S10 kostenbesparingen
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Home  >>  Artikelen >> Column “Toekomstige stappen”
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht

S10 consultancy column: “Toekomstige stappen?”

03-09-2015 Een column over recente milieutechnische ontwikkelingen. De gemiddelde temperatuur van de aarde stijgt. Kans op extreem weer neemt gestaag toe. Welke (toekomstige) stappen worden er gezet? Door Stan van Gemert, directeur

Vakantie-luieren

Mijn   jongens   hebben   het   ervan   genomen   tijdens   de   vakantie.   Dag-   en   nachtritme   werden   omgegooid.   Gamen   en   Skypen   onbeperkt.   De verschillende   logees   die   we   over   de   vloer   hadden,   voelden   zich   hierbij   als   een   vis   in   het   water   en   pasten   zich   volledig   aan.   Hans   en   Grietje kwamen   mij   voor   ogen:   sporen   van   etenswaren   (en   verpakkingsmateriaal)   lagen   rond   de   computers   te   slingeren.   Opruimen   kost   immers kansen! Voorstellen om te bowlen en te zwemmen werden terzijde geschoven. Het   weer   was   grillig.   De   eerste   weken   stond   de   ventilator   in   de   top   3   van   eerste   levensbehoeften.   Deze   werd   plotsklaps   ingeruild   voor   een paraplu in de laatste week. Laat dit nu net de scoutingweek in tentjes zijn geweest. Maar gezellig en leuk hebben ze het gehad.

Vakantieafval

Niet   alleen   mijn   zoons   “markeren”   hun   vakantiedomein   met   etenswaren   tijdens   het   besteden   van   hun   kwaliteitstijd.   “Grote”   mensen   doen   dat ook…   op   het   strand.   Al   genietend   van   de   zon,   de   zee   en   het   strand,   volgen   de   hapjes   en   drankjes   elkaar   snel   op.   Het   afval?   Ach,   dat   ruimt een   ander   toch   op?   In   dit   geval   heeft   een   groep   vrijwilligers   tijdens   de   vakantieperiode   deze   handschoen   opgepakt.   In   twee   weken   tijd   hebben ze ruim zevenduizend kilo rotzooi opgeruimd van Nederlandse stranden. Een piepklein stapje voor een schonere planeet. Chapeau! Foto: Archief - Flickr cc Public Domain Photos

Grillig vakantieweer

Zoals   hierboven   al   aangegeven,   wat   was   het   weer   grillig   tijdens   de   vakantie.   Wat   was   het   warm   en   wat   was   het   koud   en   wat   was   het stormachtig.   Normaal   roert   maart   zijn   staart,   maar   juli   kan   er   ook   wat   van.   Juli   was   de   maand   van   een   hittegolf   met   bijna   een   absoluut   record. Dit   terwijl   het   op   10   juli   in   Twente   1,3   graden   aan   de   grond   vroor.   En   dan   nog   die   zomerstorm   met   code   rood   en   een   spoor   van   vernieling achter zich. In IJmuiden werd zelfs windkracht 10 gemeten (een windstoot van 121 km per uur). Voor   de   statistici   onder   ons:   dit   beeld   past   bij   de   opwarming   van   de   aarde.   De   kans   op   extreme   weersomstandigheden   neemt   gewoonweg toe. Als   op   temperatuurreeksen   statistiek   wordt   toegepast,   blijkt   dat   met   een   gemiddelde   opwarming   van   1,6   graden   de   kans   op   extreem   weer met 25% toeneemt. Ik durf te zeggen, een vele malen grotere kans dan het winnen van de jackpot van de Staatsloterij.

Grote stap of procederen?

