S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Home  >>  Artikelen >> Column “Een verwarrend recept”
S10 interim management en arbeidsrecht column: een verwarrend recept
Opent in nieuwe tab afbeelding S10 column over internationale communicatie

S10 consultancy column: “Een verwarrend recept”

17-02-2014 Een column over internationale communicatie: Welke verschillen zijn er in de communicatie vanuit verschillende culturele achtergronden? Door Stan van Gemert, directeur

Internationaal communiceren

De wereld lijkt steeds kleiner te worden. In het bedrijfsleven is internationale communicatie dan ook geen uitzondering meer. Niet alleen dankzij moderne (video)communicatiemiddelen, maar ook doordat internationale bedrijven zich in Nederland vestigen, evenals de expatriate (expat) zelf.  Gezien   de   verschillen   in   culturele   achtergrond   brengt   dit   leuke   uitdagingen   met   zich   mee.   Niet   alleen   zijn   er   grote   verschillen   tussen   de moderne   westerse   culturen   en   de   traditionele   niet-westerse   culturen,   ook   binnen   de   moderne   westerse   culturen   bestaan   grote   verschillen. Het spreekt voor zich dat miscommunicatie en onbegrip hierdoor op de loer liggen, met alle gevolgen van dien…  De Italiaan heeft iets weg van de Ferrari: temperamentvol, groots maar wellicht iets teveel van het goede.

De Italiaan en zijn moeder

Italianen reageren emotioneler en temperamentvoller dan andere volkeren. Naast emotioneel, communiceren zij diffuus (de tegenpool van feitelijk). Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Engelse cultuur die juist veel meer neutraal en feitelijk gericht is. De Italianen hebben de sterke neiging zaken groter te maken dan ze zijn. Een tijdje geleden heb ik een ‘zakelijk gesprek’ gehad met een Italiaan. Drie kwartier lang sprak hij over koetjes en kalfjes en voornamelijk over zijn moeder. Vanuit zijn perspectief was het onbeleefd direct ‘to the point’ te komen. Iets wat een Nederlander overigens wel geneigd is te doen.  De Rus heeft iets weg van de oude Lada: het imago van een tank die de soms extreme Russische weersomstandigheden kon verdragen. De Indiër heeft iets van het instapmodel van de Tata: bescheiden maar timmert wel succesvol aan de weg.

De Rus en de Indiër

Ik heb een Rus als werkbegeleider van een Indiër meegemaakt. De Indiër stelde zich onderdanig op. Op alles antwoorde hij “yes sir”. Als je voorbij liep, stond hij voor je op en knikte beleefd. De Rus foeterde de Indiër regelmatig met brullende stem extreem uit. Zo extreem dat het gebulder aan het einde van de gang zelfs met gesloten deur te horen was. Voor de Rus was dit gedrag normaal, daar in de Russische cultuur dit een teken van betrokkenheid weergeeft en aangeeft dat je er werkelijk om geeft. Alle anderen hadden alleen maar medelijden met de Indiër en reageerden afkeurend. Wat betreft de Indiër, die had zijn eigen wijze van afkeuren: hij bleef bescheiden zijn eigen gang gaan.  De Nederlander heeft iets weg van de oude DAF: in beide richtingen kun je even hard rijden.

Nederlanders in het algemeen

Nederlanders   tonen   in   het   algemeen   tolerantie   aangaande   verschillende   opinies   en   zijn   ‘open-minded’.   In   Nederland   kunnen   al   lange   tijd zaken   worden   uitgesproken   die   je   nergens   anders   zou   kunnen   benoemen.   Het   tutoyeren   wat   in   Nederland   normaal   is,   wordt   elders   in   de wereld veel minder gewaardeerd.  De Engelsman heeft iets weg van de Rolls-Royce: gedistingeerd.

