S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded

S10 consultancy artikel: “Gisteren wisten wij nog niet waar wij morgen niet zonder zouden kunnen”

29-07-2013 Een artikel over multitasken, reactiviteit en techniek Door Stan van Gemert, directeur

Werkweek van school

Tijdens   de   school   werkweek   mocht   mijn   zoon   pertinent   geen   mobiele   telefoon   meenemen.   Wij   waren   verbijsterd   daar   een   mobiel   een   stuk bereikbaarheid   in   noodgevallen   betekent. Tegenwoordig   lees   je   vreselijke   dingen   en   dan   te   weten   dat   in   geval   van   nood   je   eigen   bloed   je   kan bereiken   is   toch   wel   een   geruststellende   gedachte.   In   onze   optiek   is   het   al   moeilijk   genoeg   je   kind   een   hele   week   lang   uit   handen   te   geven. De leraren hadden echter een ander perspectief.

Wie niet online is bestaat simpelweg niet

‘Cogito   ergo   sum’:   “Ik   denk,   dus   ik   besta”   een   vaststelling   van   René   Descartes.   Hoe   zou   hij   aankijken   tegen   de   moderne   wereld   waarbij   een motto geldt: “Wie niet online is bestaat simpelweg niet”?

Verslaving

John   Ratey,   een   psychiater   en   professor   aan   Harvard,   verklaart   dat   het   gebruiken   van   een   e-mail   applicatie,   het   pad   nabootst   dat   drugs   door de   hersenen   neemt.   Er   wordt   dopamine   in   de   hersenen   aangemaakt   op   het   moment   dat   het   "er   is   een   nieuwe   e-mail”-geluid   klinkt. Dopamine   geeft   een   fijn   gevoel   waardoor   iemand   zich   beter   voelt.   Bij   een   “e-mailalarm”   komt   er   een   “shot”   dopamine   vrij.   De   symptomen   van verslaving   zijn   aanwezig:   aan   de   ene   kant   volgt   er   een   dopamine   storm   bij   een   “e-mailalarm”   en   aan   de   andere   kant   is   er   het   zenuwachtige “e-mail   terugtrekkende   gevoel”   gedurende   een   e-mail   loze   vakantieperiode.   Ik   neig   een   parallel   te   trekken   met   de   60%   van   de   wifi   generatie die   zich   onrustig   voelt   als   er   een   nieuw   bericht   binnenkomt   en   ze   dit   niet   direct   kunnen   bekijken   ongeacht   welk   social   media   platform   het betreft. Het zijn tekenen van verslaving, al spelen ongetwijfeld ook sociale factoren en verwachtingspatronen hier een serieuze rol.

Multitasken

Multitasken   is   het   proces   van   het   gelijktijdig   besteden   van   aandacht   aan   verscheidene   bronnen   van   binnenkomende   informatie.   De   wifi generatie   en   “homo   zappiens”   lijken   volleerde   meesters   te   zijn   als   het   gaat   om   multitasken;   muziek   luisteren,   chatten   en   tegelijkertijd computer   games   spelen.   Dagelijks   zie   ik   dit   bij   mijn   zoons.   Ook   zijn   er   voorbeelden   van   huiswerk   maken   en   tegelijkertijd   surfen,   chatten   en mobiel   bellen   terwijl   de   muziek   van   een   videoclip   op   de   achtergrond   gonst.   Kan   de   jongere   generatie   beter   multitasken   dan   “onze”   generatie en in hoeverre is het productief?

De hersenen

Onderzoek gepubliceerd in ‘the Journal of Experimental Psychology’, wijst uit dat het heen en weer springen tussen taken tot viermaal langer kan duren om ze afgerond te krijgen. Dit komt door  de tijd die het in beslag neemt om tussen de verschillende taken te schakelen. Iedere keer dat een persoon switcht tussen twee taken, gaan de hersenen door een aantal tijdrovende activiteiten heen. Onze hersenen zijn kennelijk niet gebouwd om efficiënt te kunnen multitasken.

Verlies van concentratie en productiviteit

Multitasken   kan   leiden   tot   een   verlies   van   concentratie   en   productiviteit.   Bij   het   switchen   tussen   twee   taken   zal   het   zo’n   vier   minuten   duren om   je   volledige   concentratie   terug   te   hebben.   Wanneer   er   binnen   die   vier   minuten   wederom   geswitcht   wordt   tussen   taken   is   er   geen   sprake van volledige concentratie maar voortdurend versnipperde aandacht ('Continuous Partial Attention').

