S10 kostenbesparingen
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Home  >>  Artikelen >> Column “openen a.u.b.”
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht

Misbruik van technologie en privacy deel 2

S10 consultancy column: “openen a.u.b.” Een column over misbruik van technologie. Massale   e-mail   spam?   E-mail   spoofing?   Phishing?   Scamming?   Malware?   De   wijze   hoe   wij   communiceren   is   gewijzigd.   Soms   leren   we   de nadelen op de harde wijze kennen. Wordt 2016 het jaar van online afpersing? Door Stan van Gemert, directeur

Communicatie is gewijzigd

Met   de   komst   van   het   internet   en   de   toegenomen   technische   mogelijkheden,   is   onze   wijze   van   communicatie   significant   gewijzigd.   Eerder schreef   ik   hier   al   columns   over   met   daarbij   aangegeven   wat   de   “bijwerkingen”   zijn.   Deze   zijn   nog   steeds   actueel.   Kijk   zelf   maar   eens   naar “Vanzelfsprekend”    of   “Gisteren   wisten   wij   nog   niet   waar   wij   morgen   niet   zonder   zouden   kunnen” .   Vandaag   de   dag   proberen   we   ons   meer   en meer   te   verweren   tegen   massale   e-mail   spam,   e-mail   spoofing,   phishing,   scamming   enz..   “Elk   nadeel   heb   z’n   voordeel?”    Helaas   ontgaan   mij de   voordelen   van   deze   nadelen,   anders   dan   “voorzichtigheid   is   geboden” !   Bewustzijn   van   het   bestaan   van   deze   kwaadaardige   vormen   van communicatie is tegenwoordig essentieel. Helaas ontbreekt dit bewustzijn te vaak met alle gevolgen van dien.

Facturen en malwaremail

Onlangs   ontving   ik   via   e-mail   een   tweetal   facturen   voor   Zakelijk   Internet.   Op   zich   niets   vreemds.   Ik   heb   een   zakelijk   internet   contract   en facturen   worden   tegenwoordig   vaker   als   PDF   bijlage   via   e-mail   verstuurd.   Ook   worden   facturen   via   e-mail   aangekondigd   met   hierbij   een   link naar   een   persoonlijk   portaal   om   de   factuur   te   downloaden.   In   dit   geval   betrof   het   facturen   van   “KPN”   met   beide   mogelijkheden.   De   e-mails zien   er   authentiek   uit,   voorzien   van   bedrijfslogo   en   bedrijfskleurenstelling.   De   ene   e-mail   met   linken   betroffen   echter   een   ander   web-adres.   De andere   e-mail   was   nog   gewiekster   inclusief   de   nep-afzender:   “no-reply@kpnmail.nl”.   In   deze   e-mail   was   het   KPN   bedrijfslogo   meegenomen en   er   stond   zelfs   KPN   reclame   in:   “Kent   u   KPN   Compleet   al?   Hoe   meer   u   combineert,   hoe   meer   voordelen   u   krijgt” .   De   linken   verwezen   naar de algemene KPN website. De factuur was gezipt bijgevoegd.   Voorbeeld nepbericht van “KPN” Afgelopen   week   ontving   ik   een   meer   dwingende   e-mail   waarbij   je   geneigd   zou   zijn   direct   te   reageren:   Intrum   Justitia.   De   tekst   liegt   er   niet   om: “Blijft   betaling   uit,   dan   zijn   wij   genoodzaakt   cliënt   te   adviseren   om   over   te   gaan   tot   het   opstarten   van   een   gerechtelijke   procedure.   De   kosten die   hieruit   voortvloeien   zullen   geheel   voor   uw   rekening   komen.   Voor   directe   betaling   en   meer   informatie   over   deze   vordering   gaat   u   naar   onze website.   U   kunt   hiervoor   de   gegevens   gebruiken   die   op   de   factuur   staan   vermeld.   U   kunt   hier   ook   terecht   voor   overige   vragen.”    En   jawel,   ook hier zit een factuur bijgesloten en wederom in zip-formaat.   Voorbeeld malware e-mail van “Intrum Justitia” Impulsief klikken? Ik   heb   veel   en   veel   meer   malware-berichten   ontvangen.   Vele   betreffen   domeinnaamregistraties   en   trademark   registraties.   Eén   bericht   wil   ik nog   extra   onder   de   aandacht   brengen.   Recent   ontving   ik   een   incasso   opdracht   aankondiging.   Het   bedrag   was   niet   hoog   maar   ik   had   niets   bij H&M   besteld.   Er   stond   bij:   “Als   u   niet   akkoord   gaat   met   deze   afschrijving   dan   kunt   u   de   opdracht   annuleren.   Hiervoor   klikt   u   eenmalig   op   de volgende   blokkadelink:”    De   link   bevat   netjes   de   naam   “ABN-AMRO”   als   webpagina,   maar   wel   “hangende”   onder   een   vreemde   domeinnaam! Gelukkig   reageerde   ik   niet   impulsief   al   was   mijn   eerste   reactie:   “Hé,   maar   dit   klopt   niet!” .   Uiteraard   worden   incasso’s   niet   door   banken aangekondigd   op   een   wijze   als   deze.   Uiteraard   zullen   banken   niet   aangeven   dat   je   een   incasso   kan   annuleren.   Je   kan   een   incasso   immers altijd binnen 8 weken storneren. Maar wat als je eerst klikt en dan nadenkt…?

Ransomware

Ransomware   is   een   type   malware   dat   de   PC   of   data   van   een   slachtoffer   kan   gijzelen.   Recente   varianten   versleutelen   de   data   van   de slachtoffers.   Tegen   betaling   ontvang   je   een   geldige   decryptie-sleutel.   Uiteraard   wordt   er   geen   garantie   voor   de   geldigheid   van   deze   sleutel gegeven. Anders   gezegd,   betaling   levert   totaal   geen   garantie   op   dat   je   computer   in   de   nabije   toekomst   niet   weer   wordt   gegijzeld.   Ook   zijn   er genoeg   gevallen   bekend   waarbij   de   computers   van   betalende   slachtoffers   niet   werden   ontgrendeld!   Is   zelf   decrypten   dan   een   oplossing? Allereerst   kost   het   decrypten   heel   veel   tijd.   Veel   ransomware   gebruikt   krachtige   encryptie.   Maar   dit   is   niet   het   grootste   probleem.   Vaak   staat   er een doomsday-klok aan: na een bepaalde periode wordt de gegijzelde data grondig gewist. Maar   hoe   wordt   een   PC   met   ransomware   geïnfecteerd?   Dit   kan   via   besmette   e-mails.   Deze   bevatten   een   zip   bestand   met   een   ‘executable’   of een   link   naar   een   website   waar   een   ‘executable’   wordt   “aangeboden”.   Ook   kan   het   installeren   van   een   app   die   niet   in   de   officiële   app   stores staat,   ransomware   activeren.   Het   klikken   op   een   “DOC   file”   bijlage   kan   een   kwaadaardig   macro   executeren   die   op   de   achtergrond   malware download en executeert. Wordt 2016 het jaar van online afpersing?

