Samenwerken is het devies

De   OR      speelt   een   belangrijke   rol   in   het   goed   functioneren   van   de   onderneming   in   al   zijn   doelstellingen.   De   OR   vertegenwoordigt   hierbij   zijn achterban.   Dat   zijn   alle   medewerkers   in   de   organisatie.   Wilt   u   dat   uw   OR   een   positieve   invloed   heeft   op   de   besluitvorming,   dan   is   het   van belang   dat   uw   OR   deskundig   is   en   goed   beslagen   ten   ijs   komt.   Samenwerken   is   het   devies.   Hierbij   staat   goed   overleg   centraal   tussen   u   als bestuurder en de OR.

Training en begeleiding

In   een   OR   zit   veel   kennis,   kunde   en   praktijkervaring.   Deze   kunt   u   gezamenlijk   ten   goede   aanwenden.   In   onze   trainingen   oefent   de   OR   hoe hij   zijn   ervaringen   effectief   kan   inbrengen   in   de   overlegvergaderingen.   Afhankelijk   van   uw   vraag   en   de   vraag   van   de   OR   zoeken   wij   naar mogelijkheden   om   u   als   bestuurder   te   betrekken   bij   een   training   of   bij   begeleidingstrajecten.   De   OR      is   een   zelfstandig   orgaan   en   moet   dit blijven. Onze trainingen zijn dan ook onafhankelijk, maar wel gericht op langdurige samenwerking en effectiviteit.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

visie op het werk van de OR rechten en plichten volgens de wet op de ondernemingsraden (WOR) het reglement van de OR strategie van de OR OR werkplan een hecht team vormen / teambuilding communicatie met de collega’s (de achterban van de OR) achterban berichten schrijven plezierig en slagvaardig vergaderen overleg- en onderhandelingsvaardigheden (met acteur!) begeleid gesprek tussen OR en bestuurder strategisch beleid van de onderneming analyse van de onderneming (sterkte / zwakte, kansen / bedreigingen) financieel economisch beleid sociaal beleid samenwerking met de vakbond

Maatwerk en extra ondersteuning

Aangezien de vraagstelling per OR verschilt, evenals de fase waarin hij zich bevindt, zijn de OR trainingen maatwerktrainingen. Afhankelijk van wat er in uw organisatie speelt kunnen wij extra ondersteuning bieden bij: visie op reorganisaties en fusies belangrijke beslismomenten bij reorganisaties en fusies arbeidsomstandigheden ondernemingsovereenkomsten tussen OR en bestuurder onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden (als de vakbond dat niet doet) medezeggenschapsstructuur (COR, GOR, OR, OC) Wilt u een offerte of een afspraak met ons maken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. S10 consultancy ®  kan ook ondernemingsraad trainingen in het Engels verzorgen!
S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Home  >>  Training  >>  Ondernemingsraad trainingen
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
kosten besparen met een effectieve ondernemingsraad
Rechten en plichten volgens de wet op de ondernemingsraden. Eigen casussen. Ook mogelijk met extra ondersteuning van een acteur! Ook in het Engels!!
kosten besparen met een effectieve ondernemingsraad S10 ondernemingsraad trainingen engels in een notendop

Ondernemingsraad trainingen

OOK in het Engels en optioneel met acteur!
Pagina inhoud: Mogelijke onderwerpen Samenwerken is het devies Maatwerk en extra ondersteuning Training en begeleiding naar boven naar boven

Ondernemingsraad trainingen

OOK in het Engels en optioneel met acteur!

Samenwerken is het devies

De   OR      speelt   een   belangrijke   rol   in   het   goed   functioneren   van   de onderneming   in   al   zijn   doelstellingen.   De   OR   vertegenwoordigt   hierbij zijn   achterban.   Dat   zijn   alle   medewerkers   in   de   organisatie.   Wilt   u   dat uw   OR   een   positieve   invloed   heeft   op   de   besluitvorming,   dan   is   het van   belang   dat   uw   OR   deskundig   is   en   goed   beslagen   ten   ijs   komt. Samenwerken    is    het    devies.    Hierbij    staat    goed    overleg    centraal tussen u als bestuurder en de OR.

Training en begeleiding

In   een   OR   zit   veel   kennis,   kunde   en   praktijkervaring.   Deze   kunt   u gezamenlijk   ten   goede   aanwenden.   In   onze   trainingen   oefent   de   OR hoe      hij      zijn      ervaringen      effectief      kan      inbrengen      in      de overlegvergaderingen.   Afhankelijk   van   uw   vraag   en   de   vraag   van   de OR   zoeken   wij   naar   mogelijkheden   om   u   als   bestuurder   te   betrekken bij   een   training   of   bij   begeleidingstrajecten.   De   OR      is   een   zelfstandig orgaan     en     moet     dit     blijven.     Onze     trainingen     zijn     dan     ook onafhankelijk,    maar    wel    gericht    op    langdurige    samenwerking    en effectiviteit.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

visie op het werk van de OR rechten en plichten volgens de wet op de ondernemingsraden (WOR) het reglement van de OR strategie van de OR OR werkplan een hecht team vormen / teambuilding communicatie met de collega’s (de achterban van de OR) achterban berichten schrijven plezierig en slagvaardig vergaderen overleg- en onderhandelingsvaardigheden (met acteur!) begeleid gesprek tussen OR en bestuurder strategisch beleid van de onderneming analyse van de onderneming (sterkte / zwakte, kansen / bedreigingen) financieel economisch beleid sociaal beleid samenwerking met de vakbond

Maatwerk en extra ondersteuning

Aangezien de vraagstelling per OR verschilt, evenals de fase waarin hij zich bevindt, zijn de OR trainingen maatwerktrainingen. Afhankelijk van wat er in uw organisatie speelt kunnen wij extra ondersteuning bieden bij: visie op reorganisaties en fusies belangrijke beslismomenten bij reorganisaties en fusies arbeidsomstandigheden ondernemingsovereenkomsten tussen OR en bestuurder onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden (als de vakbond dat niet doet) medezeggenschapsstructuur (COR, GOR, OR, OC) Wilt u een offerte of een afspraak met ons maken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. S10   consultancy ®    kan   ook   ondernemingsraad   trainingen   in   het Engels verzorgen!
Uw partner in bedrijfsvoering
kosten besparen met een effectieve ondernemingsraad

3

Ondernemingsraad trainingen
kosten besparen met een effectieve ondernemingsraad
Rechten en plichten volgens de wet op de ondernemingsraden. Eigen casussen. Met acteur mogelijk! Ook in het Engels!!