S10 kostenbesparingen
 
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Kosten besparen: no cure, no pay!
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
Kosten besparen: no cure, no pay!
Laatste website update: 28-08-2018
S10 consultancy ® , ondersteunt u graag bij het aandragen van oplossingen, efficiëntie-stappen en kostenbesparingen!
S10 consultancy Facebook pagina S10 consultancy LinkedIn pagina
Wij verhogen de efficiëntie en realiseren besparingen door innovatieve software oplossingen en door consultancy services

     Geautomatiseerd zoeken naar persoonsgebonden data: u bespaart tijd

Sinds   25   mei   2018   is   de AVG   van   kracht.   Het   belang   van   privacy   wordt   hiermee   onderstreept.   Er zijn   een   aantal   rechten   en   plichten   die   voor   tijdrovende   acties   kunnen   zorgen:   het   recht   op inzage , rectificatie en aanvulling , vergetelheid , dataportabiliteit   alsook de verantwoordingsplicht . Deze    tijdrovende    acties    kunnen    vereenvoudigd    worden    door    het    geautomatiseerd    in    kaart brengen    van    alle    aanwezige    (persoonlijke)    data    over    alle    platformen.    Dit    kan    voor    zowel gestructureerde    als    ongestructureerde    data    als    ‘image    only’    files.    Wilt    u    kostbare    (zoek)tijd besparen    en    eveneens    onrechtmatige    toegang    tot    uw    data    controleren    en    vastleggen?    Wij hebben de oplossing voor u! Installatie ‘on premise’ of ‘in the cloud’.

     Terugvinden van data: sneller en vollediger - betere beslissingen

De   hoeveel   data   groeit   exponentieel.   Het   terugvinden   van   informatie   kost meer   en   meer   tijd.   Hierbij   leven   we   in   een   tijd   waarin   de   druk   om   snelle beslissingen   te   moeten   nemen   alleen   maar   toeneemt.   Accurate   informatie   is goud   waard.   Data   wordt   niet   voor   niets   'the   new   oil'   genoemd,   maar   dan moet de data wel gevonden kunnen worden. Kenniswerkers   spenderen   zo’n   20%   van   hun   tijd   aan   het   terugvinden   van data.   Vaak   wordt   dan   de   juiste   data   nog   steeds   niet   gevonden.   Het   in   zijn geheel   niet   terug   kunnen   vinden   van   data   is   een   groeiend   probleem   met meerdere   consequenties.   Beslissingen   worden   genomen   zonder   volledige informatie of op basis van verouderde data. Wij   leveren   een   innovatieve   oplossing   die   volledig   automatisch   over   alle platformen   zowel   gestructureerde   als   ongestructureerde   als   image   files   in kaart brengt. Niet zoeken maar vinden! Installatie ‘on premise’ of ‘in the cloud’.

     Tijd besparen bij due dilligence, compliance, audits enz.

Bij   interne   en   externe   onderzoeken   kunnen   terabytes   aan   data   betrokken   zijn.   Gestructureerde   data,   ongestructureerde   data   en   image   files.   Wij kunnen    u    tijd    besparen    door    informatie    en    records    te    onttrekken    aan    de    enorme    hoeveelheden    content    die    ondernemingen    bezitten. Ongestructureerde   data   wordt   met   gestructureerde   bronnen   geanalyseerd.   Visualisaties   ondersteunen   u   bij   het   verder   analyseren   van   de   data, zodat   u   de   verbanden   tussen   data   kunt   vinden.   Data   kan   worden   gelabeld   en   commentaar   kan   worden   toegevoegd.   De   inspanningen   en   kosten om   de   "resterende   inhoud"   data   te   onderzoeken   worden   sterk   gereduceerd.   Op   deze   wijze   kan   bewijsmateriaal   vergaard   worden   voor   juridisch onderzoek   of   een   rechtszaak,   kunt   u   de   benodigde   gegevens   boven   tafel   krijgen   bij   fusies   en   overnames,   of   bij   due   diligence-onderzoeken   o.a. financiële, fiscale en juridische gegevens controleren. Deze oplossing wordt geleverd als SaaS.

