S10 kostenbesparingen
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Home  >>  Artikelen >> Column “Een andere kijk, een andere perceptie”
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht

S10 consultancy column: “Een andere kijk, een andere perceptie”

29-06-2015 Een column over verschillende percepties die efficiëntie en effectiviteit beïnvloeden. Levert vingerwijzen oplossingen? Levert multitasking extra productiviteit op? Wat levert het ‘Forced distribution ranking scheme’ aan efficiëntie en effectiviteit op? Wat levert een ‘mindfulness’ bestaan op? Door Stan van Gemert, directeur

Afscheid van de basisschool

Voor mijn jongste zoon staan de komende dagen in het teken van afscheid nemen van de basisschool. Acht jaar is hij opgetrokken met een grotendeels constante groep. Een groep die speciale “kanjerlessen” nodig had, om aan de groepsbinding te werken en de lessen meer efficiënt te maken. Niet altijd even gemakkelijk. Maar ondanks ‘ups-and-downs’, heeft mijn zoon een mooie en leuke schooltijd gehad. Reden genoeg om terug te blikken op de afgelopen periode en ons voor te bereiden op de middelbare school. Maar het allerbelangrijkste voor dit moment: hij gaat genieten van zijn welverdiende vakantie! Deze korte intro bevat de kern van deze column: efficiëntie en effectiviteit met dezelfde mensen, omgaan met problemen, leven in het verleden en de toekomst, leven in het heden. Hoe kijken we hier tegenaan?

Efficiëntie en effectiviteit

‘Ups-and-downs’ komen overal voor. Privé alsook “op het werk”. Net als in de klas van mijn zoon, zullen er minder leuke zaken voorkomen, of zullen er collegae zijn die sfeerbepalend zijn. Factoren die stress kunnen opleveren. Factoren die  invloed kunnen hebben op de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie. Eerder heb ik columns geschreven over onder andere perceptie en multitasking. Nu bekijk ik deze onderwerpen vanuit een ander perspectief: “een andere perceptie”. Een perceptie die de efficiëntie en effectiviteit van organisaties ten goede komt!

Perceptie op probleemaanpak

Eind jaren 90 deelde een manager de volgende wijsheid met mij: “Het pad van succes wordt door velen bewandeld, op het pad van falen wandel je alleen”. Een statement dat me tot op de dag van vandaag intrigeert. Als je niet wint, dan zit je volgens de Westerse filosofie in de penarie. Bij problemen zoeken we graag eerst de verantwoordelijke. Moeten ministers of burgemeesters niet “hun verantwoordelijkheid nemen” als “hun ondergeschikten” buiten hun boekje zijn gegaan? Wordt hiermee juist niet belangrijke ervaring weggegooid? Is hiermee het eigenlijke probleem opgelost? Geef mij dan maar Toyota's perceptie van een probleem! Het Toyota Production System is onder meer toegespitst op kwaliteit en het vroegtijdig onderkennen van problemen. Een probleem wordt direct gerapporteerd en de manager schiet te hulp. Hierbij wordt onderzocht hoe het probleem in de toekomst kan worden voorkomen. We kijken wezenlijk verschillend aan tegen het omgaan met een probleem. De ene perceptie resulteert in het oplossen van de “schuldvraag” met behoud van het probleem, terwijl de andere perceptie resulteert in een oplossing. Welke is beter?

