S10 kostenbesparingen
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Home  >>  Artikelen >> Column “Waar gaan we naar toe?”
S10 column: waar gaan we naar toe?
Opent in nieuwe tab afbeelding S10 column over de concurrentie voorblijven
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht

S10 consultancy column: “Waar gaan we naar toe?”

27-02-2015 Een column vol vragen. Wie? Waarom? Wat gaan we doen? Wie programmeert wie? Wat is de juiste vraag die we ons nu dienen te stellen? Door Stan van Gemert, directeur

Mama, wie was er eerder?

Toen mijn zoon nog net geen vijf was, stelde hij de volgende vraag aan mijn vrouw: “Mama, wie was er eerder, de baby of de mama?” De vraag ontroerde me. Hoe een kind van nog geen vijf jaar, het ontstaan van de mens aan het ontrafelen was! Al is de vraag interessant, het is een vraag in het verleden en een vraag die vergelijkbaar is met de “kip of het ei” vraag.

De “wie?” vraag

Overal komen wel problemen voor, ook bij bedrijven. Als er in de westerse cultuur een probleem optreedt, wordt er vaak nagegaan wie verantwoordelijk is voor het probleem. Het vreemde hieraan is, dat daarmee het probleem zelf niet wordt opgelost. Sterker, door deze cultuur zullen medewerkers pogen problemen te verdoezelen, waardoor mogelijk grotere problemen kunnen ontstaan.

De “waarom?” vraag

De Japanse cultuur is anders. Zij zijn niet geïnteresseerd in “wie”. Zij zijn geïnteresseerd in “waarom”! Ze willen de oorzaak van een probleem achterhalen, zodat ze het kunnen oplossen en hierna kunnen voorkomen. Ze kunnen hierdoor processen verbeteren en hiermee de efficiëntie. Minder verspilling en meer klantwaarde. Een bekende tool is ‘5-Y’ (’five times why’): een vraagtechniek waarbij je vijf keer de vraag “waarom?” stelt om een oorzaak van een defect of probleem vast te stellen.

De “wat gaan we doen?” vraag

Deze week vertelde een relatie me een anekdote betreffende “kip-ei situaties”: “In China eten ze beide!” Uhhh, wat? In China eten ze beide??? Toch zit hier veel in. Je kan tijd en energie steken en blijven steken in het nagaan van “wie” en “waarom”. Ook al leidt dit tot correcte analyses en oorzaken van problemen, in lang niet alle situaties is dit op zich efficiënt. Het is een werk- en denkwijze gericht op het verleden, in plaats van op de toekomst. Met andere woorden, als we minder tijd besteden aan “wie?” en “waarom?”, maar meer tijd aan “wat gaan we doen?”, dan zijn we wellicht het meest effectief bezig. Dit hangt uiteraard af van de specifieke situatie en ook dient “wat gaan we doen?” met enige nuance te worden toegepast. Wel geeft het aan dat we te vaak in het verleden blijven hangen en dat een andere frisse toekomstgerichte blik veel meer efficiënt kan zijn. Ik ben dan ook blij met deze zienswijze!

Een andere kijk op de “wie?” vraag

Verscheidene keren heb ik geschreven over technologische ontwikkelingen en de impact die deze ontwikkelingen hebben op ons, op ons sociale leven en op de wijze waarop wij werkzaamheden organiseren. Kortom de impact die de technologie heeft op ons dagelijks leven. Als je de “wie?” vraag nu koppelt aan deze ontwikkelingen, krijg je een nieuwe, bijzondere vraag: “wie ‘programmeert’ wie?” Iemand achter een computer houdt zich aan de wijze waarop de computer bediend moet worden. Ook wordt die persoon beperkt door de computer en de resultaten die de computer wel of niet kan opleveren. Je kan wel stellen dat de persoon de computer bestuurt, maar tegelijkertijd bestuurt de computer de persoon. Kijk naar de Smartphone, die niet meer is weg te denken uit onze samenleving. Ons sociaal gedrag is aangepast aan de Smartphone. We “appen” ons suf; als we door de straat lopen, als we in de lift staan en zelfs als we fietsen. Het geeft niet alleen verslavend gedrag weer, het leidt ook nog eens tot gevaarlijke situaties. Zo erg, dat reclametijd wordt ingekocht om ons te waarschuwen deze toestellen niet te gebruiken tijdens het autorijden, maar eerst de auto te parkeren. We mogen concluderen dat ons sociale gedrag wezenlijk is veranderd door de introductie van slechts één nieuw apparaat. Wij zijn ge(her)programmeerd door de introductie van nieuwe technologie.

