S10 kostenbesparingen
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Home  >>  Artikelen >> Column “Perceptie, een andere kijk op veranderen”
S10 column: perceptie, een andere kijk op veranderen
Opent in nieuwe tab afbeelding S10 column over veranderprocessen
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht perceptie en veranderprocessen: eerste voorbeeld van shift in perceptie perceptie en veranderprocessen: tweede voorbeeld van shift in perceptie perceptie en veranderprocessen: derde voorbeeld van shift in perceptie

S10 consultancy column: “Perceptie, een andere kijk op veranderen”

23-12-2014 Een column over de twee aspecten van veranderen: realiteit en perceptie. Perceptie wordt vaak uit het oog verloren. Door Stan van Gemert, directeur

Goede voornemens: we gaan veranderen

We   stevenen   weer   af   op   het   ‘nieuwe   jaar’.   Het   moment   bij   uitstek   waarop   velen   zich   voornemen   hun   gedrag   te   veranderen:   de   goede voornemens.   De   meest   bekende   zijn   toch   wel   gewicht   verliezen,   meer   sporten   of   meer   bewegen,   stoppen   met   roken   en   gezonder   gaan   eten. In de meeste gevallen ebt de motivatie echter al weer snel weg en zo'n 70% van de mensen valt terug in hun oude gewoonten.

Overtuiging belemmert

Het   kan   ontzettend   moeilijk   zijn   om   iemands   gedrag   te   veranderen.   Hier   spelen   gewoontes   en   patronen   een   rol   in,   maar   ook   overtuigingen, die   op   hun   beurt   weer   ons   gedrag   aansturen.   Een   belemmerende   overtuiging   om   te   veranderen   kan   zijn   dat   je   er   niet   meer   bij   hoort,   of   dat   je niet meer gezellig wordt gevonden. Dit beïnvloedt dan je ‘verandergedrag’.

Paradox?

Vandaag   zei   iemand   iets   wat   me   intrigeerde:   “Je   kan   iemand   niet   veranderen,   veranderen   komt   van   binnenuit.”    Als   dit   logisch   klinkt,   wat betekent   dit   dan   voor   een   organisatie?   In   een   continu   veranderende   wereld   is   stilstaan   achteruitgang.   Uiteraard   dient   er   niet   veranderd   te worden   om   het   veranderen   maar   om   continu   te   verbeteren,   om   ‘meer   met   minder’   in   positieve   zin   te   implementeren,   namelijk   om   meer klantwaarde   te   creëren. Afwachten   tot   er   veranderd   moet   worden   zal   echter   ongetwijfeld   leiden   tot   het   effect   dat   bekend   staat   als   “caramba”. Dat   moet   voorkomen   worden   en   dus,   zal   er   toch   veranderd   moeten   worden.   Veranderprocessen   betekenen   vaak   een   andere   werkwijze,   of een   andere   organisatie   van   werkzaamheden.   Maar   werd   er   zojuist   niet   gesteld   dat   we   iemand   niet   kunnen   veranderen?   Klinkt   dit   niet   als   een paradox?   En   zelfs   als   het   veranderen   van   binnenuit   komt,   zoals   de   goede   voornemens,   vallen   we   dan   niet   snel   terug   in   de   oude   gewoontes? Hoe kunnen veranderingen slagen?

Realiteit en perceptie

Veranderen   heeft   twee   belangrijke   aspecten.   Het   veranderen   van   de   realiteit   is   de   eerste.   Dit   zijn   de   veranderingen   in   de   wereld   om   ons heen.   Deze   verandering   gaat   gelijkmatig.   In   de   wereld   om   je   heen   merk   je   het   vaak   niet   op,   maar   als   je   een   grotere   periode   bekijkt   is   er   veel veranderd.   Vaak   sturen   managers   op   het   veranderen   van   de   realiteit.   Naast   de   realiteit   bestaat   echter   ook   de   perceptie   en   dit   is   het   tweede belangrijke   aspect   van   veranderen.   Een   aspect   dat   vaak   uit   het   oog   wordt   verloren.   Perceptie   verandert   echter   niet   gelijkmatig.   Perceptie   is iets   wat   ineens   verandert.   Opeens   zie   je   het,   opeens   weet   je   het.   Denk   maar   eens   aan   de   ‘bistable   images’   zoals   Rubin’s   vaas,   de   jonge vrouw of de heks, het konijn of de eend. Opeens zie je de andere variant.                 