Perceptie op werk

60% van de Fortune 500 bedrijven hanteert een systeem dat het ‘Forced distribution ranking scheme’ wordt genoemd. 60% van de Fortune 500 bedrijven! Dan moet het wel goed zijn toch? Een bijnaam van dit systeem is het ‘rank and yank’ systeem. Hmm, maar deze naam doet mij de wenkbrauwen fronsen. Wat is dit voor systeem? Medewerkers worden op gezette tijden geëvalueerd. Goede prestaties (hoge ranking) worden beloond, ook met promoties. Het management kan hierbij effectief monitoren, waarbij het “agency probleem” wordt opgelost. Het klinkt als een WIN-WIN situatie, maar er zit een addertje onder het gras. Wat gebeurt er bij minder goede evaluaties? De medewerkers op het laagste ranking-plateau worden ge-yanked: ontslagen! De gedachte hierachter? Het bedrijf zal het betere personeel overhouden. Wellicht is dat een misperceptie van het management, want de perceptie van de medewerkers op hun werk verandert namelijk ook! Wat is namelijk hun reactie? Medewerkers willen “hun” bonus veilig stellen, anderen willen hun baan veilig stellen. Zo ontstaat risicomijdend gedrag. En het systeem maakt van collega’s concurrenten, waardoor de samenwerking wordt ondermijnd. Onderzoek wijst ook op het bewerkstelligen van een ‘just-get-by’ mentaliteit. Is de werknemer dan überhaupt tevreden met zijn baan? Draagt dit bij aan innovatie? Komt dit de effectiviteit van de organisatie ten goede?

Perceptie op multitasking

Elke dag doen we vele dingen en komen er vele dingen op ons af. We neigen dit op te lossen door multitasking, want dan doen we meer toch? Maar klopt deze perceptie wel? De Journal of Psychological Science publiceerde in december 2014 een onderzoek over multitasking. Vrij vertaald, was een van hun opmerkingen de volgende: “wanneer de taak niet erg moeilijk is en de persoon extra werkgeheugen ter beschikking heeft, kan hij dat aanwenden om aan andere dingen te denken dan waar hij mee bezig is.” Deze opmerking suggereert, dat wanneer mensen werkzaamheden verrichten op de autopiloot, ze een deel van hun hersenen kunnen gebruiken om andere problemen op te lossen. Oftewel, er is extra werk verricht, dat geen tijd heeft gekost! Een ander onderzoek van de Chinese Universiteit van Hong Kong, concludeerde vrij vertaald: “Zij die frequent verschillende typen media op hetzelfde moment gebruiken, zijn beter met het samenvoegen van informatie van meerdere zintuigen.”  Oftewel, oefening baart kunst. Als je maar vaak genoeg oefent met multitasking, word je er beter in! Beide leuke invalshoeken, maar beide bewijzen niet, dat het rendement beter is. Zowel de praktijk, alsook de hersenen werken immers anders. Mensen zouden door multitasking het gevoel kunnen krijgen productiever te zijn, echter de realiteit blijkt uit te wijzen dat multitasking de productiviteit met 40% verlaagt! Volgens ‘The Muse’ heeft onderzoek aangetoond dat multitasking onze globale economie 450 miljard dollar per jaar kost. Oorzaak? Gebrek aan focus en een grotere kans op het maken van fouten. Het spreekt voor zich dat dit niet effectief en niet productief is. Ik concludeer dat er verschillende percepties bestaan op multitasking. De perceptie van de medewerker is wellicht dat hij meer productief is, maar dat klopt niet. Multitasking, of de taken stuk voor stuk afwerken. Wat heeft uw voorkeur?

