S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Home  >>  Artikelen >> Column “Keuzes...”
S10 interim management en arbeidsrecht column: kiezen
Opent in nieuwe tab afbeelding S10 column over disfunctionerende medewerkers

S10 consultancy column: “Keuzes...”

18-03-2014 Een column over keuzes bij disfunctionerende medewerkers en ontevredenheid bij de klant: Wat zijn de mogelijkheden? Welke keuzes kunnen er worden gemaakt? Door Stan van Gemert, directeur

Kiezen voor de gemeenteraad

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. TNS Nipo verwacht dat minder dan de helft van de kiesgerechtigden hun stem uit gaan brengen. Toch gaat het om belangrijke zaken, daar de gemeenteraad na dit jaar veel meer te beslissen krijgt. U kunt denken aan de zorg voor oud en jong en werkgelegenheid voor iedereen. Zaken die dichtbij komen en merkbaar zijn. Er valt dus wel degelijk wat te kiezen.

Kiezen voor een sollicitant

Maar nu bent u werkgever en kunt u kiezen uit sollicitanten voor een vacature. Dat doet u met grote zorg. Toch kan het voorkomen dat de uiteindelijk aangenomen medewerker niet de verwachtingen waar kan maken, of gaandeweg steeds slechter gaat functioneren.

Toch een verkeerde keuze?

Als de keuze voor een gemeenteraad in de daaropvolgende jaren anders uitpakt dan verwacht, kunt u in ieder geval na vier jaar een nieuwe keuze maken. Peilingen wijzen uit dat de ‘kiezerspet’ momenteel anders staat dan vier jaar geleden. Maar als de keuze voor een nieuwe medewerker slechter uitpakt dan verwacht, wat dan? Die keuze kan vervelende consequenties hebben. U kunt denken aan gevolgen voor klanttevredenheid, voor collega’s,  of op financieel gebied.  

Kiezen uit de parasiet, de non performer en de leugenaar?

Vanuit het detacheringsmodel bekeken, kan de klant ook kiezen uit medewerkers die hem via detachering aangeboden worden. Ook dan komen ze er soms echter bekaaid vanaf. Ik heb meegemaakt dat een klant een door hemzelf gekozen gedetacheerde medewerker naderhand typeerde als een ‘parasiet’. In andere gevallen heb ik uitlatingen gehoord als ‘totale non-performer’ of ‘leugenaar’. Oeps, als de gekoesterde klant zulke niet mis te verstane uitlatingen doet, dan is er iets goed mis! Het mag duidelijk zijn dat in deze specifieke situaties het ‘Station Mediation’ reeds gepasseerd is. ‘Station Damage control’ is in zicht. Hoe dan ook belanden de detacheringsbedrijven in een ongewenste situatie. Ze hebben niet alleen een ontevreden klant, maar ook een medewerker waar iets mee gedaan moet worden.

De keuzes…

Uiteraard kun je als detacheringsbedrijf struisvogelpolitiek bedrijven, in combinatie met Oost-Indische doofheid. Niets doen is immers ook een keuze! Dit zal echter onherroepelijk leiden tot het resultaat van de zachte heelmeesters. Als je geen waarde hecht aan duurzame relaties, kan je natuurlijk ook het conflictmodel hanteren, of je klant iets in de maag splitsen. Vanuit klantvriendelijkheidsperspectief bekeken, is de klant koning en heeft de klant altijd gelijk. Je zoekt dan alternatieve wegen. Maar als een verbetertraject bij de klant geen optie is, wordt ‘de parasiet’  dan een ‘bankzitter’?

