S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Home  >>  Artikelen >> Column “te mooi om waar te zijn”
S10 interim management en arbeidsrecht column: te mooi om waar te zijn
Opent in nieuwe tab afbeelding S10 column over koude acquisitiefraude

S10 consultancy column: “te mooi om waar te zijn”

16-01-2014 Een artikel over acquisitiefraude: Zijn sommige aanbiedingen niet te mooi om waar te zijn? Is er hoop dat er wat gaat veranderen in de wetgeving? Door Stan van Gemert, directeur

Jeroen van “Google”

“U spreekt met Jeroen van Google…”. Zo begon het telefoongesprek met het bedrijf dat mij afgelopen week belde. “Bel ik gelegen?” “Ehmm, ja hoor!” En daar begon Jeroen een verhaal af te steken. Google bleek een nieuw product ontwikkeld te hebben omdat Google erkent dat de kleinere MKB bedrijven moeilijk vindbaar zijn. Naast de Google AdWords wordt nu de mogelijkheid geboden om vijf sleutelwoorden op te geven waarmee jouw bedrijf gegarandeerd op de eerste pagina van Google komt, direct onder de AdWords. Indien blijkt dat meerdere bedrijven vergelijkbare sleutelwoorden hebben gekozen en Google niet kan garanderen dat je op de eerste pagina terecht komt, zal er contact met je worden opgenomen. Ik was verheugd: de ‘pijn’ die voor het kleine MKB geldt werd perfect verwoord en het ‘Unique Selling Point’ is simpelweg dat het Google is, die een gegarandeerde eerste-pagina-vermelding afgeeft! Met enige regelmaat ontvangen wij post van Google en we gebruiken al geruime tijd verscheidende producten van hen. Het kwam dus niet vreemd op me over dat Google ons belde. Ik had wel interesse! Jeroen zei dat ik teruggebeld zou worden.

Annet van “Google”

“U spreekt met Annet van Google…”. Wow, dat is snel… Ik zei aan Annet dat ik nog geen vijf sleutelwoorden paraat had. Annet zei dat ik die later kon doorgeven, maar dat ze nu alvast de bandopname wilde starten, zodat Google alvast de voorbereidingen kon treffen. Tijdens de bandopname mocht ik de vragen alleen met “JA” of met “NEE” beantwoorden. Vragen mocht ik stellen na de bandopname. Echter tijdens de tweede vraag noemde Annet opeens een andere bedrijfsnaam dan Google, waarop ik direct reageerde. “Sorry, ik weet dat ik geen vragen mag stellen maar je gaf aan dat jullie Google zijn”. “Dat geeft niet hoor, dan starten we zo meteen de bandopname gewoon opnieuw”. Annet gaf aan dat zij een onderdeel zijn van Google dat zich heeft toegespitst op dit product. De opname werd opnieuw gestart, maar nu werd geen enkele bedrijfsnaam genoemd.

De echte Google

Nadat het gesprek geëindigd was, vond ik het toch vreemd dat tijdens de eerste bandopname een andere bedrijfsnaam genoemd werd. Was een gegarandeerde vermelding op de eerste pagina van Google ook niet een beetje te mooi om waar te zijn? Tijd voor onderzoek! Gelukkig heb je bij kopen op afstand zeven dagen bedenktijd, toch? Ik besloot de stoute schoenen aan te trekken en Google zelf te bellen. Al snel bleek dat dit bedrijf geen onderdeel van Google is en ook geen Google partner is. Tevens gaf de echte Google aan dit product niet in hun portfolio te hebben. Als extra toevoeging gaf Google aan nooit gegarandeerde plaatsingen op de eerste pagina af te zullen geven! Al mijn alarmbellen gingen af. Er is mij dus door een bedrijf in naam van Google, een product aangeboden dat niet eens door Google wordt geleverd!

