S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Home  >>  Artikelen >> Column “De tijd staat niet stil!”
S10 interim management en arbeidsrecht column: de tijd staat niet stil
Opent in nieuwe tab afbeelding S10 column over veranderingen in de loop der tijd

S10 consultancy column: “De tijd staat niet stil!”

19-04-2014 Een column over veranderingen in de loop der tijd: Is de wijze van ondernemen nog hetzelfde als 15 jaar geleden? Door Stan van Gemert, directeur ‘It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, it is the one most adaptable to change’ (Charles Darwin).

Haarlem Business Awards

Afgelopen week donderdag was ik aanwezig bij de Haarlem Business Awards. Zondermeer een inspirerende avond. Zo zette opiniepeiler Maurice de Hond op bevlogen wijze zijn visie uiteen omtrent de Steve Jobs scholen. Dat niet iedereen zijn mening deelt blijkt onder meer uit een van de conclusies van Jochen Markhorst. In zijn artikel schrijft hij: ‘Opkomst (en ondergang) van scholen met zeer afwijkende onderwijsconcepten is nu eenmaal de prijs die we moeten betalen voor de vrijheid van onderwijs.’  Al   zie   ik   zeker   voors   en   tegens,   ik   vind   dat   Maurice   de   Hond   een   boeiende   benadering   heeft,   die   je   aan   het   denken   zet   en   je   confronteert met   het   feit   dat   alles   verandert.   Zoals   Maurice   zelf   stelt:   hoe   zag   het   er   15   jaar   geleden   uit?   Wie   kan   voorspellen   hoe   het   er   over   15   jaar uitziet?   

15 jaar oude zeepbellen

In   1999,   twee   jaar   nadat   Microsoft Apple   redde   van   de   ondergang,   was   het   ‘jaar   2000-probleem’   een   trending   topic. Alle   computers   moesten voor   het   nieuwe   millennium,   ‘Y2K   proof’   worden   gemaakt.   Over   de   te   verwachten   rampen   waren   talloze   publicaties   verschenen,   maar achteraf   beschouwd   heeft   de   millenniumbug   veel   minder   problemen   veroorzaakt   dan   vooraf   werd   gevreesd.   ICT   business   was   in   die   periode booming,   wellicht   nog   meer   dan   ooit   tevoren.   Veel   succesvolle   nieuwe   bedrijfjes   kwamen   erbij,   waarvan   sommigen   snel   groeiden.   De internetzeepbel   (‘dot-com   bubble’)   knapte   echter   in   voorjaar   2000   uit   elkaar.   Ook   sommige   van   deze   juist   zo   succesvolle   bedrijfjes   knapten eveneens als een zeepbel uiteen. 

Bestaande zeepbellen?

Maar   ook   nu   blijven   zeepbellen   bestaan.      Er   wordt   bijvoorbeeld   gesproken   over   de   internet   zeepbel   2.0,   oftewel   de   social   media   zeepbel. Ook wordt gesproken van de bitcoin zeepbel. Vooralsnog lijken ze nog verder opgeblazen te worden.   

15 jaar veranderingen

Zowel   Apple   als   Microsoft   zijn   blijvertjes,   die   een   grote   invloed   hebben   verworven   op   de   huidige   manier   van   leven   en   werken.   In   de afgelopen   15   jaren   is   er   zeer   veel   veranderd.   Om   een   paar   voor   de   hand   liggende   zaken   te   noemen:   de   opkomst   van   social   media, smartphones,   tablets,   e-readers,   icloud,   streaming   video   on   demand,   de   3D   printer   alsook   het   nieuwe   winkelen.   Maar   ook   het   internet   zelf heeft   de   tand   des   tijds   doorstaan   en   lijkt   met   zijn   23ste   verjaardag   volwassen   te   zijn   geworden.   Dit   ging   gepaard   met   het   ontstaan   van dominante    zoekmachines.    Informatie    lijkt    makkelijker    dan    ooit    tevoren    te    vinden    te    zijn.    Dit    terwijl    zeer    veel    privé    informatie    als vanzelfsprekend   via   de   sociale   media   wordt   gedeeld.   Deels   hierdoor   maar   ook   dankzij   het   datamining   (het   op   grote   schaal   binnenhalen   van informatie van bijvoorbeeld internet of telefonie) blijkt anonimiteit een schaars goed te worden.  Het   huidige   digi-tijdperk   drukt   ook   sterk   zijn   stempel   op   de   wijze   van   ondernemen.   Deels   door   het   hierdoor   veranderde   consumentengedrag. Zo   neemt   de   boekenverkoop   af,   terwijl   de   e-boekenverkoop   stijgt   en   boksen   retailwinkels   op   tegen   de   webwinkels.   Deels   door   de   hiervoor genoemde   dominante   zoekmachines.   Ieder   bedrijf   heeft   wel   een   website,   maar   wordt   deze   ook   gevonden?   ‘Internet   Business   Analyse’   en ‘Search   Engine   Optimalisatie’   zijn   geboren   en   bedrijven   kunnen   niet   meer   zonder.   En   adverteren?   Wie   zou   nu   nog   adverteren   in   de   papieren Gouden Gids en wie waagt zich nog aan deur aan deur verkoop? Wordt het dan toch de Google AdWords gecertificeerde professional?  Door het digi-tijdperk worden in rap tempo nieuwe markten gevormd terwijl andere verdwijnen.