De keuzes betreffende de tegenvallende medewerker

Er zijn legio mogelijkheden om toe te passen ingeval van een sterk ondermaats presterende medewerker. Dit kan variëren van het inzetten van een verbetertraject, al dan niet gepaard gaande met een officiële waarschuwing, tot het afscheid nemen van elkaar, al dan niet via een UWV ontslagprocedure of via de kantonrechter. Mijn persoonlijke voorkeur is de oorzaak van de gedragswijziging aan te pakken. Bedrijfscounselling/coaching kan het juiste instrument zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld belemmerende factoren opsporen, of iemand meer bewust van zijn gedrag maken, waardoor verandering kan worden gerealiseerd. Ook bij 'afscheid nemen' zijn  weer keuzes te maken.

Kiezen voor wachten?

Al sinds 2012 is sprake van het versoepelen van het ontslagrecht. In november 2013 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat onder meer voorziet in wijzigingen in het ontslagrecht. Naar verwachting zal de ingangsdatum 1 juli 2015 zijn. Waarschijnlijk zullen dan de eerste jaren juist méér gerechtelijke procedures lopen. Dit in verband met de uitleg van de nieuwe regelgeving, alsook met de mogelijke vordering van een (hogere) ontslagvergoeding. Als er nu een geschil speelt waarbij de inzet is afscheid van elkaar te nemen, zal het wachten op een ‘versoepeling van het ontslagrecht’ geen optie zijn.

Kiezen voor beëindigen met wederzijds goedvinden?

Een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden kan uiteraard wel een optie zijn, zolang de medewerker althans zijn kont niet tegen de krib gooit. Dit moet uiteraard zorgvuldig gebeuren. Denk daarbij aan een fictieve opzegtermijn, ontslagvergoeding, verwijtbaarheid, vakantie- en verlofdagen, vergoeding van kosten rechtsbijstand, vrijstellen van arbeid en finale kwijting. Overigens werd met ‘de parasiet’ een beëindigingsovereenkomst gesloten en bij zowel ‘de totale non-performer’ als ‘de leugenaar’ werd succesvol een coachingstraject afgelegd.

De juiste keuze!

Het leven bestaat uit keuzes maken. Niet alleen persoonlijk, maar ook zakelijk. Sommige keuzes zijn gemakkelijk, andere moeilijk. Sommige keuzes vallen goed uit, anderen wat minder dan verwacht. Eén keuze zal echter altijd goed zijn en dat is de keuze voor S10 consultancy ® . Wij kunnen u adviseren en ondersteunen in de sturing en beheersing van uw bedrijfsprocessen. Ervaart u een conflict op de werkvloer of met een klant? Wij kunnen u mediation bieden!   Heeft u een medewerker die niet lekker in zijn vel zit, met een mogelijke impact op het werk, of wilt u een verbeteringstraject inzetten? Wij kunnen uw medewerker coachen! Heeft u gekozen voor het afscheid nemen van uw medewerker? Naast reguliere P&O arbeidsrechtelijke vraagstukken beantwoorden, kunnen wij u ook ondersteuning bieden bij de financiële en fiscale aspecten rondom ontslagaanvragen en u helpen bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst. S10 consultancy ® : de beste keuze voor u, uw medewerkers en uw klanten.
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
Damage control Goed beter best S10 consultancy mediation S10 consultancy coaching en bedrijfscounselling S10 consultancy P&O arbeidsrecht ondersteuning
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
naar boven naar boven S10 column 18 maart 2014 Goed beter best
S10 interim management en arbeidsrecht column: kiezen
Opent in nieuwe tab afbeelding naar boven naar boven

“Keuzes...”

Door Stan van Gemert, directeur

Kiezen voor de gemeenteraad

De    gemeenteraadsverkiezingen    staan    voor    de    deur.    TNS    Nipo verwacht   dat   minder   dan   de   helft   van   de   kiesgerechtigden   hun   stem uit    gaan    brengen.    Toch    gaat    het    om    belangrijke    zaken,    daar    de gemeenteraad   na   dit   jaar   veel   meer   te   beslissen   krijgt.   U   kunt   denken aan   de   zorg   voor   oud   en   jong   en   werkgelegenheid   voor   iedereen. Zaken   die   dichtbij   komen   en   merkbaar   zijn.   Er   valt   dus   wel   degelijk wat te kiezen.