Verzoek creditnota

Net iets meer dan een uur na het telefoongesprek heb ik een email gestuurd naar het infoadres van de bedrijfsnaam die ‘per ongeluk’ genoemd werd tijdens de eerste bandopname. Hierbij gaf ik aan dat de door hen gegeven voorstelling van zaken niet strookte met de feiten. De volgende dag lag er echter toch een factuur op de mat met, wat ik al vermoedde, een andere dienstverlening dan besproken. De dienst bleek een vermelding te betreffen op een bedrijvengids-website. Ik heb direct naar de twee info-emailadressen die vermeld stonden in de factuur geschreven dat ik onder GEEN beding gebruik wil maken van hun aanbieding tot vermelding van onze bedrijfsgegevens en om een creditnota verzocht.

De reactie: vordering uit handen geven en laster & smaad

Ik ontving een reactie terug waarin werd aangegeven dat de naam Google niet te horen is op de band. Tevens werd er aangegeven: “Een beroep op zeven dagen bedenktijd heeft u niet daar dit wettelijk geregeld is voor particulieren oftewel consumenten. Dit gaat om een zakelijke overeenkomst tussen twee bedrijven.” En als toetje: “Wij kunnen u bij voorbaat mededelen dat wij de vordering uit handen zullen geven indien uw betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is. Tevens wijzen wij u erop dat indien u onwaarheden over ons bedrijf verspreidt wij ons genoodzaakt voelen om de zaak uit handen te geven waarbij u aansprakelijk wordt gesteld op grond van laster c.q. smaad, waarbij wij tevens aanspraak maken op schadevergoeding”. Ik heb onder meer teruggeschreven: “Ik blijf bij mijn standpunt en verzoek nogmaals vriendelijk de factuur te crediteren daar jullie een compleet ander aanbod hebben gedaan dan waar de factuur melding van maakt. Er is dus geen sprake van een overeenkomst.” Waarop hun reactie volgde: “Er is wel degelijk een overeenkomst met u tot stand gekomen en deze is vastgelegd middels een bandopname. Dat u dus geen overeenkomst met ons bent aangegaan is onjuist. Een creditnota ontvangt u niet, sterker nog ons standpunt blijft gehandhaafd. Indien wij uw betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen zullen wij de zaak op grond van art 6:83 sub c BW ter incasso uit handen geven.” Ik heb in een eerder artikel geschreven over “de klant is koning” in het artikel “Het kan nog!” Hoe ver staat dit bedrijf hier wel niet van af?

Andere bedrijven

Er blijken meerdere bedrijven op exact dezelfde wijze te zijn benaderd. Ook zij hebben agressieve feedback ontvangen. Een tweetal bedrijven hebben inmiddels een jurist op hun dak gestuurd gekregen. Dit vanwege tweets die ze hebben geplaatst ter waarschuwing van andere ondernemers, alsook door het openen van ‘threads’ op Internetforums. Ik ben inmiddels met een paar van hen in contact.

Te mooi om waar te zijn

In sommige gevallen blijken zaken die telefonisch uitvoerig uiteengezet zijn te mooi om waar te zijn. Ik dacht me te kunnen beroepen op de ‘kopen op afstand’ rechten. Helaas gelden er verschillende regels voor bedrijven en consumenten. Een gat in de wet als je het mij vraagt. Maar wel een gat waar malafide bedrijven vol overgave inspringen. Met als gevolg dat, wanneer je als bedrijf niet goed oppast, je op de blaren moet zitten. Of toch niet?

Het probleem

Helaas wordt me nu eens temeer duidelijk waarom het voor bedrijven zo lastig is om koude acquisitie te plegen. Aanbiedingen zoals door dit soort bedrijven gedaan worden, dragen in ieder geval negatief bij aan de gevoelens die opkomen wanneer je door een nieuw bedrijf wordt gebeld. Hiernaast is er de financiële kwestie. Er wordt geschat dat het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks zo’n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. Er dient dus een oplossing te komen.

Er is hoop

Door SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen en VVD-Kamerlid Foort van Oosten is er een initiatief voorstel ingediend ter wijziging van Boek 6 van burgerlijk wetboek (Kamerstukken 33712 nr. 1 t/m 3). Gesteund door de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland met zaaknummer128340 / HA ZA 11-589 is er hoop dat in de toekomst ondernemers makkelijker van misleidende overeenkomsten af kunnen komen en kunnen rekenen op meer bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken. Mogelijk wordt acquisitiefraude strafbaar.