Perceptie op de autopiloot

De autopiloot ligt weliswaar in het verlengde van multitasking, maar verdient speciale aandacht vanuit een andere invalshoek. Wie kent het niet? Je bent aan het autorijden, en opeens realiseer je je waar je bent. Je kunt je echter het net afgelegde stuk niet herinneren. We doen meerdere dingen tegelijk en denken aan deadlines, werk dat we nog moeten verrichten, of aan problemen die op ons pad zijn gekomen, of aan wat dan ook. Een quote van de Dalai Lama is hier op zijn plaats. Hem werd gevraagd wat hem het meest verbaasde aan de mensheid. Zijn antwoord: “De mens zelf, omdat hij zijn gezondheid opoffert om geld te verdienen. Daarna offert hij zijn geld op om zijn gezondheid te herstellen. De mens is zo bezorgd over de toekomst dat hij geen plezier beleeft in het heden. Met als resultaat dat de mens niet in het heden leeft en niet in de toekomst, de mens leeft alsof hij nooit sterft, maar gaat dood zonder echt geleefd te hebben”.  Prachtig! Ik zie dit als de mens die ‘mindless’ leeft, zonder bewustzijn. We opereren veel te vaak op de automatische piloot. Ons bord is opeens leeg, hebben we dan wel genoten van ons eten? We zijn opeens thuis aangekomen, hebben we dan wel al het moois gezien wat onze omgeving heeft te bieden? Zitten we in feite niet vast tussen het verleden en de toekomst terwijl we het huidige moment missen? Leven we dan wel? De tegenhanger van ‘mindless’ is ‘mindfulness’. Een methode om moment-tot-moment bewust te ervaren en dat helpt bij het beheersen van ons bewustzijn. Dat dit een hot-item is blijkt wel uit het aantal publicaties dat de afgelopen 15 jaar over ‘mindfulness’ is geschreven: 75.000! ‘Mindfulness’ blijkt een betere concentratie en helder denken op te leveren, het maakt ons kalmer, vermindert stress, we anticiperen vaardiger op moeilijke situaties en nog veel meer. Kort samengevat heeft ‘mindfulness’ een positieve impact op onze sociale, emotionele en fysieke gesteldheid. Het leidt tot meer effectief reageren, juist datgene te doen wat het meest effectief is, of het meest belangrijk op dat moment. De effectiviteit en efficiëntie gaan omhoog! Als we onze perceptie van het huidige moment aanpassen valt er veel winst te halen. Niet alleen zakelijk, ook persoonlijk! Als u kunt kiezen, wat heeft dan uw voorkeur?

Perceptie onder de loep nemen

Voor een bedrijf valt er dus veel winst te behalen op het gebied van perceptie. Als de perceptie op probleemaanpak wordt bijgesteld, kan de oorzaak van het probleem worden achterhaald in plaats van de verantwoordelijke. Als de perceptie op werk, op multitasking en op de autopiloot wordt bijgesteld, zullen de werknemers meer efficiënt en meer effectief werken. En wellicht de belangrijkste verbetering, werknemers zullen meer plezier aan hun werk beleven. De werknemerstevredenheid zal toenemen. Efficiëntie en effectiviteit kunnen een gezonde ‘boost’ krijgen zonder hoge investeringen. Het loont dus de moeite om de “kijk op perceptie” onder de loep te nemen. Mocht u uw werknemers een mindfulness programma op maat willen aanbieden? Wij brengen u graag in contact met een van onze ervaren partners.
S10 column over duurzaamheid
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
Perceptie bijstellen kan de efficiëntie en effectiviteit vergroten
Kosten besparen met S10 consultancy
Vingerwijzen in plaats van de oorzaak van het probleem achterhalen Perceptie bijstellen: efficientie en effectiviteit worden verhoogd
naar boven naar boven
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 Consultancy column Kosten besparen door de perceptie bij te stellen
naar boven naar boven
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht

“Een andere kijk, een andere perceptie”

Door Stan van Gemert, directeur

Afscheid van de basisschool

Voor   mijn   jongste   zoon   staan   de   komende   dagen   in   het   teken   van afscheid   nemen   van   de   basisschool.   Acht   jaar   is   hij   opgetrokken   met een     grotendeels     constante     groep.     Een     groep     die     speciale “kanjerlessen”   nodig   had,   om   aan   de   groepsbinding   te   werken   en   de lessen   meer   efficiënt   te   maken.   Niet   altijd   even   gemakkelijk.   Maar ondanks    ‘ups-and-downs’,    heeft    mijn    zoon    een    mooie    en    leuke schooltijd   gehad.   Reden   genoeg   om   terug   te   blikken   op   de   afgelopen periode   en   ons   voor   te   bereiden   op   de   middelbare   school.   Maar   het allerbelangrijkste     voor     dit     moment:     hij     gaat     genieten     van     zijn welverdiende vakantie! Deze    korte    intro    bevat    de    kern    van    deze    column:    efficiëntie    en effectiviteit   met   dezelfde   mensen,   omgaan   met   problemen,   leven   in het   verleden   en   de   toekomst,   leven   in   het   heden.   Hoe   kijken   we   hier tegenaan?