In 1997 werd in de Japanse stad Kyoto het verdrag van Kyoto opgesteld. Dit verdrag “regelt” de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Vier jaar later besloten echter een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten, zich uit dit verdrag terug te trekken. Dit terwijl ongeveer een vierde van de totale broeikasgasemissies in de wereld (waaronder CO2), door de VS wordt veroorzaakt. Voor mij kwam het als een verrassing dat president Obama op 3 augustus zijn nieuwe ‘Clean Power Plan’ aankondigde. Een plan dat de uitstoot van broeikasgassen fundamenteel aanpakt. In 2030 moet de CO2 uitstoot 32% minder zijn dan in 2005. Onder andere wil Obama minder kolenstook en veel meer investeringen in duurzame energie. Voor de steenkolensector al reden genoeg om naar de rechter te stappen om het plan te blokkeren...

Kleinere stap of procederen?

Over   de   gang   naar   de   rechter   gesproken,      klimaatorganisatie   Urgenda   en   honderden   mede-eisers,   hadden   een   zaak   aangespannen   tegen   de Nederlandse   staat,   betreffende   de   CO2   reductie.   De   Haagse   rechter   deed   in   juni   uitspraak.   De   Nederlandse   Staat   moet   in   2020   de   uitstoot van   het   broeikasgas   CO2   met   ten   minste   25   procent   hebben   teruggebracht   ten   opzichte   van   het   niveau   in   1990 .   De   rechter   verklaarde   dat internationale   verdragen   tussen   landen   rechtstreeks   van   toepassing   zijn   op   de   inwoners   van   Nederland.   Tevens   stelt   de   rechter   dat   de ondergrens   van   zorgvuldig   beleid,   bepaald   wordt   door   de   internationale   ambities. Ambities   die   landen   met   elkaar   voor   de   toekomst   afspreken. Directeur   Marjan   Minnesma   van   Urgenda   noemde   de   uitspraak   toen   nog   een   grote   overwinning:   “Dit   is   wat   je   altijd   hoopt,   maar   iedereen   zei: dit   gaat   nooit   gebeuren” .   Haar   verwachting   was   dat   mensen   over   de   hele   wereld   hun   staat   gaan   aanspreken   op   het   terugdringen   van   de uitstoot   van   CO2.   Verrast   het   u   dat   GroenLinks   enthousiast   was   over   de   uitspraak,   terwijl   de   VVD   het   er   mee   oneens   was?   De   VVD   is namelijk   bang   dat   bedrijven   uit   Nederland   zullen   verdwijnen   als   hier   strengere   maatregelen   worden   genomen   dan   elders.   Het   Nederlandse kabinet   heeft   alsnog   besloten   om   in   beroep   te   gaan   tegen   de   uitspraak   van   de   rechter   in   Den   Haag.   Waarschijnlijk   zal   het   kabinet   tot   aan   de Hoge Raad doorprocederen.

Kleine stap met procedure?

Voorlopig   lijkt   het   dat   in   de   Verenigde   Staten   en   in   Nederland,   de   rechter   kan   bepalen   of   we   de   CO2   uitstoot   verplicht   gaan   terugdringen. Maar   hoe   zit   dat   op   klein   niveau   op   milieutechnisch   gebied?   Recent   concludeerden   de   VN   en   Interpol   nog   dat   slechts   een   derde   van   het elektronische   afval   in   Europa   goed   wordt   gerecycled. Toch   worden   overtreders   zelden   vervolgd,   ondanks   strenge   milieuwetten   in   veel   landen. Dan   hebben   we   het   over   recyclen   van   'e-waste'.   Heeft   iemand   ooit   gesproken   van   hergebruik   van   elektrische   apparaten?   Ik   heb   er   in   ieder geval   wel   over   nagedacht   en   een   vervolgstap   genomen.   Via   een   burgerinitiatief,   heb   ik   een   projectplan   aan   de   gemeente   aangeboden.   Een projectplan   dat   zal   kunnen   leiden   tot   reductie   van   de   'e-waste'   voor   de   gemeente   Teylingen   van   17.500   kg   op   jaarbasis.   De   gemeente- procedure wordt bewandeld. Een procedurele stap in de goede richting?

Nog kleinere stap zonder procedure!