Kiezen voor een sollicitant

Maar   nu   bent   u   werkgever   en   kunt   u   kiezen   uit   sollicitanten   voor   een vacature.   Dat   doet   u   met   grote   zorg.   Toch   kan   het   voorkomen   dat   de uiteindelijk   aangenomen   medewerker   niet   de   verwachtingen   waar   kan maken, of gaandeweg steeds slechter gaat functioneren. 

Toch een verkeerde keuze?

Als   de   keuze   voor   een   gemeenteraad   in   de   daaropvolgende   jaren anders   uitpakt   dan   verwacht,   kunt   u   in   ieder   geval   na   vier   jaar   een nieuwe    keuze    maken.    Peilingen    wijzen    uit    dat    de    ‘kiezerspet’ momenteel   anders   staat   dan   vier   jaar   geleden.   Maar   als   de   keuze voor   een   nieuwe   medewerker   slechter   uitpakt   dan   verwacht,   wat   dan? Die   keuze   kan   vervelende   consequenties   hebben.   U   kunt   denken   aan gevolgen    voor    klanttevredenheid,    voor    collega’s,        of    op    financieel gebied.  Kiezen uit de parasiet, de non performer en de leugenaar? Vanuit het detacheringsmodel bekeken, kan de klant ook kiezen uit medewerkers die hem via detachering aangeboden worden. Ook dan komen ze er soms echter bekaaid vanaf. Ik heb meegemaakt dat een klant een door hemzelf gekozen gedetacheerde medewerker naderhand typeerde als een ‘parasiet’. In andere gevallen heb ik uitlatingen gehoord als ‘totale non-performer’ of ‘leugenaar’.  Oeps,   als   de   gekoesterde   klant   zulke   niet   mis   te   verstane   uitlatingen doet,   dan   is   er   iets   goed   mis!   Het   mag   duidelijk   zijn   dat   in   deze specifieke    situaties    het    ‘Station    Mediation’    reeds    gepasseerd    is. ‘Station    Damage    control’    is    in    zicht.    Hoe    dan    ook    belanden    de detacheringsbedrijven   in   een   ongewenste   situatie.   Ze   hebben   niet alleen   een   ontevreden   klant,   maar   ook   een   medewerker   waar   iets mee gedaan moet worden. 

De keuzes…

Uiteraard   kun   je   als   detacheringsbedrijf   struisvogelpolitiek   bedrijven, in   combinatie   met   Oost-Indische   doofheid.   Niets   doen   is   immers   ook een   keuze!   Dit   zal   echter   onherroepelijk   leiden   tot   het   resultaat   van   de zachte heelmeesters.  Als   je   geen   waarde   hecht   aan   duurzame   relaties,   kan   je   natuurlijk   ook het conflictmodel hanteren, of je klant iets in de maag splitsen.  Vanuit klantvriendelijkheidsperspectief bekeken, is de klant koning en heeft de klant altijd gelijk. Je zoekt dan alternatieve wegen. Maar als een verbetertraject bij de klant geen optie is, wordt ‘de parasiet’  dan een ‘bankzitter’? 

De keuzes betreffende de tegenvallende medewerker

Er   zijn   legio   mogelijkheden   om   toe   te   passen   ingeval   van   een   sterk ondermaats    presterende    medewerker.    Dit    kan    variëren    van    het inzetten   van   een   verbetertraject,   al   dan   niet   gepaard   gaande   met   een officiële   waarschuwing,   tot   het   afscheid   nemen   van   elkaar,   al   dan   niet via    een    UWV    ontslagprocedure    of    via    de    kantonrechter.    Mijn persoonlijke   voorkeur   is   de   oorzaak   van   de   gedragswijziging   aan   te pakken.   Bedrijfscounselling/coaching   kan   het   juiste   instrument   zijn.   Zo kunnen   we   bijvoorbeeld   belemmerende   factoren   opsporen,   of   iemand meer    bewust    van    zijn    gedrag    maken,    waardoor    verandering    kan worden   gerealiseerd.   Ook   bij   'afscheid   nemen'   zijn      weer   keuzes   te maken. 