     Data Science: u bespaart tijd en de kwaliteit van uw data verbetert!

In   grote   hoeveelheden   interne   data   kunt   u   verbanden   vinden,   wat   inzicht   geeft.   Die   verbanden   kunnen   worden   gelegd   vanuit   gestructureerde bronnen,   ongestructureerde   bronnen   en   image   only   files.   Het   maakt   niet   uit   waar   de   data   is   opgeslagen.   Externe   bronnen   kunnen   d.m.v.   API's geïntegreerd   worden.   Hiermee   zijn   ongelooflijk   veel   toepassingen   mogelijk   waaronder   het   maken   van   voorspellende   modellen,   het   maken   van verbeterde   managementrapportages   en   toepassingen   op   het   gebied   van   sales   &   marketing.   Deze   software   is   zeer   flexibel.   Zodra   de   data-silo   is opgebouwd, doen de query’s de rest. Deze oplossing kan geleverd worden als SaaS, ‘on premise’ of ‘ín the cloud’.

     Nano-trainingen: beter resultaat, kosten en tijdbesparend

Een   nieuwe   innovatieve   wijze   van   leren   is   de   nano-training    met   ongelooflijke   resultaten.   Traditionele   cursussen   worden   vaak   één   keer   per   jaar gegeven   waarbij   de   deelnemer   moet   reizen   naar   een   locatie   om   een   gestandaardiseerde   training   te   volgen.   De   inhoud   is   meestal   na   enkele weken   alweer   vergeten.   Een   Nano-training   is   een   continu   proces   waar   gebruikers   het   hele   jaar   door   onderwijs   genieten   en   alert   worden gehouden.   Bovendien   zijn   Nano-trainingen   beter!   De   informatie   blijft   niet   alleen   beter   hangen,   ook   wordt   bewustzijn   gerealiseerd.   Hierbij   zijn   ze makkelijk   toegankelijk   en   kostenbesparend.   Nano-trainingen   zijn   flexibel,   kunnen   gepersonaliseerd   worden,   zijn   snel   op   te   zetten   en   worden   via e-mail    gedistribueerd.    Testen    en    managementrapportages    zijn    inbegrepen.    Diverse    soorten    trainingen    zijn    mogelijk    waaronder    AVG, informatiebeveiliging en officeprogramma’s. Platformlicenties, om zelf uw eigen trainingen volgens dit principe op te bouwen, zijn mogelijk. Er valt veel meer te vertellen over ieder van deze vijf innovatieve oplossingen. Wilt u een presentatie of een demo zien? Neem dan direct met ons contact op:  0252-225466 of via info@s10consultancy.nl  Bovengenoemde   innovatieve   software   oplossingen   kunnen   in   combinatie   en   samen   met   consultancy   (maatwerk)   aangewend   worden voor meerdere toepassingen. Onderstaande drie voorbeelden geven weer net een andere kijk op het krijgen van controle over uw data!

Opschonen door classificeren van data:

u bespaart kosten op opslagcapaciteit

De   hoeveelheid   data   stijgt   exponentieel.   Meer   data   betekent   toenemende   opslag-   en backupkosten. Via    een    combinatie    van    learning    en    tagging    technieken,    kunt    u    alle    data    automatisch classificeren.   Zo   kunnen   bijvoorbeeld   alle   duplicate-,   project-,   acquisitie-,   financiële-   en aanbestedingsdata    worden    onderscheiden    waarna    een    opschoningsactie    kan    worden opgestart.   Data   voor   compliance   of   historisch   technische   redenen   kunnen   zo   naar   een   lage tier   storage   worden   verhuisd.   Data   voor   analyse   naar   een   hogere   enz..   U   bespaart   niet alleen geld op dure (cloud) opslagcapaciteit, ook wordt de data makkelijker vindbaar.