Perceptie essentieel voor succesvolle verandering

Perceptie   limiteert   zich   niet   tot   de   medewerkers   van   de   organisatie,   maar   ook   hoe   de   klanten   de   organisatie   zien.   En   ook   dit   kan   ineens veranderen!   Denk   maar   eens   aan   de   kledingmerken   die   een   op   een   gekoppeld   werden   aan   kinderarbeid,   of   de   pietendiscussie   met   wel   of geen afbeeldingen op verpakkingen in de winkels, of een fles frisdrank die eenmalig plofte. Het   bijzondere   aan   veranderprocessen   is   dat   de   verandering   geen   succes   zal   worden   als   alleen   de   realiteit   verandert.   Een   bedrijf   dat   fuseert zal   niet   succesvol   zijn   als   er   alleen   een   nieuw   centraal   gebouw   met   centrale   computerfaciliteiten   wordt   neergezet.   De   perceptie   van   de medewerkers   dient   mee   te   veranderen   naar   het   nieuwe   bedrijf.   Zolang   medewerkers   elkaar   blijven   zien   als   ex-A   of   ex-B   gaat   het   fout.   Pas   als de   perceptie   is   gewijzigd   bestaat   C   werkelijk. Al   je   medewerkers   op   tijd   laten   komen   mislukt,   als   je   ze   alleen   een   bedrijfsauto   geeft   met   GPS. Pas   als   de   perceptie   van   punctualiteit   is   gewijzigd,   zullen   ze   zich   realiseren   dat   het   goed   is   om   op   tijd   te   zijn.   Naast   het   feit   dat   het   effectief   is, is   het   ook   fijn.   Je   kan   koffie   pakken   zonder   direct   klanten   te   woord   te   moeten   staan.   Je   kan   een   planning   maken   en   je   werk   organiseren zonder dat je direct geleefd wordt. De   goede   voornemens   waarmee   deze   column   opende,   staan   en   vallen   ook   met   de   perceptie.   Een   organisatie   kan   een   abonnement   geven aan   de   medewerkers   om   te   sporten,   maar   dat   is   geen   garantie   dat   ze   meer   zullen   bewegen.   Een   organisatie   kan   medewerkers   ondersteunen door   de   consulten   van   een   diëtist   te   vergoeden,   maar   dit   is   geen   garantie   dat   de   medewerkers   gezonder   zullen   gaan   eten.   De   medewerkers zullen   pas   hun   gewoonten   veranderen   als   ze   hun   perceptie   hebben   bijgesteld.   Bij   veranderprocessen   dient   hier   veel   aandacht   aan   besteedt te worden. Helaas ontbreekt bij veel organisaties deze perceptie! S10 consultancy wil dit graag helpen veranderen. S10 consultancy wenst u hele fijne feestdagen en een inspirerend 2015 toe!
Welke perceptie van de wereld heb jij?
naar boven naar boven
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 Consultancy column
S10 column: perceptie, een andere kijk op veranderen
Opent in nieuwe tab afbeelding naar boven naar boven
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht perceptie en veranderprocessen: eerste voorbeeld van shift in perceptie perceptie en veranderprocessen: tweede voorbeeld van shift in perceptie perceptie en veranderprocessen: derde voorbeeld van shift in perceptie

“Perceptie, een andere kijk op veranderen”

Door Stan van Gemert, directeur

Goede voornemens: we gaan veranderen

We   stevenen   weer   af   op   het   ‘nieuwe   jaar’.   Het   moment   bij   uitstek waarop   velen   zich   voornemen   hun   gedrag   te   veranderen:   de   goede voornemens.    De    meest    bekende    zijn    toch    wel    gewicht    verliezen, meer   sporten   of   meer   bewegen,   stoppen   met   roken   en   gezonder gaan   eten.   In   de   meeste   gevallen   ebt   de   motivatie   echter   al   weer   snel weg en zo'n 70% van de mensen valt terug in hun oude gewoonten. 

Overtuiging belemmert

Het   kan   ontzettend   moeilijk   zijn   om   iemands   gedrag   te   veranderen. Hier     spelen     gewoontes     en     patronen     een     rol     in,     maar     ook overtuigingen,   die   op   hun   beurt   weer   ons   gedrag   aansturen.   Een belemmerende   overtuiging   om   te   veranderen   kan   zijn   dat   je   er   niet meer    bij    hoort,    of    dat    je    niet    meer    gezellig    wordt    gevonden.    Dit beïnvloedt dan je ‘verandergedrag’. 

Paradox?

Vandaag   zei   iemand   iets   wat   me   intrigeerde:   “Je   kan   iemand   niet veranderen,   veranderen   komt   van   binnenuit.”    Als   dit   logisch   klinkt, wat     betekent     dit     dan     voor     een     organisatie?     In     een     continu veranderende   wereld   is   stilstaan   achteruitgang.   Uiteraard   dient   er   niet veranderd    te    worden    om    het    veranderen    maar    om    continu    te verbeteren,   om   ‘meer   met   minder’   in   positieve   zin   te   implementeren, namelijk   om   meer   klantwaarde   te   creëren. Afwachten   tot   er   veranderd moet   worden   zal   echter   ongetwijfeld   leiden   tot   het   effect   dat   bekend staat   als   “caramba”.   Dat   moet   voorkomen   worden   en   dus,   zal   er   toch veranderd   moeten   worden.   Veranderprocessen   betekenen   vaak   een andere   werkwijze,   of   een   andere   organisatie   van   werkzaamheden. Maar    werd    er    zojuist    niet    gesteld    dat    we    iemand    niet    kunnen veranderen?    Klinkt    dit    niet    als    een    paradox?    En    zelfs    als    het veranderen   van   binnenuit   komt,   zoals   de   goede   voornemens,   vallen we    dan    niet    snel    terug    in    de    oude    gewoontes?    Hoe    kunnen veranderingen slagen? 

