Schaduw rand rondom webpagina

Over S10 consultancy

®

 

S10 consultancy ®  is een consortium dat advies en bedrijfsondersteunende dienstverlening biedt met focus op (kosten)effectiviteit.

Doel van S10 consultancy

®

:

S10   consultancy ®    heeft   als   doel   u   ondersteuning   te   bieden   in   de   bedrijfsvoering   en   hierbij   uw   bedrijfsprocessen   te   optimaliseren   en/of kostenbesparingen   te   realiseren.   Vanuit   onze   jarenlange   ervaring   en   expertise   streven   wij   ernaar   professionele   invulling   te   geven   aan   de vraag achter de vraag, in nauwe samenspraak met u. De consulenten, samenwerkings- en uitvoeringspartners van S10 consultancy ®  hebben jarenlang ervaring in hun vakgebied. Ons consortium aanbod loopt uiteen van: persoonlijke begeleiding (coaching en mediation) tot ondersteuning op afstand (P&O arbeidsrechtelijke ondersteuning) puur menselijke aspecten tot de technische ICT-aspecten besparingen    realiseren    uit    het    verleden    (recovery    audits)    tot    kosten    besparen    in    de    toekomst    (scans    kostenbesparingen    en subsidieregelingen) individuele begeleiding tot groeps- en bedrijfstrainingen het analyseren en optimaliseren van uw bedrijfsprocessen, en het begeleiden van veranderprocessen via interim management

Oprichter en consulenten:

Naam van S10 consultancy

®

:

S10 heeft een tweetal verwijzingen in zich; de eerste is naar de oprichter en de tweede naar zijn bedrijfsfilosofie. Oprichter: de roepnaam van de oprichter is Stan. Bedrijfsfilosofie: de bedrijfsfilosofie is vertaald in 10-S-en: S amenwerking S ynergie S ervice S upport S avings S hared values S trategy S kills S pecialised expertise S implicity Dit is S10 !

Motto van S10 consultancy

®

:

Gezamenlijk kunnen we het beste uit uw mensen en uw organisatie halen.
S10 kostenbesparingen
Over S10 consultancy beschrijvende afbeelding
Home  >>  Over S10
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
ICT ICT Overzichtspagina
Uw partner in bedrijfsvoering
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
Foto oprichter S10 consultancy: Stan van Gemert S10 opsommingsteken
“Als u een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. Als u exponentieel beter wilt zijn, wees dan coöperatief.”  - William Shakespeare -
De   oprichter   en   eigenaar   van   S10   consultancy ®    is   Stan   van   Gemert.   Stan   heeft   30   jaar   kennis   en   ervaring   opgedaan   in diverse   sectoren   waaronder   de   zorgsector,   de   ICT-sector   en   de   Aerospace   industry.   Bij   bedrijfsprocessen   heeft   hij   zich altijd   gefocust   op   kosteneffectiviteit   en   het   algemeen   belang.   Dit   zijn   ook   de   speerpunten   in   de   bedrijfsfilosofie   van   S10 consultancy ® . Stan   is   trots   op   zijn   consulenten,   samenwerkings-   en   uitvoeringspartners.   Het   zijn   onder   andere   bedrijfsanalisten, verander-,   KAM-,   operationeel-,   en   projectmanagers,   Neerlandici,   trainers,   coaches,   allround   salaris   professionals,   P&O professionals,   arbeidsrechtjuristen   en   fiscaal   juristen.   Alle   consulenten   wenden   hun   deskundigheid   en   expertise   aan   om uw   bedrijf   maximaal   te   ondersteunen   en   te   optimaliseren. Allen   zijn   geëngageerde   consulenten   die   net   dat   beetje   verder gaan om hoge kwaliteit te leveren en hoge klantentevredenheid te realiseren.
Schaduw rand rondom webpagina

Over S10 consultancy

®

 

S10 consultancy ®  is een consortium dat advies en ondersteunende dienstverlening biedt met focus op (kosten)effectiviteit.

Doel van S10 consultancy

®

:

S10   consultancy ®    heeft   als   doel   u   ondersteuning   te   bieden   in   de bedrijfsvoering   en   hierbij   uw   bedrijfsprocessen   te   optimaliseren   en/of kostenbesparingen   te   realiseren.   Vanuit   onze   jarenlange   ervaring   en expertise   streven   wij   ernaar   professionele   invulling   te   geven   aan   de vraag achter de vraag, in nauwe samenspraak met u.  De   consulenten,   samenwerkings-   en   uitvoeringspartners   van      S10 consultancy ®     hebben    jarenlang    ervaring    in    hun    vakgebied.    Ons aanbod loopt uiteen van: persoonlijke      begeleiding      (coaching      en      mediation)      tot ondersteuning        op        afstand        (P&O        arbeidsrechtelijke ondersteuning) puur menselijke aspecten tot de technische ICT-aspecten besparingen   realiseren   uit   het   verleden   (recovery   audits)   tot kosten   besparen   in   de   toekomst   (scans   kostenbesparingen   en subsidieregelingen) individuele begeleiding tot groeps- en bedrijfstrainingen het   analyseren   en   optimaliseren   van   uw   bedrijfsprocessen,   en het       begeleiden       van       veranderprocessen       via       interim management

Oprichter en consulenten:

De        oprichter        en        eigenaar        van        S10 consultancy ®    is   Stan   van   Gemert.   Stan   heeft   30 jaar    kennis    en    ervaring    opgedaan    in    diverse sectoren   waaronder   de   zorgsector,   de   ICT-sector en   de   Aerospace   industry.   Bij   bedrijfsprocessen heeft   hij   zich   altijd   gefocust   op   kosteneffectiviteit en     het     algemeen     belang.     Dit     zijn     ook     de speerpunten     in     de     bedrijfsfilosofie     van     S10 consultancy ® . Stan      is      trots      op      zijn      consulenten,      samenwerkings-      en uitvoeringspartners.   Het   zijn   onder   andere   bedrijfsanalisten,   KAM-, operationeel-,   verander-   en   projectmanagers,   Neerlandici,   trainers, coaches,      allround      salaris      professionals,      P&O      professionals, arbeidsrechtjuristen   en   fiscaal   juristen. Alle   consulenten   wenden   hun deskundigheid     en     expertise     aan     om     uw     bedrijf     maximaal     te ondersteunen     en     te     optimaliseren.     Allen     zijn     geëngageerde consulenten   die   net   dat   beetje   verder   gaan   om   hoge   kwaliteit   te leveren en hoge klantentevredenheid te realiseren.

Naam van S10 consultancy

®

:

S10 heeft een tweetal verwijzingen in zich; de eerste is naar de oprichter en de tweede naar zijn bedrijfsfilosofie. Oprichter: de roepnaam van de oprichter is Stan. Bedrijfsfilosofie: de bedrijfsfilosofie is vertaald in 10-S-en: S amenwerking S ynergie S ervice S upport S avings S hared values S trategy S kills  S pecialised expertise S implicity Dit is S10 !

Motto  

van  

S10  

consultancy

®

:  

Gezamenlijk  

kunnen  

we  

het  

beste  

uit

uw mensen en uw organisatie halen. 

Foto oprichter S10 consultancy: Stan van Gemert
Uw partner in bedrijfsvoering
Over S10 consultancy beschrijvende afbeelding
S10 consultancy is management consultancy met sterke focus op kosten besparingen.
Over S10 consultancy
naar boven naar boven S10 opsommingsteken
“Als u een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. Als u exponentieel beter wilt zijn, wees dan coöperatief.”  - William Shakespeare -