Afstemming tussen partijen

Projectmatig   werken   sluit   goed   aan   bij   ontwikkelingen   in   organisaties.   Vaak   zijn   meerdere   partijen   betrokken,   zowel   binnen   als   buiten   de organisatie.   Er   is   dan   ook   veel   afstemming   nodig      tussen   de   verschillende   partijen.   Bovendien   is   een   heldere   taakverdeling   van   belang tussen opdrachtgever, projectleider en projectmedewerkers.

Oog voor de gebruikers van het projectresultaat

Projecten   vragen   om   heldere   doelstellingen,   planning   en   organisatie.   De   complexe   organisatie   van   een   project   kan   de   aandacht   voor   de gebruikers   van   het   projectresultaat   makkelijk   naar   de   achtergrond   drukken.   Dat   komt   de   effectiviteit   van   het   project   bepaald   niet   ten   goede. Het projectresultaat is bedoeld voor de gebruikers! Dat kunnen medewerkers in uw organisatie zijn, maar ook klanten. De   klant   is   meestal   niet   de   opdrachtgever   van   het   project.   Waar   het   de   klant   echt   om   te   doen   is,   komt   dan   vaak   niet   goed   in   beeld.   Deze gang   van   zaken   leidt   al   snel   tot   het   gevoel   bij   klanten   dat   zij   zich   moeten   aanpassen   aan   uw   systemen,   in   plaats   van   dat   u   er   voor   hen   bent. In   deze   tijd   zijn   zij   daar   steeds   minder   toe   bereid.   Als   onderdeel   van   het   projectmanagement   hebben   wij   oog   voor   de   gebruikers   van   het projectresultaat!

Methoden en mensgerichte werkwijze

Uw   project(team)   dient   aan   de   verwachtingen   van   de   buitenwereld   te   voldoen.   En   zo   nog   effectiever   te   worden.   Wij   zorgen   ervoor   dat   alle betrokkenen   gemotiveerd   zijn   in   de   verschillende   rollen   die   zij   vervullen.   Wij   maken   gebruik   van   vele   projectmethoden.   Het   doel   en   resultaat houden   wij   voor   ogen   en   hierbij   waarborgen   wij   kwaliteit   op   een   betrokken   mensgerichte   werkwijze.   Graag   geven   wij   ook   aan   uw projectteam tijdelijk leiding!
S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Home  >>  Business consultancy overzicht  >>  Interim management  >>  Projectmanagement
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Ook relevant: Column: ‘een “hoop” besparen’
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
Ervaring, kennis en kunde resulteren in succesvolle projecten. Motivatie en hogere effectiviteit zorgen voor lagere kosten.
kosten besparen met S10 consultancy projectmanagement kosten besparen met S10 consultancy projectmanagement Pagina inhoud: Methoden en mensgerichte werkwijze Afstemming tussen partijen Oog voor de gebruikers

Projectmanagement

S10 project management in een notendop naar boven naar boven

Projectmanagement

Afstemming tussen partijen

Projectmatig   werken   sluit   goed   aan   bij   ontwikkelingen   in   organisaties. Vaak    zijn    meerdere    partijen    betrokken,    zowel    binnen    als    buiten    de organisatie.    Er    is    dan    ook    veel    afstemming    nodig        tussen    de verschillende    partijen.    Bovendien    is    een    heldere    taakverdeling    van belang tussen opdrachtgever, projectleider en projectmedewerkers.

Oog voor de gebruikers van het projectresultaat

Projecten   vragen   om   heldere   doelstellingen,   planning   en   organisatie. De   complexe   organisatie   van   een   project   kan   de   aandacht   voor   de gebruikers    van    het    projectresultaat    makkelijk    naar    de    achtergrond drukken.    Dat    komt    de    effectiviteit    van    het    project    bepaald    niet    ten goede.   Het   projectresultaat   is   bedoeld   voor   de   gebruikers!   Dat   kunnen medewerkers in uw organisatie zijn, maar ook klanten. De   klant   is   meestal   niet   de   opdrachtgever   van   het   project.   Waar   het   de klant   echt   om   te   doen   is,   komt   dan   vaak   niet   goed   in   beeld.   Deze   gang van   zaken   leidt   al   snel   tot   het   gevoel   bij   klanten   dat   zij   zich   moeten aanpassen   aan   uw   systemen,   in   plaats   van   dat   u   er   voor   hen   bent.   In deze   tijd   zijn   zij   daar   steeds   minder   toe   bereid.   Als   onderdeel   van   het projectmanagement    hebben    wij    oog    voor    de    gebruikers    van    het projectresultaat!

Methoden en mensgerichte werkwijze

Uw   project(team)   dient   aan   de   verwachtingen   van   de   buitenwereld   te voldoen.   En   zo   nog   effectiever   te   worden.   Wij   zorgen   ervoor   dat   alle betrokkenen     gemotiveerd     zijn     in     de     verschillende     rollen     die     zij vervullen.   Wij   maken   gebruik   van   vele   projectmethoden.   Het   doel   en resultaat   houden   wij   voor   ogen   en   hierbij   waarborgen   wij   kwaliteit   op een   betrokken   mensgerichte   werkwijze.   Graag   geven   wij   ook   aan   uw projectteam tijdelijk leiding!
Uw partner in bedrijfsvoering
kosten besparen met S10 consultancy projectmanagement
Ervaring, kennis en kunde resulteren in succesvolle projecten. Motivatie en hogere effectiviteit zorgen voor lagere kosten.
Projectmanagement

2

kosten besparen met S10 consultancy projectmanagement