De Engelsen in het algemeen

De   Engelsen   communiceren   veel   meer   suggestief   en   adviserend   dan   Nederlanders.   Als   iets   moet   worden   gedaan,   zullen   ze   bijvoorbeeld zeggen:   “I   suggest   you   to…”,   “Perhaps   it   is   a   good   idea…”,   “Please   do   this   at   your   most   urgent   convenience” .   Dit   kan   gemakkelijk geïnterpreteerd   worden   als,   dat   er   sprake   is   van   een   keuze   en   niet   van   een   urgentie,   terwijl   deze   uitspraken   meer   dwingend   zijn   bedoeld. Ook   bepaalde   typisch   Engelse   statements   kunnen   gemakkelijk   anders   worden   geïnterpreteerd   dan   ze   worden   bedoeld.   Denk   bijvoorbeeld aan:  ‘T hat   is   a   very   brave   proposal’.   Je   zou   kunnen   denken   dat   je   moedig   bent   en   het   kunnen   opvatten   als   een   schouderklop,   terwijl   het een nette manier is om aan te geven dat het voorstel niets is;  ‘Th at’s   quite   good’.   Je   zou   kunnen   denken   dat   het   goed   is   en   dit   een   compliment   betreft.   Het   geeft   echter   een   lichte   teleurstelling weer;  ‘T hat’s   very   interesting’.   Je   zou   kunnen   denken   dat   ze   onder   de   indruk   zijn,   terwijl   het   een   nette   manier   is   om   aan   te   geven   dat   ze   het feitelijk niets vinden;  ‘I’ll bear it in mind’. Je zou kunnen denken dat ze over je voorstel na gaan denken en erop terug komen, terwijl het een nette manier is om aan te geven dat ze er waarschijnlijk niet op terug zullen komen.  De   Nederlanders   zijn   daarentegen   over   het   algemeen   direct,   zij   zeggen   waar   het   op   staat.   Op   de   Engelsen   komt   deze   communicatie   nogal bruut over. Overigens geldt dit ook voor andere volkeren.  De Duitser heeft iets weg van de moderne Mercedes: elegant en praktisch. De Fransman heeft iets weg van de Citroën Deux Chevaux: bescheiden maar met een gebruiksaanwijzing. De Japanner heeft iets weg van de Toyota: het merk waar ‘lean management’ zijn wortels heeft en de klant centraal staat.

Regels en persoonlijke relaties

Duitsers   zijn   over   het   algemeen   beleefd,   punctueel   en   praktisch   ingesteld.   Ze   hechten   erg   aan   regels   en   stellen   regels   boven   persoonlijke relaties.  Ook Fransen zien graag zaken vastgelegd in regels. Hierbij hechten Fransen veel waarde aan etiquette en aan beleefdheid gecombineerd met een mate van bescheidenheid. Toch lijken Fransen minder tolerantie te hebben voor opinies die afwijken van hetgeen zij gewend zijn. Bij   Japanners   gaat   de   persoonlijke   relatie   voor   het   zaken   doen.   Groepsoriëntatie   en   teamwork   zien   zij   niet   als   concepten,   maar   als   een levenswijze.   Zij   hechten   hierbij   veel   waarde   aan   consensus,   waardoor   het   proces   van   besluitvorming   zeer   lang   lijkt   te   duren.   Geduld   en harmonie zijn heel belangrijk. Japanners benoemen de problemen, terwijl Europeanen de neiging hebben eerst te vingerwijzen.  In   de   moderne   westerse   culturen   zijn   over   het   algemeen   de   regels   belangrijker   dan   persoonlijke   relaties   en   is   een   deal   een   deal.   Dit tegenover   de   traditionele   niet-westerse   culturen   waarbij   de   persoonlijke   relaties   belangrijker   zijn   dan   regels   en   een   deal   aangepast   hoort   te worden aan de omstandigheden.   

Vele andere aspecten in internationale communicatie

Bovenstaande   cultuurverschillen   maken   de   communicatie   met   internationale   bedrijven   en   expats   tot   een   interessante   en   uitdagende onderneming.    Uiteraard    zijn    nog    veel    meer    communicatie-aspecten    relevant,    waaronder    (verschillen    in    of    uitblijven    van)    non-verbale communicatie.  Aangeleerde   gebaren   als   onderdeel   van   non-verbale   communicatie   kunnen   per   volk   van   betekenis   verschillen.   Zo   is   bijvoorbeeld   het   ‘okay- gebaar’   in   sommige   Latijns-Amerikaanse   landen   een   obsceen   gebaar.   In   Frankrijk   betekent   dit   ‘nul’   en   in   Japan   ‘geld’.   Maar   ook   het uitblijven   van   non-verbale   communicatie   kan   tot   verwarring   leiden.   Volgens   studies   van   sociaal-psychologen   is   non-verbale   communicatie voor   55%   bepalend   voor   het   overbrengen   van   de   boodschap   en   de   intonatie   vertelt   38%   van   de   boodschap.   Anders   gesteld:   slechts   7% wordt   daadwerkelijk   met   woorden   overgebracht. Als   je   in   ogenschouw   neemt   dat   Japanners   een   minimale   lichaamstaal   hebben   en   zeer   stil kunnen    zijn    in    besprekingen,    dat    Italianen    juist    een    emotionele    en    passievolle    intonatie    hebben    en    dat    Russen    passievol    vanuit betrokkenheid   kunnen   uitfoeteren,   maakt   dit   de   communicatie   in   die   situaties   er   niet   gemakkelijker   op.   Dan   heb   ik   het   nog   niet   eens   gehad over internationale e-mail communicatie. Zijn dit niet de ultieme ingrediënten voor een recept voor verwarring?  Ongeacht met welke auto je rijdt, wij komen altijd op de juiste bestemming.