Impact voor het bedrijfsleven

Een   aantal   vormen   van   ransomware   richt   zich   echter   niet   alleen   op   de   lokale   data,   maar   poogt   ook   de   files   op   netwerklocaties   te   infecteren (gedeelde   schijven).   Vaak   werken   meerdere   mensen   met   gedeelde   files   op   een   fileserver.   De   virus   code   wordt   in   de   files   toegevoegd   maar   de files   kunnen   nog   wel   geopend   worden,   waarna   de   mogelijkheid   wordt   geboden   om   de   infectie   verder   te   verspreiden.   Na   verloop   van   tijd worden   de   bestanden   versleuteld.   Eén   verkeerde   klik   van   één   van   de   medewerkers   kan   er   voor   zorgen   dat   het   complete   (bedrijfs-)netwerk geïnfecteerd   raakt!   De   impact   van   een   infectie   als   deze   rijkt   dus   vele   malen   verder   dan   de   “verkeerd   klikkende   gebruiker”   alleen.   Er   vanuit gaande   dat   er   goede   en   niet   geïnfecteerde   backups   zijn,   zal   er   nog   steeds   veel   kostbare   tijd   verloren   gaan.   Indien   er   geen   recente   backups zijn, zijn de gevolgen nauwelijks te overzien.

Kwaadaardige verdienmodellen

Terug   naar   mijn   ontvangen   e-mails.   Ik   heb   de   hiervoor   genoemde   ZIP-bestanden   gedetached   en   het   archief   laten   scannen   door   een   ‘up-to- date’   virusscanner.   Dit   leverde   geen   waarschuwing   op!   Dit   betekent   echter   niet   dat   deze   files   niet   gevaarlijk   zijn.   De   Fraudehelpdesk   maakt melding   van   de   “Intrum   Justitia”   e-mail   en   schaart   deze   onder   de   noemer   “malwaremail”.   Ik   heb   echter   geen   idee   wat   er   gebeurd   als   ik   wel een   van   de   bijgevoegde   ZIP-bestanden   zou   decomprimeren   en   openen.   Zou   mijn   computer   gegijzeld   worden   en   tegen   losgeld   vrijgegeven worden?   Zou   ik   externe   toegang   verstrekken   waarbij   derden   mijn   PC   kunnen   beheren?   De   tijd   van   het   ontwikkelen   van   destructieve   virussen lijkt te zijn verlegd naar betere verdienmodellen voor de kwaadaardige ontwikkelaars. Met   de   komst   van   het   internet   en   de   toegenomen   technische   mogelijkheden,   is   echter   niet   alleen   onze   wijze   van   communicatie   significant gewijzigd,   ook   ons   “shop-gedrag”   is   gewijzigd.   En   hier   komt   een   ander   kwaadaardig   verdienmodel   naar   voren:   webwinkelfraude.   Na   geld   te hebben ontvangen wordt er niet geleverd.

Zijn deze kwaadaardige verdienmodellen nou echt issues?

Het   aantal   mensen   en   ondernemers   dat   vorig   jaar   geld   verloor   ten   gevolge   van   webwinkelfraude,   is   bijna   verdubbeld   ten   opzichte   van   2014. De   Fraudehelpdesk   heeft   in   2015,   3.625   meldingen   ontvangen   tegen   1.887   in   2014.   Deze   vorm   van   oplichting   via   internet   is   dus   bijna verdubbeld.   Overigens   raakten   deze   3.625   gedupeerden   totaal   12,2   miljoen   kwijt   tegen   8,3   miljoen   euro   in   2014.   Maar   als   ik   nu   kijk   naar   het aantal   ransomware   besmettingen   in   februari   2016,   dan   ligt   dit   maar   liefst   zo’n   vijfmaal   hoger   dan   de   maand   januari   van   dit   jaar.   Het   aandeel besmettingen   in   de   Benelux   blijkt   ten   opzichte   van   het   aantal   wereldwijde   infecties   ook   te   zijn   toegenomen:   van   minder   dan   2%   naar   6%.   Het aantal infecties in onze directe omgeving stijgt dus significant! Vandaag   maakt   de   media   melding   van   de   impact   van   cybercrime   a.d.h.v.   een   onderzoek   van   organisatieadviesbureau   Deloitte.   Een   van   de krantenkoppen stelt: “Nederlandse bedrijven lijden 10 miljard schade door cybercrime” . Teletekst: het ‘gijzelen’ van gegevens komt steeds vaker voor.

Mass-marketing fraud

Webwinkelfraude    en    malware    (waaronder    ransomware)    kan    een    behoorlijke    impact    hebben.    Er    zijn    echter    situaties    waar    de    impact onbeschrijfelijk   groot   is.   Deze   gevallen   betreffen   dan   niet   zozeer   een   malware   infectie   maar   slachtoffers   van   een   e-mailscam.   De   moderne communicatiemiddelen   maken   het   mogelijk   om   grote   aantallen   mensen   tegelijk   te   benaderen   en   op   te   lichten.   Dit   wordt   ook   wel   ‘mass- marketing   fraud’   genoemd.   Gevolg?   Grote   hoeveelheden   mensen   zijn   hun   hele   spaargeld   of   oudedagsvoorziening   kwijt!   Erg?   Jazeker,   maar het kan nog erger! Ik ga hier wat verder op in.