Nog meer hoop

Bij S10 consultancy hoeft u geen moment te twijfelen aan de afspraken die zijn gemaakt. Wij vinden vertrouwen en klantgerichtheid uitermate belangrijk en stellen hierbij de klanten centraal. Wij zijn open en transparant en komen alle afspraken na. Of het nu gaat om kostenbesparingen, P&O arbeidsrecht, interim management, coaching of training. Bij ons kunt u ervan uitgaan, dat datgene wat afgesproken is, wordt geleverd.
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
Google logo Geen creditnota afbeedling groot
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
naar boven naar boven S10 column 16 januari 2014 Geen creditnota afbeedling klein
S10 interim management en arbeidsrecht column: te mooi om waar te zijn
Opent in nieuwe tab afbeelding naar boven naar boven

“Te mooi om waar te zijn”

Door Stan van Gemert, directeur

Jeroen van “Google”

“U   spreekt   met   Jeroen   van   Google…”.    Zo   begon   het   telefoongesprek met    het    bedrijf    dat    mij    afgelopen    week    belde.    “Bel    ik    gelegen?” “Ehmm,   ja   hoor!”   En   daar   begon   Jeroen   een   verhaal   af   te   steken. Google   bleek   een   nieuw   product   ontwikkeld   te   hebben   omdat   Google erkent   dat   de   kleinere   MKB   bedrijven   moeilijk   vindbaar   zijn.   Naast   de Google    AdWords     wordt     nu     de     mogelijkheid     geboden     om     vijf sleutelwoorden   op   te   geven   waarmee   jouw   bedrijf   gegarandeerd   op de   eerste   pagina   van   Google   komt,   direct   onder   de   AdWords.   Indien blijkt    dat    meerdere    bedrijven    vergelijkbare    sleutelwoorden    hebben gekozen   en   Google   niet   kan   garanderen   dat   je   op   de   eerste   pagina terecht    komt,    zal    er    contact    met    je    worden    opgenomen.    Ik    was verheugd:    de    ‘pijn’    die    voor    het    kleine    MKB    geldt    werd    perfect verwoord   en   het   ‘Unique   Selling   Point’   is   simpelweg   dat   het   Google   is, die een gegarandeerde eerste-pagina-vermelding afgeeft! Met   enige   regelmaat   ontvangen   wij   post   van   Google   en   we   gebruiken al   geruime   tijd   verscheidende   producten   van   hen.   Het   kwam   dus   niet vreemd   op   me   over   dat   Google   ons   belde.   Ik   had   wel   interesse! Jeroen zei dat ik teruggebeld zou worden.

Annet van “Google”

“U   spreekt   met   Annet   van   Google…” .   Wow,   dat   is   snel…   Ik   zei   aan Annet   dat   ik   nog   geen   vijf   sleutelwoorden   paraat   had. Annet   zei   dat   ik die   later   kon   doorgeven,   maar   dat   ze   nu   alvast   de   bandopname   wilde starten,   zodat   Google   alvast   de   voorbereidingen   kon   treffen.   Tijdens de   bandopname   mocht   ik   de   vragen   alleen   met   “JA”   of   met   “NEE” beantwoorden.   Vragen   mocht   ik   stellen   na   de   bandopname.   Echter tijdens     de     tweede     vraag     noemde    Annet     opeens     een     andere bedrijfsnaam   dan   Google,   waarop   ik   direct   reageerde.   “Sorry,   ik   weet dat   ik   geen   vragen   mag   stellen   maar   je   gaf   aan   dat   jullie   Google   zijn”. “Dat    geeft    niet    hoor,    dan    starten    we    zo    meteen    de    bandopname gewoon    opnieuw” .   Annet    gaf    aan    dat    zij    een    onderdeel    zijn    van Google   dat   zich   heeft   toegespitst   op   dit   product.   De   opname   werd opnieuw gestart, maar nu werd geen enkele bedrijfsnaam genoemd.

