S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded

S10 consultancy artikel: “Vanzelfsprekend?”

17-07-2013 Een artikel over het gebruik en de implementatie van computer en techniek. Is dit vanzelfsprekend of juist niet? Door Stan van Gemert, directeur

Afscheidsavond groep 8

Gisterenavond nam mijn zoon deel aan zijn afscheidsavond van groep 8 van de lagere school. Er was een groots, bijna twee en een half uur durend toneelstuk georganiseerd. Vol passie, emotie en humor wist deze bijzondere en hechte groep de show op te voeren. Een grootse prestatie in een naturel omgeving met alleen ondersteuning van begeleidende muziek, ondanks de mogelijkheden die de techniek tegenwoordig kan bieden. Aan het einde vloeide er diverse traantjes. Ik was blij dat ik bij deze afscheidsavond aanwezig mocht zijn.

Flashback

De onvermijdelijke flashbacks kwamen naar voren. Het lijkt ergens nog zo kort geleden dat ikzelf een toneelstukje voor alle ouders aan het einde van de zesde klas opvoerde. Een platenspeler speelde een singeltje van André van Duin af terwijl wij ons best deden om te playbacken en gekke gezichten te trekken. Feitelijk een vergelijkbare setting maar wat was de tijd anders!

Bijsluiter

Tegenwoordig hebben nog maar weinig kinderen van een platenspeler gehoord. Omgekeerd kon ik in die tijd niet vermoeden dat er ooit iets als CD spelers of iPods zouden bestaan. Waar nu iPad-klassen bestaan en standaard veel op de computer wordt gewerkt, kwamen wij op school niet verder dan pen en papier. Computer en techniek zijn werkelijk op alle niveaus in onze samenleving geïntegreerd geraakt. Mijn zoons leren eigenhandig omgaan met de moderne techniek, het heeft voor hen immers altijd al bestaan. Het lijkt dan ook allemaal automatisch te gaan en gezien te worden als een vanzelfsprekendheid. “Onze generatie” heeft de techniek ingevoerd en ontwikkeld zien worden en heeft er op latere leeftijd mee leren omgaan. Lang niet altijd vergezeld van een “bijsluiter”.

Vanzelfsprekend of toch niet?

De technologie dient in dienst te staan van de organisatie, van de mensen en van de bedrijfsprocessen. De technologie dient ondersteuning te bieden en die informatie aan te leveren die benodigd is om de organisatie effectief te kunnen runnen. De techniek dient zich aan te passen aan de organisatie en niet andersom. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid als dit zo gesteld wordt maar toch is dit op zijn minst vanzelfsprekend. Naast recente gepubliceerde voorbeelden in de media, zie ik zelf ook regelmatig voorbeelden van deze niet vanzelfsprekendheid de revue passeren. Gevolgen zijn onder meer klagende medewerkers over de opgelegde werkwijze, verwerkingsprocessen die veel meer tijd kosten en het opvragen van informatie dat moeizaam verloopt. Er zijn vele oorzaken te noemen. Deze variëren van het implementeren van verouderde specificaties, software en hardware die niet voldoet tot mismanagement. In maatwerkprojecten zie je vaak dat eindgebruikers niet goed worden betrokken bij het project en dat er te weinig communicatie plaats vind met de klant. Softwareontwikkelaars denken vaak de requirements van de eindgebruikers te begrijpen maar gaan met hun vanzelfsprekende technische visie aan de slag. Ook wordt er regelmatig begonnen met het selecteren van een softwarepakket; een vanzelfsprekendheid vanuit de directie.

Niet vanzelfsprekend; consequenties en paradoxen

Hoe vanzelfsprekend tegenwoordig een computer, de beschikbare techniek, de software alsook de (game)devices in de ogen van de jeugd ook is, de implementatie van computer software en techniek is dit niet. Zoals in het eerder genoemde e-mail voorbeeld, iedereen weet hoe hij moet e-mailen maar tegelijkertijd weet bijna niemand hoe hij correct met e-mail moet omgaan. Dit eenvoudige gegeven leidt tot een aantal paradoxen: 1. Doordat e-mail zo efficiënt is, is e-mail niet efficiënt; 2. Door het zenden van informatie ter informatie, informeer je niet; 3. Nooit eerder hebben we zo snel zoveel informatie kunnen opzoeken, maar nog nooit zijn we zo slecht geïnformeerd geweest als vandaag; 4. We doen minder omdat we proberen zoveel als mogelijk te doen; 5. Door het streven naar meer productiviteit wordt productiviteit opgeofferd.