Schrijnende gevallen

De   afgelopen   jaren   zijn   verschillende   zeer   schrijnende   gevallen   in   het   nieuws   geweest   die   ik   onder   de   communicatiefraude   ‘scamming’ schaar.   Wat   is   scamming?   Onder   scamming   vallen   frauduleuze   handelingen   die   erop   gericht   zijn   om   mensen   geld   afhandig   te   maken.   De voorschotfraude   is   het   meest   bekend.   Ook   wel   de   ‘419-scam’   (Four-One-Niners)   of   Nigeriaanse   oplichting   genoemd.   Het   getal   verwijst   naar artikel 419 van de Nigeriaanse strafwet dat het verkrijgen van bezit door middel van oplichting behandelt. Via   massa   e-mailing,   worden   mensen   erfenissen   van   soms   vele   miljoenen   beloofd.   Soms   wordt   zelfs   een   overlijdensakte   bijgevoegd.   De slachtoffers   moeten   wel   eerst   geld   overmaken   om   de   tot   dat   moment   gemaakte   kosten,   te   dekken.   Dit   wordt   telkens   opgerekt   en   opgerekt met   allerlei   excuses,   totdat   het   slachtoffer   niet   meer   kan   betalen.   Soms   blijft   het   slachtoffer   zich   wanhopig   vastklampen   aan   de   droom   van   het geld   en   blijft   de   oplichters   betalen,   ook   als   derden   hem   inmiddels   op   de   feiten   hebben   gewezen.   Naast   de   financiële   schade   is   er   dan   ook vaak   sprake   van   emotionele   schade.   Het   slachtoffer   durft   niemand   meer   te   vertrouwen.   Onwerkelijk?   Oordeel   zelf   aan   de   hand   van   de volgende in het nieuws verschenen voorbeelden: De   meest   bekende   '419   moord'   betrof   de   Griekse   George   Makronalli.   Hij   werd   door   de   oplichters   naar   Zuid-Afrika   gelokt,   gegijzeld,   en uiteindelijk vermoord toen zijn familie het losgeld niet betaalde; De   Braziliaanse   bankdirecteur   Nelson   Sakaguchi   betaalde   de   Nigeriaanse   oplichter   Emmanuel   Nwude   in   drie   jaar   tijd   $   242   miljoen. Geld dat niet van hemzelf was maar van zijn werkgever: Banco Noroeste Brazil. Deze bank is hierdoor failliet gegaan; De Engelsman Leslie Fountain heeft zichzelf in november 2003 in brand gestoken nadat hij erachter kwam dat hij was opgelicht; De   72-jarige   Tsjech   Jiri   Pasovsky   was   opgelicht   voor   $   550.000,-.   Nadat   hij   van   de   Nigeriaanse   consul-generaal   te   horen   had   gekregen dat Nigeria hem dat niet zou terugbetalen, schoot hij twee ambassademedewerkers neer, waarvan een dodelijk.

De essentie

Technologie   maakt   de   wereld   kleiner.   Het   maakt   communicatie   makkelijker   maar   maakt   tegelijkertijd   nieuwe   vormen   van   criminaliteit   mogelijk. Eén   verkeerde   klik   is   tegenwoordig   genoeg   om   een   gezond   bedrijf   serieuze   problemen   te   bezorgen.   Het   hebben   van   een   goede   data   backup en   anti-virus   software   is   niet   meer   voldoende.   Streng   en   nageleefd   beleid   is   noodzakelijk.   Het   trainen   en   bewust   maken   van   je   medewerkers is   hierbij   essentieel.   Een   ‘Internetpolicy’   die   ook   de   verantwoordelijkheid   van   de   medewerkers   beschrijft,   kan   hierbij   bijdragen   aan   de bewustwording. Verder kunnen er een reeks preventieve maatregelen genomen worden (zie hieronder).

Hoe is cybersecurity bij u geregeld?

Uiteraard   heeft   u   malware   detectie   programma’s   draaien   en   heeft   u   een   anti-virus   abonnement.   Maar   hoe   zijn   andere   IT-zaken   geregeld? Bestaat er een beleid? Is er sprake van handhaving? Hoe gaat uw organisatie om met (eenvoudige) zaken als: CD/DVD-drives van de computers van uw medewerkers. Zijn deze operationeel? USB poorten. Kunnen medewerkers data op een USB stick benaderen? Spam. Wordt “spam” (gemarkeerd) afgeleverd in de mailbox van uw medewerkers? Applicaties. Kunnen uw medewerkers willekeurige programma’s executeren? Werkplekken. Wordt er plaats en tijd onafhankelijk gewerkt? Apparaten buiten uw beheer. Wordt “Bring Your Own Device” ondersteund?

Wij kunnen helpen!

Wij   kunnen   u   een   ‘check-list’   toesturen. A.d.h.v.   deze   ingevulde   lijst   kunnen   wij   u   snel   aangeven   welke   risicogebieden   aandacht   nodig   hebben. Vervolgens   kunnen   wij   u   helpen   bij   het   opstellen   van   (cybersecurity)   beleid,   een   nulmeting   uitvoeren,   IT   audits   uitvoeren,   rapportages uitbrengen   en   adviseren.   Mogelijke   implementatie   kunnen   wij   zeker   verzorgen,   maar   zal   door   derden   worden   uitgevoerd   vanwege   de noodzakelijke onafhankelijke posities van onze auditors.

S10 tips

Hoe herken je kwaadaardige e-mails?

Vaak is de taalgebruik gebrekkig; Vaak wijkt de afzender af. Klopt deze wel?; Vaak komt de naam “aan” niet overeen met jouw e-mailadres; Vaak is de naam in de aanhef (jouw naam) dezelfde als jouw e-mailadres; Vaak   wordt   afgeweken   van   reguliere   communicatieprocedures.   Ga   voor   jezelf   na   of   de   (bedrijfs)communicatie   normaal   ook   zo   loopt! Een   paar   voorbeelden.   Bedrijven   zullen   nooit   om   wachtwoorden   vragen.   Banken   zullen   niet   een   incasso   aankondigen.   Banken   zullen niet via e-mail aangeven dat je je creditcard kan deblokkeren; Linken   in   de   e-mail   komen   niet   overeen   met   de   te   verwachten   bestemming.   Kijk   eerst   wat   er   wordt   weergegeven   als   je   met   de   muis boven de link hangt, alvorens te klikken; Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo! Vandaag ontvangen nepbericht met gebrekkig taalgebruik, verkeerde afzender en een afwijkend link adres.