De echte Google

Nadat   het   gesprek   geëindigd   was,   vond   ik   het   toch   vreemd   dat   tijdens de    eerste    bandopname    een    andere    bedrijfsnaam    genoemd    werd. Was   een   gegarandeerde   vermelding   op   de   eerste   pagina   van   Google ook   niet   een   beetje   te   mooi   om   waar   te   zijn?   Tijd   voor   onderzoek! Gelukkig   heb   je   bij   kopen   op   afstand   zeven   dagen   bedenktijd,   toch? Ik   besloot   de   stoute   schoenen   aan   te   trekken   en   Google   zelf   te   bellen. Al   snel   bleek   dat   dit   bedrijf   geen   onderdeel   van   Google   is   en   ook geen   Google   partner   is.   Tevens   gaf   de   echte   Google   aan   dit   product niet   in   hun   portfolio   te   hebben.   Als   extra   toevoeging   gaf   Google   aan nooit   gegarandeerde   plaatsingen   op   de   eerste   pagina   af   te   zullen geven! Al   mijn   alarmbellen   gingen   af.   Er   is   mij   dus   door   een   bedrijf   in naam    van    Google,    een    product    aangeboden    dat    niet    eens    door Google wordt geleverd!

Verzoek creditnota

Net   iets   meer   dan   een   uur   na   het   telefoongesprek   heb   ik   een   email gestuurd   naar   het   infoadres   van   de   bedrijfsnaam   die   ‘per   ongeluk’ genoemd   werd   tijdens   de   eerste   bandopname.   Hierbij   gaf   ik   aan   dat de   door   hen   gegeven   voorstelling   van   zaken   niet   strookte   met   de feiten.   De   volgende   dag   lag   er   echter   toch   een   factuur   op   de   mat   met, wat   ik   al   vermoedde,   een   andere   dienstverlening   dan   besproken.   De dienst    bleek    een    vermelding    te    betreffen    op    een    bedrijvengids- website.   Ik   heb   direct   naar   de   twee   info-emailadressen   die   vermeld stonden   in   de   factuur   geschreven   dat   ik   onder   GEEN   beding   gebruik wil     maken     van     hun     aanbieding     tot     vermelding     van     onze bedrijfsgegevens en om een creditnota verzocht.

De reactie: vordering uit handen geven en laster & smaad

Ik   ontving   een   reactie   terug   waarin   werd   aangegeven   dat   de   naam Google niet te horen is op de band. Tevens werd er aangegeven: “Een   beroep   op   zeven   dagen   bedenktijd   heeft   u   niet   daar   dit   wettelijk geregeld   is   voor   particulieren   oftewel   consumenten.   Dit   gaat   om   een zakelijke   overeenkomst   tussen   twee   bedrijven.”    En   als   toetje:   “Wij kunnen   u   bij   voorbaat   mededelen   dat   wij   de   vordering   uit   handen zullen    geven    indien    uw    betaling    niet    binnen    de    gestelde    termijn ontvangen   is.   Tevens   wijzen   wij   u   erop   dat   indien   u   onwaarheden over   ons   bedrijf   verspreidt   wij   ons   genoodzaakt   voelen   om   de   zaak   uit handen   te   geven   waarbij   u   aansprakelijk   wordt   gesteld   op   grond   van laster     c.q.     smaad,     waarbij     wij     tevens     aanspraak     maken     op schadevergoeding” . Ik heb onder meer teruggeschreven: “Ik   blijf   bij   mijn   standpunt   en   verzoek   nogmaals   vriendelijk   de   factuur te   crediteren   daar   jullie   een   compleet   ander   aanbod   hebben   gedaan dan   waar   de   factuur   melding   van   maakt.   Er   is   dus   geen   sprake   van een overeenkomst.”  Waarop hun reactie volgde: “Er   is   wel   degelijk   een   overeenkomst   met   u   tot   stand   gekomen   en deze    is    vastgelegd    middels    een    bandopname.    Dat    u    dus    geen overeenkomst met ons bent aangegaan is onjuist. Een    creditnota    ontvangt    u    niet,    sterker    nog    ons    standpunt    blijft gehandhaafd.   Indien   wij   uw   betaling   niet   binnen   de   gestelde   termijn ontvangen   zullen   wij   de   zaak   op   grond   van   art   6:83   sub   c   BW   ter incasso uit handen geven.” Ik   heb   in   een   eerder   artikel   geschreven   over   “de   klant   is   koning”   in   het artikel “Het kan nog!” Hoe ver staat dit bedrijf hier wel niet van af?

