Kostenbesparingen op ‘no cure, no pay’ basis

Kosten   besparen   is   aan   de   orde   van   de   dag.   Iedere   bespaarde   euro   is   immers   extra   winst.   Wij   kunnen   u   een   QuickScan   op   ‘no   cure,   no pay’ basis aanbieden. U bespaart direct op uw kostenposten.  Klik hier voor onze kosten besparingen folder .

De gebieden van de QuickScan

Wij   voeren   een   QuickScan   uit   met   oog   op   verschillende   besparingsgebieden.   Hierbij   kunt   u   onder   meer   denken   aan   uw   energiekosten, (mobiele) telefonie-kosten, schoonmaakkosten en verzekeringen. Ons uitgangspunt is: dezelfde kwaliteit tegen een lagere prijs. Als onderdeel van de verzekeringen, brengen wij ook voor u graag eventuele risicogebieden in kaart.

Werkwijze QuickScan

Tijdens   de   QuickScan   maken   wij   met   u   een   inventarisatie   van   uw   kostenposten.   Vervolgens   gaan   wij   die   kostenposten   analyseren.   Wij zullen    besparingsvoorstellen    uitwerken    en    na    uw    goedkeuring    voeren    wij    namens    u    de    onderhandelingen    met    de    desbetreffende leveranciers. Dit kan betekenen dat u een andere leverancier aangeboden krijgt met vergelijkbare condities maar tegen lagere tarieven. De papierwinkel handelen wij af.

Wat betekent ‘no cure, no pay’

Wij   dragen   zorg   voor   de   analyse   van   de   met   u   besproken   kostengebieden.   In   het   uitzonderlijke   geval   dat   wij   niet   in   staat   zouden   zijn   kosten te   besparen,   brengen   wij   geen   kosten   bij   u   in   rekening.   Bij   gerealiseerde   kostenbesparingen   zullen   wij   een   vooraf   vastgesteld   percentage van het voor u behaalde voordeel over het eerste jaar factureren.

Welke besparingen mag u verwachten?

De te realiseren besparingen lopen nogal uiteen. Gemiddeld realiseren we een besparing van zo’n 15%.

Wat verwachten wij van u?

Wij   willen   met   u   in   een   gesprek   de   gebieden   in   kaart   te   brengen   waar   (significante)   besparingen   te   behalen   zijn.   Hierna   verwachten   we   dat u   ons   de   relevante   (contract)gegevens   aanlevert.   Wij   zullen   de   informatie   alleen   gebruiken   binnen   de   overeengekomen   opdracht   en hierbuiten confidentialiteit respecteren. S10 consultancy ®   ook voor UW kostenbesparingen!
S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Home  >>  Kosten besparen overzicht  >>  Direct kosten besparen
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
Kosten besparen via de quickscan kostenposten No cure, no pay kosten besparen garantie
Besparen via de S10 quick scans op no cure, no pay basis. Deze kostenbesparingen leveren u direct geld op!
Kostenbesparingen no cure, no pay Kosten besparen via de quickscan kostenposten

Quickscan kostenposten

Direct kosten besparen
Pagina inhoud: Wat verwachten wij van u? Scan personeelshandboek Scan salarisadministratie Quickscan werkwijze Kostenbesparingen ‘no cure, no pay’ Wat betekent ‘no cure, no pay’ QuickScan gebieden Welke besparingen mag u verwachten? S10 kostenbesparing scans in een notendop naar boven naar boven

Quickscan kostenposten

Direct kosten besparen

Kostenbesparingen op ‘no cure, no pay’ basis

Kosten   besparen   is   aan   de   orde   van   de   dag.   Iedere   bespaarde   euro   is immers   extra   winst.   Wij   kunnen   u   een   QuickScan   op   ‘no   cure,   no   pay’ basis aanbieden. U bespaart direct op uw kostenposten. Klik hier voor onze kosten besparingen folder .

De gebieden van de QuickScan

Wij      voeren      een      QuickScan      uit      met      oog      op      verschillende besparingsgebieden.    Hierbij    kunt    u    onder    meer    denken    aan    uw energiekosten,      (mobiele)telefonie-kosten,      schoonmaakkosten      en verzekeringen.    Ons    uitgangspunt    is:    dezelfde    kwaliteit    tegen    een lagere prijs.  Als   onderdeel   van   de   verzekeringen,   brengen   wij   ook   voor   u   graag eventuele risicogebieden in kaart. 

Werkwijze QuickScan

Tijdens   de   QuickScan   maken   wij   met   u   een   inventarisatie   van   uw kostenposten.   Vervolgens   gaan   wij   die   kostenposten   analyseren.   Wij zullen   besparingsvoorstellen   uitwerken   en   na   uw   goedkeuring   voeren wij     namens     u     de     onderhandelingen     met     de     desbetreffende leveranciers.    Dit    kan    betekenen    dat    u    een    andere    leverancier aangeboden    krijgt    met    vergelijkbare    condities    maar    tegen    lagere tarieven.  De papierwinkel handelen wij af.

Wat betekent ‘no cure, no pay’

Wij     dragen     zorg     voor     de     analyse     van     de     met     u     besproken kostengebieden.   In   het   uitzonderlijke   geval   dat   wij   niet   in   staat   zouden zijn   kosten   te   besparen,   brengen   wij   geen   kosten   bij   u   in   rekening.   Bij gerealiseerde    kostenbesparingen    zullen    wij    een    vooraf    vastgesteld percentage   van   het   voor   u   behaalde   voordeel   over   het   eerste   jaar factureren. 

Welke besparingen mag u verwachten?

De     te     realiseren     besparingen     lopen     nogal     uiteen.     Gemiddeld realiseren we een besparing van zo’n 15%. 

Wat verwachten wij van u?

Wij   willen   met   u   in   een   gesprek   de   gebieden   in   kaart   te   brengen   waar (significante)   besparingen   te   behalen   zijn.   Hierna   verwachten   we   dat   u ons     de     relevante     (contract)gegevens     aanlevert.     Wij     zullen     de informatie   alleen   gebruiken   binnen   de   overeengekomen   opdracht   en hierbuiten confidentialiteit respecteren.  S10 consultancy ®   ook voor UW kostenbesparingen!
Kosten besparen via de quickscan kostenposten No cure, no pay kosten besparen garantie
Uw partner in bedrijfsvoering
Kostenbesparingen no cure, no pay
Besparen via de S10 quick scans op no cure, no pay basis. Deze kostenbesparingen leveren direct geld op!
Meer details Meer details

1

Kosten besparen via de quickscan kostenposten naar boven naar boven