De “wat gaan we doen?” vraag wordt de hamvraag

Niet alleen ontstaan gevaarlijke situaties, ook ontstaan er afhankelijkheden. In het bedrijfsleven bepaalt ICT hoe we moeten werken. Dit terwijl ICT ondersteunend zou moeten zijn. ICT brengt ons veel, maar tegelijkertijd zijn we bang voor onze banen in de toekomst. Als de robotiseringstrend zich voortzet, welke toekomstige banen mogen we dan verwachten? “Wat gaan we doen?”, nu we weten dat ons gedrag (negatief) verandert door technologie? Dit mag gerust de hamvraag heten.

De “wat gaan we doen?” vraag gekoppeld aan “wie programmeert wie?”

Bedenk hoe technologische ontwikkelingen worden gebruikt voor commerciële toepassingen (bv Facebook en Google). Denk ook aan gebruik en misbruik van Big Data en de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dan rijst de vraag: “Waar gaan we naar toe?” Het (correct) kunnen analyseren van Big Data komt steeds dichterbij. Toevalligheden kunnen worden uitgesloten, verbindingen tussen situaties kunnen worden gelegd en oorzaken kunnen worden gevonden. In wezen positief, maar op hetzelfde moment beangstigend. Het Internet vergeet niet gemakkelijk. Informatie plaatsen op Internet is gemakkelijk, maar informatie verwijderen is uiterst moeilijk. Sporen achterlaten op Internet doet iedereen. In mijn column van mei 2014 “De tijd staat niet stil deel 2” stelde ik al: “en kent Google je beter dan je partner”. Ik denk echt dat dit scenario akelig dichtbij zal  komen. Commerciële bedrijven kunnen ons gedrag analyseren en hierdoor bepalen wat we nodig hebben. Overheden kunnen nu al ieders gang nagaan. Maar in de nabije toekomst kunnen momenteel ondenkbare verbanden worden gelegd. “Wie programmeert wie?” zal in een nieuw daglicht komen te staan. De wijze waarop de nieuwe technologie gebruikt wordt, zal ons programmeren. Daarom denk ik dat het tijd wordt dat we ons met zijn allen gaan afvragen: “Wat gaan we doen en waar gaan we naar toe?”. S10 consultancy ziet technologie als ondersteunend en niet leidend. Bij de uitvoering van interim management opdrachten zullen wij speciale aandacht geven aan de genoemde problemen, om een duurzaam resultaat te bereiken.
Mama wie was er eerder, de baby of de mama five times why
Waar gaan we naar toe met S10 consultancy naar boven naar boven
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 Consultancy column
S10 column: waar gaan we naar toe?
Opent in nieuwe tab afbeelding naar boven naar boven
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht

“Waar gaan we naar toe?”

Door Stan van Gemert, directeur

Mama, wie was er eerder?

Toen   mijn   zoon   nog   net   geen   vijf   was,   stelde   hij   de   volgende   vraag aan mijn vrouw: “Mama, wie was er eerder, de baby of de mama?” De   vraag   ontroerde   me.   Hoe   een   kind   van   nog   geen   vijf   jaar,   het ontstaan    van    de    mens    aan    het    ontrafelen    was!    Al    is    de    vraag interessant,    het    is    een    vraag    in    het    verleden    en    een    vraag    die vergelijkbaar is met de “kip of het ei” vraag. 