Efficiëntie en effectiviteit

‘Ups-and-downs’   komen   overal   voor.   Privé   alsook   “op   het   werk”.   Net als    in    de    klas    van    mijn    zoon,    zullen    er    minder    leuke    zaken voorkomen,   of   zullen   er   collegae   zijn   die   sfeerbepalend   zijn.   Factoren die   stress   kunnen   opleveren.   Factoren   die      invloed   kunnen   hebben   op de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie. Eerder   heb   ik   columns   geschreven   over   onder   andere   perceptie    en multitasking .    Nu    bekijk    ik    deze    onderwerpen    vanuit    een    ander perspectief:   “een   andere   perceptie” .   Een   perceptie   die   de   efficiëntie en effectiviteit van organisaties ten goede komt!

Perceptie op probleemaanpak

Eind   jaren   90   deelde   een   manager   de   volgende   wijsheid   met   mij:   “Het pad   van   succes   wordt   door   velen   bewandeld,   op   het   pad   van   falen wandel   je   alleen” .   Een   statement   dat   me   tot   op   de   dag   van   vandaag intrigeert.   Als   je   niet   wint,   dan   zit   je   volgens   de   Westerse   filosofie   in de      penarie.      Bij      problemen      zoeken      we      graag      eerst      de verantwoordelijke.    Moeten    ministers    of    burgemeesters    niet    “hun verantwoordelijkheid   nemen”   als   “hun   ondergeschikten”   buiten   hun boekje    zijn    gegaan?    Wordt    hiermee    juist    niet    belangrijke    ervaring weggegooid?   Is   hiermee   het   eigenlijke   probleem   opgelost?   Geef   mij dan     maar     Toyota's     perceptie     van     een     probleem!     Het     Toyota Production    System    is    onder    meer    toegespitst    op    kwaliteit    en    het vroegtijdig   onderkennen   van   problemen.   Een   probleem   wordt   direct gerapporteerd   en   de   manager   schiet   te   hulp.   Hierbij   wordt   onderzocht hoe   het   probleem   in   de   toekomst   kan   worden   voorkomen.   We   kijken wezenlijk   verschillend   aan   tegen   het   omgaan   met   een   probleem.   De ene   perceptie   resulteert   in   het   oplossen   van   de   “schuldvraag”   met behoud   van   het   probleem,   terwijl   de   andere   perceptie   resulteert   in een oplossing. Welke is beter?

Perceptie op werk

60%   van   de   Fortune   500   bedrijven   hanteert   een   systeem   dat   het ‘Forced   distribution   ranking   scheme’   wordt   genoemd.   60%   van   de Fortune   500   bedrijven!   Dan   moet   het   wel   goed   zijn   toch?   Een   bijnaam van   dit   systeem   is   het   ‘rank   and   yank’   systeem.   Hmm,   maar   deze naam   doet   mij   de   wenkbrauwen   fronsen.   Wat   is   dit   voor   systeem? Medewerkers     worden     op     gezette     tijden     geëvalueerd.     Goede prestaties   (hoge   ranking)   worden   beloond,   ook   met   promoties.   Het management    kan    hierbij    effectief    monitoren,    waarbij    het    “agency probleem”   wordt   opgelost.   Het   klinkt   als   een   WIN-WIN   situatie,   maar er   zit   een   addertje   onder   het   gras.   Wat   gebeurt   er   bij   minder   goede evaluaties?   De   medewerkers   op   het   laagste   ranking   plateau   worden ge-yanked:   ontslagen!   De   gedachte   hierachter?   Het   bedrijf   zal   het betere personeel overhouden. Wellicht    is    dat    een    misperceptie    van    het    management,    want    de perceptie   van   de   medewerkers   op   hun   werk   verandert   namelijk   ook! Wat   is   namelijk   hun   reactie?   Medewerkers   willen   “hun”   bonus   veilig stellen,     anderen     willen     hun     baan     veilig     stellen.     Zo     ontstaat risicomijdend     gedrag.     En     het     systeem     maakt     van     collega’s concurrenten,     waardoor     de     samenwerking     wordt     ondermijnd. Onderzoek    wijst    ook    op    het    bewerkstelligen    van    een    ‘just-get-by’ mentaliteit.   Is   de   werknemer   dan   überhaupt   tevreden   met   zijn   baan? Draagt    dit    bij    aan    innovatie?    Komt    dit    de    effectiviteit    van    de organisatie ten goede?

