   gerealiseerde   teruggave   aan   loonbelasting   en   sociale   premies vragen wij een vast percentage.

Geld ontvangen!

Hoe kunt u geld ontvangen en zo op loonkosten besparen? Laat S10 consultancy ®  de recovery audit uitvoeren! Wij   vragen   voor   u,   te   veel   afgedragen   premies   terug   en   onbenutte   subsidie-   en   stimuleringsmaatregelen   aan.   Ook   als   u   al   een vergelijkbaar   onderzoek   heeft   laten   uitvoeren,   kan   onze   recovery   audit   (significante)   extra   besparingen   opleveren.   Wij   voeren deze ‘second opinion scans’ eveneens uit op ‘no cure, no pay’ basis. Er   valt   veel   en   veel   meer   te   vertellen   over   dit   grondige   onderzoek,   onze   unieke   werkwijze   en   ons   onderscheidend   vermogen. Bovenstaande is slechts een summiere introductie. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. S10 consultancy ®  want u laat toch zeker geen geld liggen?
S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Home  >>  Kosten besparen overzicht  >>  Recovery audits
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
No cure, no pay recovery audits garantie Kostenbesparingen via S10 recovery audits icon groot
Geld ontvangen via de S10 recovery audits op no cure, no pay basis. Deze kostenbesparingen leveren direct geld op, u krijgt geld terug!
S10 kostenbesparingen in een notendop Kostenbesparingen no cure, no pay Kostenbesparingen via S10 recovery audits

Recovery audits

Ontvang geld!
Pagina inhoud: Wat verwachten wij van u? Maakt u optimaal gebruik? No cure, no pay De probleemgebieden Geld ontvangen! naar boven naar boven

Recovery audits

Ontvang geld!
Uw partner in bedrijfsvoering
Kostenbesparingen via S10 recovery audits icon groot
Kostenbesparingen: recovery audits

1

naar boven naar boven Kostenbesparingen via S10 recovery audits
Geld ontvangen via de S10 recovery audits op no cure, no pay basis. Deze kostenbesparingen leveren direct geld op, u krijgt geld terug!

Maakt u optimaal gebruik

van de relevante wet- en regelgeving?

Iedere   werkgever   draagt   voor   hun   werknemers   periodiek   loonbelasting en      premies      sociale      verzekeringen      af.      Hiervoor      wordt      een salarisapplicatie    gebruikt.    De    wet-    en    regelgeving    wijzigt    echter voortdurend waardoor de vraag gesteld mag worden: “Maakt     u     wel     optimaal     gebruik     van     de     relevante     wet-     en regelgeving,   de   actuele   subsidies   en   aftrekposten   en   zijn   deze mogelijkheden voor alle medewerkers toegepast?”

De probleemgebieden

Helaas    leert    de    praktijk    dat    er    veel    onvolkomenheden    zitten    in salarisapplicaties,    waardoor    teveel    premies    worden    afgedragen    en subsidies   niet   optimaal   benut   worden.   Tevens   leert   de   praktijk   dat   veel werkgevers   teveel   premies   betalen,   omdat   zij   niet   altijd   bekend   zijn met   de   financiële   voordelen   en   stimuleringsmaatregelen   waarvan   zij gebruik   kunnen   maken.   Zo   kunnen   er   grote   verschillen   bestaan   tussen wat    er    werkelijkheid    is    betaald    en    wat    op    basis    van    de    wettelijke regelgeving   had   moeten   worden   betaald.   Ook   leert   de   praktijk   dat ondanks     veranderde     wet-     en     regelgeving,     lang     niet     altijd     de parameters    in    de    salarisadministratie    periodiek    worden    bijgewerkt en/of   dat   nieuwe   softwarefunctionaliteit   ontbreekt.   Tevens   wordt   niet altijd relevante personeelsinformatie gedeeld door de P&O afdeling. Er   zijn   dus   verschillende   oorzaken   aan   te   wijzen   die   leiden   tot   het teveel    afdragen    van    premies    en    het    niet    optimaal    benutten    van subsidies      zoals      bijvoorbeeld      de      mobiliteitsbonus ,      werkbonus , premiekorting ,   loonkostensubsidie ,   premievrijstelling   marginale   arbeid   of werken op proef . Via een recovery audit kunnen wij nagaan onder andere nagaan hoeveel premies u teveel heeft betaald en deze tot vijf jaar voor u terug vragen. U ontvangt dus geld!

Wat verwachten wij van u?

Om   onze   werkzaamheden   goed   te   kunnen   verrichten   dienen   wij   de beschikking    te    hebben    over    informatie    van    personeelszaken,    de salaris   administratie   en   financiële   administratie.   U   zult   hierover   vooraf uitvoerig   worden   geïnformeerd.   Wel   zullen   wij   voordat   onze   consulent bij    u    op    locatie    komt,    enige    informatie    op    voorhand    dienen    te ontvangen.    Wij    sturen    u    hiervoor    een    aantal    bestanden    toe    die    u hierna   ingevuld   aan   ons   kunt   retourneren.   Op   locatie   zullen   wij   met   u het     plan     van     aanpak     doornemen     en     aanvangen     met     ons besparingsonderzoek.   We   zullen   de   belasting   voor   u   tot   een   minimum proberen     te     beperken.     Indien     gewenst,     zijn     wij     bereid     een geheimhoudingsverklaring te tekenen.

No cure, no pay

Wij   verzorgen   deze   dienstverlening   op   basis   van   ‘no   cure,   no   pay’. Van   de   gerealiseerde   teruggave   aan   loonbelasting   en   sociale   premies vragen wij een vast percentage.

Geld ontvangen!

Hoe   kunt   u   geld   ontvangen   en   zo   op   loonkosten   besparen?   Laat   S10 consultancy ®  de recovery audit uitvoeren! Wij   vragen   voor   u,   te   veel   afgedragen   premies   terug   en   onbenutte subsidie-    en    stimuleringsmaatregelen    aan.    Ook    als    u    al    een vergelijkbaar   onderzoek   heeft   laten   uitvoeren,   kan   onze   recovery audit   (significante)   extra   besparingen   opleveren.   Wij   voeren   deze ‘second opinion scans’ eveneens uit op ‘no cure, no pay’ basis. Er   valt   veel   en   veel   meer   te   vertellen   over   dit   grondige   onderzoek, onze     unieke     werkwijze     en     ons     onderscheidend     vermogen. Bovenstaande   is   slechts   een   summiere   introductie.   Neem   gerust contact met ons op voor meer informatie. S10 consultancy ®  want u laat toch zeker geen geld liggen?
No cure, no pay recovery audits garantie