S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Home  >>  Artikelen >> Column “Het feest van veranderen met weerstand”
S10 veranderprocessen, weerstand en continu verbeteren column
Opent in nieuwe tab afbeelding S10 column over veranderprocessen

S10 consultancy column: “Het feest van veranderen met weerstand”

15-09-2014 Een column over veranderprocessen: Geen weerstand, geen verandering! Door Stan van Gemert, directeur

The best party ever

Mijn   jongste   zoon   zit   in   groep   8.   Vorig   weekeinde   heeft   hij   zijn   verjaardagsfeest   samen   met   een   klasgenoot   gevierd.   De   gehele   klas   was uitgenodigd   op   een   externe   locatie.   Een   spannende   gebeurtenis,   want   het   was   het   allereerste   klassenfeest.   Het   was   zó   spannend   dat   één klasgenootje   aan   het   begin   van   de   avond   toch   met   haar   moeder   weer   huiswaarts   keerde.   Voor   alle   andere   kinderen   was   het   ook   erg onwennig.   Meisjes   stonden   bij   de   meisjes   en   jongens   stonden   bij   de   jongens.   Het   was   nog   even   afwachten   of   de   drie   vrijwilligers   met   wie   de planning was doorgenomen, de groep mee zou kunnen krijgen in een feeststemming.  Maar   toen   alle   ouders   eenmaal   weg   waren,   het   spits   was   afgebeten   en   de   geplande   activiteiten   begonnen,   was   het   ijs   gebroken.   Zo   werd   er ge(limbo)danst,   (karaoke)gezongen   en   stoelendansen   gedaan,   waarbij   de   meisjes   op   de   schoot   van   de   jongens   moesten   plaatsnemen   en andersom.   De   hele   klas   had   een   wereldtijd.   Toen   we   om   22:00   uur   onze   zoon   weer   gingen   ophalen   kregen   we   te   horen:   “The   best   party ever” . Als kers op de taart zeiden verschillende ouders, dat ze nu ook dergelijke klassenfeesten willen organiseren. 

Geen feestelijke succesgarantie

Voorafgaand   aan   het   feest   zei   een   van   de   vrijwilligers   dat   er   geen   garantie   voor   succes   is.   In   een   eerder   feest   had   hij   alles   uit   de   kast getrokken   om   dat   feest   op   gang   te   brengen,   maar   hij   kreeg   de   groep   met   geen   mogelijkheid   mee.   Je   kunt   dus   aan   alle   randvoorwaarden voldoen   zonder   dat   een   feest   een   succes   wordt.   Gelukkig   werd   het   feest   in   ons   geval   door   de   feestgangers   wel   zelf   gedragen   en   een succes. 

Veranderprocessen

Grappig   genoeg   herken   ik   een   aantal   fasen   van   dit   feest,   die   ook   in   veranderprocessen   optreden.   Zo   was   er   aanvankelijk   spanning   en weerstand   voor   het   onbekende.   Tijdens   het   feest   ontstond   er   verbinding   door   het   groepsproces.   Toen   het   feest   succesvol   bleek   te   zijn, kregen de andere ouders ook zin om vergelijkbare klassenfeesten te gaan organiseren.  Al     zijn     veranderprocessen     geen     feestje,     een     succesvol     verandertraject     mag     best     gevierd     worden.     Zeker     omdat     de     meeste veranderprocessen   juist   niet   succesvol   verlopen.   Onder   meer   McKinsey   &   Company   heeft   geconcludeerd   dat   maar   liefst   70%   van   de veranderprocessen mislukken; de vooropgezette doelstellingen worden niet gehaald, ondanks alle inspanningen. 

Veranderen: meer met minder

Zeker   geen   feestje   zijn   de   continue   bezuinigingen.   Er   moet   meer   gedaan   worden   met   minder   middelen.   Dit   betekent   dat   er   een   urgentie bestaat   om   veranderingen   door   te   voeren   in   de   bedrijfsprocessen.   Dat   gaat   vaak   gepaard   met   onzekerheid   en   wantrouwen,   waarbij medewerkers bang zijn hun baan te verliezen. 