Internationale ervaring

S10   consultancy   ziet   het   internationaal   communiceren   niet   als   een   recept   voor   verwarring   maar   juist   als   iets   positiefs.   Het   plezier   en   de voldoening   halen   we   onder   meer   uit   het   kunnen   inleven   in   andere   culturen,   het   kunnen   begrijpen   wat   de   klanten   wensen   en   nodig   hebben, het   kunnen   begeleiden   van   expats   in   de   Nederlandse   cultuur   en   het   kunnen   ondersteunen   door   de   training   ‘begrijpelijk   schrijven’.   Uiteraard hechten wij waarde aan afspraken en regels, echter vinden wij de persoonlijke relaties minstens zo belangrijk! Internationaal communiceren maakt het ondernemen alleen maar leuker!
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
S10 consultancy column over internationale communicatie: een verwarrend recept S10 consultancy column over internationale communicatie: een verwarrend recept S10 consultancy column over internationale communicatie: een verwarrend recept S10 consultancy column over cross-culturele communicatie: een verwarrend recept S10 consultancy column over cross-culturele communicatie: een verwarrend recept S10 consultancy column over cross-culturele communicatie: een verwarrend recept S10 consultancy column over cross-culturele communicatie: een verwarrend recept Okay non-verbaal heeft meerdere betekenissen, cross-culturele communicatie verwarrend Regionale cultuurverschillen S10 consultancy column over internationale communicatie: een verwarrend recept
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
naar boven naar boven S10 column 17 februari 2014 Okay non-verbaal heeft meerdere betekenissen
S10 interim management en arbeidsrecht column: een verwarrend recept
Opent in nieuwe tab afbeelding naar boven naar boven

“Een verwarrend recept”

Door Stan van Gemert, directeur

Internationaal communiceren

De wereld lijkt steeds kleiner te worden. In het bedrijfsleven is

internationale communicatie dan ook geen uitzondering meer. Niet

alleen dankzij moderne (video)communicatiemiddelen, maar ook

doordat internationale bedrijven zich in Nederland vestigen, evenals

de expatriate (expat) zelf. 

Gezien   

de   

verschillen   

in   

culturele   

achtergrond   

brengt   

dit   

leuke

uitdagingen  

met  

zich  

mee.  

Niet  

alleen  

zijn  

er  

grote  

verschillen  

tussen

de   

moderne   

westerse   

culturen   

en   

de   

traditionele   

niet-westerse

culturen,  

ook  

binnen  

de  

moderne  

westerse  

culturen  

bestaan  

grote

verschillen.  

Het  

spreekt  

voor  

zich  

dat  

miscommunicatie  

en  

onbegrip

hierdoor op de loer liggen, met alle gevolgen van dien… 

De Italiaan heeft iets weg van de Ferrari: temperamentvol, groots maar wellicht iets teveel van het goede.

De Italiaan en zijn moeder

Italianen    reageren    emotioneler    en    temperamentvoller    dan    andere volkeren.   Naast   emotioneel,   communiceren   zij   diffuus   (de   tegenpool van   feitelijk).   Dit   in   tegenstelling   tot   bijvoorbeeld   de   Engelse   cultuur die   juist   veel   meer   neutraal   en   feitelijk   gericht   is.   De   Italianen   hebben de    sterke    neiging    zaken    groter    te    maken    dan    ze    zijn.    Een    tijdje geleden   heb   ik   een   ‘zakelijk   gesprek’   gehad   met   een   Italiaan.   Drie kwartier   lang   sprak   hij   over   koetjes   en   kalfjes   en   voornamelijk   over zijn   moeder.   Vanuit   zijn   perspectief   was   het   onbeleefd   direct   ‘to   the point’   te   komen.   Iets   wat   een   Nederlander   overigens   wel   geneigd   is   te doen.  De Rus heeft iets weg van de oude Lada: het imago van een tank die de soms extreme Russische weersomstandigheden kon verdragen. De Indiër heeft iets van het instapmodel van de Tata: bescheiden maar timmert wel succesvol aan de weg.

