S10 kostenbesparingen
S10 consultancy, uw partner in bedrijfsvoering voor interim management, kosten besparingen, P&O arbeidsrecht, coaching en training; Welkom beschrijvende afbeelding
Uw partner in bedrijfsvoering

Introductie S10 consultancy:

De vier activiteitsgebieden waarop wij ons focussen

Voor een introductie filmpje over onze services, klik hier...
Training
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Kosten: waar kan bespaard worden? Bedrijfsvoering: kan dat efficiënter? Managementsystemen: kunnen deze eenvoudiger? Hoge werkdruk: interim management? ICT: worden de bedrijfsprocessen ondersteund?
S10 kostenbesparingen en efficientie vragen in een notendop
P&O: antwoorden op arbeidsrechtelijke vragen? Verzuim: hoe spreek ik zieke werknemers aan? Wet- en regelgeving: zijn deze correct doorgevoerd? Conflicten op de werkvloer: conflictbemiddeling? Werknemers: coachen, trainen of ander werk?
S10 kostenbesparingen en efficientie vragen in een notendop S10 scans om kosten te besparen S10 consultancy kostenbesparingen scheidingslijn Kostenbesparingen + Kostenbesparingen + Kostenbesparingen + Kostenbesparingen + Kostenbesparingen + Kostenbesparingen + Kostenbesparingen S10 consultancy business consulting scheidingslijn S10 business consultancy S10 consultancy trainingen scheidingslijn Trainingen + Trainingen + Trainingen + Trainingen + Trainingen + Trainingen + Trainingen + Trainingen + Trainingen + Trainingen + Trainingen S10 ICT business consultancy scheidingslijn S10 ICT consultancy

1:    Kostenreducties en diverse scans

Wij delen onze ‘scans’ in drie categorieën in: C1: ‘No cure, no pay’ C2: ‘Small investment’ (na offerte) C3: ‘Return on investment’ (na offerte)

S10 Scans om directe kostenbesparingen te realiseren

Contracten: o.a. verzekeringen en energieleverancier (C1) uw besparingsconsulent voor onder meer contracten! Recovery audits (C1) uw besparingsconsulent brengt u geld! Kosten besparen op arbodienstverlening (C1) hoge kwaliteit arbo-ondersteuning zonder vast contract tarief! Subsidieregelingen: advies en aanvraag (voornamelijk innovatie) (C1) uw subsidie-adviseur, ook voor de aanvraagprocedure en begeleiding tijdens de projecten Arbeidscontracten (C2) een second opinion op uw arbeidscontracten Secundaire arbeidsvoorwaarden of personeelshandboek (C2) wij toetsen graag uw secundaire arbeidsvoorwaarden of personeelshandboek aan de wet- en regelgeving Second opinion scan salarisadministratie (C2) wij toetsen graag uw salarisadministratie aan de huidige wet- regelgeving Energiebesparende maatregelen (C3) wij laten u graag zien hoe u voor uw organisatie lagere energiekosten kunt realiseren en begeleiden deze trajecten voor u

2:    Business consultancy

P&O arbeidsrecht uw vraagbaak op afstand voor de P&O afdeling! Interim management uw flexibele oplossing voor tijdelijk tekort aan management of expertise Bedrijfsprocessen-optimalisatie analyses, adviezen en ondersteuning voor implementatie van een effectieve bedrijfsvoering voor uw organisatie Coaching voor medewerkers, leidinggevenden en directieleden. U en uw medewerkers kunnen leren hoe ze hun kernkwaliteiten, vaardigheden en talenten optimaal kunnen benutten Bedrijfscounselling wij begeleiden, ondersteunen en reiken handvatten aan om uw medewerkers om te leren gaan met hun belemmeringen en deze te overwinnen Conflictbemiddeling wij begeleiden het proces om tot een oplossing te komen tussen de conflicterende partijen