Reactiviteit

Multitasken   werkt   reactiviteit   in   de   hand;   de   neiging   om   direct   te   reageren   op   gebeurtenissen   zonder   goed   na   te   denken.   De   voornaamste oorzaak   van   reactiviteit   is   gelegen   in   de   eenvoud   van   de   technologie,   waaronder   de   sociale   mediaplatforms,   de   “smart”   phones   en   e-mail. Steeds   meer   mensen   wenden   deze   media   aan,   op   het   moment   dat   zij    er   behoefte   aan   hebben.   “Vanzelfsprekend”   wordt   een   snelle   reactie terug   verwacht.   Naast   het   gebruiken   van   de   bedrijfscommunicatie   middelen   zijn   medewerkers   ook   gedurende   werktijd   regelmatig   ingelogd op   Facebook,   hebben   chatprogramma’s   op   de   achtergrond   draaien   en/of   hun   gmail   of   hotmail   account   open   staan.   Door   continue   te   willen reageren   op   nieuwe   (social   media)   berichten   worden   vaker   onbelangrijke   zaken   behandeld;   activiteiten   worden   verward   met   resultaten dankzij het reactieve gedrag.

Hoog interactief

Peter   A.   Gloor,   onderzoekswetenschapper   aan   het   ‘Center   for   Collective   Intelligence’   en   auteur,   onderscheidt   drie   dimensies   in   online communicatie;   de   mate   van   interactie,   connectiviteit   en   het   delen   van   kennis.   Wanneer   op   alle   drie   dimensies   hoog   gescoord   wordt,   dan   is   er sprake   van   hoog   interactieve   mensen.   Volgens   Peter   A.   Gloor   zijn   hoog   interactieve   mensen   reactief.   De   “wifi   generatie”   is   bij   uitstek   hoog interactief.   Wat   was   het   motto   ook   al   weer?   “Wie   niet   online   is   bestaat   simpelweg   niet”.   Echter   is   ook   de   “oudere   generatie”   steeds   meer   en meer   gewend   (en   mogelijk   ook   verslaafd)   geraakt   aan   snelheid   en   afwisseling;   ook   zij   kan   nauwelijks   meer   zonder   een   goed   gevulde agenda,   haar   mobieltje,   e-mails   en   sms'jes/WhatsApp’jes.   Is   hier   een   trend   zichtbaar   dat   we   met   zijn   allen   naar   een   hoog   interactief   leven toe bewegen?

Wij lopen achter de technologie aan

Langzaam   maar   zeker   kan   ik   het   besluit   van   de   leraar   om   geen   mobieltjes   op   een   werkweek   toe   te   staan,   beter   begrijpen.   Het   verlies   van concentratie   en   productiviteit   door   het   multitasken,   de   hoge   interactiviteit   alsook   toegang   hebben   tot   applicaties   die   “spelbrekers”   zijn   in   een werkweek   kun   je   immers   niet   zomaar   negeren.   In   de   ogen   van   de   wifi   generatie   is   echter   “hun   bestaansrecht”   tijdelijk   afpakken,   een   alles   of niets   situatie.   Waar   is   de   gulden   middenweg   gebleven?   Gisteren   wisten   we   inderdaad   nog   niet   waar   we   morgen   niet   meer   zonder   zouden kunnen.   Denk   aan   de   opkomst   van   het   Internet,   de   Smartphones,   tablets   en   social   media.   De   wereld   is   een   stuk   kleiner   geworden   maar lopen   wij   niet   een   paar   stappen   achter   de   technologische   mogelijkheden   aan?   Ook   vandaag   de   dag,   hebben   lang   niet   alle   bedrijven   Internet protocollen   opgesteld.   Ook   zijn   er   nog   vele   ouders   die   proberen   bij   de   wifi   generatie   een   gevoel   van   “Internet   controle”   te   handhaven   door   de PC in de woonkamer zetten. Ook is er die leraar die dan maar alle telefoons verbiedt...