Data leak Prevention en Data Loss Prevention:

u voorkomt (reputatie) schade

Data   is   het   meest   waardevolle   bezit   van   ieder   bedrijf.   Data beveiligen   tegen   "interne   dreigingen"   is   even   belangrijk als   de   beveiligingen   tegen   dreigingen   van   buitenaf.   Met het   van   kracht   worden   van   de   AVG,   zijn   datalekken   echter nog meer actueel geworden. Datalekken    kunnen    vergaande    consequenties    hebben.    Een 'information   security   breach'   kan   leiden   tot   reputatieschade, maar   waardevolle   data   kan   ook   in   verkeerde   handen   vallen. Beide   dienen   voorkomen   te   worden:   Data   Leak   Prevention   / Data Loss Prevention (DLP). Via   een   paar   stappen   kan   uw   DLP-systeem   operationeel   worden.   De   stakeholders   dienen   eerst   te   bepalen   wat   geheime,   gevoelige,   interne   en publieke   data   is.   Met   electronic   discovery,   kan   vervolgens   deze   data   geïdentificeerd   en   geclassificeerd   worden   en   worden   voorzien   van   een     herkennings-tag.   De   getagde   data   is   te   monitoren,   waarbij   een   waarschuwing   wordt   gegeven   als   iemand   iets   met   deze   data   wil   gaan   doen,   of deze inziet.

Onbegrensde mogelijkheden!

Data is pas informatie als het een vraag beantwoord. Wat   zou   u   allemaal   kunnen   als   u   een   volledige   data   index   /   data   silo   heeft,   van   werkelijk   alle   data   die   u bezit?   Zoeken,   combineren,   data   verrijken   met   externe   bronnen,   artificiële   intelligentie   toepassen,   relaties vinden…   Er   zijn   vele,   vele   mogelijkheden.   Wij   brengen   uw   kostbare   data   in   kaart   zodat   u   controle   heeft! Wij   helpen   u   graag   met   het   definiëren   van   de   juiste   query’s,   zodat   uw   vragen   worden   beantwoord.   Wij denken graag met u mee! Alles draait om data. Wij kunnen u de “nieuwe olie” optimaal laten benutten.

Efficiëntie en volledig inzicht bij certificeringen en compliance

Privacy   bescherming   en   informatie   beveiliging   is   meer   actueel   dan   ooit   tevoren.   AVG-compliance   is   een   must.   Certificeringen   beginnen   steeds belangrijker   te   worden.   Buiten   het   feit   dat   dit   veel   werk   betekent,   hoe   houdt   u   overzicht   waar   uw   organisatie   staat?   Wat   is   de   consequentie   als   er een   verandering   in   de   normering,   of   in   wet-   en   regelgeving   wordt   doorgevoerd?   Wij   kunnen   een   elegante   SaaS   oplossing   bieden   die   efficiënt   is,   u in   controle   brengt,   dubbel   werk   voorkomt   en   u   direct   inzicht   geeft   in   de   mate   van   compliance.   Softwareondersteuning   voor   governance,   risk control en compliance ! Deze   software   biedt   uw   organisatie   niet   alleen   ondersteuning   bij   het   voorbereiden   op   en   behouden   van   certificeringen   als   ISO   27001,   9001, 14001,   22301,   NEN   7510,   ISAE3402    maar   biedt   uw   organisatie   ook   ondersteuning   bij   AVG-compliance .   Zo   kan   er   direct   inzicht   gegeven   worden waar   de   risico's   in   uw   organisatie   liggen   en   in   welke   mate   uw   organisatie   compliant   is. Acties   worden   toegewezen   en   gemonitord.   Wijzigingen   in de   normeringen   maken   de   impact   voor   uw   organisatie   en   de   nog   te   nemen   acties   direct   inzichtelijk   zonder   dat   u   zelf   de   wijzigingen   moet   gaan analyseren.   Deze   software   werkt   volgens   het   plan-do-check-act   principe   en   levert   ondersteuning   bij   interne   en   externe   audits   ter   voorbereiding   op de certificering. Uiteraard is consultancy ondersteuning bij de implementatie van deze software en begeleiding naar certificering mogelijk.