3:    Maatwerktrainingen

Wij   zijn   expert   in   het   positief   doorvoeren   van   veranderingen   en   specialist   op   het   gebied   van   het   maken   van   goede   verbindingen   en   hebben brede   kennis   van   Strategie   en   Leiderschap.   Onder   meer   kunnen   wij   u   helpen   met   het   ontwikkelen   van   uw   bedrijfsstrategie   op   operationeel en tactisch niveau. Ook trainen wij groepen of individuele werknemers op gedragsniveau. Wij bieden de volgende trainingen aan: Management trainingen Le er   hoe   u   succesvol   en   resultaatgericht   kunt   managen   en   uw   mensen   kunt   bewegen   tot   een   gezamenlijk   succes.   Leer   hoe   u   uw verkoopproces structureert en hoe u meer kansen grijpt in acquisitiegesprekken Ondernemingsraadtrainingen L eer   plezierig   doch   slagvaardig   te   vergaderen   en   constructief   te   overleggen   in   de   overlegvergadering.   Leer   de   rechten   en   plichten volgens de wet op de ondernemingsraden kennen en begrijpen Projectmanagementtrainingen L eer   wanneer   en   waarom   u   kiest   voor   projectmatig   werken   en   hoe   u   meer   succes   behaalt   met   uw   projecten   en   het   rendement verhoogt Ziekteverzuimtraining Le er   omgaan   met   (ziekte)verzuim   en   arbeidsongeschiktheid   en   hoe   u   de   (volledige)   verzuimproblematiek   van   uw   medewerker(s) helder   kunt   krijgen.   Leer   werkende   afspraken   maken   met   uw   zieke   medewerker   en   leer   over   de   regels   en   verplichtingen   betreffende de wet verbetering poortwachter en de WIA Begrijpelijk schrijven training L eer hoe uw klanten u beter kunnen begrijpen en hoe u begrijpelijker kunt schrijven Al    onze    trainingen    zijn    maatwerktrainingen,    afgestemd    op    uw    organisatie    en    uw    behoeften.    Wij    hebben    veel    trainingsprogramma’s samengesteld en deze met succes toegepast. Daarnaast beschikken we over een ruime portfolio van ‘assessment tools’.

4:    ICT

ICT business consultancy Wilt   u   ook   een   betere   aansluiting   op   uw   bedrijfsprocessen   realiseren   en   ICT   laten   bijdragen   aan   het   succes   van   uw   onderneming?   Wij vertalen   de   behoeften   en   doelstellingen   van   uw   organisatie   naar   informatiesystemen   en   adviseren   u   op   het   gebied   van   organisatie-, informatiserings- en automatiseringsvraagstukken. Vanuit onze filosofie beogen wij een brug te slaan tussen “de business” en ICT. ICT hardware Graag   dragen   wij   zorg   voor   het   fysiek   vervangen   van   uw   serverpark   of   enkele   servers   tegen   de   beste   prijs/prestatie   verhouding   en ‘state   of   the   art’   technologie.   Wij   hebben   gekozen   voor   Supermicro ® ,   omdat   Supermicro ®    maximale   performance   biedt   bij   een verminderde ‘Total Cost of Ownership’ (TCO). Geen   enkele   organisatie   is   identiek   en   er   bestaat   geen   standaardrecept   om   uw   organisatie   effectiever   te   maken.   Wij   bekijken   uw   organisatie als   geheel   en   nemen   daarin   uw   wensen   en   eisen   mee,   waarna   wij   een   advies   en   een   begeleidingstraject   op   maat   presenteren.   Uiteraard leveren wij ook ondersteuning bij het analyseren en oplossen van door u aangegeven (deel)problemen. S10   consultancy ® ,   uw   partner   in   bedrijfsvoering   als   het   gaat   om   efficiëntie   en   effectiviteit,   is   er   voor   u   op   organisatorisch,   op menselijk, alsook op ICT-technisch vlak.
S10 consultancy brengt u geld
S10 consultancy ®
S10 consultancy ook voor uw bedrijf S10 consultancy kostenbesparingen en andere gebieden scheidingslijn Kostenbesparingen +  Business consulting + Trainingen + ICT + Kostenbesparingen +  Business consulting + Trainingen + ICT + Kostenbesparingen

Wat doen wij?