Perceptie op multitasking

Elke dag doen we vele dingen en komen er vele dingen op ons af. We neigen dit op te lossen door multitasking, want dan doen we meer toch? Maar klopt deze perceptie wel? De   Journal   of   Psychological   Science   publiceerde   in   december   2014 een    onderzoek    over    multitasking.    Vrij    vertaald,    was    een    van    hun opmerkingen   de   volgende:   “wanneer   de   taak   niet   erg   moeilijk   is   en   de persoon    extra    werkgeheugen    ter    beschikking    heeft,    kan    hij    dat aanwenden   om   aan   andere   dingen   te   denken   dan   waar   hij   mee   bezig is.”        Deze       opmerking       suggereert,       dat       wanneer       mensen werkzaamheden   verrichten   op   de   autopiloot,   ze   een   deel   van   hun hersenen    kunnen    gebruiken    om    andere    problemen    op    te    lossen. Oftewel, er is extra werk verricht, dat geen tijd heeft gekost! Een   ander   onderzoek   van   de   Chinese   Universiteit   van   Hong   Kong, concludeerde   vrij   vertaald:   “Zij   die   frequent   verschillende   typen   media op   hetzelfde   moment   gebruiken,   zijn   beter   met   het   samenvoegen   van informatie   van   meerdere   zintuigen.”       Oftewel,   oefening   baart   kunst. Als je maar vaak genoeg oefent met multitasking, word je er beter in! Beide leuke invalshoeken, maar beide bewijzen niet, dat het rendement beter is. Zowel de praktijk, alsook de hersenen werken immers anders. Mensen zouden door multitasking het gevoel kunnen krijgen productiever te zijn, echter de realiteit blijkt uit te wijzen dat multitasking de productiviteit met 40% verlaagt! Volgens ‘The Muse’ heeft onderzoek aangetoond dat multitasking onze globale economie 450 miljard dollar per jaar kost. Oorzaak? Gebrek aan focus en een grotere kans op het maken van fouten. Het spreekt voor zich dat dit niet effectief en niet productief is. Ik concludeer dat er verschillende percepties bestaan op multitasking. De perceptie van de medewerker is wellicht dat hij meer productief is, maar dat klopt niet. Multitasking, of de taken stuk voor stuk afwerken. Wat heeft uw voorkeur?