Onze (overige) besparingen in een notendop

1. Besparingen uit het verleden

Wij   kunnen   op   ‘no   cure,   no   pay’   basis   tot   en   met   2013   geld   terughalen   op   uw   personeelskosten.   U   heeft   de   premies   in   voorgaande   jaren   dus   al betaald.   Tevens   onderzoeken   wij   niet   benutte   subsidie-   en   stimuleringsmaatregelen.   Met   andere   woorden,   wij   realiseren   besparingen   in   het verleden en brengen in feite (in 98% van de gevallen) een zak geld mee. Zie voor meer informatie: Recovery audit

2. Besparingen in de toekomst

Niet   alleen   kunt   u   in   de   toekomst   op   kosten   besparen   door   minder   te   betalen   voor   dezelfde   producten,   dezelfde   dienstverlening   en   dezelfde verzekering,   maar   ook   onder   andere   door   het   optimaliseren   van   uw   bedrijfsprocessen,   oplossen   van   conflicten,   verhogen   van   kennis   binnen   uw organisatie of een verfrissende praktische benadering op managementsystemen. Zie voor meer informatie : Overzicht kostenbesparingen Overzicht business consultancy Overzicht trainingen

3. Besparingen onnodige kosten in de toekomst

Zijn   uw   computersystemen   voldoende   beveiligd?   Voldoen   uw   personeelshandboek/secondaire   arbeidsvoorwaarden   aan   de   geldende   CAO   en   de huidige   wet   en   regelgeving?   Niet   alleen   kunnen   naheffingen   worden   opgelegd   maar   ook   boetes.   Zie   bijvoorbeeld   werkgever   veroordeeld   tot   boete en achterstallig salaris.  Zie voor meer informatie: Arbeidscontracten scan Secundaire arbeidsvoorwaarden scan Salarisadministratie scan Informatiebeveiliging scan

Waarom S10 consultancy?

          Wij leveren de hoogst mogelijke kwaliteit           Wij leveren meer op dan wij kosten           Specialistische deskundigheid op vele gebieden           Advies en ondersteuning op maat Wij     leveren     niet     alleen     ondersteuning     bij     het     grootbedrijf     en     het     MKB     maar     ook     bij     non-profit     organisaties     en       overheidsinstellingen.
voor kostenbesparingen mail! voor kostenbesparingen bel!
Mijn passies: verbeteren, veranderen, verbinden “Verbeteren,    problemen    oplossen,    projecten    succesvol    realiseren,    efficiëntie    verhogen,    operationeel    management    en kostenbesparingen    kunnen    tot    mijn    passies    worden    gerekend.    Vaak    gaat    dit    gepaard    met    het    doorvoeren    van veranderingen.   Bij   de   implementatie   van   veranderingen   komt   weerstand   voor.   Wat   is   er   nu   mooier   om   te   bewegen   van weerstand    naar    verbinding?    Een    tipje    van    de    sluier    wordt    opgelicht    in    de    column:    “Het    feest    van    veranderen    met weerstand” . De   afgelopen   30   jaar   heb   ik   met   groot   plezier   en   enthousiasme   meerdere   management   functies   vervuld.   De   verworven   kennis   en   opgedane ervaring   heeft   de   basis   gelegd   voor   het   oprichten   van   het   S10   consultancy   consortium.   Ik   put   er   dagelijks   veel   plezier   uit   om   met   klanten   te spreken   over   besparingsopdrachten   en   onze   specialistische   consulenten   op   weg   te   helpen.   Samenwerking   en   synergie   alsook   service   en support zijn de sleutelwoorden, waarbij wij gaan voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Ook als het ons extra uren gaat kosten. Graag   ga   ik   samen   met   ons   consortium,   met   veel   plezier   en   enthousiasme   met   u   de   uitdaging   aan   om   uw   bedrijfsvoering   te   optimaliseren   en kostenbesparingen bij u te realiseren!” Stan van Gemert (eigenaar). 
Sitemap: de sleutel tot snel kosten besparen S10 consultancy kostenbesparingen S10 consultancy LinkedIn pagina S10 home page Stan van Gemert De passie van Stan van Gemert Waarom kiezen voor S10 consultancy naar boven naar boven S10 direct kosten besparen icon S10 optimalisatie van bedrijfsprocessen S10 projectmanagement trainingen S10 salarisadministratie scan icon klein S10 secundaire arbeidsvoorwaarden scan icon klein S10 arbeidscontracten scan icon klein Recovery audit op no cure, no pay basis
op veel gebieden van de bedrijfsvoering!
Professionele en deskundige ondersteuning
S10 consultancy analyseert, adviseert, corrigeert, implementeert en biedt praktische ondersteuning met een sterke focus op optimalisaties en kostenbesparingen.
Kosten besparen en optimalisaties