De “wie?” vraag

Overal   komen   wel   problemen   voor,   ook   bij   bedrijven.   Als   er   in   de westerse   cultuur   een   probleem   optreedt,   wordt   er   vaak   nagegaan   wie verantwoordelijk   is   voor   het   probleem.   Het   vreemde   hieraan   is,   dat daarmee   het   probleem   zelf   niet   wordt   opgelost.   Sterker,   door   deze cultuur     zullen     medewerkers     pogen     problemen     te     verdoezelen, waardoor mogelijk grotere problemen kunnen ontstaan. 

De “waarom?” vraag

De   Japanse   cultuur   is   anders.   Zij   zijn   niet   geïnteresseerd   in   “wie”.   Zij zijn    geïnteresseerd    in    “waarom”!    Ze    willen    de    oorzaak    van    een probleem    achterhalen,    zodat    ze    het    kunnen    oplossen    en    hierna kunnen    voorkomen.    Ze    kunnen    hierdoor    processen    verbeteren    en hiermee   de   efficiëntie.   Minder   verspilling   en   meer   klantwaarde.   Een bekende   tool   is   ‘5-Y’   (’five   times   why’):   een   vraagtechniek   waarbij   je vijf   keer   de   vraag   “waarom?”   stelt   om   een   oorzaak   van   een   defect   of probleem vast te stellen. 

De “wat gaan we doen?” vraag

Deze   week   vertelde   een   relatie   me   een   anekdote   betreffende   “kip-ei situaties”:   “In   China   eten   ze   beide!”    Uhhh,   wat?   In   China   eten   ze beide???   Toch   zit   hier   veel   in.   Je   kan   tijd   en   energie   steken   en   blijven steken   in   het   nagaan   van   “wie”   en   “waarom”.   Ook   al   leidt   dit   tot correcte    analyses    en    oorzaken    van    problemen,    in    lang    niet    alle situaties   is   dit   op   zich   efficiënt.   Het   is   een   werk-   en   denkwijze   gericht op   het   verleden,   in   plaats   van   op   de   toekomst.   Met   andere   woorden, als   we   minder   tijd   besteden   aan   “wie?”    en   “waarom?” ,   maar   meer   tijd aan   “wat   gaan   we   doen?” ,   dan   zijn   we   wellicht   het   meest   effectief bezig.   Dit   hangt   uiteraard   af   van   de   specifieke   situatie   en   ook   dient “wat   gaan   we   doen?”   met   enige   nuance   te   worden   toegepast.   Wel geeft   het   aan   dat   we   te   vaak   in   het   verleden   blijven   hangen   en   dat een   andere   frisse   toekomstgerichte   blik   veel   meer   efficiënt   kan   zijn.   Ik ben dan ook blij met deze zienswijze!

Een andere kijk op de “wie?” vraag

Verscheidene     keren     heb     ik     geschreven     over     technologische ontwikkelingen   en   de   impact   die   deze   ontwikkelingen   hebben   op   ons, op   ons   sociale   leven   en   op   de   wijze   waarop   wij   werkzaamheden organiseren.    Kortom    de    impact    die    de    technologie    heeft    op    ons dagelijks    leven.    Als    je    de    “wie?”    vraag    nu    koppelt    aan    deze ontwikkelingen,     krijg     je     een     nieuwe,     bijzondere     vraag:     “wie ‘programmeert’   wie?”   Iemand   achter   een   computer   houdt   zich   aan   de wijze    waarop    de    computer    bediend    moet    worden.    Ook    wordt    die persoon   beperkt   door   de   computer   en   de   resultaten   die   de   computer wel   of   niet   kan   opleveren.   Je   kan   wel   stellen   dat   de   persoon   de computer    bestuurt,    maar    tegelijkertijd    bestuurt    de    computer    de persoon.   Kijk   naar   de   Smartphone,   die   niet   meer   is   weg   te   denken   uit onze     samenleving.     Ons     sociaal     gedrag     is     aangepast     aan     de Smartphone.   We   “appen”   ons   suf;   als   we   door   de   straat   lopen,   als   we in   de   lift   staan   en   zelfs   als   we   fietsen.   Het   geeft   niet   alleen   verslavend gedrag   weer,   het   leidt   ook   nog   eens   tot   gevaarlijke   situaties.   Zo   erg, dat    reclametijd    wordt    ingekocht    om    ons    te    waarschuwen    deze toestellen   niet   te   gebruiken   tijdens   het   autorijden,   maar   eerst   de   auto te   parkeren.   We   mogen   concluderen   dat   ons   sociale   gedrag   wezenlijk is   veranderd   door   de   introductie   van   slechts   één   nieuw   apparaat.   Wij zijn      ge(her)programmeerd      door      de      introductie      van      nieuwe technologie. 

