Klanten tevredenheid en continu verbeteren

U   wilt   dat   de   klanten   van   uw   bedrijf   tevreden   zijn   en   tevreden   blijven.   Bij   managementsystemen   staat   de   klanttevredenheid   alsook   continu verbeteren     centraal.     Het     verbeteren     wordt     geïnitieerd     en     gecontinueerd     door     gebruik     te     maken     van     kwaliteitsdoelstellingen, kwaliteitsprocedures,    audit    resultaten,    analyse    van    vergaarde    data,    correctieve    en    preventieve    acties    en    de    directiebeoordeling. Kwaliteitsnormen   stellen   duidelijke   eisen   aan   uw   organisatie   en   maken   verificatie   mogelijk.   Het   verwerven   van   een   certificaat   bevestigt   dat uw organisatie aan de eisen van de desbetreffende norm voldoet.

Weerstand versus draagvlak

Het   woord   kwaliteitsmanagement   roept   bij   velen   weerstand   op:   er   is   veel   papier   nodig   terwijl   er   weinig   tastbare   voordelen   blijken   te   zijn.   Wij introduceren    het    “continue    verbetertraject”    en    zorgen    voor    een    breed    draagvlak    daarvoor.    Dat    doen    wij    door    het    inzicht    van    uw medewerkers te vergroten in hun persoonlijke bijdrage aan de realisatie van de doelen van uw onderneming.

Wat doen wij?

Wij   kunnen   u   ondersteunen   in   het   aanpassen   of   opbouwen   van   de   ( KAM- )managementsystemen   onder   andere   volgens   de   normen   ISO 17025,    ISO   9001 ,    VCA    en   VCU .   Hierbij   begeleiden   wij   het   proces   van   verbeteren,   zodat   het   managementsysteem   van   uw   organisatie   aan de eisen van de norm voldoet. Als onderdeel hiervan kunnen wij u ondersteunen bij: interim KAM-management de analyse van het verbetertraject de begeleiding van het verbetertraject de kennisoverdracht het uitvoeren van interne audits

Wat doen wij niet?

Accreditatie of certificatie van managementsystemen wordt niet door ons gedaan. Dit wordt door onafhankelijke derden uitgevoerd.
S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Home  >>  Business consultancy overzicht  >>  Interim management  >>  KAM-management
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
Onze zeer ervaren KAM-managers zijn mensgericht en hebben een praktische insteek. Wij optimaliseren onder meer uw managementsystemen en besparen zo vele kosten.
kosten besparen met S10 consultancy KAM management kosten besparen met S10 consultancy KAM management

(KAM-)management

(Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu)

Pagina inhoud: Wat doen wij? Klanten tevredenheid Wat doen wij niet? Weerstand versus draagvlak S10 kwaliteitsmanagement in een notendop naar boven naar boven

(KAM-)management

(Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu)

Klanten tevredenheid en continu verbeteren

U   wilt   dat   de   klanten   van   uw   bedrijf   tevreden   zijn   en   tevreden   blijven. Bij   managementsystemen   staat   de   klanttevredenheid   alsook   continu verbeteren      centraal.      Het      verbeteren      wordt      geïnitieerd      en gecontinueerd    door    gebruik    te    maken    van    kwaliteitsdoelstellingen, kwaliteitsprocedures,    audit    resultaten,    analyse    van    vergaarde    data, correctieve     en     preventieve     acties     en     de     directiebeoordeling. Kwaliteitsnormen   stellen   duidelijke   eisen   aan   uw   organisatie   en   maken verificatie   mogelijk.   Het   verwerven   van   een   certificaat   bevestigt   dat   uw organisatie aan de eisen van de desbetreffende norm voldoet.

Weerstand versus draagvlak

Het   woord   kwaliteitsmanagement   roept   bij   velen   weerstand   op:   er   is veel   papier   nodig   terwijl   er   weinig   tastbare   voordelen   blijken   te   zijn.   Wij introduceren   het   “continue   verbetertraject”   en   zorgen   voor   een   breed draagvlak   daarvoor.   Dat   doen   wij   door   het   inzicht   van   uw   medewerkers te   vergroten   in   hun   persoonlijke   bijdrage   aan   de   realisatie   van   de doelen van uw onderneming.

Wat doen wij?

Wij   kunnen   u   ondersteunen   in   het   aanpassen   of   opbouwen   van   de ( KAM- )managementsystemen   onder   andere   volgens   de   normen   ISO 17025,    ISO   9001 ,    VCA    en   VCU .   Hierbij   begeleiden   wij   het   proces   van verbeteren,   zodat   het   managementsysteem   van   uw   organisatie   aan   de eisen    van    de    norm    voldoet.    Als    onderdeel    hiervan    kunnen    wij    u ondersteunen bij: interim KAM-management de analyse van het verbetertraject de begeleiding van het verbetertraject de kennisoverdracht het uitvoeren van interne audits

Wat doen wij niet?

Accreditatie   of   certificatie   van   managementsystemen   wordt   niet   door ons gedaan. Dit wordt door onafhankelijke derden uitgevoerd.
Uw partner in bedrijfsvoering
kosten besparen met S10 consultancy KAM management
KAM-management
Zeer ervaren KAM-managers, mensgericht en met praktische insteek optimaliseert uw managementsystemen en bespaart zo vele kosten.

2

kosten besparen met S10 consultancy KAM management