S10 consultancy kan u direct helpen!

         info@s10consultancy.nl

         0252-225466

Kostenbesparingen in een notendop efficientie, kosten, kwaliteit innovatie automatisering Innovatie 1 Innovatie 4 Innovatie 5 Innovatie 3 Innovatie 2 Governance, risk and compliance (GRC) Hoeveel kunt u besparen? AVG software ondersteuning Data zoeken en vinden Kostenbesparingen in een notendop Kostenbesparingen in een notendop Innovatieve softwareoplossingen Consultancy services kostenbesparingen door S10 consultancy Kosten besparen door classificeren van data Data leak prevention en data loss prevention Data silo met onbegrensde mogelijkheden
Uw partner in bedrijfsvoering
Kosten besparen: no cure, no pay! S10 consultancy Facebook pagina S10 consultancy LinkedIn pagina
Laatste website update: 28-08-2018
Hoeveel kunt u besparen? S10 consultancy kostenbesparingen home page
voor kostenbesparingen mail! voor kostenbesparingen bel! S10 consultancy LinkedIn pagina Kosten besparen: no cure, no pay!
S10 consultancy ® , ondersteunt u graag bij het aandragen van oplossingen, efficiëntie-stappen en kostenbesparingen!
op veel gebieden van de bedrijfsvoering!
Professionele en deskundige ondersteuning
Wij verhogen de efficiëntie en realiseren besparingen door innovatieve software oplossingen  en door consultancy services

     Geautomatiseerd zoeken naar

persoonsgebonden data: u bespaart tijd

Sinds   25   mei   2018   is   de   AVG   van   kracht. Het    belang    van    privacy    wordt    hiermee onderstreept.   Er   zijn   een   aantal   rechten   en plichten   die   voor   tijdrovende   acties   kunnen zorgen:   het   recht   op   inzage ,   rectificatie   en aanvulling ,     vergetelheid ,     dataportabiliteit   alsook de verantwoordingsplicht . Deze     tijdrovende     acties     kunnen     vereenvoudigd     worden     door     het geautomatiseerd   in   kaart   brengen   van   alle   aanwezige   (persoonlijke)   data over     alle     platformen.     Dit     kan     voor     zowel     gestructureerde     als ongestructureerde   data   als   ‘image   only’   files.   Wilt   u   kostbare   (zoek)tijd besparen   en   eveneens   onrechtmatige   toegang   tot   uw   data   controleren   en vastleggen?   Wij   hebben   de   oplossing   voor   u!   Installatie   ‘on   premise’   of   ‘in the cloud’.

