S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded

S10 consultancy artikel: “Het kan nog!”

16-07-2013 Een artikel over klantgerichtheid en vertrouwen in deze tijd. Kan dit nog? Door Stan van Gemert, directeur

Bekaaid

Door   belevenissen   en   nieuwsberichten   geef   je   soms   het   geloof   in   mensen   en   in   serviceverlening   op.   Denk   aan   omhelzende   zakkenrollers, cardtrapping,   cashtrapping,   skimmen   en   oplichting   maar   ook   aan   het   uitblijven   van   de   ondersteuning   en   de   service   waar   je   als   klant   recht   op hebt.

Is de klant is koning?

Hoe   staat   het   met   “de   klant   is   koning” ?   Juist   nu   wij   vechten   om   de   klant,   zou   die   volgens   mij   meer   als   koning   behandeld   moeten   worden. Diverse   threads   en   mediaberichten   wijzen   echter   het   tegenovergestelde   uit.   Ook   persoonlijke   ervaar   dat   zo.   Zo   heb   ik   van   diverse   bedrijven na   vier   weken   nog   geen   offerte   ontvangen.   Nadien   word   ik   gebeld   om   de   vraag   voor   een   offerte   door   te   spreken   en   is   de   opbeller   verbaasd dat ik de order inmiddels bij een ander heb geplaatst...

Bezuinigingen

Veel   bedrijven   moeten   bezuinigen.   De   werkloosheid   loopt   sterk   op,   deels   door   bedrijven   die   omvallen,   maar   ook   door   noodgedwongen kostenbesparing.   Tot   voor   kort   hoorde   je   “People   are   the   assets   of   the   company” .   Liggen   die   'assets'    dan   nu   op   straat?   Hoe   vallen gedwongen   ontslagen   te   rijmen   met   klantgerichte   ondersteuning?   Wellicht   kunnen   bedrijfsmiddelen   efficiënter   ingezet   worden,   maar   wat betekent   dat   voor   de   wachtrijen?   Bij   ontslagen   stroomt   ook   kennis   en   expertise   het   bedrijf   uit.   Pas   hoorde   ik   van   een   ontslagen   specialist, dat   hij   de   volgende   dag   bij   dezelfde   klant   het   werk   mocht   afmaken,   omdat   die   met   hem   verder   wilde.   Voor   het   bezuinigende   bedrijf   is   dit   een 'lose-lose-situatie', die voorkomen had moeten worden.

Het bloemenstalletje gevoel

Toen   we   eind   jaren   negentig   van   de   stad   naar   ons   dorp   in   de   Bollenstreek   verhuisden,   stonden   daar   bloemenstalletjes.   In   een   open   potje kon   je   het   geld   voor   de   bloemen   stoppen   en   zonodig   wisselgeld   pakken.   Hulde!   Het   kan   nog   in   deze   tijd!!   Wat   een   heerlijk   gevoel   van vertrouwen.   Helaas   is   er   ook   in   deze   streek   inmiddels   een   kentering   waar   te   nemen   door   een   kleine   groep   die   zich   denkt   te   kunnen onttrekken   aan   de   “vrijblijvende   verplichtingen”.   Sommige   bloemenstalletjes   zijn   inmiddels   volledig   uitgerust   met   24-uurs   video   surveillance systemen   en   is   er   slechts   een   gleuf   aanwezig   in   een   verankerde   betaalpot.   Het   schenden   van   het   portretrecht   van   de   niet   betalende   klant aan   de   overige   trouwe   klanten   is   hetgeen   wat   de   bloemenstandhouder   rest.   Het   geeft   een   mate   van   voldoening,   maar   het   eerdere   gevoel   is meer omgeturnd in “het kan net…”.