De “wat gaan we doen?” vraag wordt de hamvraag

Niet     alleen     ontstaan     gevaarlijke     situaties,     ook     ontstaan     er afhankelijkheden.   In   het   bedrijfsleven   bepaalt   ICT   hoe   we   moeten werken.   Dit   terwijl   ICT   ondersteunend   zou   moeten   zijn.   ICT   brengt   ons veel,   maar   tegelijkertijd   zijn   we   bang   voor   onze   banen   in   de   toekomst. Als    de    robotiseringstrend    zich    voortzet,    welke    toekomstige    banen mogen we dan verwachten?  “Wat    gaan    we    doen?” ,    nu    we    weten    dat    ons    gedrag    (negatief) verandert door technologie? Dit mag gerust de hamvraag heten. 

De     

“wat     

gaan     

we     

doen?”     

vraag     

gekoppeld     

aan     

“wie

programmeert wie?”

Bedenk    hoe    technologische    ontwikkelingen    worden    gebruikt    voor commerciële   toepassingen   (bv   Facebook   en   Google).   Denk   ook   aan gebruik    en    misbruik    van    Big    Data    en    de    snelle    ontwikkeling    van kunstmatige   intelligentie.   Dan   rijst   de   vraag:   “Waar   gaan   we   naar toe?”  Het   (correct)   kunnen   analyseren   van   Big   Data   komt   steeds   dichterbij. Toevalligheden    kunnen    worden    uitgesloten,    verbindingen    tussen situaties     kunnen     worden     gelegd     en     oorzaken     kunnen     worden gevonden.      In      wezen      positief,      maar      op      hetzelfde      moment beangstigend.    Het    Internet    vergeet    niet    gemakkelijk.    Informatie plaatsen   op   Internet   is   gemakkelijk,   maar   informatie   verwijderen   is uiterst   moeilijk.   Sporen   achterlaten   op   Internet   doet   iedereen.   In   mijn column   van   mei   2014   “De   tijd   staat   niet   stil   deel   2”    stelde   ik   al:   “en kent   Google   je   beter   dan   je   partner” .   Ik   denk   echt   dat   dit   scenario akelig   dichtbij   zal      komen.   Commerciële   bedrijven   kunnen   ons   gedrag analyseren   en   hierdoor   bepalen   wat   we   nodig   hebben.   Overheden kunnen   nu   al   ieders   gang   nagaan.   Maar   in   de   nabije   toekomst   kunnen momenteel ondenkbare verbanden worden gelegd. “Wie   programmeert   wie?”   zal   in   een   nieuw   daglicht   komen   te   staan. De    wijze    waarop    de    nieuwe    technologie    gebruikt    wordt,    zal    ons programmeren.   Daarom   denk   ik   dat   het   tijd   wordt   dat   we   ons   met   zijn allen gaan afvragen: “ Wat gaan we doen en waar gaan we naar toe?” S10   consultancy    ziet   technologie   als   ondersteunend   en   niet   leidend. Bij    de    uitvoering    van    interim    management    opdrachten    zullen    wij speciale    aandacht    geven    aan    de    genoemde    problemen,    om    een duurzaam resultaat te bereiken. 
Mama wie was er eerder, de baby of de mama five times why
Waar gaan we naar toe met S10 consultancy
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 Consultancy column
Een column vol vragen. Wie? Waarom? Wat gaan we doen? Wat is de juiste vraag die we ons nu dienen te stellen?
Column: “Waar gaan we naar toe?”
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
27-02-2015