S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Home  >>  Artikelen >> Column “Geld(t) ook voor u?”
S10 interim management en arbeidsrecht column: geldt ook voor u?
S10 column over contracten en administratie Geldzak

S10 consultancy column: “Geld(t) ook voor u?”

14-10-2013 Een column over contracten en administratie: Wordt er niet teveel betaald? Zijn de gewijzigde wet- en regelgeving correct toegepast? Waar zijn er besparingen te realiseren? Door Stan van Gemert, directeur

Huishoudboekjes op orde?

Voor   u   als   ondernemer   zijn   het   onzekere   maar   ook   uitdagende   tijden.   Rutte   wil   dat   ‘het   geld    nog   ronder   is’,   want   dat   brengt   extra   geld    in   het laatje’   van   de   overheid.   Rutte   wil   hiermee   ‘het   huishoudboekje’   van   de   overheid   weer   een   beetje   meer   op   orde   krijgen.   De   bezuinigingen   en veranderingen   die   het   kabinet   heeft   doorgevoerd   en   nog   wil   doorvoeren,   stellen   de   flexibiliteit   en   de   creativiteit   van   u   als   ondernemer   soms zwaar   op   de   proef.   U   wilt   op   uw   beurt   toch   ‘uw   huishoudboekje’   op   orde   houden?   Dit   blijft   een   uitdaging,   want   geld    kan   per   slot   van   rekening maar één keer uitgegeven worden.

Krijgt u nog waar voor uw geld?

Wijzigingen   in   de   wet-   en   regelgeving   eisen   aanpassingen   van   u.   Even   belangrijk   is   het   anticiperen   op   de   veranderingen   om   u   heen.   Een administratie   die   eens   goed   ingericht   was   of   een   contract   dat   eens   goed   onderhandeld   was,   hoeft   inmiddels   niet   meer   te   voldoen aan (de eisen van) deze tijd! Er   zijn   tal   van   nieuwe   producten   op   de   markt   gekomen.   Ook   zijn   prijzen   door   de   marktwerking   gewijzigd.   Frank    gezegd:   zelfs   een   be kroon d product   zal   niet   gauw   het   volle   pond    opbrengen.   Krijgt   u   nog   ‘waar   voor   uw   geld ’   of   geld t   juist   voor   uw   leverancier   ‘waar   geld   spreekt,   zwijgt de waarheid’? Wellicht ‘ligt ook bij u het geld  op straat’?

Breekt u uw geld met een hamer?

Voldoet   uw   bedrijf   aan   alle   wet-   en   regelgeving   op   het   gebied   van   arbeidscontracten,   arbeidsvoorwaarden   en   salarisadministratie?   Wanneer u   hier   niet   aan   voldoet   kunnen   de   arbeidsinspectie,   belastingdienst   of   het   StiPP   u   boetes   opleggen.   Wanneer   uw   bedrijf   ‘het   geld    van   de bomen   kan   schudden’,   zal   voor   u   wellicht   geld en   dat   ‘een   verlies   dat   met   geld    goedgemaakt   kan   worden,   maar   een   klein   verlies   is’.   Echter zal   eenieder   het   er   over   eens   zijn,   dat   ‘uw   zuurverdiende   geld    met   een   hamer   breken’,   ‘goed   geld    naar   kwaad   geld    gooien   is’!   Geld    wat   niet uitgegeven wordt, geld t immers als directe winst.

Daaldertjes is goed geld!

Geld    winnen   is   een   gunst,   't   goed   te   besteden   is   de   kunst’.   Wij   kunnen   u   helpen   bij   het   juist   besteden   van   uw   zuurverdiende   geld .   Op   ‘no cure,   no   pay’   basis   bieden   wij   QuickScans   aan   voor   bestaande   contracten.   Ook   kunnen   we   ‘second   opinion’   scans   offreren   of   projecten   op basis   van   een   ‘return   on   investment’   bespreken.   Op   die   manier   voorkomen   wij   dat   u   ‘voor   een   onwis   ei,   groot   geld    te   koste   legt’.   Onze consulenten zorgen dat u ‘waar voor uw geld  krijgt!’  ‘ Daalder tjes is goed geld ’!

Uitleg van de aangehaalde spreekwoorden in volgorde van verschijning:

Geld is rond: geld wordt gemakkelijk uitgegeven

Geld in het laatje brengen: een inkomen hebben

Waar voor je geld krijgen: tevreden met de transactie zijn

Waar geld spreekt, zwijgt de waarheid: geld kan ervoor zorgen dat mensen de waarheid verzwijgen

Geld ligt op straat: men kan er overal geld verkrijgen

Het geld van de bomen schudden: je hebt een onuitputtelijke bron geld

Een verlies dat met geld goedgemaakt kan worden, is maar een klein verlies: geld is niet belangrijk

Dat is zuur verdiend geld: dat is geld waarvoor hard is gewerkt

Hij kan het geld met een hamer breken: hij strooit met geld

Dat is goed geld naar kwaad geld gooien: dat is een slechte besteding

Geld winnen is een gunst, 't goed te besteden is de kunst: geld verantwoord uitgeven is moeilijker dan het verkrijgen

Voor een onwis ei groot geld te koste leggen: voor iets van onzekere kwaliteit veel geld uitgeven

Daaldertjes is goed geld: zij zijn goed te vertrouwen

KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Opent in nieuwe tab afbeelding naar boven naar boven S10 column 14 oktober 2013 geld afbeelding, S10 column over contracten en administratie
S10 interim management en arbeidsrecht column: geldt ook voor u?
naar boven naar boven Geldzak

“Geld(t) ook voor u?”