Andere bedrijven

Er    blijken    meerdere    bedrijven    op    exact    dezelfde    wijze    te    zijn benaderd.    Ook    zij    hebben    agressieve    feedback    ontvangen.    Een tweetal   bedrijven   hebben   inmiddels   een   jurist   op   hun   dak   gestuurd gekregen.     Dit     vanwege     tweets     die     ze     hebben     geplaatst     ter waarschuwing   van   andere   ondernemers,   alsook   door   het   openen   van ‘threads’   op   Internetforums.   Ik   ben   inmiddels   met   een   paar   van   hen   in contact.

Te mooi om waar te zijn

In     sommige     gevallen     blijken     zaken     die     telefonisch     uitvoerig uiteengezet   zijn   te   mooi   om   waar   te   zijn.   Ik   dacht   me   te   kunnen beroepen    op    de    ‘kopen    op    afstand’    rechten.    Helaas    gelden    er verschillende   regels   voor   bedrijven   en   consumenten.   Een   gat   in   de wet   als   je   het   mij   vraagt.   Maar   wel   een   gat   waar   malafide   bedrijven vol   overgave   inspringen.   Met   als   gevolg   dat,   wanneer   je   als   bedrijf niet goed oppast, je op de blaren moet zitten. Of toch niet?

Het probleem

Helaas   wordt   me   nu   eens   temeer   duidelijk   waarom   het   voor   bedrijven zo   lastig   is   om   koude   acquisitie   te   plegen.   Aanbiedingen   zoals   door dit   soort   bedrijven   gedaan   worden,   dragen   in   ieder   geval   negatief   bij aan   de   gevoelens   die   opkomen   wanneer   je   door   een   nieuw   bedrijf wordt   gebeld.   Hiernaast   is   er   de   financiële   kwestie.   Er   wordt   geschat dat    het    Nederlandse    bedrijfsleven    jaarlijks    zo’n    400    miljoen    euro schade    lijdt    door    acquisitiefraude.    Er    dient    dus    een    oplossing    te komen.

Er is hoop

Door   SP-Kamerlid   Sharon   Gesthuizen   en   VVD-Kamerlid   Foort   van Oosten   is   er   een   initiatief   voorstel   ingediend   ter   wijziging   van   Boek   6 van   burgerlijk   wetboek   (Kamerstukken   33712   nr.   1   t/m   3).   Gesteund door     de     uitspraak     van     de     rechtbank     Noord     Nederland     met zaaknummer128340   /   HA   ZA   11-589   is   er   hoop   dat   in   de   toekomst ondernemers     makkelijker     van     misleidende     overeenkomsten     af kunnen    komen    en    kunnen    rekenen    op    meer    bescherming    tegen oneerlijke      handelspraktijken.      Mogelijk      wordt      acquisitiefraude strafbaar.

Nog meer hoop

Bij    S10    consultancy    hoeft    u    geen    moment    te    twijfelen    aan    de afspraken   die   zijn   gemaakt.   Wij   vinden   vertrouwen   en   klantgerichtheid uitermate   belangrijk   en   stellen   hierbij   de   klanten   centraal.   Wij   zijn open   en   transparant   en   komen   alle   afspraken   na.   Of   het   nu   gaat   om kostenbesparingen,      P&O      arbeidsrecht,      interim      management, coaching   of   training.   Bij   ons   kunt   u   ervan   uitgaan,   dat   datgene   wat afgesproken is, wordt geleverd.
Google logo Geen creditnota afbeedling groot
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Uw partner in bedrijfsvoering
Geen creditnota afbeedling klein
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Zijn sommige aanbiedingen niet te mooi om waar te zijn? Is er hoop dat er wat gaat veranderen in de wetgeving?
Column: “Te mooi om waar te zijn”
S10 column 16 januari 2014 Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
16-01-2014