S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Home  >>  Business consultancy overzicht  >>  Bedrijfscounselling
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded

Begeleiden, ondersteunen en handvatten aanreiken

Door   veel   oorzaken   kan   uw   medewerker   niet   lekker   in   zijn   vel   zitten,   met   een   mogelijke   impact   op   het   werk.   Bedrijfscounselling   kan   u   helpen om   de   mogelijke   oorzaken   hiervan   te   achterhalen.   De   bedrijfscounsellor   zal   uw   medewerker   begeleiden,   ondersteunen   en   handvatten aanreiken om door deze periode heen te komen.

Ziekteverzuim

Een   verhoogd   ziekteverzuim   kan   ineens   optreden.   In   sommige   situaties   zijn   psychosomatische   klachten   hieraan   debet,   waar   factoren   als hoge werkdruk, niet optimale arbeidsomstandigheden, collegiale aspecten of privéproblemen aan bij kunnen dragen. Met het inzetten van bedrijfscounselling kunt u uw werknemers die begeleiding en ondersteuning bieden die zij nodig hebben.

Verminderd functioneren

In   sommige   situaties   functioneert   uw   medewerker   niet   zoals   verwacht   na   een   organisatieverandering   of   in   een   nieuwe   functie.   Soms   zijn   er belemmerende factoren waardoor uw medewerker niet goed uit de verf kan komen. Met het inzetten van bedrijfscounselling kunt u uw medewerkers om leren gaan met hun belemmeringen en deze te overwinnen.

Andere instanties

Ingeval   er   twijfels   zijn   over   de   haalbaarheid   van   een   counsellingtraject   of   lichamelijke   klachten   medisch   behandeld   dienen   te   worden,   zullen onze   bedrijfscounsellors   uw   medewerker   doorverwijzen   naar   een   arts   of   een   instantie   die   beter   met   de   gesignaleerde   problemen   kan omgaan. Overweegt u gebruik te maken van bedrijfscounselling, neem dan vrijblijvend contact met ons op.
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
S10 counselling
S10 consultancy bedrijfscounselling kan u om leren gaan met belemmeringen en u helpen deze te overwinnen.
S10 counselling S10 bedijfscounselling in een notendop Pagina inhoud: Verminderd functioneren Begeleiden, ondersteunen en meer Andere instanties Ziekteverzuim

Bedrijfscounselling

naar boven naar boven

Bedrijfscounselling

Begeleiden, ondersteunen en handvatten aanreiken

Door   veel   oorzaken   kan   uw   medewerker   niet   lekker   in   zijn   vel   zitten, met   een   mogelijke   impact   op   het   werk.   Bedrijfscounselling   kan   u helpen    om    de    mogelijke    oorzaken    hiervan    te    achterhalen.    De bedrijfscounsellor   zal   uw   medewerker   begeleiden,   ondersteunen   en handvatten aanreiken om door deze periode heen te komen.

Ziekteverzuim

Een    verhoogd    ziekteverzuim    kan    ineens    optreden.    In    sommige situaties     zijn     psychosomatische     klachten     hieraan     debet,     waar factoren   als   hoge   werkdruk,   niet   optimale   arbeidsomstandigheden, collegiale aspecten of privéproblemen aan bij kunnen dragen. Met   het   inzetten   van   bedrijfscounselling   kunt   u   uw   werknemers   die begeleiding en ondersteuning bieden die zij nodig hebben.

Verminderd functioneren

In     sommige     situaties     functioneert     uw     medewerker     niet     zoals verwacht   na   een   organisatieverandering   of   in   een   nieuwe   functie. Soms   zijn   er   belemmerende   factoren   waardoor   uw   medewerker   niet goed uit de verf kan komen. Met   het   inzetten   van   bedrijfscounselling   kunt   u   uw   medewerkers   om leren gaan met hun belemmeringen en deze te overwinnen.

Andere instanties

Ingeval      er      twijfels      zijn      over      de      haalbaarheid      van      een counsellingtraject   of   lichamelijke   klachten   medisch   behandeld   dienen te     worden,     zullen     onze     bedrijfscounsellors     uw     medewerker doorverwijzen    naar    een    arts    of    een    instantie    die    beter    met    de gesignaleerde problemen kan omgaan. Overweegt   u   gebruik   te   maken   van   bedrijfscounselling,   neem   dan vrijblijvend contact met ons op.
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 counselling
Bedrijfscounselling

2

S10 counselling
S10 consultancy bedrijfscounselling kan u om leren gaan met belemmeringen en u helpen deze te overwinnen.