S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Home  >>  ICT  >>  ICT business consultancy
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
ICT en bedrijfsprocessen moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Wij verzorgen het: van beleid maken tot  implementatie en audits!
S10 kostenbesparingen in een notendop S10 ICT services

ICT business consultancy

De impact van ICT

ICT   is   niet   meer   weg   te   denken   uit   onze   samenleving.   Hetzelfde   is   waar   voor   organisaties.   ICT   heeft   een   enorme   impact   op   hoe   we   dingen doen   en   wat   we   doen.   S10   consultancy ®    ziet   ICT   als   een   middel   en   geen   doel   op   zich.   ICT   biedt   weliswaar   een   belangrijke   ondersteuning aan   alle   bedrijfsprocessen,   maar   de   ICT   dient   in   dienst   te   staan   van   de   organisatie   en   niet   andersom.   Vanuit   onze   filosofie   dienen   de bedrijfsprocessen zich dan ook niet aan de ICT te conformeren. Wel moeten beide goed op elkaar zijn afgestemd.

Meer dan ICT alleen

Onze   mensen   kunnen   u   op   vrijwel   alle   ICT   technische   gebieden   ondersteunen.   Van   volledige   websites   ontwerpen,   scripting   verzorgen   en grafische   vormgeving   realiseren   tot   het   ICT   projectmanagement   verzorgen   wat   betreft   het   uitrollen   van   een   nieuwe   infrastructuur,   nieuwe software    applicaties    of    hardware    inclusief    inkoop.    Maar    ook    op    beleidsgebied    kunnen    wij    u    de    juiste    ondersteuning    bieden    waarbij cybersecurity   een   prominente   positie   zal   innemen.   Na   de   implementatie   van   ICT-beleid   dient   er   gecheckt   worden   in   welke   mate   alle mechanismen goed werken. Ook in deze fase kunnen wij u ondersteuning bieden.

ICT beleid, audits en implementatie

Wij   kunnen   u   helpen   met   het   maken,   implementeren   en   checken   van   ICT   beleid.   Op   basis   van   onze   vragenlijst   krijgen   wij   een   eerste   indruk van   uw   informatiebeveiliging.   We   kunnen   vervolgens   een   nulmeting   en   penetratie   tests   uitvoeren   en   een   rapportage   met   advies   uitbrengen. We   kunnen   security   audits   uitvoeren   volgens   IT   Security   richtlijnen   op   basis   van   ISO27000   of   COBIT   5.   We   kunnen   u   verder   ondersteunen   bij de   implementatie   van   wijzigingen   a.d.h.v.   onze   bevindingen,   maar   dit   zal   dan   wel   door   derden   worden   uitgevoerd   vanwege   de   noodzakelijke onafhankelijke posities van onze auditors.

Brug slaan tussen “de business” en ICT

Ook   bij   het   inrichten   en   verbeteren   van   uw   bedrijfsprocessen   nemen   wij   de   ICT   mee.   Vanuit   onze   filosofie   beogen   wij   een   brug   te   slaan tussen   “de   business”   en   ICT.   Wij   zijn   in   staat   de   behoeften   en   doelstellingen   van   uw   organisatie   te   vertalen   naar   informatiesystemen   en adviseren u op het gebied van organisatie-, informatiserings- en automatiseringsvraagstukken.
Pagina inhoud: ICT beleid, audits en implementatie De impact van ICT Brug slaan tussen de business en ICT Meer dan ICT alleen naar boven naar boven S10 ICT services
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 ICT services

4

ICT business consultancy
S10 ICT services

De impact van ICT

ICT   is   niet   meer   weg   te   denken   uit   onze   samenleving.   Hetzelfde   is waar   voor   organisaties.   ICT   heeft   een   enorme   impact   op   hoe   we dingen   doen   en   wat   we   doen.   S10   consultancy ®    ziet   ICT   als   een middel   en   geen   doel   op   zich.   ICT   biedt   weliswaar   een   belangrijke ondersteuning   aan   alle   bedrijfsprocessen,   maar   de   ICT   dient   in   dienst te   staan   van   de   organisatie   en   niet   andersom.   Vanuit   onze   filosofie dienen    de    bedrijfsprocessen    zich    dan    ook    niet    aan    de    ICT    te conformeren. Wel moeten beide goed op elkaar zijn afgestemd.

Meer dan ICT alleen

Onze    mensen    kunnen    u    op    vrijwel    alle    ICT    technische    gebieden ondersteunen.   Van   volledige   websites   ontwerpen,   scripting   verzorgen en   grafische   vormgeving   realiseren   tot   het   ICT   projectmanagement verzorgen    wat    betreft    het    uitrollen    van    een    nieuwe    infrastructuur, nieuwe   software   applicaties   of   hardware   inclusief   inkoop.   Maar   ook   op beleidsgebied   kunnen   wij   u   de   juiste   ondersteuning   bieden   waarbij cybersecurity      een      prominente      positie      zal      innemen.      Na      de implementatie   van   ICT-beleid   dient   er   gecheckt   worden   in   welke   mate alle    mechanismen    goed    werken.    Ook    in    deze    fase    kunnen    wij    u ondersteuning bieden.

ICT beleid, audits en implementatie

Wij   kunnen   u   helpen   met   het   maken,   implementeren   en   checken   van ICT   beleid.   Op   basis   van   onze   vragenlijst   krijgen   wij   een   eerste   indruk van   uw   informatiebeveiliging.   We   kunnen   vervolgens   een   nulmeting en     penetratie     tests     uitvoeren     en     een     rapportage     met     advies uitbrengen.   We   kunnen   security   audits   uitvoeren   volgens   IT   Security richtlijnen   op   basis   van   ISO27000   of   COBIT   5.   We   kunnen   u   verder ondersteunen    bij    de    implementatie    van    wijzigingen    a.d.h.v.    onze bevindingen,   maar   dit   zal   dan   wel   door   derden   worden   uitgevoerd vanwege de noodzakelijke onafhankelijke posities van onze auditors.

Brug slaan tussen “de business” en ICT

Ook   bij   het   inrichten   en   verbeteren   van   uw   bedrijfsprocessen   nemen wij   de   ICT   mee.   Vanuit   onze   filosofie   beogen   wij   een   brug   te   slaan tussen    “de    business”    en    ICT.    Wij    zijn    in    staat    de    behoeften    en doelstellingen   van   uw   organisatie   te   vertalen   naar   informatiesystemen en   adviseren   u   op   het   gebied   van   organisatie-,   informatiserings-   en automatiseringsvraagstukken.
ICT en bedrijfsprocessen moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Wij verzorgen het: van beleid maken tot  implementatie en audits!