Preventieve maatregelen:

Vandaag   geeft   NOS   nieuws   de   woorden   weer   van   oud-commandant   der   strijdkrachten:   Dick   Berlijn.   Hij   is   cybersecurity-adviseur   bij   Deloitte. Volgens   Berlijn   kunnen   bedrijven   meer   doen   tegen   internetcriminaliteit.   " Directies   hebben   vaak   moeite   om   te   bepalen   hoeveel   geld   je   hieraan moet   besteden:   is   10.000   euro   genoeg   of   moet   je   er   10   miljoen   aan   besteden.   Bedrijven   moeten   vaak   echt   nog   extra   investeren   om   potentiële verliezen   tegen   te   gaan.   Drie   dingen   moeten   op   orde   zijn.   Je   moet   weten   wat   er   mis   kan   gaan,   je   moet   kunnen   waarnemen   wanneer   't   mis gaat en je moet weten hoe te reageren als het mis gaat.” Welke preventieve maatregelen zouden er dan onder andere genomen kunnen worden? Maak   een   cybersecurity   beleid   en   instrueer   medewerkers   om   nooit   e-mail   bijlagen   te   openen   tenzij   ze   de   zender   kennen   en   kunnen vertrouwen; Zorg   dat   er   van   bedrijfskritieke   data,   off-site   backups   zijn   opgeslagen   of   back-up   de   back-ups.   Deze   tweede   opslagpool   dient   dan   bij voorkeur op een ander systeem (ander besturingssysteem en software) te staan en zoveel als mogelijk offline gehouden te worden; Voorkom     dat     malware     op     “oudere     gaten”     binnenkomt.     Na     geverifieerde     tests,     update     zoveel     als     mogelijk     software     en besturingssystemen   (Windows-updates,   Mac   OS   X-downloads,   Linux-patches,   PDF-patches,   Java-updates,   browser-updates,   Flash- fixes enz.); Zet Microsoft Office macros standaard uit; Stel een ‘Whitelist’ voor applicaties op. Eindgebruikers kunnen zo alleen vooraf goedkeurde applicaties gebruiken; Laat   gebruikers   contact   opnemen   met   je   ICT   departement   als   ze   mogelijk   verdachte   e-mails   en   bestanden   ontvangen.   Liever   100   keer teveel gebeld dan één keer te weinig; Om   potentiële   algehele   bedrijfsschade   in   geval   van   een   infectie   te   beperken,   is   netwerk   segmentatie   noodzakelijk.   Zeker   voor   ‘critical business systems’; Audit uw ICT omgeving regelmatig. Bedenk   goed,   alleen   een   beleid   maken   is   niet   voldoende.   Een   beleid   moet   ook   geëffectueerd   en   vervolgens   gecheckt   worden!   Op   al   deze gebieden kunnen wij u ondersteunen!

Andere relevante informatie.

Het   Nationaal   Cyber   Security   Centrum   (NCSC)   is   de   organisatie   die   zich   namens   de   overheid   inzet   voor   een   veilig   en   open   cyberdomein.   Het doet   dit   onder   andere   door   kennis   en   expertise   vanuit   verschillende   sectoren   te   bundelen   en   te   delen   met   andere   partijen.   Zij   geven   o.a. regelmatig whitepapers uit. Zij stellen onder andere het volgende: “Door   het   ontbreken   van   een   door   het   management   uitgevaardigd   beleid   bestaat   het   risico   dat   onvoldoende   sturing   wordt   gegeven   aan de   veilige   inrichting   van   de   ICT-omgeving   waar   de   webapplicatie   een   onderdeel   van   uitmaakt.   Dit   zal   een   negatieve   impact   hebben   op de realisatie van organisatiedoelstellingen” ; “Cyberdreiging   is   een   van   die   nieuwere   risico’s   die   prominent   op   de   agenda   staat.   Voor   het   ministerie   van   Veiligheid   en   Justitie   is   het weerbaar maken van Nederland op het cyberdomein een speerpunt” ; “Het is van belang dat organisaties zich bewust zijn van de risico’s die legacysystemen met zich meebrengen” ; “De   veiligheid   van   een   legacysysteem   wordt   bepaald   door   technische   aspecten,   maar   ook   door   de   context   rondom   het   systeem.   Is   het systeem   beveiligd   tegen   actuele   aanvallen,   zijn   er   voldoende   maatregelen   getroffen   om   te   voorkomen   dat   mensen   die   niets   in   het systeem   te   zoeken   hebben   toch   toegang   hebben   en   zijn   er   voldoende   mogelijkheden   om   het   systeem   up-to-date   te   houden   en   aan   te passen   naar   actuele   eisen   en   wensen?   Maar   ook:   zijn   er   nog   mensen   binnen   de   organisatie   die   weten   hoe   het   systeem   werkt   en   wat   er moet gebeuren als het systeem crasht?” ; “Detectie   is   het   ontdekken   of   opmerken   van   een   incident   in   de   monitoringfase.   In   deze   handreiking   wordt   daarmee   bedoeld   de ontdekking van een malafide gebruiker/hackers/applicatie in een netwerk of op een systeem waarna actie ondernomen kan worden” ; “Indien één van deze vier factoren niet of onvoldoende is ingericht, heeft dit direct impact op de effectiviteit van detectie als maatregel.” Deze statements en meer informatie zijn te vinden in de hieronder bijgevoegde whitepapers: Zicht op risico’s van legacysystemen 07-12-2015 Handreiking voor implementatie van detectie-oplossingen 30-11-2015 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties RICHTLIJNEN 31-08-2015
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
S10 column over misbruik van technologie
04-04-2016
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht S10 adviseert en ondersteunt ook op ICT gebied
Kosten besparen met S10 consultancy
openen a.u.b. nepbericht uit naam van KPN nepbericht uit naam van KPN Malware bericht van Intrum Justitia Malware bericht van Intrum Justitia Wordt 2016 het jaar van online afpersing? Teletekst bericht cybercrime jaagt ons op kosten kosten besparen direct via de kostenbesparingen scan kosten besparen direct via de kostenbesparingen scan kosten besparen direct via de kostenbesparingen scan kosten besparen direct via de kostenbesparingen scan kosten besparen direct via de kostenbesparingen scan kosten besparen direct via de kostenbesparingen scan kosten besparen direct via de kostenbesparingen scan openen a.u.b. Detectie implementatie richtlijn S10 tips Nepbericht met gebrekkig taalgebruik, verkeerde afzender en afwijkend link adres Nepbericht met gebrekkig taalgebruik, verkeerde afzender en afwijkend link adres naar boven naar boven
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 Consultancy column
Uw partner in bedrijfsvoering
openen a.u.b.
Column: “Smile, you're on candid camera”
S10 Consultancy column Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
04-04-2016