Bewustwording

Moet   de   wifi   generatie   zijn   “wifi”   worden   afgenomen   net   als   de   telefoons   door   de   leraar?   Is   dit   de   oplossing?   Moet   een   bedrijf   alle medewerkers   verbieden   om   Internet   te   gebruiken   om   “misbruik”   of      reactief   gedrag   te   voorkomen?   We   kunnen   toch   ook   de   nieuwe technologie   en   communicatiemogelijkheden   omarmen,   maar   dienen   ons   wel   bewust   te   zijn   van   de   bijeffecten   hiervan!   Zoals   Ted   Sun   stelt, “De   omgeving   dient   voor   jou   veilig   te   zijn   en   je   dient   je   volledig   voor   de   rest   van   de   wereld   af   te   sluiten” .   Wellicht   is   dit   een   mooi   advies   voor alle   generaties   en   niet   alleen   voor   de   wifi   generatie.   Even   niet   online   zijn,   even   niet   reageren   op   het   “er   is   een   nieuw   bericht”   geluid,   eventjes wat   later   op   de   hoogte   zijn   van   de   laatste   nieuwtjes.   De   wereld   zal   niet   vergaan   in   deze   tijd,   de   wereld   draait   gewoon   door   en   je   bestaat   nog steeds! Terugkomend op de leraar, we hebben onze zoon een “ouderwetse” mobiel meegegeven, een win-win situatie.

Uniek en maatwerk

Herkent   u   binnen   uw   bedrijf   een   mate   van   reactief   gedrag,   activiteiten   die   verward   worden   met   resultaten,   of   dat   uw   medewerkers   hoog interactief   gedragingen   vertonen?   Wij   kunnen   u   ondersteuning   bieden   op   verschillende   manieren.   Hieronder   vallen   groepstrainingen   waarbij analyses    gedaan    kunnen    worden    van    communicatiestijlen,    voorkeurgedragingen,    de    bedrijfscultuur,    persoonlijke    drijfveren    alsook oplossingsgericht coachen. Ieder mens is uniek. Hetzelfde geldt voor ieder bedrijf. Ieder bedrijf heeft zijn eigen bedrijfsregels, zijn eigen bedrijfscultuur alsook zijn eigen problemen. Eén organisatieblauwdruk of één benaderwijze bestaat niet om (nog meer) succesvol te worden; alles is maatwerk. De consulenten van S10 consultancy® zijn hier door de jarenlange ervaring en expertise van doordrongen. S10 consultancy® is zich niet alleen bewust van de techniek, van de bedrijfsprocessen, van de managementsystemen maar is zich bovenal bewust van de mens en zijn gedragingen. Of het nu gaat om (KAM)-management, bedrijfsproces-optimalisatie, individuele begeleiding of om groepstrainingen, wij gaan na waarom er bepaalde gedragingen plaatsvinden, of waarom een bepaalde actie wordt uitgevoerd. Wij zullen nooit zomaar alle telefoons verbieden. Wij gaan de vraag achter de vraag na en aan de hand van wensen en eisen van alle stakeholders, komen wij terug met een advies, met een oplossing, met een training, met een gereviseerd managementsysteem. Wij leveren maatwerk vanuit ons unieke praktische en mensgerichte zienswijze.
Home  >>  Artikelen >> Artikel “Gisteren wisten wij nog niet...”
S10 interim management en arbeidsrecht column: gisteren wisten wij nog niet S10 column over multitasken, reactiviteit en techniek S10 interim management en arbeidsrecht Smartphones afbeelding

Smartphone, Smartphone, Smartphone...

Een    Smartphone    heeft    legio    toepassingen.    Het    is    een    ‘multi    purpose    device’    met telefonische   ondersteuning.   Vanuit   deze   situatie   bekeken   kan   ik   me   de   mening   van   de leraar   wel   voorstellen,   want   wat   is   er   immers   aan   een   eventuele   dropping   als   je   een kompas   in   je   “telefoon”   hebt   zitten   of   Google   maps   kunt   gebruiken?   Dit   is   echter   nog   het meest   onschuldige.   Het   grotere   probleem   zit   hem   in   de   afleiding.   De   tegenwoordige generatie   jongeren   wordt   ook   wel   de   wifi   generatie   genoemd.   De   consequenties   van “Wie   niet   online   is   bestaat   simpelweg   niet”   beginnen   zich   te   manifesteren.   Om   er   slechts een   paar   te   noemen:   drang,   stress   en   onrust.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   60%   zich   onrustig voelt   als   er   een   nieuw   bericht   binnenkomt   en   ze   dit   niet   direct   kunnen   bekijken,   86%   blijkt een Smartphone altijd bij zich te hebben en ook ’s nachts blijft de mobiel aan staan…

De plug eruit?