Alarmbellen tijdens veranderprocessen

Te   vaak   en   te   gemakkelijk   wordt   bij   het   initiëren   van   veranderprocessen   gezegd:   “we   dienen   weerstand   te   voorkomen”.   Echter   weerstand voorkomen   is   noch   een   doel   noch   een   oplossing:   weerstand   tegen   veranderen   hoort   er   bij!   Weerstand   is   een   van   de   vier   fasen   waar medewerkers doorheen gaan tijdens het doorvoeren van veranderprocessen.  Weerstand   kan   vele   oorzaken   hebben.   Om   er   maar   een   paar   te   noemen:   de   angst   om   erop   achteruit   te   gaan,   negatieve   ervaringen   met eerdere   veranderprocessen,   sceptisch   over   de   aangekondigde   veranderingen,   de   energie   die   in   de   veranderingen   gestoken   moet   worden, of   onzekerheid   over   de   nieuwe   werkomgeving   of   de   eigen   baan. Als   er   totaal   geen   weerstand   is,   kan   er   sprake   zijn   van   onverschilligheid,   of het idee dat alles wel zal overwaaien. In dat geval moeten de alarmbellen pas echt gaan rinkelen! 

Mensen willen best veranderen

Naast   het   toepassen   van   methoden   en   middelen   tijdens   het   doorvoeren   van   veranderprocessen,   is   respect   voor   de   mensen   van   het   grootste belang.   Al   jaren   handhaaf   ik   als   doel,   het   hebben   van   trotse   medewerkers.   Medewerkers   die   zich   verbonden   voelen   met   hun   bedrijf   en   die trots zijn om voor hun bedrijf te werken. De organisatie is voor hen veel meer dan een doorgeefluik voor het salaris.  Met   eenzijdige   informatievoorziening   om   ‘draagvlak’   te   creëren,   wordt   geen   betrokkenheid   gerealiseerd.   Met   tweezijdige   communicatie   wordt betrokkenheid   wel   gerealiseerd.   Bij   het   doorvoeren   van   veranderprocessen   streef   ik   er   dan   ook   naar   om   te   bewegen   van   weerstand   naar verbinding.   Als   mensen   zich   verbonden   voelen   met   het   gemeenschappelijke   doel   van   de   organisatie,   dan   levert   dit   passie   en   vitaliteit   op. Verbinding   is   dan   ook   veel   sterker   dan   enthousiasme,   draagvlak   of   acceptatie.   Die   duiden   namelijk   aan,   dat   de   verandering   van   buiten   af komt. Echte verbinding resulteert niet alleen in “ja” zeggen, maar ook in “ja” doen!  Mensen   willen   best   wel   veranderen,   maar   ze   willen   niet   veranderd   worden.   Er   kan   en   dient   dankbaar   gebruik   te   worden   gemaakt   van   hun kennis   en   ervaring.   Zij   zijn   bij   uitstek   de   meesters   van   de   werkvloer   en   zij   weten   als   geen   ander   waar   bijvoorbeeld   verbeteringen   zijn   te realiseren. Hierdoor kunnen onnodige verspillingen worden geëlimineerd. Meer met minder is een stap dichterbij.   