Repair   Café   Teylingen    krijgt   een   doorstart!    Tijdens   de   vakantieperiode   heb   ik   mijn   schouders   onder   dit   project   gezet.   Buurtbewoners   worden uitgenodigd   om   hun   kapotte   huisraad   samen   met   onze   vrijwilligers   te   repareren   en   te   hergebruiken.   19   september   is   de   opening.   Naast gezellig, is het een stap voorwaarts naar meer milieubewustzijn in de gemeente Teylingen.

Tot slot wellicht de juiste babystap

Er   zijn   verscheidene   gassen   in   onze   atmosfeer   die   een   deel   van   de   warmtestraling   tegen   houden.   De   aarde   kan   dus   zijn   warmte   slechter   kwijt en   zo   dragen   deze   gassen   bij   aan   het   broeikaseffect.   Het   meest   bekende   is   CO2.   Verhoging   van   de   temperatuur   betekent   meer   extreem   weer en   dus   meer   schade   aan   de   aarde.   Naar   het   er   nu   uitziet,   zijn   we   in   een   tijd   beland   waar   (sommige)   bedrijven   juridische   procedures   aangaan, zodra   er   vanuit   de   overheid   plannen   worden   gepresenteerd   om   de   uitstoot   van   broeikasgassen   tegen   te   gaan.   Tevens   wordt   gesteld   dat   er bedrijven   naar   andere   landen   vertrekken   wanneer   wij   strengere   maatregelen   tegen   de   uitstoot   van   CO2   nemen.   Wordt   dit   dan   een   verhaal van   lange   adem?   Die   adem   hebben   we   ook   in   de   toekomst   nodig.   Onze   'blauwe   bol'   dient   uiteindelijk   doorgegeven   te   worden   aan   de volgende generaties. Dat   klinkt   abstract,   maar   het   zijn   ook   uw   (klein)kinderen.   Daarom   kunnen   we   ook   zelf   klein   denken   en   zelf   milieubewust   omgaan   met   alles   om ons   heen.   Van   energieverbruik   tot   huisraad.   Huisraad   niet   zomaar   weggooien,   maar   repareren   en   hergebruiken.   Op   korte   termijn   wellicht   een druppel op een hete plaat. Maar als er genoeg druppels zijn… © www.eenmiljoendruppels.nl

MVO

S10    consultancy    vindt    maatschappelijk    verantwoord    ondernemen    belangrijk.    Een    van    onze    diensten    omvat    het    aanpassen    van    het energieverbruik.    Energiebesparing    helpt    ook    het    klimaat,    voorkomt    vervuiling    en        spaart    kostbare    grondstoffen!    Naast    doelmatig energieverbruik,   hebben   wij   een   sterk   oog   voor   het   gebruik   van   duurzame   materialen   tijdens   onze   projecten.   Uiteraard   zijn   wij   bereid   u   meer informatie te verstrekken over onze initiatieven aangaande duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verduidelijking: “Recyclen? NEE, hergebruiken!”

Recyclen   is   een   vorm   van   hergebruiken.   Het   recyclen   van   elektrische   apparaten   is   iets   anders   dan   het   hergebruiken   van   elektrische apparaten.   Dit   laatste   betekent   een   stap   minder   in   het   verwerkingsproces:   een   elektrisch   apparaat   wordt   in   zijn   geheel   hergebruikt,   het   krijgt een   tweede   leven!   Met   recyclen   worden   circa   82%   van   de   grondstoffen   hergebruikt.   Hergebruik   is   trede   2   op   de   ladder   van   Lansink   en recycling trede 3.
S10 column over duurzaamheid
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
Het was warm weer Luieren Schone energie Repair Cafe Teylingen Recyclen? Nee, hergebruiken! S10 staat voor duurzaamheid en MVO Afval op het strand hamer reachter Druppels
Kosten besparen met S10 consultancy
Afvalhierachie: de ladder van Lansink naar boven naar boven
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 Consultancy column
Druppels naar boven naar boven
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Uw partner in bedrijfsvoering
Column over recente milieutechnische ontwikkelingen Welke (toekomstige) stappen worden er gezet?
Column: “Toekomstige stappen”
S10 Consultancy column Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht S10 staat voor duurzaamheid en MVO Luieren

“Toekomstige stappen?”

