S10 kostenbesparingen
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Home  >>  Artikelen >> Column “Verbeelding: ja en...”
S10 column: verbeelding: je en...
Opent in nieuwe tab afbeelding S10 column over de concurrentie voorblijven
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht

S10 consultancy column: “Verbeelding: ja en...”

26-01-2015 Een column over het voorblijven van de concurrentie. Om de concurrentie voor te blijven zijn nieuwe ideeën nodig. Besprekingen zijn echter vaak niet effectief. Oorzaak het ‘ja maar syndroom’. Door Stan van Gemert, directeur

En toen was er een Smartphone

Mijn beide jongens hebben een gezonde interesse in techniek, computers en software en praten hier graag over. Ze zijn opgegroeid met vanzelfsprekendheden als ‘appen’ en Skype. Recent hadden we het over vroeger. De tijd dat er geen wasmachines, geen koelkasten en ook geen mobiele telefoons bestonden. Mijn jongste vroeg: “maar hoe deden jullie dat dan vroeger?”  Een wereld zonder deze apparaten kon hij zich maar moeilijk voorstellen. En toch is het eens wezenlijk anders geweest. Het begon allemaal met verbeelding, waaruit ideeën zijn voortgekomen.

Het spel van de concurrentie

Alles   om   ons   heen   verandert   continu   en   dat   vraagt   aanpassingsvermogen.   Niet   (mee)veranderen   als   bedrijf,   leidt   uiteindelijk   tot   achter   de feiten   aanlopen.   Veranderen   kan   reactief   of   pro-actief.   Met   reactief   veranderen   reageer   je   op   veranderingen   die   al   ingezet   zijn.   Een   vorm   van trendvolgen. Met pro-actief veranderen kun je echter de competitie voor zijn. Pro-actief veranderen vereist echter vernieuwende ideeën. Er zijn drie soorten ideeën: de ontdekking, de creatie en de uitvinding. Creatie is voortborduren op reeds bestaande ideeën en mogelijkheden die worden samengevoegd. Je kan je een wereld voorstellen zonder deze creatie. Met andere woorden: het is niet essentieel. Ontdekkingen (wetenschap) en uitvindingen (technologie) daarentegen zijn anders. Die kunnen een concurrentievoordeel opleveren en grote impact hebben op de wereld van morgen. Een impact die je niet zomaar weg kunt denken. En dit is waar het spel van de concurrentie om draait: het vinden van ideeën voordat de concurrent dat doet!

Het hutje op de hei

Om goede ideeën op te doen kan een bedrijf besprekingen organiseren, eventueel aangevuld met de zogenaamde ‘hutje op de hei sessies’. Toch zijn deze besprekingen vaak niet succesvol. Dat heeft een relatief eenvoudig oorzaak.

De hersenen: oordelen en verbeelden

Kort door de bocht gezegd, we hebben hersendelen met verschillende capaciteiten, het ene deel hersenen verbeeldt en het andere oordeelt. De hersenschors is het gebied in de hersenen, waar informatie uit de rest van het lichaam wordt ontvangen, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De hersenschors bestaat uit verschillende delen met verschillende functies. In een bepaald deel bevinden zich de hogere functies, zoals redeneren, plannen, verbeelding en logisch denken. Een ander deel is verantwoordelijk voor de persoonlijkheid waar ook geoordeeld wordt. Uiteraard hebben we de functies oordelen en verbeelding nodig, maar niet op hetzelfde moment!

Het ‘yes-but syndrome’

Dat geldt ook voor bedrijfsbesprekingen. Tijdens een bespreking zullen mensen zich in één van de twee modi bevinden: de verbeelding, óf het oordelen. In een setting als deze komt het maar al te vaak voor dat iemand met een idee komt en direct iemand anders zegt: “ja maar…”.  Het zogenaamde ‘yes-but syndrome’. Een idee is een stille dood gestorven alvorens het de kans heeft gehad het daglicht te zien. Uiteraard dienen ideeën gerelativeerd te worden en heb je beide modi nodig, maar niet op hetzelfde moment! Dit leidt tot niet-productieve meetings en tot stagnatie van het proces. De modus ‘oordelen’ leidt tot ‘ja maar…’, terwijl de ‘verbeelding’ modus leidt tot ‘ja en…’!