Kiezen voor wachten?

Al   sinds   2012   is   sprake   van   het   versoepelen   van   het   ontslagrecht.   In november   2013   is   bij   de   Tweede   Kamer   een   wetsvoorstel   ingediend dat    onder    meer    voorziet    in    wijzigingen    in    het    ontslagrecht.    Naar verwachting   zal   de   ingangsdatum   1   juli   2015   zijn.   Waarschijnlijk   zullen dan   de   eerste   jaren   juist   méér   gerechtelijke   procedures   lopen.   Dit   in verband   met   de   uitleg   van   de   nieuwe   regelgeving,   alsook   met   de mogelijke   vordering   van   een   (hogere)   ontslagvergoeding.   Als   er   nu een   geschil   speelt   waarbij   de   inzet   is   afscheid   van   elkaar   te   nemen, zal   het   wachten   op   een   ‘versoepeling   van   het   ontslagrecht’   geen   optie zijn. 

Kiezen voor beëindigen met wederzijds goedvinden?

Een     beëindigingsovereenkomst     met     wederzijds     goedvinden     kan uiteraard   wel   een   optie   zijn,   zolang   de   medewerker   althans   zijn   kont niet   tegen   de   krib   gooit.   Dit   moet   uiteraard   zorgvuldig   gebeuren.   Denk daarbij       aan       een       fictieve       opzegtermijn,       ontslagvergoeding, verwijtbaarheid,    vakantie-    en    verlofdagen,    vergoeding    van    kosten rechtsbijstand, vrijstellen van arbeid en finale kwijting.  Overigens    werd    met    ‘de    parasiet’    een    beëindigingsovereenkomst gesloten   en   bij   zowel   ‘de   totale   non-performer’   als   ‘de   leugenaar’   werd succesvol een coachingstraject afgelegd. 

De juiste keuze!

Het   leven   bestaat   uit   keuzes   maken.   Niet   alleen   persoonlijk,   maar   ook zakelijk.   Sommige   keuzes   zijn   gemakkelijk,   andere   moeilijk.   Sommige keuzes   vallen   goed   uit,   anderen   wat   minder   dan   verwacht.   Eén   keuze zal   echter   altijd   goed   zijn   en   dat   is   de   keuze   voor   S10   consultancy ® . Wij   kunnen   u   adviseren   en   ondersteunen   in   de   sturing   en   beheersing van uw bedrijfsprocessen.  Ervaart   u   een   conflict   op   de   werkvloer   of   met   een   klant?   Wij   kunnen   u mediation bieden!    Heeft    u    een    medewerker    die    niet    lekker    in    zijn    vel    zit,    met    een mogelijke    impact    op    het    werk,    of    wilt    u    een    verbeteringstraject inzetten? Wij kunnen uw medewerker coachen!  Heeft    u    gekozen    voor    het    afscheid    nemen    van    uw    medewerker? Naast   reguliere   P&O   arbeidsrechtelijke   vraagstukken   beantwoorden, kunnen   wij   u   ook   ondersteuning   bieden   bij   de   financiële   en   fiscale aspecten   rondom   ontslagaanvragen   en   u   helpen   bij   het   opstellen   van een beëindigingsovereenkomst.  S10   consultancy ® :   de   beste   keuze   voor   u,   uw   medewerkers   en   uw klanten. 
Damage control Goed beter best S10 consultancy mediation S10 consultancy coaching en bedrijfscounselling S10 consultancy P&O arbeidsrecht ondersteuning
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Uw partner in bedrijfsvoering
Goed beter best
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
S10 column 18 maart 2014
Een column over keuzes bij ontevredenheid bij de klant: Welke keuzes kunnen er worden gemaakt?
Column: “Keuzes...”
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
18-03-2014