Door Stan van Gemert, directeur

Vakantie-luieren

Mijn   jongens   hebben   het   ervan   genomen   tijdens   de   vakantie.   Dag-   en nachtritme    werden    omgegooid.    Gamen    en    Skypen    onbeperkt.    De verschillende   logees   die   we   over   de   vloer   hadden,   voelden   zich   hierbij als   een   vis   in   het   water   en   pasten   zich   volledig   aan.   Hans   en   Grietje kwamen       mij       voor       ogen:       sporen       van       etenswaren       (en verpakkingsmateriaal)   lagen   rond   de   computers   te   slingeren.   Opruimen kost   immers   kansen!   Voorstellen   om   te   bowlen   en   te   zwemmen   werden terzijde geschoven. Het   weer   was   grillig.   De   eerste   weken   stond   de   ventilator   in   de   top   3 van   eerste   levensbehoeften.   Deze   werd   plotsklaps   ingeruild   voor   een paraplu   in   de   laatste   week.   Laat   dit   nu   net   de   scoutingweek   in   tentjes zijn geweest. Maar gezellig en leuk hebben ze het gehad.

Vakantieafval

Niet   alleen   mijn   zoons   “markeren”   hun   vakantiedomein   met   etenswaren tijdens   het   besteden   van   hun   kwaliteitstijd.   “Grote”   mensen   doen   dat ook…   op   het   strand.   Al   genietend   van   de   zon,   de   zee   en   het   strand, volgen   de   hapjes   en   drankjes   elkaar   snel   op.   Het   afval? Ach,   dat   ruimt een   ander   toch   op?   In   dit   geval   heeft   een   groep   vrijwilligers   tijdens   de vakantieperiode    deze    handschoen    opgepakt.    In    twee    weken    tijd hebben   ze   ruim   zevenduizend   kilo   rotzooi   opgeruimd   van   Nederlandse stranden. Een piepklein stapje voor een schonere planeet. Chapeau! Foto: Archief - Flickr cc Public Domain Photos

Grillig vakantieweer

Zoals   hierboven   al   aangegeven,   wat   was   het   weer   grillig   tijdens   de vakantie.   Wat   was   het   warm   en   wat   was   het   koud   en   wat   was   het stormachtig.   Normaal   roert   maart   zijn   staart,   maar   juli   kan   er   ook   wat van.    Juli    was    de    maand    van    een    hittegolf    met    bijna    een    absoluut record.   Dit   terwijl   het   op   10   juli   in   Twente   1,3   graden   aan   de   grond vroor.   En   dan   nog   die   zomerstorm   met   code   rood   en   een   spoor   van vernieling   achter   zich.   In   IJmuiden   werd   zelfs   windkracht   10   gemeten (een windstoot van 121 km per uur). Voor   de   statistici   onder   ons:   dit   beeld   past   bij   de   opwarming   van   de aarde.   De   kans   op   extreme   weersomstandigheden   neemt   gewoonweg toe.   Als   op   temperatuurreeksen   statistiek   wordt   toegepast,   blijkt   dat met   een   gemiddelde   opwarming   van   1,6   graden   de   kans   op   extreem weer   met   25%   toeneemt.   Ik   durf   te   zeggen,   een   vele   malen   grotere kans dan het winnen van de jackpot van de Staatsloterij.

Grote stap of procederen?