Verbeelding is belangrijk

Heeft Einstein de wereld niet een aantal prachtige quotes geschonken? Denk maar eens aan de volgende drie: ‘Imagination is more important than knowledge’; ‘We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them’; ‘Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere’. Ooit heeft iemand zich de functionaliteit van een computer, een Smartphone of een 3D printer kunnen inbeelden. Vandaag de dag zijn deze niet meer weg te denken. Doordat iemand zich ooit deze zaken heeft kunnen verbeelden, is een andere wereld ontstaan. De verschillende bedrijven die hiermee begonnen zijn hebben hier enorme competitieve voordelen uit gehaald.

Het pad van vele ideeën

Vernieuwende ideeën kunnen leiden tot ontdekkingen en/of uitvindingen en deze kunnen weer leiden tot concurrentievoordeel. Verbeeldingskracht is een belangrijke katalysator voor vernieuwende ideeën. Het beste idee op zich bestaat echter niet. Er is wel een manier die naar goede ideeën kan leiden, namelijk: het hebben van vele ideeën! Wees creatief, en omarm ‘ja en…’! Hierdoor neemt de kans op succes bepaald toe. Tip: Probeer iedere bespreking te laten eindigen met een ‘ja en…’ instelling en ervaar het verschil!
Verbeelding Verbeelding: je en keyboard
naar boven naar boven
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 Consultancy column Verbeelding
S10 column: verbeelding: je en...
Opent in nieuwe tab afbeelding naar boven naar boven
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht

“Verbeelding: ja en...”

Door Stan van Gemert, directeur

En toen was er een Smartphone

Mijn    beide    jongens    hebben    een    gezonde    interesse    in    techniek, computers   en   software   en   praten   hier   graag   over.   Ze   zijn   opgegroeid met vanzelfsprekendheden als ‘appen’ en Skype. Recent hadden we het   over   vroeger.   De   tijd   dat   er   geen   wasmachines,   geen   koelkasten en   ook   geen   mobiele   telefoons   bestonden.   Mijn   jongste   vroeg:   “maar hoe    deden    jullie    dat    dan    vroeger?”         Een    wereld    zonder    deze apparaten   kon   hij   zich   maar   moeilijk   voorstellen.   En   toch   is   het   eens wezenlijk    anders    geweest.    Het    begon    allemaal    met    verbeelding, waaruit ideeën zijn voortgekomen.

Het spel van de concurrentie

Alles      om      ons      heen      verandert      continu      en      dat      vraagt aanpassingsvermogen.     Niet     (mee)veranderen     als     bedrijf,     leidt uiteindelijk   tot   achter   de   feiten   aanlopen.   Veranderen   kan   reactief   of pro-actief.   Met   reactief   veranderen   reageer   je   op   veranderingen   die   al ingezet   zijn.   Een   vorm   van   trendvolgen.   Met   pro-actief   veranderen kun   je   echter   de   competitie   voor   zijn.   Pro-actief   veranderen   vereist echter vernieuwende ideeën.  Er    zijn    drie    soorten    ideeën:    de    ontdekking,    de    creatie    en    de uitvinding.   Creatie   is   voortborduren   op   reeds   bestaande   ideeën   en mogelijkheden    die    worden    samengevoegd.    Je    kan    je    een    wereld voorstellen   zonder   deze   creatie.   Met   andere   woorden:   het   is   niet essentieel.   Ontdekkingen   (wetenschap)   en   uitvindingen   (technologie) daarentegen    zijn    anders.    Die    kunnen    een    concurrentievoordeel opleveren   en   grote   impact   hebben   op   de   wereld   van   morgen.   Een impact   die   je   niet   zomaar   weg   kunt   denken.   En   dit   is   waar   het   spel van   de   concurrentie   om   draait:   het   vinden   van   ideeën   voordat   de concurrent dat doet! 

Het hutje op de hei

Om    goede    ideeën    op    te    doen    kan    een    bedrijf    besprekingen organiseren,   eventueel   aangevuld   met   de   zogenaamde   ‘hutje   op   de hei   sessies’.   Toch   zijn   deze   besprekingen   vaak   niet   succesvol.   Dat heeft een relatief eenvoudig oorzaak. 