The best party ever revisited

Met    name    twee    aspecten    van    het    feest    spraken    tot    mijn    verbeelding:    het    enthousiasme    van    de    feestgangers    kwam    van    binnenuit (verbinding)   en   ouders   van   andere   kinderen   gaan   nu   ook   klassenverjaardagsfeesten   organiseren.   Het   feest   ‘verspreidt’   zich   als   het   ware verder.   De   eerder   opgedane   ervaringen   zullen   als   vanzelfsprekend   worden   meegenomen   en   continu   zullen   verbeteringen   worden   toegepast, tot opnieuw volmondig gezegd kan worden: “The best party ever” Weer   levert   dit   twee   raakvlakken   met   veranderprocessen   op.   Het   eerste   vlak   raakt   de   gefaseerde   uitrol;   het   geleidelijk   aan   doorvoeren   van de   veranderingen.   Het   enthousiasme   en   succes   van   een   pilot   team   kan   een   positieve   bijdrage   leveren   aan   het   succesvol   invoeren   van   de veranderingen   op   grotere   schaal.   De   gefaseerde   uitrol   kan   relevant   zijn   wanneer   bijvoorbeeld   veel   weerstand   wordt   verwacht.   Het   tweede vlak   raakt   het   continu   verbeterproces.   Het   kan   namelijk   altijd   beter.   Om   er   maar   een   paar   te   noemen,   nieuwe   verspillingen   elimineren,   nog beter   aan   elkaar   aangesloten   bedrijfsprocessen,   minder   voorraden,   betere   kwaliteit   borging,   meer   klanttevredenheid:   meer   met   minder!   Ik ben   van   mening   dat   continu   verbeteren   meer   oplevert   dan   het   eerder   genoemde   continu   bezuinigen,   al   leiden   beide   tot   het   initiëren   van veranderingen. 

Denk aan S10 consultancy

Bent   u   van   plan   om   veranderingen   in   uw   bedrijf   door   te   voeren,   of   weet   u   nog   niet   hoe   u   de   veranderingen   vorm   moet   geven?   Denk   aan   S10 consultancy !   Wij   zeggen   niet   alleen   “ja”   maar   doen   het   ook!   Het   is   onze   taak   om   er   samen   met   u   voor   te   zorgen,   dat   we   onder   de   30% succesvol geïmplementeerde veranderprocessen zullen vallen. 
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
best party ever: veranderprocessen, weerstand en continu verbeteren meer met minder, veranderprocessen veranderprocessen, weerstand en continu verbeteren, doorgeefluik salaris
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
naar boven naar boven S10 Consultancy column Meer met minder, veranderprocessen
S10 veranderprocessen, weerstand en continu verbeteren column
Opent in nieuwe tab afbeelding naar boven naar boven

“Het feest van veranderen met weerstand”

Door Stan van Gemert, directeur

The best party ever

Mijn    jongste    zoon    zit    in    groep    8.    Vorig    weekeinde    heeft    hij    zijn verjaardagsfeest   samen   met   een   klasgenoot   gevierd.   De   gehele   klas was   uitgenodigd   op   een   externe   locatie.   Een   spannende   gebeurtenis, want   het   was   het   allereerste   klassenfeest.   Het   was   zó   spannend   dat één   klasgenootje   aan   het   begin   van   de   avond   toch   met   haar   moeder weer   huiswaarts   keerde.   Voor   alle   andere   kinderen   was   het   ook   erg onwennig.   Meisjes   stonden   bij   de   meisjes   en   jongens   stonden   bij   de jongens.   Het   was   nog   even   afwachten   of   de   drie   vrijwilligers   met   wie de   planning   was   doorgenomen,   de   groep   mee   zou   kunnen   krijgen   in een feeststemming.  Maar   toen   alle   ouders   eenmaal   weg   waren,   het   spits   was   afgebeten en   de   geplande   activiteiten   begonnen,   was   het   ijs   gebroken.   Zo   werd er    ge(limbo)danst,    (karaoke)gezongen    en    stoelendansen    gedaan, waarbij     de     meisjes     op     de     schoot     van     de     jongens     moesten plaatsnemen   en   andersom.   De   hele   klas   had   een   wereldtijd.   Toen   we om   22:00   uur   onze   zoon   weer   gingen   ophalen   kregen   we   te   horen: “The    best    party    ever” .   Als    kers    op    de    taart    zeiden    verschillende ouders, dat ze nu ook dergelijke klassenfeesten willen organiseren. 