De Rus en de Indiër

Ik   heb   een   Rus   als   werkbegeleider   van   een   Indiër   meegemaakt.   De Indiër   stelde   zich   onderdanig   op.   Op   alles   antwoorde   hij   “yes   sir”. Als je   voorbij   liep,   stond   hij   voor   je   op   en   knikte   beleefd.   De   Rus   foeterde de   Indiër   regelmatig   met   brullende   stem   extreem   uit.   Zo   extreem   dat het   gebulder   aan   het   einde   van   de   gang   zelfs   met   gesloten   deur   te horen    was.    Voor    de    Rus    was    dit    gedrag    normaal,    daar    in    de Russische    cultuur    dit    een    teken    van    betrokkenheid    weergeeft    en aangeeft   dat   je   er   werkelijk   om   geeft.   Alle   anderen   hadden   alleen maar   medelijden   met   de   Indiër   en   reageerden   afkeurend.   Wat   betreft de   Indiër,   die   had   zijn   eigen   wijze   van   afkeuren:   hij   bleef   bescheiden zijn eigen gang gaan.  De Nederlander heeft iets weg van de oude DAF: in beide richtingen kun je even hard rijden.

Nederlanders in het algemeen

Nederlanders      tonen      in      het      algemeen      tolerantie      aangaande verschillende   opinies   en   zijn   ‘open-minded’.   In   Nederland   kunnen   al lange    tijd    zaken    worden    uitgesproken    die    je    nergens    anders    zou kunnen   benoemen.   Het   tutoyeren   wat   in   Nederland   normaal   is,   wordt elders in de wereld veel minder gewaardeerd. De Engelsman heeft iets weg van de Rolls-Royce: gedistingeerd.

De Engelsen in het algemeen

De   Engelsen   communiceren   veel   meer   suggestief   en   adviserend   dan Nederlanders.   Als   iets   moet   worden   gedaan,   zullen   ze   bijvoorbeeld zeggen:   “I   suggest   you   to…”,   “Perhaps   it   is   a   good   idea…”,   “Please do    this    at    your    most    urgent    convenience” .    Dit    kan    gemakkelijk geïnterpreteerd   worden   als,   dat   er   sprake   is   van   een   keuze   en   niet van    een    urgentie,    terwijl    deze    uitspraken    meer    dwingend    zijn bedoeld.     Ook     bepaalde     typisch     Engelse     statements     kunnen gemakkelijk   anders   worden   geïnterpreteerd   dan   ze   worden   bedoeld. Denk bijvoorbeeld aan: ‘T hat   is   a   very   brave   proposal’.   Je   zou   kunnen   denken   dat   je moedig   bent   en   het   kunnen   opvatten   als   een   schouderklop, terwijl   het   een   nette   manier   is   om   aan   te   geven   dat   het   voorstel niets is; ‘Th at’s   quite   good’.   Je   zou   kunnen   denken   dat   het   goed   is   en dit    een    compliment    betreft.    Het    geeft    echter    een    lichte teleurstelling weer; ‘T hat’s   very   interesting’.   Je   zou   kunnen   denken   dat   ze   onder   de indruk   zijn,   terwijl   het   een   nette   manier   is   om   aan   te   geven   dat ze het feitelijk niets vinden; ‘I ’ll   bear   it   in   mind’.   Je   zou   kunnen   denken   dat   ze   over   je voorstel   na   gaan   denken   en   erop   terug   komen,   terwijl   het   een nette   manier   is   om   aan   te   geven   dat   ze   er   waarschijnlijk   niet   op terug zullen komen.  De    Nederlanders    zijn    daarentegen    over    het    algemeen    direct,    zij zeggen   waar   het   op   staat.   Op   de   Engelsen   komt   deze   communicatie nogal bruut over. Overigens geldt dit ook voor andere volkeren.  De Duitser heeft iets weg van de moderne Mercedes: elegant en praktisch. De Fransman heeft iets weg van de Citroën Deux Chevaux: bescheiden maar met een gebruiksaanwijzing. De Japanner heeft iets weg van de Toyota: het merk waar ‘lean management’ zijn wortels heeft en de klant centraal staat.