De hersenen: oordelen en verbeelden

Kort     door     de     bocht     gezegd,     we     hebben     hersendelen     met verschillende   capaciteiten,   het   ene   deel   hersenen   verbeeldt   en   het andere   oordeelt.   De   hersenschors   is   het   gebied   in   de   hersenen,   waar informatie   uit   de   rest   van   het   lichaam   wordt   ontvangen,   geanalyseerd en   geïnterpreteerd.   De   hersenschors   bestaat   uit   verschillende   delen met   verschillende   functies.   In   een   bepaald   deel   bevinden   zich   de hogere   functies,   zoals   redeneren,   plannen,   verbeelding   en   logisch denken.   Een   ander   deel   is   verantwoordelijk   voor   de   persoonlijkheid waar    ook    geoordeeld    wordt.    Uiteraard    hebben    we    de    functies oordelen en verbeelding nodig, maar niet op hetzelfde moment! 

Het ‘yes-but syndrome’

Dat    geldt    ook    voor    bedrijfsbesprekingen.    Tijdens    een    bespreking zullen    mensen    zich    in    één    van    de    twee    modi    bevinden:    de verbeelding,   óf   het   oordelen.   In   een   setting   als   deze   komt   het   maar   al te   vaak   voor   dat   iemand   met   een   idee   komt   en   direct   iemand   anders zegt:   “ja   maar…”.    Het   zogenaamde   ‘yes-but   syndrome’.   Een   idee   is een    stille    dood    gestorven    alvorens    het    de    kans    heeft    gehad    het daglicht   te   zien.   Uiteraard   dienen   ideeën   gerelativeerd   te   worden   en heb   je   beide   modi   nodig,   maar   niet   op   hetzelfde   moment!   Dit   leidt   tot niet-productieve   meetings   en   tot   stagnatie   van   het   proces.   De   modus ‘oordelen’   leidt   tot   ‘ja   maar…’,   terwijl   de   ‘verbeelding’   modus   leidt   tot ‘ja en…’! 

Verbeelding is belangrijk

Heeft     Einstein     de     wereld     niet     een     aantal     prachtige     quotes geschonken? Denk maar eens aan de volgende drie:  ‘Imagination is more important than knowledge’; ‘W e   cannot   solve   our   problems   with   the   same   thinking   we   used when we created them’; ‘L ogic    will    get    you    from    A    to    B.    Imagination    will    take    you everywhere’.  Ooit    heeft    iemand    zich    de    functionaliteit    van    een    computer,    een Smartphone   of   een   3D   printer   kunnen   inbeelden.   Vandaag   de   dag zijn   deze   niet   meer   weg   te   denken.   Doordat   iemand   zich   ooit   deze zaken   heeft   kunnen   verbeelden,   is   een   andere   wereld   ontstaan.   De verschillende    bedrijven    die    hiermee    begonnen    zijn    hebben    hier enorme competitieve voordelen uit gehaald. 

Het pad van vele ideeën

Vernieuwende     ideeën     kunnen     leiden     tot     ontdekkingen     en/of uitvindingen   en   deze   kunnen   weer   leiden   tot   concurrentievoordeel. Verbeeldingskracht   is   een   belangrijke   katalysator   voor   vernieuwende ideeën.   Het   beste   idee   op   zich   bestaat   echter   niet.   Er   is   wel   een manier   die   naar   goede   ideeën   kan   leiden,   namelijk:   het   hebben   van vele   ideeën!   Wees   creatief,   en   omarm   ‘ja   en…’!   Hierdoor   neemt   de kans op succes bepaald toe.  Tip:   Probeer   iedere   bespreking   te   laten   eindigen   met   een   ‘ja   en…’ instelling en ervaar het verschil! 
Verbeelding Verbeelding: je en keyboard
Uw partner in bedrijfsvoering
Verbeelding S10 Consultancy column
Een column over het voorblijven van de concurrentie. Om de concurrentie voor te blijven zijn nieuwe ideeën nodig.
Column: “Verbeelding: ja en...”
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
26-01-2015