Een   studie,   (Ted   Sun:   ‘survival   tactics’),   heeft   aangetoond   dat   reactief   gedrag   een   serieuze   negatieve   impact heeft   op   het   succes   van   het   ondernemerschap.   Reactief   gedrag   is   het   enige   gedrag   dat   een   impact   heeft   op alle   types   van   succes.   Het   heeft   een   impact   op   financiële,   emotionele   en   algemene   succes   factoren!   Hij   geeft aan   dat   je   eens   per   week      een   omgeving   dient   te   creëren   waar   je   een   tijdje   alleen   kan   zijn.   “De   omgeving   dient voor   jou   veilig   te   zijn   en   je   dient   je   volledig   voor   de   rest   van   de   wereld   af   te   sluiten.   Dus   geen   e-mails   en   geen telefoon.   De   rest   van   de   wereld   zal   het   voor   een   paar   uur   zonder   jou   moeten   stellen.   Dit   zal   resulteren   in hogere   productiviteit   en   creativiteit.”   Maar   als   je   “de   plug”   eruit   haalt,   hoe   zit   het   dan   met   “Wie   niet   online   is bestaat   simpelweg   niet”?   Mijns   inziens   zal   het   verslavingsgedrag   afnemen.   De   drang,   stress   en   onrust   zullen beter   onder   controle   komen.   Er   wordt   tijd   ingeroosterd   om   na   te   denken   en   dus   komt   de   vaststelling   van   René Descartes weer naar voren. Je bestaat maar bent niet online!
S10 interim management en arbeidsrecht Plug eruit afbeelding
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
Opent in nieuwe tab afbeelding
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
naar boven naar boven S10 artikel 29 juli 2013 S10 column over multitasken, reactiviteit en techniek smartphones afbeelding

“Gisteren wisten wij nog niet waar wij morgen niet

zonder zouden kunnen”

Door Stan van Gemert, directeur

Werkweek van school

Tijdens   de   school   werkweek   mocht   mijn   zoon   pertinent   geen   mobiele telefoon   meenemen.   Wij   waren   verbijsterd   daar   een   mobiel   een   stuk bereikbaarheid    in    noodgevallen    betekent.    Tegenwoordig    lees    je vreselijke   dingen   en   dan   te   weten   dat   in   geval   van   nood   je   eigen bloed   je   kan   bereiken   is   toch   wel   een   geruststellende   gedachte.   In onze   optiek   is   het   al   moeilijk   genoeg   je   kind   een   hele   week   lang   uit handen te geven. De leraren hadden echter een ander perspectief.

Wie niet online is bestaat simpelweg niet

‘Cogito   ergo   sum’:   “Ik   denk,   dus   ik   besta”   een   vaststelling   van   René Descartes.   Hoe   zou   hij   aankijken   tegen   de   moderne   wereld   waarbij een motto geldt: “Wie niet online is bestaat simpelweg niet”?

Smartphone, Smartphone, Smartphone...

Een   Smartphone   heeft   legio   toepassingen.   Het   is   een   ‘multi   purpose device’   met   telefonische   ondersteuning.   Vanuit   deze   situatie   bekeken kan   ik   me   de   mening   van   de   leraar   wel   voorstellen,   want   wat   is   er immers   aan   een   eventuele   dropping   als   je   een   kompas   in   je   “telefoon” hebt   zitten   of   Google   maps   kunt   gebruiken?   Dit   is   echter   nog   het meest   onschuldige.   Het   grotere   probleem   zit   hem   in   de   afleiding.   De tegenwoordige   generatie   jongeren   wordt   ook   wel   de   wifi   generatie genoemd.     De     consequenties     van     “Wie     niet     online     is     bestaat simpelweg   niet”   beginnen   zich   te   manifesteren.   Om   er   slechts   een paar   te   noemen:   drang,   stress   en   onrust.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   60% zich   onrustig   voelt   als   er   een   nieuw   bericht   binnenkomt   en   ze   dit   niet direct   kunnen   bekijken,   86%   blijkt   een   Smartphone   altijd   bij   zich   te hebben en ook ’s nachts blijft de mobiel aan staan…