De consulenten van S10 consultancy ® realiseren kostenbesparingen voor het MKB. Wij: 1 . realiseren directe kostenbesparingen   ( contracten, energie, leveranciers , subsidies , afgedragen premies  e.a.); 2 . voeren   business   consulting   opdrachten    uit   (vergroting   van   effectiviteit   en   efficiëntie   en   elimineren   van   verspillingen   op   basis   van interim management  of bijvoorbeeld HRM arbeidsrecht  ondersteuning op afstand); 3 . verzorgen trainingen   (vergroten van kennis op verschillende vakgebieden waardoor de effectiviteit toeneemt); 4 . en kunnen een brug slaan tussen uw business en ICT   (hardware- en procesmatig) .

Wij  

leveren  

ondersteuning  

in  

de  

bedrijfsvoering  

op  

verschillende  

manieren  

en  

op  

meerdere  

niveaus  

om  

de  

efficiëntie  

en  

effectiviteit  

van  

uw

organisatie te verhogen en kosten te reduceren

.

Wij kunnen ook UW partner in bedrijfsvoering zijn. Lees hier waarom! Een introductiefilmpje over de S10 consultancy services? Klik hier!

Zoekt u antwoorden op het gebied van...

...S10 consultancy ®  is het antwoord!
S10 consultancy uitleg: wat doen wij?
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
Wij zijn specialisten in kostenbesparingen en effectiviteit. Niet louter advies, maar ook implementatie en begeleiding!
S10 kosten besparen op no cure no pay basis
Home  >>  Overzicht van onze vier activiteitsgebieden
ook voor UW kostenbesparingen
en interim management opdrachten!
Directe kostenreducties Business consulting Maatwerktrainingen Pagina inhoud: ICT S10 kostenbesparingen menu overzicht S10 kostenbesparingen via trainingen S10 kostenbesparingen via interim management S10 kostenbesparingen op ICT gebied

4

Wij focussen ons op
activiteitsgebieden
kosten besparen op arbodienstverlening

2

1

3

4

ICT Kostenreducties en diverse scans U zoekt antwoorden… Business consultancy Wat doen wij? Maatwerktrainingen naar boven naar boven naar boven naar boven naar boven naar boven naar boven naar boven naar boven naar boven
Kosten: waar kan bespaard worden? Bedrijfsvoering: kan dat efficiënter? Managementsystemen: kunnen deze eenvoudiger? Hoge werkdruk: interim management? ICT: worden de bedrijfsprocessen ondersteund?
P&O: antwoorden op arbeidsrechtelijke vragen? Verzuim: hoe spreek ik zieke werknemers aan? Wet- en regelgeving: zijn deze correct doorgevoerd? Conflicten op de werkvloer: conflictbemiddeling? Werknemers: coachen, trainen of ander werk?
S10 kostenbesparingen en efficientie vragen in een notendop S10 consultancy kostenbesparingen scheidingslijn Kostenbesparingen + Kostenbesparingen + Kostenbesparingen S10 consultancy business consulting scheidingslijn S10 business consultancy S10 consultancy trainingen scheidingslijn Trainingen + Trainingen + Trainingen + Trainingen + Trainingen S10 ICT business consultancy scheidingslijn S10 ICT consultancy

1: 

Kostenreducties

en diverse scans

Wij delen onze ‘scans’ in drie categorieën in: C1: ‘No cure, no pay’ C2: ‘Small investment’ (na offerte) C3: ‘Return on investment’ (na offerte)

