S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Home  >>  Business consultancy overzicht  >>  Coaching
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded

Coaching introductie

Onze   coaches   begeleiden   mensen   die   iets   in   hun   leven   willen   veranderen   of   met   een   ontwikkelingsvraagstuk   zitten.   Coaching   is   iets positiefs en mag gezien worden als een persoonlijke gift. Onze coaches begeleiden, adviseren en trainen.

Coaching en verandering

Coaching   draait   om   het   begeleiden   van   mensen.   Gezamenlijk   bewandelt   u   een   pad   om   een   doel   te   bereiken.   Coaching   ondersteunt   u   om inzicht   in   uzelf   te   verwerven.   U   wordt   zich   bewust   van   uw   gedragingen,   waardoor   u   in   staat   bent   om   te   veranderen.   Wij   werken   met verschillende methoden en technieken, die verschillen per persoon.

Voor wie is coaching bedoeld?

Coaching   is   niet   alleen   voor   medewerkers,   maar   ook   voor   leidinggevenden   en   directieleden.   Bij   coaching   leert   u   uw   kernkwaliteiten, natuurlijke   vaardigheden   en   talenten   optimaal   te   benutten.   U   wordt   geprikkeld   om   het   beste   uit   uzelf   te   halen,   waardoor   u   optimaal   kan presteren   en   uw   potentieel   beter   benut.   Een   coachingstraject   is   zeer   geschikt   als   u   persoonlijk   gemotiveerd   bent,   u   een   duidelijk   doel   voor ogen heeft en een duidelijke hulpvraag bestaat. Coachingstraject Na   een   intake   en   kennismaking   gaan   wij   na   of   u   en   de   coach   elkaar   liggen.   Wederzijds   vertrouwen   is   een   vereiste   om   door   te   gaan. Vervolgens   maken   wij   een   afspraak   over   het   aantal   sessies.   Gemiddeld   duurt   een   sessie   zo’n   anderhalf   uur.   Gedurende   het   traject   voert   u gesprekken   met   de   coach   en   krijgt   u   persoonlijke   opdrachten,   die   u   zelf   uitwerkt.   Aan   het   einde   evalueren   wij   gezamenlijk   het   hele coachingstraject.

Coaching en privacy

Uw persoonlijke gegevens delen wij onder geen beding met anderen. De bescherming van privacy staat bij ons voorop.

Vertrouwenspersoon

Wij   kunnen   ook   ondersteuning   bieden   als   vertrouwenspersoon.   Er   zijn   situaties   die   u   niet   met   uw   collega’s   kunt   of   wilt   bespreken.   Voor deze   situaties   kan   het   beter   voelen   om   met   iemand   van   buitenaf   te   praten   en   om   advies   te   vragen.   Wij   luisteren   naar   uw   verhaal   en   zullen u helpen met het zoeken naar mogelijkheden om de situatie waarin u zich bevindt, discreet en menslievend op te lossen. Overweegt u gebruik te maken van de ondersteuning van een van onze coaches, neem dan vrijblijvend contact met ons op.
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
S10 coaching
Via coaching verwerft u inzicht in uzelf. U wordt zich bewust van uw gedragingen. Hierdoor bent u in staat bent om te veranderen.
S10 coaching S10 coaching in een notendop Pagina inhoud: Vertrouwenspersoon Voor wie is coaching bedoeld? Coaching introductie Coachingstraject Coaching en verandering Coaching en privacy

Coaching

naar boven naar boven

Coaching

Coaching introductie

Onze    coaches    begeleiden    mensen    die    iets    in    hun    leven    willen veranderen   of   met   een   ontwikkelingsvraagstuk   zitten.   Coaching   is iets   positiefs   en   mag   gezien   worden   als   een   persoonlijke   gift.   Onze coaches begeleiden, adviseren en trainen.

Coaching en verandering

Coaching    draait    om    het    begeleiden    van    mensen.    Gezamenlijk bewandelt     u     een     pad     om     een     doel     te     bereiken.     Coaching ondersteunt   u   om   inzicht   in   uzelf   te   verwerven.   U   wordt   zich   bewust van   uw   gedragingen,   waardoor   u   in   staat   bent   om   te   veranderen.   Wij werken   met   verschillende   methoden   en   technieken,   die   verschillen per persoon.

Voor wie is coaching bedoeld?

Coaching     is     niet     alleen     voor     medewerkers,     maar     ook     voor leidinggevenden     en     directieleden.     Bij     coaching     leert     u     uw kernkwaliteiten,    natuurlijke    vaardigheden    en    talenten    optimaal    te benutten.    U    wordt    geprikkeld    om    het    beste    uit    uzelf    te    halen, waardoor   u   optimaal   kan   presteren   en   uw   potentieel   beter   benut. Een   coachingstraject   is   zeer   geschikt   als   u   persoonlijk   gemotiveerd bent,    u    een    duidelijk    doel    voor    ogen    heeft    en    een    duidelijke hulpvraag bestaat. Coachingstraject Na   een   intake   en   kennismaking   gaan   wij   na   of   u   en   de   coach   elkaar liggen.    Wederzijds    vertrouwen    is    een    vereiste    om    door    te    gaan. Vervolgens    maken    wij    een    afspraak    over    het    aantal    sessies. Gemiddeld    duurt    een    sessie    zo’n    anderhalf    uur.    Gedurende    het traject   voert   u   gesprekken   met   de   coach   en   krijgt   u   persoonlijke opdrachten,    die    u    zelf    uitwerkt.    Aan    het    einde    evalueren    wij gezamenlijk het hele coachingstraject.

Coaching en privacy

Uw    persoonlijke    gegevens    delen    wij    onder    geen    beding    met anderen. De bescherming van privacy staat bij ons voorop.

Vertrouwenspersoon

Wij   kunnen   ook   ondersteuning   bieden   als   vertrouwenspersoon.   Er zijn   situaties   die   u   niet   met   uw   collega’s   kunt   of   wilt   bespreken.   Voor deze   situaties   kan   het   beter   voelen   om   met   iemand   van   buitenaf   te praten   en   om   advies   te   vragen.   Wij   luisteren   naar   uw   verhaal   en zullen   u   helpen   met   het   zoeken   naar   mogelijkheden   om   de   situatie waarin u zich bevindt, discreet en menslievend op te lossen. Overweegt   u   gebruik   te   maken   van   de   ondersteuning   van   een   van onze coaches, neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Uw partner in bedrijfsvoering
Coaching

2

S10 coaching S10 coaching
Via coaching verwerft u inzicht in uzelf. Wij kunnen ook ondersteuning bieden als vertrouwenspersoon.