S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded

S10 consultancy column: “Spreekwoordelijk…”

03-09-2013 Een column over veranderprocessen Door Stan van Gemert, directeur

Waarheid als een koe?

Volkswijsheid: “dat is een waarheid als een koe” …, of toch niet? Spreken de volgende volkswijsheden elkaar niet tegen? “Je bent nooit te oud om te leren”  en “je kunt een oude hond geen nieuwe trucjes leren” ; “De pen is machtiger dan het zwaard” en “geen woorden maar daden” ; “Schoenmaker, blijf bij je leest”  en “afwisseling is de ware specerij des levens, en geeft het leven geur en smaak” . Geur en de schoenen van de schoenmaker zouden wellicht goed verenigbaar zijn, maar verder spreken deze spreekwoorden elkaar enigszins tegen. Betekent dit dat eenieder die deze volkswijsheden toepast, het bij het verkeerde einde heeft? Wellicht niet, maar het hangt wel af van de omstandigheden waarin je ze toepast.

Survival of the fittest

‘It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, it is the one most adaptable to change’ verwoordde Charles Darwin. Of zoals Herbert Spencer het samenvatte: ‘survival of the fittest’. In deze tijd geldt het ook voor bedrijven. Een eeuwenoud credo stelt: “stilstaan is achteruitgaan”! Geldt ook niet: “Niets is zo veranderlijk als de mens”? Een bedrijf kan hier mogelijkheden benutten, maar ook zwakheden kunnen “boven water komen”. Bedrijven die niet mee veranderen en zich niet afdoende aanpassen aan deze tijd ”missen de boot” en moeten wellicht “op de blaren zitten”. Een recordaantal bedrijven zijn in eerste helft van 2013 failliet gegaan. Ook grote firma’s zoals de Free Record Shop, de Block Electrostore en de Schoenenreus hebben dit “aan den lijve ondervonden”. Hebben deze bedrijven zich niet afdoende kunnen aanpassen aan de (economische) veranderingen van deze tijd om te kunnen “overleven”? Anders gesteld, als alle bedrijven continu veranderen en als “één pot nat” een en dezelfde blauwdruk volgen, “overleeft” dan niet ieder bedrijf?

De wegen naar Rome

Helaas bestaat een blauwdruk voor (continu) succes niet. Ieder mens is uniek en ieder bedrijf is uniek en ieder bedrijf heeft zijn eigen vertrekpunt, maar niet “alle wegen leiden naar Rome”. Ook in veranderprocessen zijn er vele factoren waarmee rekening gehouden moet worden, waaronder mensen en omgeving. Veranderen om het veranderen werkt averechts en zal de werknemers “tegen de borst stuiten”. Het leggen van een focus voor optimalisatie van een bedrijfsonderdeel dat geen ‘bottleneck’ vormt, zal de tot doel gestelde effectiviteitsverbetering “in het water laten vallen”. Technologische innovatie toepassen, daar waar bijna iedereen (goedkope) handenarbeid verricht, zal een andere impact hebben, dan dezelfde innovatie door te voeren in een industriële omgeving. Monopolisten hebben een andere veranderstrategie dan bedrijven die zich in een niche marktsegment bevinden. Afhankelijk van onder meer het soort bedrijf, de cultuur, de fase waarin het bedrijf zich bevindt, zal een bepaald veranderproces meer succesvol zijn. Net als met de spreekwoorden hangt “het” af van de omstandigheden waarin je ze toepast. Als zodanig zijn er wel “vele wegen die naar Rome leiden”.

De rechte man op de rechte plaats

Veel veranderingsinitiatieven worden aan het einde van de rit als weinig of niet succesvol beoordeeld. Een ‘veranderconsultant’, “de rechte man op de rechte plaats”, kan het verschil maken! Een ‘veranderconsultant’ heeft hier als geen ander “kaas van gegeten”. Dat “staat als een paal boven water”.
Home  >>  Artikelen >> Column “Spreekwoordelijk…”
S10 interim management en arbeidsrecht column: spreekwoordelijk S10 column over veranderprocessen Column Stan van Gemert Spreekwoordelijk afbeelding survival of the fittest Column Stan van Gemert Spreekwoordelijk afbeelding de rechte man op de rechte plaats
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
Opent in nieuwe tab afbeelding
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
naar boven naar boven S10 column 03 september 2013 Column Stan van Gemert Spreekwoordelijk afbeelding de rechte man op de rechte plaats

“Spreekwoordelijk…”

Door Stan van Gemert, directeur

Waarheid als een koe?