Funnie Food

Afgelopen   zondag   heb   ik   genoten,   toen   onze   buurvrouw   vol   trots   haar   ‘Funnie   Food’    concept   aan   de   buurt   presenteerde   met   een   gratis proeverij.   Stralend   bereidde   ze   iedere   ‘snack’   voor   haar   ‘jeugdige’   klanten.   Haar   25   jaar   ervaring   in   snackbars   heeft   ze   omgezet   in   een passie   om   als   ondernemer,   goede   kwaliteit   voedsel   op   een   speelse   wijze   aan   te   bieden   op   onder   meer   markten   en   braderieën.   Een   mooie combinatie   van   je   hart   volgen,   creativiteit,   ervaring   en   ondernemerschap.   Het   is   gewoon   doen   en   wel   nu!   Los   van   het   digi-tijdperk,   los   van nieuwe markten, ongeacht het economische klimaat en ongeacht hoe het er over 15 jaar uit zou kunnen zien.   

Met S10 consultancy

®

 naar de toekomst?!

Net als ‘Funnie Food’, doen wij het ook gewoon. Wij pakken graag uw problemen op en dragen bij aan een geslaagde oplossing. De   tijd   staat   niet   stil.   S10   consultancy ®    gaat   met   de   veranderende   tijd   mee.   De   ervaring   en   de   expertise   van   onze   consulenten   beslaan   vele jaren. Ze hebben meer dan de afgelopen 15 jaren meegemaakt en hebben de veranderingen geïntroduceerd zien worden.  S10   consultancy ®    past   zich   aan   en   pint   zich   niet   vast.   ‘Ouderwets’   zijn   wij   als   het   gaat   om   onze   inzet,   het   werken   voor   langdurig   succes   en goede menselijke relaties.  Wij zijn gereed voor de toekomst. Wij zijn nieuwsgierig naar de ontwikkelingen van de komende 15 jaar en omarmen deze. Doet u dat samen met ons? 
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
Funnie food stand Haarlem business awards 2014 Zeepbel bitcoin Waarzeggersbol S10 consultancy
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
naar boven naar boven S10 column 19 april 2014 Waarzeggersbol S10 consultancy
S10 interim management en arbeidsrecht column: de tijd staat niet stil
Opent in nieuwe tab afbeelding naar boven naar boven

“De tijd staat niet stil!”

Door Stan van Gemert, directeur ‘It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, it is the one most adaptable to change’ (Charles Darwin).

Haarlem Business Awards

Afgelopen   week   donderdag   was   ik   aanwezig   bij   de   Haarlem   Business Awards.   Zondermeer   een   inspirerende   avond.   Zo   zette   opiniepeiler Maurice   de   Hond   op   bevlogen   wijze   zijn   visie   uiteen   omtrent   de   Steve Jobs   scholen.   Dat   niet   iedereen   zijn   mening   deelt   blijkt   onder   meer   uit een   van   de   conclusies   van   Jochen   Markhorst.   In   zijn   artikel   schrijft   hij: ‘Opkomst     (en     ondergang)     van     scholen     met     zeer     afwijkende onderwijsconcepten   is   nu   eenmaal   de   prijs   die   we   moeten   betalen voor de vrijheid van onderwijs.’  Al   zie   ik   zeker   voors   en   tegens,   ik   vind   dat   Maurice   de   Hond   een boeiende    benadering    heeft,    die    je    aan    het    denken    zet    en    je confronteert   met   het   feit   dat   alles   verandert.   Zoals   Maurice   zelf   stelt: hoe   zag   het   er   15   jaar   geleden   uit?   Wie   kan   voorspellen   hoe   het   er over 15 jaar uitziet? 

15 jaar oude zeepbellen

In   1999,   twee   jaar   nadat   Microsoft   Apple   redde   van   de   ondergang, was    het    ‘jaar    2000-probleem’    een    trending    topic.    Alle    computers moesten   voor   het   nieuwe   millennium,   ‘Y2K   proof’   worden   gemaakt. Over   de   te   verwachten   rampen   waren   talloze   publicaties   verschenen, maar    achteraf    beschouwd    heeft    de    millenniumbug    veel    minder problemen   veroorzaakt   dan   vooraf   werd   gevreesd.   ICT   business   was in   die   periode   booming,   wellicht   nog   meer   dan   ooit   tevoren.   Veel succesvolle   nieuwe   bedrijfjes   kwamen   erbij,   waarvan   sommigen   snel groeiden.    De    internetzeepbel    (‘dot-com    bubble’)    knapte    echter    in voorjaar   2000   uit   elkaar.   Ook   sommige   van   deze   juist   zo   succesvolle bedrijfjes knapten eveneens als een zeepbel uiteen. 

Bestaande zeepbellen?

