S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Home  >>  Artikelen >> Column “de snorren”
S10 interim management en arbeidsrecht column: de snorren
Opent in nieuwe tab afbeelding S10 column over acquisitie en beloften

S10 consultancy column: “de snorren”

17-12-2013 Een artikel over acquisitie en beloften: Staat tijdens acquisitie de klant wel centraal? Hoe wordt aan de beloften invulling gegeven? Door Stan van Gemert, directeur

De schreeuwende circusdirecteur met de grote snor

We worden nog wel eens geconfronteerd met de schreeuwende circusdirecteur met de grote snor. Een snor die zich ‘overal’ naar binnen weet te praten en er maar op blijft hameren dat hij en zijn medesnorren zo geweldig zijn en dat alles mogelijk is. Gevolg is dat dit type snor wel klussen binnenhaalt, maar het vaak niet waar kan maken. Er was veel beloofd, maar zodra het contract is getekend telt alleen nog het contract.

De buzz-snorren

Ik heb inmiddels vele snorren gezien die een ogenschijnlijk onvermoeibaar spervuur van buzz-words aan elkaar rijgen om de klant in te pakken en hierbij ‘schreeuwen’ dat zij alles kunnen realiseren en regelen. Ze durven te beweren dat businessprocessen versneld kunnen worden, of overhandigen de meest mooie CV’s van specialisten. Wanneer de klant in dit laatste geval geïnteresseerd is geraakt en aangeeft één van deze mensen in te willen huren, blijkt echter dat deze persoon niet beschikbaar is: “We kunnen voor u wel een vergelijkbare persoon rekruteren”...

Schrijnend

Mede door verschillende types snorren, heb ik bij bedrijven situaties meegemaakt die ik als schrijnend typeer. Ik zal een drietal voorbeelden kort aangeven van software implementaties en de bijbehorende migraties: Bij een bedrijf was de maatwerk Enterprise resource planning-implementatie (ERP-implementatie) zodanig maatwerk geworden dat autorisaties niet konden worden toegekend en de managementrapportages uit ‘gibberish’ bestonden. De ontstane autorisatieproblematiek had vergaande gevolgen voor leveranciers en de managementrapportageproblematiek hield het management verstoken van stuurinformatie. Niet alleen waren er grote problemen met autorisaties en het verkrijgen van data uit het systeem, ook medewerkers klaagden steen en been. Alles ging nu juist moeizamer en hun werkwijze werd teveel bepaald door de software. Een wurgcontract nekte echter direct iedere hulp van derden, die bereid waren hun nek uit te steken voor de klant; Bij een ander bedrijf was er ook sprake van een maatwerk ERP-implementatie. Na migratie kregen ook zij slechts ‘gibberish’ managementrapportages uit het systeem. Gedurende een langere periode hebben zij handmatig klantenrapportages op basis van persoonlijk vergaarde data moeten samenstellen; Bij weer een ander bedrijf kregen de medewerkers software applicaties door de ‘neusgaten’ geduwd. De directie had eenzijdig een keuze gemaakt voor een bepaald softwarepakket. Bij deze keuze waren, noch de medewerkers noch de ICT-ers betrokken geweest. Het gevolg was het tegenovergestelde van wat de directie voor ogen had: decentralisatie werd gerealiseerd in plaats van centralisatie die de directie voor ogen had. Medewerkers ervoeren het nieuwe pakket als onwerkbaar om verscheidene redenen (bugs, traagheid en dubbel werk). Er werden lokale ‘work-arounds’ gecreëerd om op een alternatieve wijze de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Die snor past ons niet allemaal!

Gelukkig past die snor ons in ieder geval niet. Het is mijn mening dat deze snorren voor de korte termijn gaan. Zij zorgen voor het succesvol binnenhalen van klanten, maar je mag je terecht afvragen op welke gronden. Is dit nu klantvriendelijkheid? Staat de klant op deze wijze centraal? Ik zie dit als korte termijnfilosofie. Een klantenrelatie ga je namelijk aan voor een lange termijn zonder wurgcontracten. Je moet oog hebben voor de klant, de werknemers van de klant en de klanten van de klant. Aandacht voor de mens. Het ironische is, dat wellicht op korte termijn we hier en daar een klant aan de buzz-snorren of de schreeuwende circusdirecteur met de grote snor verliezen, maar deze klanten komen uiteindelijk terug.

Uitstervend ras?

Afgelopen week sprak ik een directeur van een bedrijf waar ik eerder zaken mee had gedaan. Het was een enerverend en energiek gesprek. We bleken op meerdere vlakken een vergelijkbare ondernemersfilosofie te hebben. We hanteren een vergelijkbare klantgerichtheid en we staren ons niet blind op de pecunia. Daarbij stellen we de behoeften van de klant centraal. Om uiteenlopende redenen dacht ik dat ‘ons soort’ wellicht tot de dinosauriërs behoorde; een uitgestorven ras. We waren het er over eens dat sterke klantgerichtheid, de overlevingskansen op lange termijn zullen vergroten. Dat overleven in deze tijd niet een vanzelfsprekendheid is, bewijzen helaas de maandelijkse statistieken over de omgevallen bedrijven.

