Invulling geven aan arbo- en verzuimbeleid

Om invulling te geven aan het arbo- en verzuimbeleid, heeft u als werkgever drie mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen om: i n samenwerking met uw eigen medewerkers, externe (arbo-)deskundigen voor bepaalde taken in te huren; e en interne arbodienst op te zetten; e en contract met een externe arbodienst af te sluiten. Vaak   sluit   het   MKB   een   contract   met   een   externe   arbodienst   af.   Maar   daar   zijn   dan   wel   kosten   aan   verbonden.   Het   begint   met   een   vast contracttarief en daarop een tarief voor iedere verrichting (vaak per half uur gerekend!).

Kun je kosten besparen op arbo- en verzuimbeleid?

Het   korte   antwoord   is   ja.   Het   iets   langere   antwoord   is   ja,   zonder   op   kwaliteit,   menselijke   benadering   en   goede   rapportages   in   te   hoeven leveren! De   eerste   kostenbesparings-stap   is   het   afsluiten   van   een   Arbo   contract   zonder   vast   tarief.   Waarom   zou   u   betalen   voor   iedere   werknemer zonder dat er activiteiten worden verricht? De    tweede    kostenbesparings-stap    is    de    tarieven    voor    verrichtingen    zorgvuldig    onder    de    loep    te    nemen.    Maar    dan    wel    met    een gecertificeerde   arbodienstverlener   met   landelijke   dekking,   die   volledig   bekend   is   met   wet-   en   regelgeving,   al   het   mogelijke   doet   om arbeidsongeschikte   medewerkers   terug   aan   het   werk   te   krijgen,   met   aandacht   voor   de   duurzame   inzetbaarheid   en   die   volledige   en   goede rapportages schrijft.

Wordt er dan met arbo-artsen gewerkt?

Een   arbo-arts   is   een   basisarts   zonder   extra   opleiding.   Een   bedrijfsarts   is   een   arts   met   extra   specialisatie/opleiding.   Een   bedrijfsarts   heeft vier   jaar   opleiding   genoten   op   het   gebied   van   onder   andere   advisering   en   belastbaarheid,   arbeidsomstandigheden   en   preventie.   Hij   is specialist op de gebieden van arbeid en gezondheid. De   prijsvechters   onder   de   “verzuimbureaus”,   werken   vaak   met   arbo-artsen,   geven   hierbij   geen   supervisie   en   bieden   deze   artsen   niet   de mogelijkheid   om   zich   bij   te   scholen.   Wij   zijn   ons   hiervan   bewust   en   derhalve   hebben   wij   een   gecertificeerde   arbodienst   geselecteerd   die werkt met bedrijfsartsen, deze superviseert en zeer actief is met trainingen en bijscholing (geaccrediteerd).

Samenwerken op drie niveaus

Wij werken met u samen op drie niveaus: 1.    Het    adviseren    van    de    directie    en    het    managementteam    op    het    gebied    van    preventie,    verzuimbeleid,    re-integratiebeleid, arbeidsomstandigheden en de wettelijke verplichtingen van de gehele organisatie. De   risico-inventarisatie   en   -evaluatie   (RI&E)   en   het   Periodiek   Medisch   Onderzoek   (PMO,   voorheen   PAGO)   worden   verzorgd   door   de kerndeskundigen van de gecertificeerde arbodienst: Bedrijfsarts; Hogere Veiligheidskundige; Arbeidshygiënist; Arbeids- en Organisatiedeskundige. Ook de inzet van een arbeidsdeskundige, (bedrijfs-) psycholoog en coaches behoort tot de mogelijkheden. 2.   Het   implementeren   en   begeleiden   van   de   verzuimbegeleiding   op   filiaal-   of   afdelingsniveau.   Uw   leidinggevenden   kunnen   bij   de   uitvoering van de verzuimbegeleiding door een casemanager ondersteund worden, passend in het Eigen Regiemodel. 3.   De   verzuimbegeleiding   en   re-integratie   van   uw   (verzuimende)   werknemer   waarbij   het   motto   is:   ‘verzuim   is   een   keuze’.   Keuze   is   vaak gedrag   en   gedrag   is   beïnvloedbaar.   De   bedrijfsarts   beoordeelt   wat   de   mogelijkheden   van   de   werknemer   zijn   en   brengt   daarover   zijn   advies uit. Kortom,   volledige   gecertificeerde   ondersteuning   op   het   gebied   van   arbeidsomstandigheden,   verzuim-   en   re-integratiebegeleiding   van   hoge kwaliteit gecombineerd met het besparen van kosten. Het kan!
S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Home  >>  Kosten besparen overzicht  >>  Kosten besparen op arbodienstverlening
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
Kosten besparen op uw arbodienst? Alleen betalen voor de werkelijke verrichtingen en hoge kwaliteit? Het kan!
Kostenbesparingen no cure, no pay kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op de arbodienstverlening
kosten besparen op de arbodienstverlening
kosten besparen op de arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening

Arbodienstverlening

Zonder kwaliteitsverlies toch kosten besparen
Pagina inhoud: Wat verwachten wij van u? Scan personeelshandboek Scan salarisadministratie Wordt er met arbo-artsen gewerkt? Invulling aan arbo- en verzuimbeleid Samenwerken op drie niveaus Kosten besparen op verzuimbeleid? Welke besparingen mag u verwachten? S10 arbo en verzuimbeleid in een notendop naar boven naar boven