In    1997    werd    in    de    Japanse    stad    Kyoto    het    verdrag    van    Kyoto opgesteld.   Dit   verdrag   “regelt”   de   vermindering   van   de   uitstoot   van broeikasgassen.    Vier    jaar    later    besloten    echter    een    aantal    landen, waaronder   de   Verenigde   Staten,   zich   uit   dit   verdrag   terug   te   trekken. Dit   terwijl   ongeveer   een   vierde   van   de   totale   broeikasgasemissies   in   de wereld    (waaronder    CO2),    door    de    VS    wordt    veroorzaakt.    Voor    mij kwam   het   als   een   verrassing   dat   president   Obama   op   3   augustus   zijn nieuwe   ‘Clean   Power   Plan’   aankondigde.   Een   plan   dat   de   uitstoot   van broeikasgassen   fundamenteel   aanpakt.   In   2030   moet   de   CO2   uitstoot 32%    minder    zijn    dan    in    2005.    Onder    andere    wil    Obama    minder kolenstook   en   veel   meer   investeringen   in   duurzame   energie.   Voor   de steenkolensector   al   reden   genoeg   om   naar   de   rechter   te   stappen   om het plan te blokkeren...

Kleinere stap of procederen?

Over   de   gang   naar   de   rechter   gesproken,      klimaatorganisatie   Urgenda en   honderden   mede-eisers,   hadden   een   zaak   aangespannen   tegen   de Nederlandse   staat,   betreffende   de   CO2   reductie.   De   Haagse   rechter deed   in   juni   uitspraak.   De   Nederlandse   Staat   moet   in   2020   de   uitstoot van    het    broeikasgas    CO2    met    ten    minste    25    procent    hebben teruggebracht    ten    opzichte    van    het    niveau    in    1990 .    De    rechter verklaarde   dat   internationale   verdragen   tussen   landen   rechtstreeks   van toepassing   zijn   op   de   inwoners   van   Nederland.   Tevens   stelt   de   rechter dat    de    ondergrens    van    zorgvuldig    beleid,    bepaald    wordt    door    de internationale    ambities.    Ambities    die    landen    met    elkaar    voor    de toekomst   afspreken.   Directeur   Marjan   Minnesma   van   Urgenda   noemde de   uitspraak   toen   nog   een   grote   overwinning:   “Dit   is   wat   je   altijd   hoopt, maar   iedereen   zei:   dit   gaat   nooit   gebeuren” .   Haar   verwachting   was   dat mensen    over    de    hele    wereld    hun    staat    gaan    aanspreken    op    het terugdringen   van   de   uitstoot   van   CO2.   Verrast   het   u   dat   GroenLinks enthousiast   was   over   de   uitspraak,   terwijl   de   VVD   het   er   mee   oneens was?    De    VVD    is    namelijk    bang    dat    bedrijven    uit    Nederland    zullen verdwijnen    als    hier    strengere    maatregelen    worden    genomen    dan elders.   Het   Nederlandse   kabinet   heeft   alsnog   besloten   om   in   beroep   te gaan   tegen   de   uitspraak   van   de   rechter   in   Den   Haag.   Waarschijnlijk   zal het kabinet tot aan de Hoge Raad doorprocederen.

Kleine stap met procedure?

Voorlopig   lijkt   het   dat   in   de   Verenigde   Staten   en   in   Nederland,   de rechter   kan   bepalen   of   we   de   CO2   uitstoot   verplicht   gaan   terugdringen. Maar   hoe   zit   dat   op   klein   niveau   op   milieutechnisch   gebied?   Recent concludeerden   de   VN   en   Interpol   nog   dat   slechts   een   derde   van   het elektronische   afval   in   Europa   goed   wordt   gerecycled.   Toch   worden overtreders    zelden    vervolgd,    ondanks    strenge    milieuwetten    in    veel landen.   Dan   hebben   we   het   over   recyclen   van   'e-waste'.   Heeft   iemand ooit   gesproken   van   hergebruik   van   elektrische   apparaten?   Ik   heb   er   in ieder   geval   wel   over   nagedacht   en   een   vervolgstap   genomen.   Via   een burgerinitiatief,   heb   ik   een   projectplan   aan   de   gemeente   aangeboden. Een   projectplan   dat   zal   kunnen   leiden   tot   reductie   van   de   'e-waste'   voor de   gemeente   Teylingen   van   17.500   kg   op   jaarbasis.   De   gemeente- procedure    wordt    bewandeld.    Een    procedurele    stap    in    de    goede richting?