Geen feestelijke succesgarantie

Voorafgaand   aan   het   feest   zei   een   van   de   vrijwilligers   dat   er   geen garantie   voor   succes   is.   In   een   eerder   feest   had   hij   alles   uit   de   kast getrokken   om   dat   feest   op   gang   te   brengen,   maar   hij   kreeg   de   groep met   geen   mogelijkheid   mee.   Je   kunt   dus   aan   alle   randvoorwaarden voldoen   zonder   dat   een   feest   een   succes   wordt.   Gelukkig   werd   het feest   in   ons   geval   door   de   feestgangers   wel   zelf   gedragen   en   een succes. 

Veranderprocessen

Grappig   genoeg   herken   ik   een   aantal   fasen   van   dit   feest,   die   ook   in veranderprocessen   optreden.   Zo   was   er   aanvankelijk   spanning   en weerstand    voor    het    onbekende.    Tijdens    het    feest    ontstond    er verbinding   door   het   groepsproces.   Toen   het   feest   succesvol   bleek   te zijn,     kregen     de     andere     ouders     ook     zin     om     vergelijkbare klassenfeesten te gaan organiseren.  Al       zijn       veranderprocessen       geen       feestje,       een       succesvol verandertraject   mag   best   gevierd   worden.   Zeker   omdat   de   meeste veranderprocessen     juist     niet     succesvol     verlopen.     Onder     meer McKinsey   &   Company   heeft   geconcludeerd   dat   maar   liefst   70%   van de    veranderprocessen    mislukken;    de    vooropgezette    doelstellingen worden niet gehaald, ondanks alle inspanningen. 

Veranderen: meer met minder

Zeker   geen   feestje   zijn   de   continue   bezuinigingen.   Er   moet   meer gedaan    worden    met    minder    middelen.    Dit    betekent    dat    er    een urgentie     bestaat     om     veranderingen     door     te     voeren     in     de bedrijfsprocessen.    Dat    gaat    vaak    gepaard    met    onzekerheid    en wantrouwen, waarbij medewerkers bang zijn hun baan te verliezen. 

Alarmbellen tijdens veranderprocessen

Te      vaak      en      te      gemakkelijk      wordt      bij      het      initiëren      van veranderprocessen   gezegd:   “we   dienen   weerstand   te   voorkomen”. Echter   weerstand   voorkomen   is   noch   een   doel   noch   een   oplossing: weerstand   tegen   veranderen   hoort   er   bij!   Weerstand   is   een   van   de vier   fasen   waar   medewerkers   doorheen   gaan   tijdens   het   doorvoeren van veranderprocessen.  Weerstand    kan    vele    oorzaken    hebben.    Om    er    maar    een    paar    te noemen:   de   angst   om   erop   achteruit   te   gaan,   negatieve   ervaringen met   eerdere   veranderprocessen,   sceptisch   over   de   aangekondigde veranderingen,   de   energie   die   in   de   veranderingen   gestoken   moet worden,   of   onzekerheid   over   de   nieuwe   werkomgeving   of   de   eigen baan.    Als    er    totaal    geen    weerstand    is,    kan    er    sprake    zijn    van onverschilligheid,   of   het   idee   dat   alles   wel   zal   overwaaien.   In   dat geval moeten de alarmbellen pas echt gaan rinkelen! 