Goed kan beter

Sinds de lagere school is er veel, heel veel veranderd. Ik neig te zeggen veel ten goede echter ook goed kan beter. Computers worden tegenwoordig als een vanzelfsprekendheid gezien, echter is de omgang met computers en software lang niet altijd vanzelfsprekend. Soms wordt een applicatie verkeerd aangewend, soms voldoet een applicatie simpelweg niet, soms kan er niet goed door de gebruiker met een applicatie gewerkt worden. Deze zaken kunnen leiden tot stress, demotivatie, inefficiënt werken en kan een serieuze impact hebben op klanten en leveranciers. Ook al lijkt een organisatie goed te functioneren, als deze zaken geadresseerd worden en er een bewustwording wordt gerealiseerd, kan het nog beter.

Meerdere niet vanzelfsprekende aspecten om naar beter te gaan

Er zijn vele zaken die binnen organisaties verbeterd kunnen worden. In iedere organisatie treedt wel verspilling op. Zo zijn er bijvoorbeeld redundante processen, zijn er procedures beschreven die geen bijdrage aan de bedrijfsdoelstelling leveren, worden resources niet optimaal benut of zijn er bottlenecks. Deze liggen lang niet altijd voor de hand. S10 consultancy ®  kan u ondersteunen in het analyseren van uw organisatie en u adviseren in de verbeteringen om van goed naar beter te gaan. Wij stellen de mensen en de klanten voorop. Dit is een vanzelfsprekendheid waar u wel vanuit mag gaan.
Home  >>  Artikelen >> Artikel “Vanzelfsprekend”
S10 kostenbesparingen, verspillingen, bottlenecks en redudante processen
Opent in nieuwe tab afbeelding S10 column over de implementatie van computer en techniek

Bijwerkingen

In   de   jaren   negentig   maakte   de   computer   in   het   bedrijfsleven   een   serieuze   opmars.   De   ‘sky’   leek   de   ‘limit’, maar    tegelijkertijd    waren    er    vele    beperkingen    bij    het    gebruik    van    de    computers    en    de    computer programma’s.   Veel   processen   in   organisaties   werden   hierbij   ingericht   aan   de   hand   van   de   beperkingen van   de   automatisering.   De   organisatie   leek   in   dienst   te   staan   van   de   automatisering   in   plaats   van andersom   en   de   werkwijze   werd   gedicteerd   door   de   techniek.   Een   vanzelfsprekend   voorbeeld   is   de introductie   van   de   e-mail.   Wij   leerden   e-mail   te   gebruiken   als   een   geweldig   en   “vanzelfsprekend   middel” om   te   kunnen   communiceren   in   de   afwezigheid   van   de   ander.   E-mailcommunicatie   werd   op   zijn   beurt   ook een   vanzelfsprekendheid.   Wie   had   echter   kunnen   voorspellen   dat   er   zaken   als   e-mails   stress,   infomania, ‘continuous   partial   attention   syndrome’,   ‘attention   deficit   trait’   en   allerlei   andere   “bijwerkingen”   zouden kunnen   ontstaan?   Agenda’s   begonnen   door   de   toegezonden   e-mails   op   een   ‘last   in   first   out’   basis geprioriteerd   te   worden;   ‘you’ve   got   new   mail...’.   Het   hebben   van   een   lege   mailbox   werd   een   doel   op   zich, maar   strookt   dit   wel   met   de   doelstellingen   van   de   organisatie?   Een   niet   vanzelfsprekend   probleem   als gevolg   van   de   introductie   van   techniek.   Ook   deze   dagen   is   het   een   probleem   en   toch   wordt   dit   probleem lang niet overal (h)erkend.
S10 bedrijfsprocessen: aarde verwoven
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
naar boven naar boven S10 artikel 17 juli 2013 S10 column over de implementatie van computer en techniek: aarde verwoven

“Vanzelfsprekend?”

Door Stan van Gemert, directeur

Afscheidsavond groep 8

Gisterenavond    nam    mijn    zoon    deel    aan    zijn    afscheidsavond    van groep   8   van   de   lagere   school.   Er   was   een   groots,   bijna   twee   en   een half    uur    durend    toneelstuk    georganiseerd.    Vol    passie,    emotie    en humor   wist   deze   bijzondere   en   hechte   groep   de   show   op   te   voeren. Een     grootse     prestatie     in     een     naturel     omgeving     met     alleen ondersteuning van begeleidende muziek, ondanks de mogelijkheden die   de   techniek   tegenwoordig   kan   bieden.   Aan   het   einde   vloeide   er diverse   traantjes.   Ik   was   blij   dat   ik   bij   deze   afscheidsavond   aanwezig mocht zijn.