The battle

Deze   week   werd   ik   verrast.   Ons   Senseo   apparaat   was   defect:   het   apparaat   warmde   niet   meer   op   en   koffie   gezet   met   10bar   koud   water smaakt    nu    eenmaal    niet.    Vanwege    eerdere    ervaringen    en    threads    die    ik    op    Internet    had    gelezen    over    garantie    afhandelingen    van verschillende   bedrijven,   had   ik   me   tot   de   tanden   toe   bewapend.   Ik   was   nagegaan   welk   ontkalkingsmiddel   we   gebruikten   en   wanneer   dat voor   het   laatst   gedaan   was.   Ik   had   het   apparaat   onderdeel-   en   serienummer   genoteerd,   de   garantiebon   opgezocht,   de   garantievoorwaarden nagelezen en vervolgens de telefoon op de intercom gezet vanwege de lange wachtrij a 10 cent per minuut. ‘ Let the battle begin’... Echter   direct   nadat   ik   een   nummer   had   gekozen   bij   het   keuzemenu,   kreeg   ik   een   uiterst   vriendelijke   dame   aan   de   lijn.   Ze   is   vol   begrip   en zegt,   “u   heeft   recht   op   een   lekker   bakkie   koffie”.   Met   mij   als   klant   werd   overlegd   aan   welk   servicepunt   ik   het   apparaat   wilde   retourneren   en nog   tijdens   het   gesprek   ontving   ik   een   service-retourformulier   per   e-mail.   Het   apparaat   kon   zonder   verzendkosten   worden   verstuurd   en   de volgende   dag   kreeg   ik   een   ontvangst-bevestiging.   Drie   werkdagen   later   ontving   ik   een   e-mail   met   de   mededeling   dat   het   apparaat gerepareerd   was   en   inmiddels   met   'track   &   trace'   verstuurd   was.   De   volgende   dag   ontving   ik   het   apparaat. Alles   zonder   kosten!   Hulde,   wat een   prachtig   voorbeeld   van   klant-   en   servicegerichte   ondersteuning!   En   dit   zonder   ‘battle’.   Er   zijn   alleen   winnaars.   Het   gevoel   is   weer   terug: “het kan nog!”

Het kan nog steeds

“Het   kan   nog”,    is   dan   ook   een   filosofie   waar   S10   consultancy ®    grote   waarde   aan   hecht.   Wij   vinden   vertrouwen   en   klantgerichtheid   uitermate belangrijk   en   stellen   hierbij   de   mens   centraal.   Graag   zouden   wij   voor   u   willen   nagaan   waarmee   wij   u   de   juiste   ondersteuning   kunnen   geven op    het    gebied    van    interim    management,    personeelsproblemen,    arbeidsrechtelijke    zaken,    managementsystemen,    bedrijfsprocessen    of trainingen.   Voor   ons   bent   u   de   klant   en   die   is   in   onze   ogen   nog   steeds   koning.   Uw   eigen   klanten   zullen   wij   echter   niet   uit   het   oog   verliezen, want ook zij zijn in onze ogen nog steeds koning. Wilt u uzelf laten overtuigen dat “het nog steeds kan”, neem dan contact met ons op.
Home  >>  Artikelen >> Artikel “Het kan nog”
S10 interim management en arbeidsrecht column: het kan nog!
Opent in nieuwe tab afbeelding Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht S10 column over klantgerichtheid en vertrouwen
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
naar boven naar boven S10 artikel 16 juli 2013 S10 column over klantgerichtheid en vertrouwen, het senseo apparaat

“Het kan nog!”

Door Stan van Gemert, directeur

Bekaaid

Door   belevenissen   en   nieuwsberichten   geef   je   soms   het   geloof   in mensen     en     in     serviceverlening     op.     Denk     aan     omhelzende zakkenrollers,    cardtrapping,    cashtrapping,    skimmen    en    oplichting maar   ook   aan   het   uitblijven   van   de   ondersteuning   en   de   service   waar je als klant recht op hebt.

Is de klant is koning?

Hoe   staat   het   met   “de   klant   is   koning” ?   Juist   nu   wij   vechten   om   de klant,    zou    die    volgens    mij    meer    als    koning    behandeld    moeten worden.    Diverse    threads    en    mediaberichten    wijzen    echter    het tegenovergestelde   uit.   Ook   persoonlijke   ervaar   dat   zo.   Zo   heb   ik   van diverse   bedrijven   na   vier   weken   nog   geen   offerte   ontvangen.   Nadien word   ik   gebeld   om   de   vraag   voor   een   offerte   door   te   spreken   en   is   de opbeller    verbaasd    dat    ik    de    order    inmiddels    bij    een    ander    heb geplaatst...

Bezuinigingen

Veel   bedrijven   moeten   bezuinigen.   De   werkloosheid   loopt   sterk   op, deels   door   bedrijven   die   omvallen,   maar   ook   door   noodgedwongen kostenbesparing.   Tot   voor   kort   hoorde   je   “People   are   the   assets   of the    company” .    Liggen    die    'assets'     dan    nu    op    straat?    Hoe    vallen gedwongen    ontslagen    te    rijmen    met    klantgerichte    ondersteuning? Wellicht   kunnen   bedrijfsmiddelen   efficiënter   ingezet   worden,   maar wat    betekent    dat    voor    de    wachtrijen?    Bij    ontslagen    stroomt    ook kennis   en   expertise   het   bedrijf   uit.   Pas   hoorde   ik   van   een   ontslagen specialist,   dat   hij   de   volgende   dag   bij   dezelfde   klant   het   werk   mocht afmaken,   omdat   die   met   hem   verder   wilde.   Voor   het   bezuinigende bedrijf    is    dit    een    'lose-lose-situatie',    die    voorkomen    had    moeten worden.