Misbruik van technologie en

privacy deel 2

S10 consultancy column: “openen a.u.b.” Een column over misbruik van technologie. Massale     e-mail     spam?     E-mail     spoofing?     Phishing?     Scamming? Malware?   De   wijze   hoe   wij   communiceren   is   gewijzigd.   Soms   leren   we de   nadelen   op   de   harde   wijze   kennen.   Wordt   2016   het   jaar   van   online afpersing? Door Stan van Gemert, directeur

Communicatie is gewijzigd

Met     de     komst     van     het     internet     en     de     toegenomen     technische mogelijkheden,   is   onze   wijze   van   communicatie   significant   gewijzigd. Eerder   schreef   ik   hier   al   columns   over   met   daarbij   aangegeven   wat   de “bijwerkingen”   zijn.   Deze   zijn   nog   steeds   actueel.   Kijk   zelf   maar   eens naar   “Vanzelfsprekend”    of   “Gisteren   wisten   wij   nog   niet   waar   wij   morgen niet   zonder   zouden   kunnen” .   Vandaag   de   dag   proberen   we   ons   meer   en meer    te    verweren    tegen    massale    e-mail    spam,    e-mail    spoofing, phishing,    scamming    enz..    “Elk    nadeel    heb    z’n    voordeel?”     Helaas ontgaan      mij      de      voordelen      van      deze      nadelen,      anders      dan “voorzichtigheid    is    geboden” !    Bewustzijn    van    het    bestaan    van    deze kwaadaardige   vormen   van   communicatie   is   tegenwoordig   essentieel. Helaas ontbreekt dit bewustzijn te vaak met alle gevolgen van dien.

Facturen en malwaremail

Onlangs   ontving   ik   via   e-mail   een   tweetal   facturen   voor   Zakelijk   Internet. Op   zich   niets   vreemds.   Ik   heb   een   zakelijk   internet   contract   en   facturen worden   tegenwoordig   vaker   als   PDF   bijlage   via   e-mail   verstuurd.   Ook worden   facturen   via   e-mail   aangekondigd   met   hierbij   een   link   naar   een persoonlijk   portaal   om   de   factuur   te   downloaden.   In   dit   geval   betrof   het facturen    van    “KPN”    met    beide    mogelijkheden.    De    e-mails    zien    er authentiek   uit,   voorzien   van   bedrijfslogo   en   bedrijfskleurenstelling.   De ene   e-mail   met   linken   betroffen   echter   een   ander   web-adres.   De   andere e-mail      was      nog      gewiekster      inclusief      de      nep-afzender:      “no- reply@kpnmail.nl”.     In     deze     e-mail     was     het     KPN     bedrijfslogo meegenomen   en   er   stond   zelfs   KPN   reclame   in:   “Kent   u   KPN   Compleet al?   Hoe   meer   u   combineert,   hoe   meer   voordelen   u   krijgt” .   De   linken verwezen    naar    de    algemene    KPN    website.    De    factuur    was    gezipt bijgevoegd.   Voorbeeld nepbericht van “KPN” Afgelopen    week    ontving    ik    een    meer    dwingende    e-mail    waarbij    je geneigd   zou   zijn   direct   te   reageren:   Intrum   Justitia.   De   tekst   liegt   er   niet om:   “Blijft   betaling   uit,   dan   zijn   wij   genoodzaakt   cliënt   te   adviseren   om over   te   gaan   tot   het   opstarten   van   een   gerechtelijke   procedure.   De kosten   die   hieruit   voortvloeien   zullen   geheel   voor   uw   rekening   komen. Voor   directe   betaling   en   meer   informatie   over   deze   vordering   gaat   u naar   onze   website.   U   kunt   hiervoor   de   gegevens   gebruiken   die   op   de factuur   staan   vermeld.   U   kunt   hier   ook   terecht   voor   overige   vragen.”    En jawel, ook hier zit een factuur bijgesloten en wederom in zip-formaat.   Voorbeeld malware e-mail van “Intrum Justitia” Impulsief klikken? Ik   heb   veel   en   veel   meer   malware-berichten   ontvangen.   Vele   betreffen domeinnaamregistraties   en   trademark   registraties.   Eén   bericht   wil   ik nog   extra   onder   de   aandacht   brengen.   Recent   ontving   ik   een   incasso opdracht   aankondiging.   Het   bedrag   was   niet   hoog   maar   ik   had   niets   bij H&M    besteld.    Er    stond    bij:    “Als    u    niet    akkoord    gaat    met    deze afschrijving   dan   kunt   u   de   opdracht   annuleren.   Hiervoor   klikt   u   eenmalig op   de   volgende   blokkadelink:”    De   link   bevat   netjes   de   naam   “ABN- AMRO”    als    webpagina,    maar    wel    “hangende”    onder    een    vreemde domeinnaam!   Gelukkig   reageerde   ik   niet   impulsief   al   was   mijn   eerste reactie:   “Hé,   maar   dit   klopt   niet!” .   Uiteraard   worden   incasso’s   niet   door banken   aangekondigd   op   een   wijze   als   deze.   Uiteraard   zullen   banken niet   aangeven   dat   je   een   incasso   kan   annuleren.   Je   kan   een   incasso immers   altijd   binnen   8   weken   storneren.   Maar   wat   als   je   eerst   klikt   en dan nadenkt…?

Ransomware

Ransomware   is   een   type   malware   dat   de   PC   of   data   van   een   slachtoffer kan     gijzelen.     Recente     varianten     versleutelen     de     data     van     de slachtoffers.   Tegen   betaling   ontvang   je   een   geldige   decryptie-sleutel. Uiteraard   wordt   er   geen   garantie   voor   de   geldigheid   van   deze   sleutel gegeven.   Anders   gezegd,   betaling   levert   totaal   geen   garantie   op   dat   je computer   in   de   nabije   toekomst   niet   weer   wordt   gegijzeld.   Ook   zijn   er genoeg     gevallen     bekend     waarbij     de     computers     van     betalende slachtoffers    niet    werden    ontgrendeld!    Is    zelf    decrypten    dan    een oplossing? Allereerst   kost   het   decrypten   heel   veel   tijd.   Veel   ransomware gebruikt   krachtige   encryptie.   Maar   dit   is   niet   het   grootste   probleem. Vaak   staat   er   een   doomsday-klok   aan:   na   een   bepaalde   periode   wordt de gegijzelde data grondig gewist. Maar   hoe   wordt   een   PC   met   ransomware   geïnfecteerd?   Dit   kan   via besmette   e-mails.   Deze   bevatten   een   zip   bestand   met   een   ‘executable’ of   een   link   naar   een   website   waar   een   ‘executable’   wordt   “aangeboden”. Ook   kan   het   installeren   van   een   app   die   niet   in   de   officiële   app   stores staat,   ransomware   activeren.   Het   klikken   op   een   “DOC   file”   bijlage   kan een   kwaadaardig   macro   executeren   die   op   de   achtergrond   malware download en executeert. Wordt 2016 het jaar van online afpersing?