Door Stan van Gemert, directeur

Huishoudboekjes op orde?

Voor   u   als   ondernemer   zijn   het   onzekere   maar   ook   uitdagende   tijden. Rutte   wil   dat   ‘het   geld    nog   ronder   is’,   want   dat   brengt   extra   geld    in het   laatje’   van   de   overheid.   Rutte   wil   hiermee   ‘het   huishoudboekje’ van    de    overheid    weer    een    beetje    meer    op    orde    krijgen.    De bezuinigingen   en   veranderingen   die   het   kabinet   heeft   doorgevoerd en   nog   wil   doorvoeren,   stellen   de   flexibiliteit   en   de   creativiteit   van   u als   ondernemer   soms   zwaar   op   de   proef.   U   wilt   op   uw   beurt   toch   ‘uw huishoudboekje’   op   orde   houden?   Dit   blijft   een   uitdaging,   want   geld   kan per slot van rekening maar één keer uitgegeven worden.

Krijgt u nog waar voor uw geld?

Wijzigingen   in   de   wet-   en   regelgeving   eisen   aanpassingen   van   u. Even   belangrijk   is   het   anticiperen   op   de   veranderingen   om   u   heen. Een   administratie   die   eens   goed   ingericht   was   of   een   contract dat   eens   goed   onderhandeld   was,   hoeft   inmiddels   niet   meer   te voldoen aan (de eisen van) deze tijd! Er   zijn   tal   van   nieuwe   producten   op   de   markt   gekomen.   Ook   zijn prijzen   door   de   marktwerking   gewijzigd.   Frank    gezegd:   zelfs   een be kroon d   product   zal   niet   gauw   het   volle   pond    opbrengen.   Krijgt   u nog   ‘waar   voor   uw   geld ’   of   geld t   juist   voor   uw   leverancier   ‘waar   geld spreekt,   zwijgt   de   waarheid’?   Wellicht   ‘ligt   ook   bij   u   het   geld    op straat’?

Breekt u uw geld met een hamer?

Voldoet   uw   bedrijf   aan   alle   wet-   en   regelgeving   op   het   gebied   van arbeidscontracten,     arbeidsvoorwaarden     en     salarisadministratie? Wanneer    u    hier    niet    aan    voldoet    kunnen    de    arbeidsinspectie, belastingdienst   of   het   StiPP   u   boetes   opleggen.   Wanneer   uw   bedrijf ‘het   geld    van   de   bomen   kan   schudden’,   zal   voor   u   wellicht   geld en dat   ‘een   verlies   dat   met   geld    goedgemaakt   kan   worden,   maar   een klein   verlies   is’.   Echter   zal   eenieder   het   er   over   eens   zijn,   dat   ‘uw zuurverdiende   geld    met   een   hamer   breken’,   ‘goed   geld    naar   kwaad geld    gooien   is’!   Geld    wat   niet   uitgegeven   wordt,   geld t   immers   als directe winst.

Daaldertjes is goed geld!

Geld    winnen   is   een   gunst,   't   goed   te   besteden   is   de   kunst’.   Wij kunnen   u   helpen   bij   het   juist   besteden   van   uw   zuurverdiende   geld . Op    ‘no    cure,    no    pay’    basis    bieden    wij    QuickScans    aan    voor bestaande    contracten.    Ook    kunnen    we    ‘second    opinion’    scans offreren    of    projecten    op    basis    van    een    ‘return    on    investment’ bespreken.   Op   die   manier   voorkomen   wij   dat   u   ‘voor   een   onwis   ei, groot   geld    te   koste   legt’.   Onze   consulenten   zorgen   dat   u   ‘waar   voor uw geld  krijgt!’  ‘ Daalder tjes is goed geld ’!

Uitleg    

van    

de    

aangehaalde    

spreekwoorden    

in    

volgorde    

van

verschijning:

Geld is rond: geld wordt gemakkelijk uitgegeven

Geld in het laatje brengen: een inkomen hebben

Waar voor je geld krijgen: tevreden met de transactie zijn

Waar geld spreekt, zwijgt de waarheid: geld kan ervoor zorgen

dat mensen de waarheid verzwijgen 

Geld ligt op straat: men kan er overal geld verkrijgen

Het geld van de bomen schudden: je hebt een onuitputtelijke

bron geld

Een verlies dat met geld goedgemaakt kan worden, is maar

een klein verlies: geld is niet belangrijk

Dat is zuur verdiend geld: dat is geld waarvoor hard is gewerkt

Hij kan het geld met een hamer breken: hij strooit met geld

Dat is goed geld naar kwaad geld gooien: dat is een slechte

besteding

Geld winnen is een gunst, 't goed te besteden is de kunst: geld

verantwoord uitgeven is moeilijker dan het verkrijgen

Voor een onwis ei groot geld te koste leggen: voor iets van

onzekere kwaliteit veel geld uitgeven 

Daaldertjes is goed geld: zij zijn goed te vertrouwen

Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Uw partner in bedrijfsvoering
geld afbeelding, S10 column over contracten en administratie Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Een column over contracten en administratie: Wordt er niet teveel betaald? Waar zijn er besparingen te realiseren?
Column: “Geld(t) ook voor u?”
14-10-2013
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
S10 column 14 oktober 2013 Opent in nieuwe tab afbeelding