Regels en persoonlijke relaties

Duitsers    zijn    over    het    algemeen    beleefd,    punctueel    en    praktisch ingesteld.    Ze    hechten    erg    aan    regels    en    stellen    regels    boven persoonlijke relaties.  Ook Fransen zien graag zaken vastgelegd in regels. Hierbij hechten Fransen veel waarde aan etiquette en aan beleefdheid gecombineerd met een mate van bescheidenheid. Toch lijken Fransen minder tolerantie te hebben voor opinies die afwijken van hetgeen zij gewend zijn.  Bij    Japanners    gaat    de    persoonlijke    relatie    voor    het    zaken    doen. Groepsoriëntatie   en   teamwork   zien   zij   niet   als   concepten,   maar   als een    levenswijze.    Zij    hechten    hierbij    veel    waarde    aan    consensus, waardoor    het    proces    van    besluitvorming    zeer    lang    lijkt    te    duren. Geduld   en   harmonie   zijn   heel   belangrijk.   Japanners   benoemen   de problemen,     terwijl     Europeanen     de     neiging     hebben     eerst     te vingerwijzen.  In   de   moderne   westerse   culturen   zijn   over   het   algemeen   de   regels belangrijker   dan   persoonlijke   relaties   en   is   een   deal   een   deal.   Dit tegenover     de     traditionele     niet-westerse     culturen     waarbij     de persoonlijke    relaties    belangrijker    zijn    dan    regels    en    een    deal aangepast hoort te worden aan de omstandigheden.   

Vele andere aspecten in internationale communicatie

Bovenstaande     cultuurverschillen     maken     de     communicatie     met internationale   bedrijven   en   expats   tot   een   interessante   en   uitdagende onderneming.   Uiteraard   zijn   nog   veel   meer   communicatie-aspecten relevant,    waaronder    (verschillen    in    of    uitblijven    van)    non-verbale communicatie.  Aangeleerde   gebaren   als   onderdeel   van   non-verbale   communicatie kunnen   per   volk   van   betekenis   verschillen.   Zo   is   bijvoorbeeld   het ‘okay-gebaar’   in   sommige   Latijns-Amerikaanse   landen   een   obsceen gebaar.   In   Frankrijk   betekent   dit   ‘nul’   en   in   Japan   ‘geld’.   Maar   ook   het uitblijven   van   non-verbale   communicatie   kan   tot   verwarring   leiden. Volgens       studies       van       sociaal-psychologen       is       non-verbale communicatie    voor    55%    bepalend    voor    het    overbrengen    van    de boodschap   en   de   intonatie   vertelt   38%   van   de   boodschap.   Anders gesteld:   slechts   7%   wordt   daadwerkelijk   met   woorden   overgebracht. Als     je     in     ogenschouw     neemt     dat     Japanners     een     minimale lichaamstaal   hebben   en   zeer   stil   kunnen   zijn   in   besprekingen,   dat Italianen   juist   een   emotionele   en   passievolle   intonatie   hebben   en   dat Russen   passievol   vanuit   betrokkenheid   kunnen   uitfoeteren,   maakt   dit de   communicatie   in   die   situaties   er   niet   gemakkelijker   op.   Dan   heb   ik het   nog   niet   eens   gehad   over   internationale   e-mail   communicatie.   Zijn dit niet de ultieme ingrediënten voor een recept voor verwarring?  Ongeacht met welke auto je rijdt, wij komen altijd op de juiste bestemming.

Internationale ervaring

S10   consultancy   ziet   het   internationaal   communiceren   niet   als   een recept   voor   verwarring   maar   juist   als   iets   positiefs.   Het   plezier   en   de voldoening   halen   we   onder   meer   uit   het   kunnen   inleven   in   andere culturen,    het    kunnen    begrijpen    wat    de    klanten    wensen    en    nodig hebben,   het   kunnen   begeleiden   van   expats   in   de   Nederlandse   cultuur en   het   kunnen   ondersteunen   door   de   training   ‘begrijpelijk   schrijven’. Uiteraard   hechten   wij   waarde   aan   afspraken   en   regels,   echter   vinden wij de persoonlijke relaties minstens zo belangrijk! Internationaal    communiceren    maakt    het    ondernemen    alleen    maar leuker!
S10 consultancy column over internationale communicatie: een verwarrend recept S10 consultancy column over internationale communicatie: een verwarrend recept S10 consultancy column over internationale communicatie: een verwarrend recept S10 consultancy column over cross-culturele communicatie: een verwarrend recept S10 consultancy column over cross-culturele communicatie: een verwarrend recept S10 consultancy column over cross-culturele communicatie: een verwarrend recept S10 consultancy column over cross-culturele communicatie: een verwarrend recept Okay non-verbaal heeft meerdere betekenissen, cross-culturele communicatie verwarrend Regionale cultuurverschillen S10 consultancy column over internationale communicatie: een verwarrend recept
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Uw partner in bedrijfsvoering
Okay non-verbaal heeft meerdere betekenissen
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Een column over internationale communicatie: Welke verschillen zijn er vanuit verschillende culturele achtergronden?
Column: “Een verwarrend recept”
S10 column 17 februari 2014 Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
17-02-2014