Impact voor het bedrijfsleven

Een   aantal   vormen   van   ransomware   richt   zich   echter   niet   alleen   op   de lokale   data,   maar   poogt   ook   de   files   op   netwerklocaties   te   infecteren (gedeelde   schijven).   Vaak   werken   meerdere   mensen   met   gedeelde   files op   een   fileserver.   De   virus   code   wordt   in   de   files   toegevoegd   maar   de files   kunnen   nog   wel   geopend   worden,   waarna   de   mogelijkheid   wordt geboden    om    de    infectie    verder    te    verspreiden.    Na    verloop    van    tijd worden   de   bestanden   versleuteld.   Eén   verkeerde   klik   van   één   van   de medewerkers   kan   er   voor   zorgen   dat   het   complete   (bedrijfs-)netwerk geïnfecteerd   raakt!   De   impact   van   een   infectie   als   deze   rijkt   dus   vele malen   verder   dan   de   “verkeerd   klikkende   gebruiker”   alleen.   Er   vanuit gaande   dat   er   goede   en   niet   geïnfecteerde   backups   zijn,   zal   er   nog steeds   veel   kostbare   tijd   verloren   gaan.   Indien   er   geen   recente   backups zijn, zijn de gevolgen nauwelijks te overzien.

Kwaadaardige verdienmodellen

Terug   naar   mijn   ontvangen   e-mails.   Ik   heb   de   hiervoor   genoemde   ZIP- bestanden   gedetached   en   het   archief   laten   scannen   door   een   ‘up-to- date’   virusscanner.   Dit   leverde   geen   waarschuwing   op!   Dit   betekent echter   niet   dat   deze   files   niet   gevaarlijk   zijn.   De   Fraudehelpdesk   maakt melding    van    de    “Intrum    Justitia”    e-mail    en    schaart    deze    onder    de noemer   “malwaremail”.   Ik   heb   echter   geen   idee   wat   er   gebeurd   als   ik wel    een    van    de    bijgevoegde    ZIP-bestanden    zou    decomprimeren    en openen.    Zou    mijn    computer    gegijzeld    worden    en    tegen    losgeld vrijgegeven    worden?    Zou    ik    externe    toegang    verstrekken    waarbij derden    mijn    PC    kunnen    beheren?    De    tijd    van    het    ontwikkelen    van destructieve   virussen   lijkt   te   zijn   verlegd   naar   betere   verdienmodellen voor de kwaadaardige ontwikkelaars. Met     de     komst     van     het     internet     en     de     toegenomen     technische mogelijkheden,    is    echter    niet    alleen    onze    wijze    van    communicatie significant   gewijzigd,   ook   ons   “shop-gedrag”   is   gewijzigd.   En   hier   komt een   ander   kwaadaardig   verdienmodel   naar   voren:   webwinkelfraude.   Na geld te hebben ontvangen wordt er niet geleverd.

Zijn deze kwaadaardige verdienmodellen nou echt issues?

Het    aantal    mensen    en    ondernemers    dat    vorig    jaar    geld    verloor    ten gevolge    van    webwinkelfraude,    is    bijna    verdubbeld    ten    opzichte    van 2014.   De   Fraudehelpdesk   heeft   in   2015,   3.625   meldingen   ontvangen tegen   1.887   in   2014.   Deze   vorm   van   oplichting   via   internet   is   dus   bijna verdubbeld.    Overigens    raakten    deze    3.625    gedupeerden    totaal    12,2 miljoen   kwijt   tegen   8,3   miljoen   euro   in   2014.   Maar   als   ik   nu   kijk   naar   het aantal   ransomware   besmettingen   in   februari   2016,   dan   ligt   dit   maar liefst   zo’n   vijfmaal   hoger   dan   de   maand   januari   van   dit   jaar.   Het   aandeel besmettingen     in     de     Benelux     blijkt     ten     opzichte     van     het     aantal wereldwijde   infecties   ook   te   zijn   toegenomen:   van   minder   dan   2%   naar 6%. Het aantal infecties in onze directe omgeving stijgt dus significant! Vandaag    maakt    de    media    melding    van    de    impact    van    cybercrime a.d.h.v.   een   onderzoek   van   organisatieadviesbureau   Deloitte.   Een   van de   krantenkoppen   stelt:   “Nederlandse   bedrijven   lijden   10   miljard   schade door cybercrime” . Teletekst: het ‘gijzelen’ van gegevens komt steeds vaker voor.

Mass-marketing fraud

Webwinkelfraude     en     malware     (waaronder     ransomware)     kan     een behoorlijke    impact    hebben.    Er    zijn    echter    situaties    waar    de    impact onbeschrijfelijk   groot   is.   Deze   gevallen   betreffen   dan   niet   zozeer   een malware   infectie   maar   slachtoffers   van   een   e-mailscam.   De   moderne communicatiemiddelen   maken   het   mogelijk   om   grote   aantallen   mensen tegelijk    te    benaderen    en    op    te    lichten.    Dit    wordt    ook    wel    ‘mass- marketing   fraud’   genoemd.   Gevolg?   Grote   hoeveelheden   mensen   zijn hun   hele   spaargeld   of   oudedagsvoorziening   kwijt!   Erg?   Jazeker,   maar het kan nog erger! Ik ga hier wat verder op in.