Realiteit en perceptie

Veranderen   heeft   twee   belangrijke   aspecten.   Het   veranderen   van   de realiteit   is   de   eerste.   Dit   zijn   de   veranderingen   in   de   wereld   om   ons heen.   Deze   verandering   gaat   gelijkmatig.   In   de   wereld   om   je   heen merk   je   het   vaak   niet   op,   maar   als   je   een   grotere   periode   bekijkt   is   er veel   veranderd.   Vaak   sturen   managers   op   het   veranderen   van   de realiteit.   Naast   de   realiteit   bestaat   echter   ook   de   perceptie   en   dit   is het   tweede   belangrijke   aspect   van   veranderen.   Een   aspect   dat   vaak uit   het   oog   wordt   verloren.   Perceptie   verandert   echter   niet   gelijkmatig. Perceptie   is   iets   wat   ineens   verandert.   Opeens   zie   je   het,   opeens weet   je   het.   Denk   maar   eens   aan   de   ‘bistable   images’   zoals   Rubin’s vaas,   de   jonge   vrouw   of   de   heks,   het   konijn   of   de   eend.   Opeens   zie   je de andere variant.                  

Perceptie essentieel voor succesvolle verandering

Perceptie   limiteert   zich   niet   tot   de   medewerkers   van   de   organisatie, maar   ook   hoe   de   klanten   de   organisatie   zien.   En   ook   dit   kan   ineens veranderen!   Denk   maar   eens   aan   de   kledingmerken   die   een   op   een gekoppeld   werden   aan   kinderarbeid,   of   de   pietendiscussie   met   wel   of geen    afbeeldingen    op    verpakkingen    in    de    winkels,    of    een    fles frisdrank die eenmalig plofte.  Het   bijzondere   aan   veranderprocessen   is   dat   de   verandering   geen succes   zal   worden   als   alleen   de   realiteit   verandert.   Een   bedrijf   dat fuseert    zal    niet    succesvol    zijn    als    er    alleen    een    nieuw    centraal gebouw     met     centrale     computerfaciliteiten     wordt     neergezet.     De perceptie   van   de   medewerkers   dient   mee   te   veranderen   naar   het nieuwe   bedrijf.   Zolang   medewerkers   elkaar   blijven   zien   als   ex-A   of ex-B    gaat    het    fout.    Pas    als    de    perceptie    is    gewijzigd    bestaat    C werkelijk.   Al   je   medewerkers   op   tijd   laten   komen   mislukt,   als   je   ze alleen   een   bedrijfsauto   geeft   met   GPS.   Pas   als   de   perceptie   van punctualiteit   is   gewijzigd,   zullen   ze   zich   realiseren   dat   het   goed   is   om op   tijd   te   zijn.   Naast   het   feit   dat   het   effectief   is,   is   het   ook   fijn.   Je   kan koffie   pakken   zonder   direct   klanten   te   woord   te   moeten   staan.   Je   kan een   planning   maken   en   je   werk   organiseren   zonder   dat   je   direct geleefd wordt.  De    goede    voornemens    waarmee    deze    column    opende,    staan    en vallen   ook   met   de   perceptie.   Een   organisatie   kan   een   abonnement geven   aan   de   medewerkers   om   te   sporten,   maar   dat   is   geen   garantie dat    ze    meer    zullen    bewegen.    Een    organisatie    kan    medewerkers ondersteunen   door   de   consulten   van   een   diëtist   te   vergoeden,   maar dit   is   geen   garantie   dat   de   medewerkers   gezonder   zullen   gaan   eten. De   medewerkers   zullen   pas   hun   gewoonten   veranderen   als   ze   hun perceptie   hebben   bijgesteld.   Bij   veranderprocessen   dient   hier   veel aandacht     aan     besteedt     te     worden.     Helaas     ontbreekt     bij     veel organisaties   deze   perceptie!   S10   consultancy   wil   dit   graag   helpen veranderen.  S10 consultancy wenst u hele fijne feestdagen en een inspirerend 2015 toe!
Welke perceptie van de wereld heb jij?
Uw partner in bedrijfsvoering
Een column over de twee aspecten van veranderen: realiteit en perceptie. Perceptie wordt vaak uit het oog verloren!
Column: “Perceptie, een andere kijk op veranderen”
S10 Consultancy column
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
23-12-2014