Partijen begeleiden om tot een oplossing te komen

Conflicten   komen   in   iedere   organisatie   voor.   Vaak   kan   dit   intern   worden   opgelost,   maar   er   kunnen   situaties   ontstaan   die   dreigen   te   escaleren of   al   zijn   geëscaleerd.   Dan   kunnen   de   emoties   hoog   oplopen.   Dat   ondermijnt   de   effectiviteit   van   uw   organisatie.   Een   oplossing   lijkt   moeilijk   te vinden.   Vooral   als   de   ene   partij   weigert   met   de   andere   te   praten   of   samen   te   werken,   als   er   een   gebrek   is   aan   wederzijds   vertrouwen,   of   als geen   van   de   partijen   iets   wil   toegeven.   Zo   kan   een   impasse   ontstaan.   Een   onafhankelijke   mediator   begeleidt   de   betrokken   partijen   in   het proces om tot een oplossing te komen.

Streven naar een win-win situatie

Het   beste   resultaat   bereikt   u   als   alle   partijen   tevreden   zijn   met   de   oplossing.   Daarom   streven   wij   naar   een   win-win   situatie.   Wij   horen   alle partijen   en   begeleiden   hen   om   ook   met   elkaar   in   gesprek   te   komen.   Gezamenlijk   vinden   wij   het   oplossingsmodel.   Onze   mediator   biedt ondersteuning   aan.   Hij   begeleidt   en   bewaakt   het   communicatie-en   onderhandelingsproces.   Hij   bemoeit   zich   niet   inhoudelijk   met   het   conflict en   velt   hier   dan   ook   geen   oordeel   over.   Hij   is   neutraal   maar   stuurt   wel   nadrukkelijk   het   proces. Als   onderdeel   van   dit   begeleidingsproces   laat hij   iedere   partij   zijn   verhaal   doen,   om   erachter   te   komen   waar   het   volgens   hen   nu   om   draait   en   welke   belangen   er   zijn.   De   andere   partijen luisteren   en   vice   versa.   Regelmatig   blijken   er   gemeenschappelijke   belangen   te   zijn.   De   mediator   formuleert   niet   de   uiteindelijke   oplossing, dat   doen   de   partijen   zelf.   Wel   helpt   de   mediator   daarbij.   Essentiële   voorwaarde   is   dat   de   betrokken   partijen   bereid   zijn   om   zich   in   te   spannen en om naar een oplossing te zoeken. Ontbreekt deze bereidheid dan kan ook onze mediator geen succes boeken. Wilt   u   ondersteuning   van   een   onafhankelijke   mediator   om   met   de   betrokken   partijen   in   het   proces   tot   een   oplossing   te   komen,   neem   dan vrijblijvend contact met ons op.
S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 mediation icon klein
Home  >>  Business consultancy overzicht  >>  Mediation
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
S10 mediation icon
Met mediation streven wij naar een win-win situatie. Kom ook met onze onafhankelijke mediator tot een oplossing.
S10 mediation in een notendop Pagina inhoud: Komen tot een oplossing Streven naar een win-win situatie

Conflictbemiddeling

naar boven naar boven

Mediation / conflictbemiddeling 

Partijen begeleiden om tot een oplossing te komen

Conflicten    komen    in    iedere    organisatie    voor.    Vaak    kan    dit    intern worden   opgelost,   maar   er   kunnen   situaties   ontstaan   die   dreigen   te escaleren    of    al    zijn    geëscaleerd.    Dan    kunnen    de    emoties    hoog oplopen.    Dat    ondermijnt    de    effectiviteit    van    uw    organisatie.    Een oplossing   lijkt   moeilijk   te   vinden.   Vooral   als   de   ene   partij   weigert   met de   andere   te   praten   of   samen   te   werken,   als   er   een   gebrek   is   aan wederzijds   vertrouwen,   of   als   geen   van   de   partijen   iets   wil   toegeven. Zo   kan   een   impasse   ontstaan.   Een   onafhankelijke   mediator   begeleidt de betrokken partijen in het proces om tot een oplossing te komen.

Streven naar een win-win situatie

Het   beste   resultaat   bereikt   u   als   alle   partijen   tevreden   zijn   met   de oplossing.   Daarom   streven   wij   naar   een   win-win   situatie.   Wij   horen alle   partijen   en   begeleiden   hen   om   ook   met   elkaar   in   gesprek   te komen.   Gezamenlijk   vinden   wij   het   oplossingsmodel.   Onze   mediator biedt   ondersteuning   aan.   Hij   begeleidt   en   bewaakt   het   communicatie- en   onderhandelingsproces.   Hij   bemoeit   zich   niet   inhoudelijk   met   het conflict   en   velt   hier   dan   ook   geen   oordeel   over.   Hij   is   neutraal   maar stuurt     wel     nadrukkelijk     het     proces.     Als     onderdeel     van     dit begeleidingsproces    laat    hij    iedere    partij    zijn    verhaal    doen,    om erachter   te   komen   waar   het   volgens   hen   nu   om   draait   en   welke belangen    er    zijn.    De    andere    partijen    luisteren    en    vice    versa. Regelmatig    blijken    er    gemeenschappelijke    belangen    te    zijn.    De mediator    formuleert    niet    de    uiteindelijke    oplossing,    dat    doen    de partijen   zelf.   Wel   helpt   de   mediator   daarbij.   Essentiële   voorwaarde   is dat   de   betrokken   partijen   bereid   zijn   om   zich   in   te   spannen   en   om naar   een   oplossing   te   zoeken.   Ontbreekt   deze   bereidheid   dan   kan ook onze mediator geen succes boeken. Wilt   u   ondersteuning   van   een   onafhankelijke   mediator   om   met   de betrokken   partijen   in   het   proces   tot   een   oplossing   te   komen,   neem dan vrijblijvend contact met ons op.
S10 mediation icon
Uw partner in bedrijfsvoering

2

Mediation
S10 mediation icon klein
Met mediation streven wij naar een win-win situatie. Kom ook met onze onafhankelijke mediator tot een oplossing.