Perceptie op de autopiloot

De autopiloot ligt weliswaar in het verlengde van multitasking, maar verdient speciale aandacht vanuit een andere invalshoek. Wie   kent   het   niet?   Je   bent   aan   het   autorijden,   en   opeens   realiseer   je je    waar    je    bent.    Je    kunt    je    echter    het    net    afgelegde    stuk    niet herinneren. We doen meerdere dingen tegelijk en denken aan deadlines, werk dat we   nog   moeten   verrichten,   of   aan   problemen   die   op   ons   pad   zijn gekomen,   of   aan   wat   dan   ook.   Een   quote   van   de   Dalai   Lama   is   hier op   zijn   plaats.   Hem   werd   gevraagd   wat   hem   het   meest   verbaasde aan    de    mensheid.    Zijn    antwoord:    “De    mens    zelf,    omdat    hij    zijn gezondheid   opoffert   om   geld   te   verdienen.   Daarna   offert   hij   zijn   geld op   om   zijn   gezondheid   te   herstellen.   De   mens   is   zo   bezorgd   over   de toekomst   dat   hij   geen   plezier   beleeft   in   het   heden.   Met   als   resultaat dat   de   mens   niet   in   het   heden   leeft   en   niet   in   de   toekomst,   de   mens leeft   alsof   hij   nooit   sterft,   maar   gaat   dood   zonder   echt   geleefd   te hebben”.   Prachtig!   Ik   zie   dit   als   de   mens   die   ‘mindless’   leeft,   zonder   bewustzijn. We   opereren   veel   te   vaak   op   de   automatische   piloot.   Ons   bord   is opeens   leeg,   hebben   we   dan   wel   genoten   van   ons   eten?   We   zijn opeens   thuis   aangekomen,   hebben   we   dan   wel   al   het   moois   gezien wat   onze   omgeving   heeft   te   bieden?   Zitten   we   in   feite   niet   vast   tussen het   verleden   en   de   toekomst   terwijl   we   het   huidige   moment   missen? Leven we dan wel? De tegenhanger van ‘mindless’ is ‘mindfulness’. Een methode om moment-tot-moment bewust te ervaren en dat helpt bij het beheersen van ons bewustzijn. Dat   dit   een   hot-item   is   blijkt   wel   uit   het   aantal   publicaties   dat   de afgelopen     15     jaar     over     ‘mindfulness’     is     geschreven:     75.000! ‘Mindfulness’   blijkt   een   betere   concentratie   en   helder   denken   op   te leveren,    het    maakt    ons    kalmer,    vermindert    stress,    we    anticiperen vaardiger   op   moeilijke   situaties   en   nog   veel   meer.   Kort   samengevat heeft   ‘mindfulness’   een   positieve   impact   op   onze   sociale,   emotionele en    fysieke    gesteldheid.    Het    leidt    tot    meer    effectief    reageren,    juist datgene   te   doen   wat   het   meest   effectief   is,   of   het   meest   belangrijk   op dat   moment.   De   effectiviteit   en   efficiëntie   gaan   omhoog!   Als   we   onze perceptie   van   het   huidige   moment   aanpassen   valt   er   veel   winst   te halen.   Niet   alleen   zakelijk,   ook   persoonlijk!   Als   u   kunt   kiezen,   wat heeft dan uw voorkeur?

Perceptie onder de loep nemen

Voor een bedrijf valt er dus veel winst te behalen op het gebied van perceptie. Als de perceptie op probleemaanpak wordt bijgesteld, kan de oorzaak van het probleem worden achterhaald in plaats van de verantwoordelijke. Als de perceptie op werk, op multitasking en op de autopiloot wordt bijgesteld, zullen de werknemers meer efficiënt en meer effectief werken. En wellicht de belangrijkste verbetering, werknemers zullen meer plezier aan hun werk beleven. De werknemerstevredenheid zal toenemen. Efficiëntie   en   effectiviteit   kunnen   een   gezonde   ‘boost’   krijgen   zonder hoge   investeringen.   Het   loont   dus   de   moeite   om   de   “kijk   op   perceptie” onder de loep te nemen. Mocht   u   uw   werknemers   een   mindfulness   programma   op   maat   willen aanbieden?   Wij   brengen   u   graag   in   contact   met   een   van   onze   ervaren partners.
Uw partner in bedrijfsvoering
Kosten besparen door de perceptie bij te stellen
Column over efficiëntie en effectiviteit Wat kan het bijstellen van de perceptie opleveren?
Column: “Een andere kijk, een andere perceptie”
S10 Consultancy column Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
29-06-2015
Perceptie bijstellen kan de efficiëntie en effectiviteit vergroten Perceptie bijstellen: efficientie en effectiviteit worden verhoogd Vingerwijzen in plaats van de oorzaak van het probleem achterhalen
Kosten besparen met S10 consultancy