Verslaving

John   Ratey,   een   psychiater   en   professor   aan   Harvard,   verklaart   dat het   gebruiken   van   een   e-mail   applicatie,   het   pad   nabootst   dat   drugs door    de    hersenen    neemt.    Er    wordt    dopamine    in    de    hersenen aangemaakt   op   het   moment   dat   het   "er   is   een   nieuwe   e-mail”-geluid klinkt.   Dopamine   geeft   een   fijn   gevoel   waardoor   iemand   zich   beter voelt.   Bij   een   “e-mailalarm”   komt   er   een   “shot”   dopamine   vrij.   De symptomen   van   verslaving   zijn   aanwezig:   aan   de   ene   kant   volgt   er een   dopamine   storm   bij   een   “e-mailalarm”   en   aan   de   andere   kant   is   er het   zenuwachtige   “e-mail   terugtrekkende   gevoel”   gedurende   een   e- mail   loze   vakantieperiode.   Ik   neig   een   parallel   te   trekken   met   de   60% van   de   wifi   generatie   die   zich   onrustig   voelt   als   er   een   nieuw   bericht binnenkomt   en   ze   dit   niet   direct   kunnen   bekijken   ongeacht   welk   social media   platform   het   betreft.   Het   zijn   tekenen   van   verslaving,   al   spelen ongetwijfeld   ook   sociale   factoren   en   verwachtingspatronen   hier   een serieuze rol.

Multitasken

Multitasken   is   het   proces   van   het   gelijktijdig   besteden   van   aandacht aan   verscheidene   bronnen   van   binnenkomende   informatie.   De   wifi generatie   en   “homo   zappiens”   lijken   volleerde   meesters   te   zijn   als   het gaat    om    multitasken;    muziek    luisteren,    chatten    en    tegelijkertijd computer   games   spelen.   Dagelijks   zie   ik   dit   bij   mijn   zoons.   Ook   zijn   er voorbeelden   van   huiswerk   maken   en   tegelijkertijd   surfen,   chatten   en mobiel   bellen   terwijl   de   muziek   van   een   videoclip   op   de   achtergrond gonst.    Kan    de    jongere    generatie    beter    multitasken    dan    “onze” generatie en in hoeverre is het productief?

De hersenen

Onderzoek   gepubliceerd   in   ‘the   Journal   of   Experimental   Psychology’, wijst   uit   dat   het   heen   en   weer   springen   tussen   taken   tot   viermaal langer   kan   duren   om   ze   afgerond   te   krijgen.   Dit   komt   door      de   tijd   die het   in   beslag   neemt   om   tussen   de   verschillende   taken   te   schakelen. Iedere   keer   dat   een   persoon   switcht   tussen   twee   taken,   gaan   de hersenen     door     een     aantal     tijdrovende     activiteiten     heen.     Onze hersenen     zijn     kennelijk     niet     gebouwd     om     efficiënt     te     kunnen multitasken. 

Verlies van concentratie en productiviteit

Multitasken     kan     leiden     tot     een     verlies     van     concentratie     en productiviteit.   Bij   het   switchen   tussen   twee   taken   zal   het   zo’n   vier minuten   duren   om   je   volledige   concentratie   terug   te   hebben.   Wanneer er   binnen   die   vier   minuten   wederom   geswitcht   wordt   tussen   taken   is er     geen     sprake     van     volledige     concentratie     maar     voortdurend versnipperde aandacht ('Continuous Partial Attention').

Reactiviteit

Multitasken    werkt    reactiviteit    in    de    hand;    de    neiging    om    direct    te reageren     op     gebeurtenissen     zonder     goed     na     te     denken.     De voornaamste   oorzaak   van   reactiviteit   is   gelegen   in   de   eenvoud   van   de technologie,   waaronder   de   sociale   mediaplatforms,   de   “smart”   phones en   e-mail.   Steeds   meer   mensen   wenden   deze   media   aan,   op   het moment   dat   zij    er   behoefte   aan   hebben.   “Vanzelfsprekend”   wordt   een snelle     reactie     terug     verwacht.     Naast     het     gebruiken     van     de bedrijfscommunicatie    middelen    zijn    medewerkers    ook    gedurende werktijd   regelmatig   ingelogd   op   Facebook,   hebben   chatprogramma’s op   de   achtergrond   draaien   en/of   hun   gmail   of   hotmail   account   open staan.   Door   continue   te   willen   reageren   op   nieuwe   (social   media) berichten   worden   vaker   onbelangrijke   zaken   behandeld;   activiteiten worden verward met resultaten dankzij het reactieve gedrag.