S10 Scans om directe kostenbesparingen te realiseren

Co ntracten: o.a. verzekeringen en energieleverancier  (C1) uw besparingsconsulent voor onder meer contracten! R ecovery audits  (C1) uw besparingsconsulent brengt u geld! Kosten besparen op arbodienstverlening  (C1) hoge kwaliteit arbo-ondersteuning zonder vast contract tarief! S ubsidieregelingen: advies en aanvraag  (C1) uw subsidie-adviseur, ook voor de aanvraagprocedure en begeleiding tijdens de projecten Arbeidscontracten (C2) een second opinion op uw arbeidscontracten Secundaire arbeidsvoorwaarden of personeelshandboek (C2) wij toetsen graag uw secundaire arbeidsvoorwaarden of personeelshandboek aan de wet- en regelgeving Second opinion scan salarisadministratie (C2) wij toetsen graag uw salarisadministratie aan de huidige wet- regelgeving Energiebesparende maatregelen (C3) wij laten u graag zien hoe u voor uw organisatie lagere energiekosten kunt realiseren en begeleiden deze trajecten voor u

2: 

Business consulting

P &O arbeidsrecht uw vraagbaak op afstand voor de P&O afdeling! Interim management uw flexibele oplossing voor tijdelijk tekort aan management of expertise Bedrijfsprocessen-optimalisatie analyses, adviezen en ondersteuning voor implementatie van een effectieve bedrijfsvoering voor uw organisatie Coaching voor medewerkers, leidinggevenden en directieleden. U en uw medewerkers kunnen leren hoe ze hun kernkwaliteiten, vaardigheden en talenten optimaal kunnen benutten Bedrijfscounselling wij begeleiden, ondersteunen en reiken handvatten aan om uw medewerkers om te leren gaan met hun belemmeringen en deze te overwinnen Conflictbemiddeling wij begeleiden het proces om tot een oplossing te komen tussen de conflicterende partijen

3: 

Maatwerktrainingen

Wij zijn expert in het positief doorvoeren van veranderingen en specialist op het gebied van het maken van goede verbindingen en hebben brede kennis van Strategie en Leiderschap. Onder meer kunnen wij u helpen met het ontwikkelen van uw bedrijfsstrategie op operationeel en tactisch niveau. Ook trainen wij groepen of individuele werknemers op gedragsniveau. Wij bieden de volgende trainingen aan: Management trainingen Leer hoe u succesvol en resultaatgericht kunt managen en uw mensen kunt bewegen tot een gezamenlijk succes. Leer hoe u uw verkoopproces structureert en hoe u meer kansen grijpt in acquisitiegesprekken Ondernemingsraadtrainingen Leer plezierig doch slagvaardig te vergaderen en constructief te overleggen in de overlegvergadering. Leer de rechten en plichten volgens de wet op de ondernemingsraden kennen en begrijpen Projectmanagementtrainingen Leer wanneer en waarom u kiest voor projectmatig werken en hoe u meer succes behaalt met uw projecten en het rendement verhoogt Ziekteverzuimtraining Leer omgaan met (ziekte)verzuim en arbeidsongeschiktheid en hoe u de (volledige) verzuimproblematiek van uw medewerker(s) helder kunt krijgen. Leer werkende afspraken maken met uw zieke medewerker en leer over de regels en verplichtingen betreffende de wet verbetering poortwachter en de WIA Begrijpelijk schrijven training Leer hoe uw klanten u beter kunnen begrijpen en hoe u begrijpelijker kunt schrijven Al onze trainingen zijn maatwerktrainingen, afgestemd op uw organisatie en uw behoeften. Wij hebben veel trainingsprogramma’s samengesteld en deze met succes toegepast. Daarnaast beschikken we over een ruime portfolio van ‘assessment tools’.