Nog kleinere stap zonder procedure!

Repair   Café   Teylingen    krijgt   een   doorstart!    Tijdens   de   vakantieperiode heb   ik   mijn   schouders   onder   dit   project   gezet.   Buurtbewoners   worden uitgenodigd   om   hun   kapotte   huisraad   samen   met   onze   vrijwilligers   te repareren    en    te    hergebruiken.    19    september    is    de    opening.    Naast gezellig,   is   het   een   stap   voorwaarts   naar   meer   milieubewustzijn   in   de gemeente Teylingen.

Tot slot wellicht de juiste babystap

Er   zijn   verscheidene   gassen   in   onze   atmosfeer   die   een   deel   van   de warmtestraling   tegen   houden.   De   aarde   kan   dus   zijn   warmte   slechter kwijt   en   zo   dragen   deze   gassen   bij   aan   het   broeikaseffect.   Het   meest bekende    is    CO2.    Verhoging    van    de    temperatuur    betekent    meer extreem   weer   en   dus   meer   schade   aan   de   aarde.   Naar   het   er   nu uitziet,   zijn   we   in   een   tijd   beland   waar   (sommige)   bedrijven   juridische procedures    aangaan,    zodra    er    vanuit    de    overheid    plannen    worden gepresenteerd    om    de    uitstoot    van    broeikasgassen    tegen    te    gaan. Tevens   wordt   gesteld   dat   er   bedrijven   naar   andere   landen   vertrekken wanneer   wij   strengere   maatregelen   tegen   de   uitstoot   van   CO2   nemen. Wordt   dit   dan   een   verhaal   van   lange   adem?   Die   adem   hebben   we   ook in   de   toekomst   nodig.   Onze   'blauwe   bol'   dient   uiteindelijk   doorgegeven te worden aan de volgende generaties. Dat    klinkt    abstract,    maar    het    zijn    ook    uw    (klein)kinderen.    Daarom kunnen   we   ook   zelf   klein   denken   en   zelf   milieubewust   omgaan   met alles   om   ons   heen.   Van   energieverbruik   tot   huisraad.   Huisraad   niet zomaar   weggooien,   maar   repareren   en   hergebruiken.   Op   korte   termijn wellicht   een   druppel   op   een   hete   plaat.   Maar   als   er   genoeg   druppels zijn… © www.eenmiljoendruppels.nl

MVO

S10    consultancy    vindt    maatschappelijk    verantwoord    ondernemen belangrijk.    Een    van    onze    diensten    omvat    het    aanpassen    van    het energieverbruik.    Energiebesparing    helpt    ook    het    klimaat,    voorkomt vervuiling     en          spaart     kostbare     grondstoffen!     Naast     doelmatig energieverbruik,    hebben    wij    een    sterk    oog    voor    het    gebruik    van duurzame   materialen   tijdens   onze   projecten.   Uiteraard   zijn   wij   bereid   u meer    informatie    te    verstrekken    over    onze    initiatieven    aangaande duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verduidelijking: “Recyclen? NEE, hergebruiken!”

Recyclen   is   een   vorm   van   hergebruiken.   Het   recyclen   van   elektrische apparaten    is    iets    anders    dan    het    hergebruiken    van    elektrische apparaten.      Dit      laatste      betekent      een      stap      minder      in      het verwerkingsproces:    een    elektrisch    apparaat    wordt    in    zijn    geheel hergebruikt,   het   krijgt   een   tweede   leven!   Met   recyclen   worden   circa 82%   van   de   grondstoffen   hergebruikt.   Hergebruik   is   trede   2   op   de ladder van Lansink en recycling trede 3.
Het was warm weer Schone energie Repair Cafe Teylingen Recyclen? Nee, hergebruiken! Afval op het strand hamer reachter Druppels
03-09-2015
Kosten besparen met S10 consultancy
Afvalhierachie: de ladder van Lansink