Volkswijsheid:   “dat   is   een   waarheid   als   een   koe” …,   of   toch   niet? Spreken de volgende volkswijsheden elkaar niet tegen? “Je    bent   nooit   te   oud   om   te   leren”    en   “je   kunt   een   oude   hond geen nieuwe trucjes leren” ; “De    pen   is   machtiger   dan   het   zwaard”   en   “geen   woorden   maar daden” ; “Scho enmaker,    blijf    bij    je    leest”     en    “afwisseling    is    de    ware specerij des levens, en geeft het leven geur en smaak” . Geur   en   de   schoenen   van   de   schoenmaker   zouden   wellicht   goed verenigbaar   zijn,   maar   verder   spreken   deze   spreekwoorden   elkaar     enigszins   tegen.   Betekent   dit   dat   eenieder   die   deze   volkswijsheden toepast,   het   bij   het   verkeerde   einde   heeft?   Wellicht   niet,   maar   het hangt wel af van de omstandigheden waarin je ze toepast.

Survival of the fittest

‘It   is   not   the   strongest   species   that   survive,   nor   the   most   intelligent,   it is   the   one   most   adaptable   to   change’    verwoordde   Charles   Darwin.   Of zoals   Herbert   Spencer   het   samenvatte:   ‘survival   of   the   fittest’ .   In   deze tijd    geldt    het    ook    voor    bedrijven.    Een    eeuwenoud    credo    stelt: “stilstaan   is   achteruitgaan”!    Geldt   ook   niet:   “Niets   is   zo   veranderlijk als   de   mens”?    Een   bedrijf   kan   hier   mogelijkheden   benutten,   maar ook   zwakheden   kunnen   “boven   water   komen”.    Bedrijven   die   niet   mee veranderen   en   zich   niet   afdoende   aanpassen   aan   deze   tijd   ”missen de   boot”    en   moeten   wellicht   “op   de   blaren   zitten” .   Een   recordaantal bedrijven    zijn    in    eerste    helft    van    2013    failliet    gegaan.    Ook    grote firma’s   zoals   de   Free   Record   Shop,   de   Block   Electrostore   en   de Schoenenreus   hebben   dit   “aan   den   lijve   ondervonden” .   Hebben   deze bedrijven      zich      niet      afdoende      kunnen      aanpassen      aan      de (economische)     veranderingen     van     deze     tijd     om     te     kunnen “overleven”? Anders   gesteld,   als   alle   bedrijven   continu   veranderen   en als   “één   pot   nat”    een   en   dezelfde   blauwdruk   volgen,   “overleeft”   dan niet ieder bedrijf?

De wegen naar Rome

Helaas   bestaat   een   blauwdruk   voor   (continu)   succes   niet.   Ieder   mens is   uniek   en   ieder   bedrijf   is   uniek   en   ieder   bedrijf   heeft   zijn   eigen vertrekpunt,    maar    niet    “alle    wegen    leiden    naar    Rome” .    Ook    in veranderprocessen   zijn   er   vele   factoren   waarmee   rekening   gehouden moet   worden,   waaronder   mensen   en   omgeving.   Veranderen   om   het veranderen   werkt   averechts   en   zal   de   werknemers   “tegen   de   borst stuiten” .    Het    leggen    van    een    focus    voor    optimalisatie    van    een bedrijfsonderdeel   dat   geen   ‘bottleneck’   vormt,   zal   de   tot   doel   gestelde effectiviteitsverbetering    “in    het    water    laten    vallen” .   Technologische innovatie     toepassen,     daar     waar     bijna     iedereen     (goedkope) handenarbeid   verricht,   zal   een   andere   impact   hebben,   dan   dezelfde innovatie   door   te   voeren   in   een   industriële   omgeving.   Monopolisten hebben   een   andere   veranderstrategie   dan   bedrijven   die   zich   in   een niche   marktsegment   bevinden.   Afhankelijk   van   onder   meer   het   soort bedrijf,   de   cultuur,   de   fase   waarin   het   bedrijf   zich   bevindt,   zal   een bepaald    veranderproces    meer    succesvol    zijn.    Net    als    met    de spreekwoorden   hangt   “het”   af   van   de   omstandigheden   waarin   je   ze toepast. Als zodanig zijn er wel “vele wegen die naar Rome leiden”

De rechte man op de rechte plaats

Veel   veranderingsinitiatieven   worden   aan   het   einde   van   de   rit   als weinig   of   niet   succesvol   beoordeeld.   Een   ‘veranderconsultant’,   “de rechte    man    op    de    rechte    plaats” ,    kan    het    verschil    maken!    Een ‘veranderconsultant’   heeft   hier   als   geen   ander   “kaas   van   gegeten” . Dat “staat als een paal boven water” .
S10 interim management en arbeidsrecht column: spreekwoordelijk naar boven naar boven Column Stan van Gemert Spreekwoordelijk afbeelding survival of the fittest Column Stan van Gemert Spreekwoordelijk afbeelding de rechte man op de rechte plaats
Opent in nieuwe tab afbeelding
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Uw partner in bedrijfsvoering
Column Stan van Gemert Spreekwoordelijk afbeelding de rechte man op de rechte plaats
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
S10 column 03 september 2013 Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Een column over veranderprocessen. Een ‘veranderconsultant’, “de rechte man op de rechte plaats”!
Column: “Spreekwoordelijk…”
03-09-2013