Schrijnende gevallen

De   afgelopen   jaren   zijn   verschillende   zeer   schrijnende   gevallen   in   het nieuws    geweest    die    ik    onder    de    communicatiefraude    ‘scamming’ schaar.     Wat     is     scamming?     Onder     scamming     vallen     frauduleuze handelingen   die   erop   gericht   zijn   om   mensen   geld   afhandig   te   maken. De   voorschotfraude   is   het   meest   bekend.   Ook   wel   de   ‘419-scam’   (Four- One-Niners)   of   Nigeriaanse   oplichting   genoemd.   Het   getal   verwijst   naar artikel   419   van   de   Nigeriaanse   strafwet   dat   het   verkrijgen   van   bezit   door middel van oplichting behandelt. Via    massa    e-mailing,    worden    mensen    erfenissen    van    soms    vele miljoenen   beloofd.   Soms   wordt   zelfs   een   overlijdensakte   bijgevoegd.   De slachtoffers   moeten   wel   eerst   geld   overmaken   om   de   tot   dat   moment gemaakte   kosten,   te   dekken.   Dit   wordt   telkens   opgerekt   en   opgerekt met   allerlei   excuses,   totdat   het   slachtoffer   niet   meer   kan   betalen.   Soms blijft   het   slachtoffer   zich   wanhopig   vastklampen   aan   de   droom   van   het geld   en   blijft   de   oplichters   betalen,   ook   als   derden   hem   inmiddels   op   de feiten   hebben   gewezen.   Naast   de   financiële   schade   is   er   dan   ook   vaak sprake   van   emotionele   schade.   Het   slachtoffer   durft   niemand   meer   te vertrouwen.   Onwerkelijk?   Oordeel   zelf   aan   de   hand   van   de   volgende   in het nieuws verschenen voorbeelden: De    meest    bekende    '419    moord'    betrof    de    Griekse    George Makronalli.   Hij   werd   door   de   oplichters   naar   Zuid-Afrika   gelokt, gegijzeld,   en   uiteindelijk   vermoord   toen   zijn   familie   het   losgeld   niet betaalde; De    Braziliaanse    bankdirecteur    Nelson    Sakaguchi    betaalde    de Nigeriaanse   oplichter   Emmanuel   Nwude   in   drie   jaar   tijd   $   242 miljoen.   Geld   dat   niet   van   hemzelf   was   maar   van   zijn   werkgever: Banco Noroeste Brazil. Deze bank is hierdoor failliet gegaan; De   Engelsman   Leslie   Fountain   heeft   zichzelf   in   november   2003   in brand gestoken nadat hij erachter kwam dat hij was opgelicht; De   72-jarige   Tsjech   Jiri   Pasovsky   was   opgelicht   voor   $   550.000,-. Nadat    hij    van    de    Nigeriaanse    consul-generaal    te    horen    had gekregen   dat   Nigeria   hem   dat   niet   zou   terugbetalen,   schoot   hij twee ambassademedewerkers neer, waarvan een dodelijk.

De essentie

Technologie     maakt     de     wereld     kleiner.     Het     maakt     communicatie makkelijker   maar   maakt   tegelijkertijd   nieuwe   vormen   van   criminaliteit mogelijk.   Eén   verkeerde   klik   is   tegenwoordig   genoeg   om   een   gezond bedrijf   serieuze   problemen   te   bezorgen.   Het   hebben   van   een   goede data   backup   en   anti-virus   software   is   niet   meer   voldoende.   Streng   en nageleefd   beleid   is   noodzakelijk.   Het   trainen   en   bewust   maken   van   je medewerkers    is    hierbij    essentieel.    Een    ‘Internetpolicy’    die    ook    de verantwoordelijkheid     van     de     medewerkers     beschrijft,     kan     hierbij bijdragen     aan     de     bewustwording.     Verder     kunnen     er     een     reeks preventieve maatregelen genomen worden (zie hieronder).

Hoe is cybersecurity bij u geregeld?

Uiteraard   heeft   u   malware   detectie   programma’s   draaien   en   heeft   u   een anti-virus    abonnement.    Maar    hoe    zijn    andere    IT-zaken    geregeld? Bestaat   er   een   beleid?   Is   er   sprake   van   handhaving?   Hoe   gaat   uw organisatie om met (eenvoudige) zaken als: CD/DVD-drives    van    de    computers    van    uw    medewerkers.    Zijn deze operationeel? USB    poorten.    Kunnen    medewerkers    data    op    een    USB    stick benaderen? Spam.   Wordt   “spam”   (gemarkeerd)   afgeleverd   in   de   mailbox   van uw medewerkers? Applicaties.   Kunnen   uw   medewerkers   willekeurige   programma’s executeren? Werkplekken. Wordt er plaats en tijd onafhankelijk gewerkt? Apparaten    buiten    uw    beheer.    Wordt    “Bring   Your    Own    Device” ondersteund?

Wij kunnen helpen!

Wij   kunnen   u   een   ‘check-list’   toesturen.   A.d.h.v.   deze   ingevulde   lijst kunnen    wij    u    snel    aangeven    welke    risicogebieden    aandacht    nodig hebben.    Vervolgens    kunnen    wij    u    helpen    bij    het    opstellen    van (cybersecurity)    beleid,    een    nulmeting    uitvoeren,    IT    audits    uitvoeren, rapportages   uitbrengen   en   adviseren.   Mogelijke   implementatie   kunnen wij   zeker   verzorgen,   maar   zal   door   derden   worden   uitgevoerd   vanwege de noodzakelijke onafhankelijke posities van onze auditors.

S10 tips

Hoe herken je kwaadaardige e-mails?

Vaak is de taalgebruik gebrekkig; Vaak wijkt de afzender af. Klopt deze wel?; Vaak komt de naam “aan” niet overeen met jouw e-mailadres; Vaak   is   de   naam   in   de   aanhef   (jouw   naam)   dezelfde   als   jouw   e- mailadres; Vaak    wordt    afgeweken    van    reguliere    communicatieprocedures. Ga   voor   jezelf   na   of   de   (bedrijfs)communicatie   normaal   ook   zo loopt!     Een     paar     voorbeelden.     Bedrijven     zullen     nooit     om wachtwoorden      vragen.      Banken      zullen      niet      een      incasso aankondigen.   Banken   zullen   niet   via   e-mail   aangeven   dat   je   je creditcard kan deblokkeren; Linken   in   de   e-mail   komen   niet   overeen   met   de   te   verwachten bestemming.   Kijk   eerst   wat   er   wordt   weergegeven   als   je   met   de muis boven de link hangt, alvorens te klikken; Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo! Vandaag ontvangen nepbericht met gebrekkig taalgebruik, verkeerde afzender en een afwijkend link adres.