4: 

ICT

IC T business consultancy Wilt u ook een betere aansluiting op uw bedrijfsprocessen realiseren en ICT laten bijdragen aan het succes van uw onderneming? Wij vertalen de behoeften en doelstellingen van uw organisatie naar informatiesystemen en adviseren u op het gebied van organisatie-, informatiserings- en automatiseringsvraagstukken. Vanuit onze filosofie beogen wij een brug te slaan tussen “de business” en ICT. IC T hardware Graag dragen wij zorg voor het fysiek vervangen van uw serverpark of enkele servers tegen de beste prijs/prestatie verhouding en ‘state of the art’ technologie. Wij hebben gekozen voor Supermicro ® , omdat Supermicro ® maximale performance biedt bij een verminderde ‘Total Cost of Ownership’ (TCO). Geen enkele organisatie is identiek en er bestaat geen standaardrecept om uw organisatie effectiever te maken. Wij bekijken uw organisatie als geheel en nemen daarin uw wensen en eisen mee, waarna wij een advies en een begeleidingstraject op maat presenteren. Uiteraard    leveren    wij    ook    ondersteuning    bij    het    analyseren    en oplossen van door u aangegeven (deel)problemen. S10   consultancy ® ,   uw   partner   in   bedrijfsvoering   als   het   gaat   om efficiëntie   en   effectiviteit,   is   er   voor   u   op   organisatorisch,   op menselijk, alsook op ICT-technisch vlak.
S10 consultancy brengt u geld
S10 consultancy ®
S10 consultancy ook voor uw bedrijf S10 consultancy kostenbesparingen en andere gebieden scheidingslijn Kostenbesparingen +  Business consulting + Trainingen + ICT naar boven naar boven

Wat doen wij?

De consulenten van S10 consultancy ® realiseren kostenbesparingen voor het MKB. Wij: 1. realiseren directe kostenbesparingen (contracten, energie, leveranciers, subsidies, afgedragen premies e.a.); 2. voeren business consulting opdrachten uit (vergroting van effectiviteit en efficiëntie en elimineren van verspillingen op basis van interim management of bijvoorbeeld HRM arbeidsrecht  ondersteuning op afstand); 3. verzorgen trainingen (vergroten van kennis op verschillende vakgebieden waardoor de effectiviteit toeneemt); 4. en kunnen een brug slaan tussen uw business en ICT  (hardware- en procesmatig).

Wij leveren ondersteuning in de bedrijfsvoering op verschillende

manieren en op meerdere niveaus om de efficiëntie en effectiviteit

van uw organisatie te verhogen en kosten te reduceren.

Wij kunnen ook UW partner in bedrijfsvoering zijn. Lees hier waarom!

Zoekt u antwoorden op het gebied van...

...S10 consultancy ®  is het antwoord!
S10 consultancy uitleg: wat doen wij?
ook voor UW kostenbesparingen
en interim management opdrachten!
Uw partner in bedrijfsvoering
De 4 werkgebieden van S10 Consultancy

1

2

4

3

1

2

3

4

3

3

2

2

1

1

4

4

naar boven naar boven naar boven naar boven naar boven naar boven naar boven naar boven kosten besparen op arbodienstverlening

S10 consultancy is specialist in kosten besparen

via
Kosten besparen met ICT optimalisaties Kosten besparen met de kosten reductie scans

Kosten reductie scans

S10 consultancy kostenbesparingen no cure no pay Kosten besparen via interim management

Interim management

Kosten besparen door vergroten efficiëntie via maatwerktrainingen Meer details Meer details Kosten besparen via de S10 kostenbesparingen scans no cure, no pay Gebied 3: kostenbesparingen via maatwerktrainingen

3

Gebied 2: kostenbesparingen via interim management

2

Gebied 1: kostenbesparingen via de kosten reductie scans

1

Gebied 4: kostenbesparingen via ICT optimalisaties

4

Management trainingen

kosten besparen met S10 consultancy interim management Management trainingen door S10 S10 ICT services

ICT consultancy

Meer details Meer details