Het bloemenstalletje gevoel

Toen    we    eind    jaren    negentig    van    de    stad    naar    ons    dorp    in    de Bollenstreek    verhuisden,    stonden    daar    bloemenstalletjes.    In    een open   potje   kon   je   het   geld   voor   de   bloemen   stoppen   en   zonodig wisselgeld   pakken.   Hulde!   Het   kan   nog   in   deze   tijd!!   Wat   een   heerlijk gevoel   van   vertrouwen.   Helaas   is   er   ook   in   deze   streek   inmiddels een   kentering   waar   te   nemen   door   een   kleine   groep   die   zich   denkt   te kunnen    onttrekken    aan    de    “vrijblijvende    verplichtingen”.    Sommige bloemenstalletjes   zijn   inmiddels   volledig   uitgerust   met   24-uurs   video surveillance   systemen   en   is   er   slechts   een   gleuf   aanwezig   in   een verankerde   betaalpot.   Het   schenden   van   het   portretrecht   van   de   niet betalende   klant   aan   de   overige   trouwe   klanten   is   hetgeen   wat   de bloemenstandhouder   rest.   Het   geeft   een   mate   van   voldoening,   maar het eerdere gevoel is meer omgeturnd in “het kan net…”.

The battle

Deze   week   werd   ik   verrast.   Ons   Senseo   apparaat   was   defect:   het apparaat   warmde   niet   meer   op   en   koffie   gezet   met   10bar   koud   water smaakt   nu   eenmaal   niet.   Vanwege   eerdere   ervaringen   en   threads   die ik     op     Internet     had     gelezen     over     garantie     afhandelingen     van verschillende   bedrijven,   had   ik   me   tot   de   tanden   toe   bewapend.   Ik was   nagegaan   welk   ontkalkingsmiddel   we   gebruikten   en   wanneer   dat voor    het    laatst    gedaan    was.    Ik    had    het    apparaat    onderdeel-    en serienummer       genoteerd,       de       garantiebon       opgezocht,       de garantievoorwaarden   nagelezen   en   vervolgens   de   telefoon   op   de intercom   gezet   vanwege   de   lange   wachtrij   a   10   cent   per   minuut.   Let the battle begin’... Echter   direct   nadat   ik   een   nummer   had   gekozen   bij   het   keuzemenu, kreeg   ik   een   uiterst   vriendelijke   dame   aan   de   lijn.   Ze   is   vol   begrip   en zegt,   “u   heeft   recht   op   een   lekker   bakkie   koffie”.   Met   mij   als   klant werd     overlegd     aan     welk     servicepunt     ik     het     apparaat     wilde retourneren      en      nog      tijdens      het      gesprek      ontving      ik      een serviceretourformulier     per     e-mail.     Het     apparaat     kon     zonder verzendkosten   worden   verstuurd   en   de   volgende   dag   kreeg   ik   een ontvangstbevestiging.   Drie   werkdagen   later   ontving   ik   een   e-mail   met de   mededeling   dat   het   apparaat   gerepareerd   was   en   inmiddels   met 'track    &    trace'    verstuurd    was.    De    volgende    dag    ontving    ik    het apparaat.   Alles   zonder   kosten!   Hulde,   wat   een   prachtig   voorbeeld van   klant-   en   servicegerichte   ondersteuning!   En   dit   zonder   ‘battle’.   Er zijn alleen winnaars. Het gevoel is weer terug: “het kan nog!”

Het kan nog steeds

“Het   kan   nog”,    is   dan   ook   een   filosofie   waar   S10   consultancy   grote waarde    aan    hecht.    Wij    vinden    vertrouwen    en    klantgerichtheid uitermate    belangrijk    en    stellen    hierbij    de    mens    centraal.    Graag zouden     wij     voor     u     willen     nagaan     waarmee     wij     u     de     juiste ondersteuning      kunnen      geven      op      het      gebied      van      interim management,      personeelsproblemen,      arbeidsrechtelijke      zaken, managementsystemen,    bedrijfsprocessen    of    trainingen.    Voor    ons bent   u   de   klant   en   die   is   in   onze   ogen   nog   steeds   koning.   Uw   eigen klanten   zullen   wij   echter   niet   uit   het   oog   verliezen,   want   ook   zij   zijn   in onze   ogen   nog   steeds   koning.   Wilt   u   uzelf   laten   overtuigen   dat   “het nog steeds kan”, neem dan contact met ons op.
S10 interim management en arbeidsrecht column: het kan nog!
Opent in nieuwe tab afbeelding naar boven naar boven S10 column over klantgerichtheid en vertrouwen, het senseo apparaat
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
S10 artikel 16 juli 2013
Een artikel over klantgerichtheid en vertrouwen in deze tijd. Kan dit nog?
Artikel: “Vanzelfsprekend?”
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
16-07-2013