Maar    ook    nu    blijven    zeepbellen    bestaan.        Er    wordt    bijvoorbeeld gesproken    over    de    internet    zeepbel    2.0,    oftewel    de    social    media zeepbel.   Ook   wordt   gesproken   van   de   bitcoin   zeepbel.   Vooralsnog lijken ze nog verder opgeblazen te worden.  15 jaar veranderingen Zowel    Apple    als    Microsoft    zijn    blijvertjes,    die    een    grote    invloed hebben   verworven   op   de   huidige   manier   van   leven   en   werken.   In   de afgelopen   15   jaren   is   er   zeer   veel   veranderd.   Om   een   paar   voor   de hand    liggende    zaken    te    noemen:    de    opkomst    van    social    media, smartphones,   tablets,   e-readers,   icloud,   streaming   video   on   demand, de   3D   printer   alsook   het   nieuwe   winkelen.   Maar   ook   het   internet   zelf heeft   de   tand   des   tijds   doorstaan   en   lijkt   met   zijn   23ste   verjaardag volwassen   te   zijn   geworden.   Dit   ging   gepaard   met   het   ontstaan   van dominante   zoekmachines.   Informatie   lijkt   makkelijker   dan   ooit   tevoren te     vinden     te     zijn.     Dit     terwijl     zeer     veel     privé     informatie     als vanzelfsprekend   via   de   sociale   media   wordt   gedeeld.   Deels   hierdoor maar   ook   dankzij   het   datamining   (het   op   grote   schaal   binnenhalen van   informatie   van   bijvoorbeeld   internet   of   telefonie)   blijkt   anonimiteit een schaars goed te worden.  Het   huidige   digi-tijdperk   drukt   ook   sterk   zijn   stempel   op   de   wijze   van ondernemen.         Deels         door         het         hierdoor         veranderde consumentengedrag.   Zo   neemt   de   boekenverkoop   af,   terwijl   de   e- boekenverkoop     stijgt     en     boksen     retailwinkels     op     tegen     de webwinkels.      Deels      door      de      hiervoor      genoemde      dominante zoekmachines.   Ieder   bedrijf   heeft   wel   een   website,   maar   wordt   deze ook    gevonden?    ‘Internet    Business    Analyse’    en    ‘Search    Engine Optimalisatie’   zijn   geboren   en   bedrijven   kunnen   niet   meer   zonder.   En adverteren?   Wie   zou   nu   nog   adverteren   in   de   papieren   Gouden   Gids en   wie   waagt   zich   nog   aan   deur   aan   deur   verkoop?   Wordt   het   dan toch de Google AdWords gecertificeerde professional?  Door   het   digi-tijdperk   worden   in   rap   tempo   nieuwe   markten   gevormd terwijl andere verdwijnen. 

Funnie Food

Afgelopen   zondag   heb   ik   genoten,   toen   onze   buurvrouw   vol   trots haar   ‘Funnie   Food’    concept   aan   de   buurt   presenteerde   met   een   gratis proeverij.   Stralend   bereidde   ze   iedere   ‘snack’   voor   haar   ‘jeugdige’ klanten.   Haar   25   jaar   ervaring   in   snackbars   heeft   ze   omgezet   in   een passie   om   als   ondernemer,   goede   kwaliteit   voedsel   op   een   speelse wijze    aan    te    bieden    op    onder    meer    markten    en    braderieën.    Een mooie    combinatie    van    je    hart    volgen,    creativiteit,    ervaring    en ondernemerschap.   Het   is   gewoon   doen   en   wel   nu!   Los   van   het   digi- tijdperk,   los   van   nieuwe   markten,   ongeacht   het   economische   klimaat en ongeacht hoe het er over 15 jaar uit zou kunnen zien. 

Met S10 consultancy

®

 naar de toekomst?!

Net   als   ‘Funnie   Food’,   doen   wij   het   ook   gewoon.   Wij   pakken   graag   uw problemen op en dragen bij aan een geslaagde oplossing.  De   tijd   staat   niet   stil.   S10   consultancy ®    gaat   met   de   veranderende tijd   mee.   De   ervaring   en   de   expertise   van   onze   consulenten   beslaan vele   jaren.   Ze   hebben   meer   dan   de   afgelopen   15   jaren   meegemaakt en hebben de veranderingen geïntroduceerd zien worden.  S10   consultancy ®    past   zich   aan   en   pint   zich   niet   vast.   ‘Ouderwets’ zijn   wij   als   het   gaat   om   onze   inzet,   het   werken   voor   langdurig   succes en goede menselijke relaties.  Wij    zijn    gereed    voor    de    toekomst.    Wij    zijn    nieuwsgierig    naar    de ontwikkelingen   van   de   komende   15   jaar   en   omarmen   deze.   Doet   u dat samen met ons? 
Funnie food stand Haarlem business awards 2014 Zeepbel bitcoin Waarzeggersbol S10 consultancy
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
S10 column 19 april 2014
Deel 1 van columns over veranderingen in de loop der tijd: Is de wijze van ondernemen nog hetzelfde als 15 jaar geleden?
Column: “De tijd staat niet stil!” deel 1
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
19-04-2014
Waarzeggersbol S10 consultancy