Jongleren

Ons beider ondernemersfilosofie omvat onder meer het hebben van aandacht voor de klant, voor de medewerkers van de klant, voor je eigen medewerkers en niet in de laatste plaats voor je eigen gezin. De aandacht voor de klant betekent in onze filosofie helpen met het oplossen van de ‘pijn’ die de klant ergens ervaart. Dat eventuele problemen door ons opgelost worden, in plaats van te vingerwijzen naar de klant. Ook betekent dit dat er zaken opgepakt kunnen worden zonder rigide feedback dat die werkzaamheden niet zijn overeengekomen. Onlosmakelijk hiermee is plezier verbonden en het kunnen halen van voldoening uit de geleverde ondersteuning. Ondernemen is in onze filosofie jongleren met servicegerichtheid, plezier en voldoening, waarden en normen, de wensen en eisen van de klant, je medewerkers en hun gezin, je eigen gezin en het bewaken van omzet. Hierbij kan omzet, als onderdeel van het jongleren, best even als ‘dropback’ geplaatst worden. Ons beider eindconclusie was echter, dat veel bedrijven niet wensen te jongleren. Wij houden ervan te jongleren en hebben plezier in ons werk!
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
de grote snor van de circusdirecteur Snor sikkeneurig Snor neutraal Snor vrolijk
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
naar boven naar boven S10 column 17 december 2013 circusdirecteur met de grote snor kleine afbeelding
S10 interim management en arbeidsrecht column: de snorren
Opent in nieuwe tab afbeelding naar boven naar boven

“De snorren”

Door Stan van Gemert, directeur

De schreeuwende circusdirecteur met de grote snor

We    worden    nog    wel    eens    geconfronteerd    met    de    schreeuwende circusdirecteur   met   de   grote   snor.   Een   snor   die   zich   ‘overal’   naar binnen   weet   te   praten   en   er   maar   op   blijft   hameren   dat   hij   en   zijn medesnorren   zo   geweldig   zijn   en   dat   alles   mogelijk   is.   Gevolg   is   dat dit   type   snor   wel   klussen   binnenhaalt,   maar   het   vaak   niet   waar   kan maken.   Er   was   veel   beloofd,   maar   zodra   het   contract   is   getekend   telt alleen nog het contract.

De buzz-snorren

Ik     heb     inmiddels     vele     snorren     gezien     die     een     ogenschijnlijk onvermoeibaar    spervuur    van    buzz-words    aan    elkaar    rijgen    om    de klant    in    te    pakken    en    hierbij    ‘schreeuwen’    dat    zij    alles    kunnen realiseren   en   regelen.   Ze   durven   te   beweren   dat   businessprocessen versneld   kunnen   worden,   of   overhandigen   de   meest   mooie   CV’s   van specialisten.   Wanneer   de   klant   in   dit   laatste   geval   geïnteresseerd   is geraakt   en   aangeeft   één   van   deze   mensen   in   te   willen   huren,   blijkt echter   dat   deze   persoon   niet   beschikbaar   is:   “We   kunnen   voor   u   wel een vergelijkbare persoon rekruteren”...

Schrijnend

Mede   door   verschillende   types   snorren,   heb   ik   bij   bedrijven   situaties meegemaakt     die     ik     als     schrijnend     typeer.     Ik     zal     een     drietal voorbeelden    kort    aangeven    van    software    implementaties    en    de bijbehorende migraties: Bi j een bedrijf was de maatwerk Enterprise resource planning- implementatie        (ERP-implementatie)        zodanig        maatwerk geworden   dat   autorisaties   niet   konden   worden   toegekend   en   de managementrapportages   uit   ‘gibberish’   bestonden.   De   ontstane autorisatieproblematiek       had       vergaande       gevolgen       voor leveranciers    en    de    managementrapportageproblematiek    hield het    management    verstoken    van    stuurinformatie.    Niet    alleen waren   er   grote   problemen   met   autorisaties   en   het   verkrijgen   van data    uit    het    systeem,    ook    medewerkers    klaagden    steen    en been.   Alles   ging   nu   juist   moeizamer   en   hun   werkwijze   werd teveel   bepaald   door   de   software.   Een   wurgcontract   nekte   echter direct   iedere   hulp   van   derden,   die   bereid   waren   hun   nek   uit   te steken voor de klant; Bi j   een   ander   bedrijf   was   er   ook   sprake   van   een   maatwerk   ERP- implementatie.   Na   migratie   kregen   ook   zij   slechts   ‘gibberish’ managementrapportages    uit    het    systeem.    Gedurende    een langere   periode   hebben   zij   handmatig   klantenrapportages   op basis van persoonlijk vergaarde data moeten  samenstellen;  Bi j   weer   een   ander   bedrijf   kregen   de   medewerkers   software applicaties    door    de    ‘neusgaten’    geduwd.    De    directie    had eenzijdig   een   keuze   gemaakt   voor   een   bepaald   softwarepakket. Bij   deze   keuze   waren,   noch   de   medewerkers   noch   de   ICT-ers betrokken   geweest.   Het   gevolg   was   het   tegenovergestelde   van wat   de   directie   voor   ogen   had:   decentralisatie   werd   gerealiseerd in    plaats    van    centralisatie    die    de    directie    voor    ogen    had. Medewerkers   ervoeren   het   nieuwe   pakket   als   onwerkbaar   om verscheidene    redenen    (bugs,    traagheid    en    dubbel    werk).    Er werden   lokale   ‘work-arounds’   gecreëerd   om   op   een   alternatieve wijze de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Die snor past ons niet allemaal!