     Terugvinden van data: sneller en

vollediger - betere beslissingen

De   hoeveel   data   groeit exponentieel.           Het terugvinden              van informatie     kost     meer en    meer    tijd.    Hierbij leven    we    in    een    tijd waarin     de     druk     om snelle    beslissingen    te moeten    nemen    alleen maar              toeneemt. Accurate    informatie    is goud   waard.   Data   wordt   niet   voor   niets   'the   new   oil'   genoemd,   maar   dan moet de data wel gevonden kunnen worden. Kenniswerkers   spenderen   zo’n   20%   van   hun   tijd   aan   het   terugvinden   van data.   Vaak   wordt   dan   de   juiste   data   nog   steeds   niet   gevonden.   Het   in   zijn geheel   niet   terug   kunnen   vinden   van   data   is   een   groeiend   probleem   met meerdere      consequenties.      Beslissingen      worden      genomen      zonder volledige informatie of op basis van verouderde data. Wij   leveren   een   innovatieve   oplossing   die   volledig   automatisch   over   alle platformen   zowel   gestructureerde   als   ongestructureerde   als   image   files   in kaart   brengt.   Niet   zoeken   maar   vinden!   Installatie   ‘on   premise’   of   ‘in   the cloud’.

     Tijd besparen bij due dilligence,

compliance, audits enz.

Bij   interne   en   externe   onderzoeken   kunnen   terabytes   aan   data   betrokken zijn.   Gestructureerde   data,   ongestructureerde   data   en   image   files.   Wij kunnen   u   tijd   besparen   door   informatie   en   records   te   onttrekken   aan   de enorme       hoeveelheden       content       die       ondernemingen       bezitten. Ongestructureerde       data       wordt       met       gestructureerde       bronnen geanalyseerd.   Visualisaties   ondersteunen   u   bij   het   verder   analyseren   van de   data,   zodat   u   de   verbanden   tussen   data   kunt   vinden.   Data   kan   worden gelabeld   en   commentaar   kan   worden   toegevoegd.   De   inspanningen   en kosten   om   de   "resterende   inhoud"   data   te   onderzoeken   worden   sterk gereduceerd.   Op   deze   wijze   kan   bewijsmateriaal   vergaard   worden   voor juridisch   onderzoek   of   een   rechtszaak,   kunt   u   de   benodigde   gegevens boven    tafel    krijgen    bij    fusies    en    overnames,    of    bij    due    diligence- onderzoeken   o.a.   financiële,   fiscale   en   juridische   gegevens   controleren. Deze oplossing wordt geleverd als SaaS.

     Data Science: u bespaart tijd en de

kwaliteit van uw data verbetert!

In   grote   hoeveelheden   interne   data   kunt   u   verbanden   vinden,   wat   inzicht geeft.    Die    verbanden    kunnen    worden    gelegd    vanuit    gestructureerde bronnen,   ongestructureerde   bronnen   en   image   only   files.   Het   maakt   niet uit   waar   de   data   is   opgeslagen.   Externe   bronnen   kunnen   d.m.v.   API's geïntegreerd     worden.     Hiermee     zijn     ongelooflijk     veel     toepassingen mogelijk   waaronder   het   maken   van   voorspellende   modellen,   het   maken van   verbeterde   managementrapportages   en   toepassingen   op   het   gebied van   sales   &   marketing.   Deze   software   is   zeer   flexibel.   Zodra   de   data-silo is   opgebouwd,   doen   de   query’s   de   rest.   Deze   oplossing   kan   geleverd worden als SaaS, ‘on premise’ of ‘ín the cloud’.