Mensen willen best veranderen

Naast     het     toepassen     van     methoden     en     middelen     tijdens     het doorvoeren   van   veranderprocessen,   is   respect   voor   de   mensen   van het   grootste   belang.   Al   jaren   handhaaf   ik   als   doel,   het   hebben   van trotse   medewerkers.   Medewerkers   die   zich   verbonden   voelen   met hun    bedrijf    en    die    trots    zijn    om    voor    hun    bedrijf    te    werken.    De organisatie   is   voor   hen   veel   meer   dan   een   doorgeefluik   voor   het salaris.  Met   eenzijdige   informatievoorziening   om   ‘draagvlak’   te   creëren,   wordt geen    betrokkenheid    gerealiseerd.    Met    tweezijdige    communicatie wordt    betrokkenheid    wel    gerealiseerd.    Bij    het    doorvoeren    van veranderprocessen   streef   ik   er   dan   ook   naar   om   te   bewegen   van weerstand   naar   verbinding.   Als   mensen   zich   verbonden   voelen   met het   gemeenschappelijke   doel   van   de   organisatie,   dan   levert   dit   passie en   vitaliteit   op.   Verbinding   is   dan   ook   veel   sterker   dan   enthousiasme, draagvlak   of   acceptatie.   Die   duiden   namelijk   aan,   dat   de   verandering van   buiten   af   komt.   Echte   verbinding   resulteert   niet   alleen   in   “ja” zeggen, maar ook in “ja” doen!  Mensen   willen   best   wel   veranderen,   maar   ze   willen   niet   veranderd worden.   Er   kan   en   dient   dankbaar   gebruik   te   worden   gemaakt   van hun    kennis    en    ervaring.    Zij    zijn    bij    uitstek    de    meesters    van    de werkvloer     en     zij     weten     als     geen     ander     waar     bijvoorbeeld verbeteringen     zijn     te     realiseren.     Hierdoor     kunnen     onnodige verspillingen    worden    geëlimineerd.    Meer    met    minder    is    een    stap dichterbij.   

The best party ever revisited

Met   name   twee   aspecten   van   het   feest   spraken   tot   mijn   verbeelding: het     enthousiasme     van     de     feestgangers     kwam     van     binnenuit (verbinding)     en     ouders     van     andere     kinderen     gaan     nu     ook klassenverjaardagsfeesten   organiseren.   Het   feest   ‘verspreidt’   zich   als het     ware     verder.     De     eerder     opgedane     ervaringen     zullen     als vanzelfsprekend       worden       meegenomen       en       continu       zullen verbeteringen   worden   toegepast,   tot   opnieuw   volmondig   gezegd   kan worden: “The best party ever” Weer   levert   dit   twee   raakvlakken   met   veranderprocessen   op.   Het eerste   vlak   raakt   de   gefaseerde   uitrol;   het   geleidelijk   aan   doorvoeren van   de   veranderingen.   Het   enthousiasme   en   succes   van   een   pilot team   kan   een   positieve   bijdrage   leveren   aan   het   succesvol   invoeren van   de   veranderingen   op   grotere   schaal.   De   gefaseerde   uitrol   kan relevant   zijn   wanneer   bijvoorbeeld   veel   weerstand   wordt   verwacht. Het   tweede   vlak   raakt   het   continu   verbeterproces.   Het   kan   namelijk altijd   beter.   Om   er   maar   een   paar   te   noemen,   nieuwe   verspillingen elimineren,    nog    beter    aan    elkaar    aangesloten    bedrijfsprocessen, minder   voorraden,   betere   kwaliteit   borging,   meer   klanttevredenheid: meer   met   minder!   Ik   ben   van   mening   dat   continu   verbeteren   meer oplevert    dan    het    eerder    genoemde    continu    bezuinigen,    al    leiden beide tot het initiëren van veranderingen. 

Denk aan S10 consultancy

Bent   u   van   plan   om   veranderingen   in   uw   bedrijf   door   te   voeren,   of weet   u   nog   niet   hoe   u   de   veranderingen   vorm   moet   geven?   Denk   aan S10   consultancy !   Wij   zeggen   niet   alleen   “ja”   maar   doen   het   ook!   Het is   onze   taak   om   er   samen   met   u   voor   te   zorgen,   dat   we   onder   de   30% succesvol geïmplementeerde veranderprocessen zullen vallen. 
best party ever: veranderprocessen, weerstand en continu verbeteren meer met minder, veranderprocessen veranderprocessen, weerstand en continu verbeteren, doorgeefluik salaris Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Uw partner in bedrijfsvoering
Meer met minder, veranderprocessen
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
S10 Consultancy column
Een column over veranderprocessen: Geen weerstand, geen verandering!
Column: “Het feest van veranderen met weerstand”
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
15-09-2014