Preventieve maatregelen:

Vandaag   geeft   NOS   nieuws   de   woorden   weer   van   oud-commandant   der strijdkrachten:    Dick    Berlijn.    Hij    is    cybersecurity-adviseur    bij    Deloitte. Volgens   Berlijn   kunnen   bedrijven   meer   doen   tegen   internetcriminaliteit. " Directies   hebben   vaak   moeite   om   te   bepalen   hoeveel   geld   je   hieraan moet   besteden:   is   10.000   euro   genoeg   of   moet   je   er   10   miljoen   aan besteden.    Bedrijven    moeten    vaak    echt    nog    extra    investeren    om potentiële   verliezen   tegen   te   gaan.   Drie   dingen   moeten   op   orde   zijn.   Je moet   weten   wat   er   mis   kan   gaan,   je   moet   kunnen   waarnemen   wanneer 't mis gaat en je moet weten hoe te reageren als het mis gaat.” Welke   preventieve   maatregelen   zouden   er   dan   onder   andere   genomen kunnen worden? Maak    een    cybersecurity    beleid    en    instrueer    medewerkers    om nooit   e-mail   bijlagen   te   openen   tenzij   ze   de   zender   kennen   en kunnen vertrouwen; Zorg    dat    er    van    bedrijfskritieke    data,    off-site    backups    zijn opgeslagen   of   back-up   de   back-ups.   Deze   tweede   opslagpool dient     dan     bij     voorkeur     op     een     ander     systeem     (ander besturingssysteem   en   software)   te   staan   en   zoveel   als   mogelijk offline gehouden te worden; Voorkom     dat     malware     op     “oudere     gaten”     binnenkomt.     Na geverifieerde    tests,    update    zoveel    als    mogelijk    software    en besturingssystemen    (Windows-updates,    Mac    OS    X-downloads, Linux-patches,     PDF-patches,     Java-updates,     browser-updates, Flash-fixes enz.); Zet Microsoft Office macros standaard uit; Stel   een   ‘Whitelist’   voor   applicaties   op.   Eindgebruikers   kunnen   zo alleen vooraf goedkeurde applicaties gebruiken; Laat   gebruikers   contact   opnemen   met   je   ICT   departement   als   ze mogelijk   verdachte   e-mails   en   bestanden   ontvangen.   Liever   100 keer teveel gebeld dan één keer te weinig; Om   potentiële   algehele   bedrijfsschade   in   geval   van   een   infectie   te beperken,    is    netwerk    segmentatie    noodzakelijk.    Zeker    voor ‘critical business systems’; Audit uw ICT omgeving regelmatig. Bedenk   goed,   alleen   een   beleid   maken   is   niet   voldoende.   Een   beleid moet   ook   geëffectueerd   en   vervolgens   gecheckt   worden!   Op   al   deze gebieden kunnen wij u ondersteunen!

Andere relevante informatie.

Het   Nationaal   Cyber   Security   Centrum   (NCSC)   is   de   organisatie   die zich   namens   de   overheid   inzet   voor   een   veilig   en   open   cyberdomein. Het   doet   dit   onder   andere   door   kennis   en   expertise   vanuit   verschillende sectoren   te   bundelen   en   te   delen   met   andere   partijen.   Zij   geven   o.a. regelmatig whitepapers uit. Zij stellen onder andere het volgende: “Door   het   ontbreken   van   een   door   het   management   uitgevaardigd beleid   bestaat   het   risico   dat   onvoldoende   sturing   wordt   gegeven aan     de     veilige     inrichting     van     de     ICT-omgeving     waar     de webapplicatie   een   onderdeel   van   uitmaakt.   Dit   zal   een   negatieve impact hebben op de realisatie van organisatiedoelstellingen” ; “Cyberdreiging   is   een   van   die   nieuwere   risico’s   die   prominent   op de   agenda   staat.   Voor   het   ministerie   van   Veiligheid   en   Justitie   is het    weerbaar    maken    van    Nederland    op    het    cyberdomein    een speerpunt” ; “Het    is    van    belang    dat    organisaties    zich    bewust    zijn    van    de risico’s die legacysystemen met zich meebrengen” ; “De    veiligheid    van    een    legacysysteem    wordt    bepaald    door technische    aspecten,    maar    ook    door    de    context    rondom    het systeem.   Is   het   systeem   beveiligd   tegen   actuele   aanvallen,   zijn   er voldoende   maatregelen   getroffen   om   te   voorkomen   dat   mensen die   niets   in   het   systeem   te   zoeken   hebben   toch   toegang   hebben en   zijn   er   voldoende   mogelijkheden   om   het   systeem   up-to-date   te houden   en   aan   te   passen   naar   actuele   eisen   en   wensen?   Maar ook:   zijn   er   nog   mensen   binnen   de   organisatie   die   weten   hoe   het systeem werkt en wat er moet gebeuren als het systeem crasht?” ; “Detectie   is   het   ontdekken   of   opmerken   van   een   incident   in   de monitoringfase.   In   deze   handreiking   wordt   daarmee   bedoeld   de ontdekking   van   een   malafide   gebruiker/hackers/applicatie   in   een netwerk    of    op    een    systeem    waarna    actie    ondernomen    kan worden” ; “Indien    één    van    deze    vier    factoren    niet    of    onvoldoende    is ingericht,   heeft   dit   direct   impact   op   de   effectiviteit   van   detectie   als maatregel.” Deze    statements    en    meer    informatie    zijn    te    vinden    in    de    hieronder bijgevoegde whitepapers: Zicht op risico’s van legacysystemen 07-12-2015 Handreiking   voor   implementatie   van   detectie-oplossingen   30-11- 2015 ICT-Beveiligingsrichtlijnen   voor   Webapplicaties   RICHTLIJNEN   31- 08-2015
S10 column over misbruik van technologie naar boven naar boven Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht S10 adviseert en ondersteunt ook op ICT gebied
Kosten besparen met S10 consultancy
openen a.u.b. nepbericht uit naam van KPN nepbericht uit naam van KPN Malware bericht van Intrum Justitia Malware bericht van Intrum Justitia Wordt 2016 het jaar van online afpersing? Teletekst bericht cybercrime jaagt ons op kosten Detectie implementatie richtlijn S10 tips Nepbericht met gebrekkig taalgebruik, verkeerde afzender en afwijkend link adres Nepbericht met gebrekkig taalgebruik, verkeerde afzender en afwijkend link adres