Hoog interactief

Peter    A.    Gloor,    onderzoekswetenschapper    aan    het    ‘Center    for Collective    Intelligence’    en    auteur,    onderscheidt    drie    dimensies    in online   communicatie;   de   mate   van   interactie,   connectiviteit   en   het delen   van   kennis.   Wanneer   op   alle   drie   dimensies   hoog   gescoord wordt,   dan   is   er   sprake   van   hoog   interactieve   mensen.   Volgens   Peter A.   Gloor   zijn   hoog   interactieve   mensen   reactief.   De   “wifi   generatie”   is bij   uitstek   hoog   interactief.   Wat   was   het   motto   ook   al   weer?   “Wie   niet online   is   bestaat   simpelweg   niet”.   Echter   is   ook   de   “oudere   generatie” steeds   meer   en   meer   gewend   (en   mogelijk   ook   verslaafd)   geraakt aan   snelheid   en   afwisseling;   ook   zij   kan   nauwelijks   meer   zonder   een goed        gevulde        agenda,        haar        mobieltje,        e-mails        en sms'jes/WhatsApp’jes.   Is   hier   een   trend   zichtbaar   dat   we   met   zijn allen naar een hoog interactief leven toe bewegen?

De plug eruit?

Een   studie,   (Ted   Sun:   ‘survival   tactics’),   heeft   aangetoond   dat   reactief gedrag   een   serieuze   negatieve   impact   heeft   op   het   succes   van   het ondernemerschap.    Reactief    gedrag    is    het    enige    gedrag    dat    een impact    heeft    op    alle    types    van    succes.    Het    heeft    een    impact    op financiële,   emotionele   en   algemene   succes   factoren!   Hij   geeft   aan   dat je   eens   per   week      een   omgeving   dient   te   creëren   waar   je   een   tijdje alleen   kan   zijn.   “De   omgeving   dient   voor   jou   veilig   te   zijn   en   je   dient   je volledig   voor   de   rest   van   de   wereld   af   te   sluiten.   Dus   geen   e-mails   en geen   telefoon.   De   rest   van   de   wereld   zal   het   voor   een   paar   uur zonder   jou   moeten   stellen.   Dit   zal   resulteren   in   hogere   productiviteit en   creativiteit.”   Maar   als   je   “de   plug”   eruit   haalt,   hoe   zit   het   dan   met “Wie   niet   online   is   bestaat   simpelweg   niet”?   Mijns   inziens   zal   het verslavingsgedrag   afnemen.   De   drang,   stress   en   onrust   zullen   beter onder   controle   komen.   Er   wordt   tijd   ingeroosterd   om   na   te   denken   en dus   komt   de   vaststelling   van   René   Descartes   weer   naar   voren.   Je bestaat maar bent niet online!

Wij lopen achter de technologie aan

Langzaam   maar   zeker   kan   ik   het   besluit   van   de   leraar   om   geen mobieltjes   op   een   werkweek   toe   te   staan,   beter   begrijpen.   Het   verlies van    concentratie    en    productiviteit    door    het    multitasken,    de    hoge interactiviteit   alsook   toegang   hebben   tot   applicaties   die   “spelbrekers” zijn   in   een   werkweek   kun   je   immers   niet   zomaar   negeren.   In   de   ogen van   de   wifi   generatie   is   echter   “hun   bestaansrecht”   tijdelijk   afpakken, een   alles   of   niets   situatie.   Waar   is   de   gulden   middenweg   gebleven? Gisteren   wisten   we   inderdaad   nog   niet   waar   we   morgen   niet   meer zonder   zouden   kunnen.   Denk   aan   de   opkomst   van   het   Internet,   de Smartphones,   tablets   en   social   media.   De   wereld   is   een   stuk   kleiner geworden     maar     lopen     wij     niet     een     paar     stappen     achter     de technologische   mogelijkheden   aan?   Ook   vandaag   de   dag,   hebben lang   niet   alle   bedrijven   Internet   protocollen   opgesteld.   Ook   zijn   er   nog vele   ouders   die   proberen   bij   de   wifi   generatie   een   gevoel   van   “Internet controle”   te   handhaven   door   de   PC   in   de   woonkamer   zetten.   Ook   is er die leraar die dan maar alle telefoons verbiedt...