Flashback

De   onvermijdelijke   flashbacks   kwamen   naar   voren.   Het   lijkt   ergens nog   zo   kort   geleden   dat   ikzelf   een   toneelstukje   voor   alle   ouders   aan het   einde   van   de   zesde   klas   opvoerde.   Een   platenspeler   speelde   een singeltje   van   André   van   Duin   af   terwijl   wij   ons   best   deden   om   te playbacken   en   gekke   gezichten   te   trekken.   Feitelijk   een   vergelijkbare setting maar wat was de tijd anders!

Bijsluiter

Tegenwoordig     hebben     nog     maar     weinig     kinderen     van     een platenspeler   gehoord.   Omgekeerd   kon   ik   in   die   tijd   niet   vermoeden dat   er   ooit   iets   als   CD   spelers   of   iPods   zouden   bestaan.   Waar   nu iPad-klassen    bestaan    en    standaard    veel    op    de    computer    wordt gewerkt,    kwamen    wij    op    school    niet    verder    dan    pen    en    papier. Computer    en    techniek    zijn    werkelijk    op    alle    niveaus    in    onze samenleving    geïntegreerd    geraakt.    Mijn    zoons    leren    eigenhandig omgaan   met   de   moderne   techniek,   het   heeft   voor   hen   immers   altijd   al bestaan.   Het   lijkt   dan   ook   allemaal   automatisch   te   gaan   en   gezien   te worden    als    een    vanzelfsprekendheid.    “Onze    generatie”    heeft    de techniek   ingevoerd   en   ontwikkeld   zien   worden   en   heeft   er   op   latere leeftijd    mee    leren    omgaan.    Lang    niet    altijd    vergezeld    van    een “bijsluiter”.

Bijwerkingen

In   de   jaren   negentig   maakte   de   computer   in   het   bedrijfsleven   een serieuze   opmars.   De   ‘sky’   leek   de   ‘limit’,   maar   tegelijkertijd   waren   er vele   beperkingen   bij   het   gebruik   van   de   computers   en   de   computer programma’s.   Veel   processen   in   organisaties   werden   hierbij   ingericht aan    de    hand    van    de    beperkingen    van    de    automatisering.    De organisatie   leek   in   dienst   te   staan   van   de   automatisering   in   plaats   van andersom   en   de   werkwijze   werd   gedicteerd   door   de   techniek.   Een vanzelfsprekend    voorbeeld    is    de    introductie    van    de    e-mail.    Wij leerden   e-mail   te   gebruiken   als   een   geweldig   en   “vanzelfsprekend middel”   om   te   kunnen   communiceren   in   de   afwezigheid   van   de   ander. E-mailcommunicatie   werd   op   zijn   beurt   ook   een   vanzelfsprekendheid. Wie   had   echter   kunnen   voorspellen   dat   er   zaken   als   e-mails   stress, infomania,   ‘continuous   partial   attention   syndrome’,   ‘attention   deficit trait’    en    allerlei    andere    “bijwerkingen”    zouden    kunnen    ontstaan? Agenda’s   begonnen   door   de   toegezonden   e-mails   op   een   ‘last   in   first out’    basis    geprioriteerd    te    worden;    ‘you’ve    got    new    mail...’.    Het hebben   van   een   lege   mailbox   werd   een   doel   op   zich,   maar   strookt   dit wel      met      de      doelstellingen      van      de      organisatie?      Een      niet vanzelfsprekend   probleem   als   gevolg   van   de   introductie   van   techniek. Ook   deze   dagen   is   het   een   probleem   en   toch   wordt   dit   probleem   lang niet overal (h)erkend.

Vanzelfsprekend of toch niet?