Arbodienstverlening

Zonder kwaliteitsverlies toch kosten besparen

Invulling geven aan arbo- en verzuimbeleid

Om   invulling   te   geven   aan   het   arbo-   en   verzuimbeleid,   heeft   u   als werkgever drie mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen om: in samenwerking   met   uw   eigen   medewerkers,   externe   (arbo) deskundigen voor bepaalde taken in te huren; ee n interne arbodienst op te zetten; een  contract met een externe arbodienst af te sluiten. Vaak   sluit   het   MKB   een   contract   met   een   externe   arbodienst   af.   Maar daar   zijn   dan   wel   kosten   aan   verbonden.   Het   begint   met   een   vast contracttarief   en   daarop   een   tarief   voor   iedere   verrichting   (vaak   per half uur gerekend!).

Kun je kosten besparen op arbo -en verzuimbeleid?

Het   korte   antwoord   is   ja.   Het   iets   langere   antwoord   is   ja,   zonder   op kwaliteit,   menselijke   benadering   en   goede   rapportages   in   te   hoeven leveren! De    eerste    kostenbesparings-stap    is    het    afsluiten    van    een    Arbo contract    zonder    vast    tarief.    Waarom    zou    u    betalen    voor    iedere werknemer zonder dat er activiteiten worden verricht? De   tweede   kostenbesparings-stap   is   de   tarieven   voor   verrichtingen zorgvuldig    onder    de    loep    te    nemen.    Maar    dan    wel    met    een gecertificeerde   arbodienstverlener   met   landelijke   dekking,   die   volledig bekend    is    met    wet-    en    regelgeving,    al    het    mogelijke    doet    om arbeidsongeschikte   medewerkers   terug   aan   het   werk   te   krijgen,   met aandacht   voor   de   duurzame   inzetbaarheid   en   die   volledige   en   goede rapportages schrijft.

Wordt er dan met arbo-artsen gewerkt?

Een   arbo-arts   is   een   basisarts   zonder   extra   opleiding.   Een   bedrijfsarts is   een   arts   met   extra   specialisatie/opleiding.   Een   bedrijfsarts   heeft   vier jaar   opleiding   genoten   op   het   gebied   van   onder   andere   advisering   en belastbaarheid,   arbeidsomstandigheden   en   preventie.   Hij   is   specialist op de gebieden van arbeid en gezondheid. De   prijsvechters   onder   de   “verzuimbureaus”,   werken   vaak   met   arbo-     artsen,   geven   hierbij   geen   supervisie   en   bieden   deze   artsen   niet   de mogelijkheid   om   zich   bij   te   scholen.   Wij   zijn   ons   hiervan   bewust   en derhalve   hebben   wij   een   gecertificeerde   arbodienst   geselecteerd   die werkt    met    bedrijfsartsen,    deze    superviseert    en    zeer    actief    is    met trainingen en bijscholing (geaccrediteerd).

Samenwerken op drie niveaus

Wij werken met u samen op drie niveaus: 1. Het   adviseren   van   de   directie   en   het   managementteam   op   het gebied       van       preventie,       verzuimbeleid,       re-integratiebeleid, arbeidsomstandigheden    en    de    wettelijke    verplichtingen    van    de gehele organisatie. De   risico-inventarisatie   en   -evaluatie   (RI&E)   en   het   Periodiek   Medisch Onderzoek     (PMO,     voorheen     PAGO)     worden     verzorgd     door     de kerndeskundigen van de gecertificeerde arbodienst: Bedrijfsarts; Hogere Veiligheidskundige; Arbeidshygiënist; Arbeids- en Organisatiedeskundige. Ook   de   inzet   van   een   arbeidsdeskundige,   (bedrijfs-)   psycholoog   en coaches behoort tot de mogelijkheden. 2. Het   implementeren   en   begeleiden   van   de   verzuimbegeleiding   op filiaal-    of    afdelingsniveau.    Uw    leidinggevenden    kunnen    bij    de uitvoering    van    de    verzuimbegeleiding    door    een    casemanager ondersteund worden, passend in het Eigen Regiemodel. 3. De    verzuimbegeleiding    en    re-integratie    van    uw    (verzuimende) werknemer   waarbij   het   motto   is:   ‘verzuim   is   een   keuze’.   Keuze   is vaak     gedrag     en     gedrag     is     beïnvloedbaar.     De     bedrijfsarts beoordeelt   wat   de   mogelijkheden   van   de   werknemer   zijn   en   brengt daarover zijn advies uit. Kortom,   volledige   gecertificeerde   ondersteuning   op   het   gebied   van arbeidsomstandigheden,    verzuim-    en    re-integratiebegeleiding    van hoge kwaliteit gecombineerd met het besparen van kosten. Het kan! S10 consultancy ®   ook voor UW kostenbesparingen!
Uw partner in bedrijfsvoering
kosten besparen op arbodienstverlening
Kosten besparen op arbodienstverlening

1

naar boven naar boven kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
Kosten besparen op uw arbodienst? Alleen betalen voor de werkelijke verrichtingen en hoge kwaliteit? Het kan!