Bewustwording

Moet    de    wifi    generatie    zijn    “wifi”    worden    afgenomen    net    als    de telefoons   door   de   leraar?   Is   dit   de   oplossing?   Moet   een   bedrijf   alle medewerkers   verbieden   om   Internet   te   gebruiken   om   “misbruik”   of     reactief    gedrag    te    voorkomen?    We    kunnen    toch    ook    de    nieuwe technologie   en   communicatiemogelijkheden   omarmen,   maar   dienen ons   wel   bewust   te   zijn   van   de   bijeffecten   hiervan!   Zoals   Ted   Sun   stelt, “De   omgeving   dient   voor   jou   veilig   te   zijn   en   je   dient   je   volledig   voor de   rest   van   de   wereld   af   te   sluiten” .   Wellicht   is   dit   een   mooi   advies voor   alle   generaties   en   niet   alleen   voor   de   wifi   generatie.   Even   niet online   zijn,   even   niet   reageren   op   het   “er   is   een   nieuw   bericht”   geluid, eventjes   wat   later   op   de   hoogte   zijn   van   de   laatste   nieuwtjes.   De wereld   zal   niet   vergaan   in   deze   tijd,   de   wereld   draait   gewoon   door   en je   bestaat   nog   steeds!   Terugkomend   op   de   leraar,   we   hebben   onze zoon een “ouderwetse” mobiel meegegeven, een win-win situatie.

Uniek en maatwerk

Herkent   u   binnen   uw   bedrijf   een   mate   van   reactief   gedrag,   activiteiten die   verward   worden   met   resultaten,   of   dat   uw   medewerkers   hoog interactief   gedragingen   vertonen?   Wij   kunnen   u   ondersteuning   bieden op   verschillende   manieren.   Hieronder   vallen   groepstrainingen   waarbij analyses      gedaan      kunnen      worden      van      communicatiestijlen, voorkeurgedragingen,     de     bedrijfscultuur,     persoonlijke     drijfveren alsook oplossingsgericht coachen. Ieder   mens   is   uniek.   Hetzelfde   geldt   voor   ieder   bedrijf.   Ieder   bedrijf heeft   zijn   eigen   bedrijfsregels,   zijn   eigen   bedrijfscultuur   alsook   zijn eigen    problemen.    Eén    organisatieblauwdruk    of    één    benaderwijze bestaat   niet   om   (nog   meer)   succesvol   te   worden;   alles   is   maatwerk. De   consulenten   van   S10   consultancy®    zijn   hier   door   de   jarenlange ervaring   en   expertise   van   doordrongen.   S10   consultancy®    is   zich niet   alleen   bewust   van   de   techniek,   van   de   bedrijfsprocessen,   van   de managementsystemen   maar   is   zich   bovenal   bewust   van   de   mens   en zijn     gedragingen.     Of     het     nu     gaat     om     (KAM)-management, bedrijfsproces-optimalisatie,       individuele       begeleiding       of       om groepstrainingen,    wij    gaan    na    waarom    er    bepaalde    gedragingen plaatsvinden,   of   waarom   een   bepaalde   actie   wordt   uitgevoerd.   Wij zullen    nooit    zomaar    alle    telefoons    verbieden.    Wij    gaan    de    vraag achter   de   vraag   na   en   aan   de   hand   van   wensen   en   eisen   van   alle stakeholders,   komen   wij   terug   met   een   advies,   met   een   oplossing, met    een    training,    met    een    gereviseerd    managementsysteem.    Wij leveren    maatwerk    vanuit    ons    unieke    praktische    en    mensgerichte zienswijze. 
S10 interim management en arbeidsrecht column: gisteren wisten wij nog niet naar boven naar boven S10 interim management en arbeidsrecht Smartphones afbeelding S10 interim management en arbeidsrecht Plug eruit afbeelding S10 column over multitasken, reactiviteit en techniek smartphones afbeelding
Opent in nieuwe tab afbeelding
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Een artikel over multitasken, reactiviteit en techniek Wie niet online is bestaat simpelweg niet.
Artikel: “Een “Gisteren wisten wij nog niet...”
29-07-2013
S10 artikel 29 juli 2013