De   technologie   dient   in   dienst   te   staan   van   de   organisatie,   van   de mensen     en     van     de     bedrijfsprocessen.     De     technologie     dient ondersteuning    te    bieden    en    die    informatie    aan    te    leveren    die benodigd    is    om    de    organisatie    effectief    te    kunnen    runnen.    De techniek    dient    zich    aan    te    passen    aan    de    organisatie    en    niet andersom.   Dit   lijkt   een   vanzelfsprekendheid   als   dit   zo   gesteld   wordt maar    toch    is    dit    op    zijn    minst    vanzelfsprekend.    Naast    recente gepubliceerde   voorbeelden   in   de   media,   zie   ik   zelf   ook   regelmatig voorbeelden   van   deze   niet   vanzelfsprekendheid   de   revue   passeren. Gevolgen   zijn   onder   meer   klagende   medewerkers   over   de   opgelegde werkwijze,   verwerkingsprocessen   die   veel   meer   tijd   kosten   en   het opvragen van informatie dat moeizaam verloopt. Er     zijn     vele     oorzaken     te     noemen.     Deze     variëren     van     het implementeren   van   verouderde   specificaties,   software   en   hardware die   niet   voldoet   tot   mismanagement.   In   maatwerkprojecten   zie   je   vaak dat   eindgebruikers   niet   goed   worden   betrokken   bij   het   project   en   dat er      te      weinig      communicatie      plaats      vind      met      de      klant. Softwareontwikkelaars     denken     vaak     de     requirements     van     de eindgebruikers   te   begrijpen   maar   gaan   met   hun   vanzelfsprekende technische   visie   aan   de   slag.   Ook   wordt   er   regelmatig   begonnen   met het    selecteren    van    een    softwarepakket;    een    vanzelfsprekendheid vanuit de directie.

Niet vanzelfsprekend; consequenties en paradoxen

Hoe   vanzelfsprekend   tegenwoordig   een   computer,   de   beschikbare techniek,   de   software   alsook   de   (game)devices   in   de   ogen   van   de jeugd   ook   is,   de   implementatie   van   computer   software   en   techniek   is dit   niet.   Zoals   in   het   eerder   genoemde   e-mail   voorbeeld,   iedereen weet   hoe   hij   moet   e-mailen   maar   tegelijkertijd   weet   bijna   niemand   hoe hij   correct   met   e-mail   moet   omgaan.   Dit   eenvoudige   gegeven   leidt   tot een aantal paradoxen: 1 . Doordat e-mail zo efficiënt is, is e-mail niet efficiënt; 2 . Door het zenden van informatie ter informatie, informeer je niet; 3 . Nooit    eerder    hebben    we    zo    snel    zoveel    informatie    kunnen opzoeken,    maar    nog    nooit    zijn    we    zo    slecht    geïnformeerd geweest als vandaag; 4 . We   doen   minder   omdat   we   proberen   zoveel   als   mogelijk   te doen; 5 . Door   het   streven   naar   meer   productiviteit   wordt   productiviteit opgeofferd.

Goed kan beter

Sinds   de   lagere   school   is   er   veel,   heel   veel   veranderd.   Ik   neig   te zeggen    veel    ten    goede    echter    ook    goed    kan    beter.    Computers worden   tegenwoordig   als   een   vanzelfsprekendheid   gezien,   echter   is de      omgang      met      computers      en      software      lang      niet      altijd vanzelfsprekend.   Soms   wordt   een   applicatie   verkeerd   aangewend, soms   voldoet   een   applicatie   simpelweg   niet,   soms   kan   er   niet   goed door   de   gebruiker   met   een   applicatie   gewerkt   worden.   Deze   zaken kunnen   leiden   tot   stress,   demotivatie,   inefficiënt   werken   en   kan   een serieuze   impact   hebben   op   klanten   en   leveranciers.   Ook   al   lijkt   een organisatie    goed    te    functioneren,    als    deze    zaken    geadresseerd worden   en   er   een   bewustwording   wordt   gerealiseerd,   kan   het   nog beter.

Meerdere niet vanzelfsprekende aspecten om naar beter te gaan

Er   zijn   vele   zaken   die   binnen   organisaties   verbeterd   kunnen   worden. In   iedere   organisatie   treedt   wel   verspilling   op.   Zo   zijn   er   bijvoorbeeld redundante    processen,    zijn    er    procedures    beschreven    die    geen bijdrage   aan   de   bedrijfsdoelstelling   leveren,   worden   resources   niet optimaal   benut   of   zijn   er   bottlenecks.   Deze   liggen   lang   niet   altijd   voor de   hand.   S10   consultancy ®    kan   u   ondersteunen   in   het   analyseren van   uw   organisatie   en   u   adviseren   in   de   verbeteringen   om   van   goed naar   beter   te   gaan.   Wij   stellen   de   mensen   en   de   klanten   voorop.   Dit   is een vanzelfsprekendheid waar u wel vanuit mag gaan.
S10 kostenbesparingen, verspillingen, bottlenecks en redudante processen
Opent in nieuwe tab afbeelding naar boven naar boven S10 bedrijfsprocessen: aarde verwoven S10 column over de implementatie van computer en techniek: aarde verwoven
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
S10 artikel 17 juli 2013
Een artikel over het gebruik en de implementatie van computer en techniek. Is dit vanzelfsprekend of juist niet?
Artikel: “Vanzelfsprekend?”
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
17-07-2013