Gelukkig   past   die   snor   ons   in   ieder   geval   niet.   Het   is   mijn   mening   dat deze    snorren    voor    de    korte    termijn    gaan.    Zij    zorgen    voor    het succesvol   binnenhalen   van   klanten,   maar   je   mag   je   terecht   afvragen op   welke   gronden.   Is   dit   nu   klantvriendelijkheid?   Staat   de   klant   op deze     wijze     centraal?     Ik     zie     dit     als     korte     termijnfilosofie.     Een klantenrelatie    ga    je    namelijk    aan    voor    een    lange    termijn    zonder wurgcontracten.   Je   moet   oog   hebben   voor   de   klant,   de   werknemers van   de   klant   en   de   klanten   van   de   klant. Aandacht   voor   de   mens.   Het ironische   is,   dat   wellicht   op   korte   termijn   we   hier   en   daar   een   klant   aan de   buzz-snorren   of   de   schreeuwende   circusdirecteur   met   de   grote snor verliezen, maar deze klanten komen uiteindelijk terug.

Uitstervend ras?

Afgelopen   week   sprak   ik   een   directeur   van   een   bedrijf   waar   ik   eerder zaken    mee    had    gedaan.    Het    was    een    enerverend    en    energiek gesprek.     We     bleken     op     meerdere     vlakken     een     vergelijkbare ondernemersfilosofie    te    hebben.    We    hanteren    een    vergelijkbare klantgerichtheid   en   we   staren   ons   niet   blind   op   de   pecunia.   Daarbij stellen   we   de   behoeften   van   de   klant   centraal.   Om   uiteenlopende redenen   dacht   ik   dat   ‘ons   soort’   wellicht   tot   de   dinosauriërs   behoorde; een    uitgestorven    ras.    We    waren    het    er    over    eens    dat    sterke klantgerichtheid,     de     overlevingskansen     op     lange     termijn     zullen vergroten.   Dat   overleven   in   deze   tijd   niet   een   vanzelfsprekendheid   is, bewijzen    helaas    de    maandelijkse    statistieken    over    de    omgevallen bedrijven.

Jongleren

Ons   beider   ondernemersfilosofie   omvat   onder   meer   het   hebben   van aandacht   voor   de   klant,   voor   de   medewerkers   van   de   klant,   voor   je eigen   medewerkers   en   niet   in   de   laatste   plaats   voor   je   eigen   gezin.   De aandacht    voor    de    klant    betekent    in    onze    filosofie    helpen    met    het oplossen   van   de   ‘pijn’   die   de   klant   ergens   ervaart.   Dat   eventuele problemen   door   ons   opgelost   worden,   in   plaats   van   te   vingerwijzen naar   de   klant.   Ook   betekent   dit   dat   er   zaken   opgepakt   kunnen   worden zonder      rigide      feedback      dat      die      werkzaamheden      niet      zijn overeengekomen.   Onlosmakelijk   hiermee   is   plezier   verbonden   en   het kunnen halen van voldoening uit de geleverde ondersteuning. Ondernemen    is    in    onze    filosofie    jongleren    met    servicegerichtheid, plezier   en   voldoening,   waarden   en   normen,   de   wensen   en   eisen   van de    klant,    je    medewerkers    en    hun    gezin,    je    eigen    gezin    en    het bewaken    van    omzet.    Hierbij    kan    omzet,    als    onderdeel    van    het jongleren,    best    even    als    ‘dropback’    geplaatst    worden.    Ons    beider eindconclusie was echter, dat veel bedrijven niet wensen te jongleren. Wij houden ervan te jongleren en hebben plezier in ons werk!
de grote snor van de circusdirecteur Snor sikkeneurig Snor neutraal Snor vrolijk
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
S10 column 17 december 2013 Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
Staat tijdens acquisitie de klant wel centraal? Hoe wordt aan de beloften invulling gegeven?
Column: “De snorren”
17-12-2013
circusdirecteur met de grote snor kleine afbeelding