     Nano-trainingen: beter resultaat,

kosten en tijdbesparend

Een    nieuwe    innovatieve    wijze    van    leren    is    de    nano-training     met ongelooflijke   resultaten. Traditionele   cursussen   worden   vaak   één   keer   per jaar   gegeven   waarbij   de   deelnemer   moet   reizen   naar   een   locatie   om   een gestandaardiseerde   training   te   volgen.   De   inhoud   is   meestal   na   enkele weken   alweer   vergeten.   Een   Nano-training   is   een   continu   proces   waar gebruikers    het    hele    jaar    door    onderwijs    genieten    en    alert    worden gehouden.   Bovendien   zijn   Nano-trainingen   beter!   De   informatie   blijft   niet alleen   beter   hangen,   ook   wordt   bewustzijn   gerealiseerd.   Hierbij   zijn   ze makkelijk   toegankelijk   en   kostenbesparend.   Nano-trainingen   zijn   flexibel, kunnen   gepersonaliseerd   worden,   zijn   snel   op   te   zetten   en   worden   via   e- mail   gedistribueerd.   Testen   en   managementrapportages   zijn   inbegrepen. Diverse       soorten       trainingen       zijn       mogelijk       waaronder       AVG, informatiebeveiliging   en   officeprogramma’s.   Platformlicenties,   om   zelf   uw eigen trainingen volgens dit principe op te bouwen, zijn mogelijk. Er valt veel meer te vertellen over ieder van deze vijf innovatieve oplossingen. Wilt u een presentatie of een demo zien? Neem dan direct met ons contact op:  0252-225466 of via info@s10consultancy.nl  Bovengenoemde     innovatieve     software     oplossingen     kunnen     in combinatie    en    samen    met    consultancy    (maatwerk)    aangewend worden       voor       meerdere       toepassingen.       Onderstaande       drie voorbeelden    geven    weer    net    een    andere    kijk    op    het    krijgen    van controle over uw data!

Opschonen door classificeren van data:

u bespaart kosten op opslagcapaciteit

De     hoeveelheid     data     stijgt     exponentieel.     Meer     data     betekent toenemende opslag- en backupkosten. Via   een   combinatie   van   learning   en   tagging   technieken,   kunt   u   alle   data automatisch   classificeren.   Zo   kunnen   bijvoorbeeld   alle   duplicate-,   project- ,    acquisitie-,    financiële-    en    aanbestedingsdata    worden    onderscheiden waarna     een     opschoningsactie     kan     worden     opgestart.     Data     voor compliance   of   historisch   technische   redenen   kunnen   zo   naar   een   lage   tier storage   worden   verhuisd.   Data   voor   analyse   naar   een   hogere   enz..   U bespaart   niet   alleen   geld   op   dure   (cloud)   opslagcapaciteit,   ook   wordt   de data makkelijker vindbaar.

Data leak Prevention en Data Loss

Prevention:

u voorkomt (reputatie) schade

Data   is   het   meest   waardevolle   bezit   van   ieder   bedrijf.   Data   beveiligen tegen   "interne   dreigingen"   is   even   belangrijk   als   de   beveiligingen tegen   dreigingen   van   buitenaf.   Met   het   van   kracht   worden   van   de AVG, zijn datalekken echter nog meer actueel geworden. Datalekken   kunnen   vergaande   consequenties   hebben.   Een   'information security   breach'   kan   leiden   tot   reputatieschade,   maar   waardevolle   data kan   ook   in   verkeerde   handen   vallen.   Beide   dienen   voorkomen   te   worden: Data Leak Prevention / Data Loss Prevention (DLP). Via   een   paar   stappen   kan   uw   DLP-systeem   operationeel   worden.   De stakeholders   dienen   eerst   te   bepalen   wat   geheime,   gevoelige,   interne   en publieke    data    is.    Met    electronic    discovery,    kan    vervolgens    deze    data geïdentificeerd   en   geclassificeerd   worden   en   worden   voorzien   van   een     herkennings-tag.     De     getagde     data     is     te     monitoren,     waarbij     een waarschuwing   wordt   gegeven   als   iemand   iets   met   deze   data   wil   gaan doen, of deze inziet.

Onbegrensde mogelijkheden!

Data is pas informatie als het een vraag beantwoord. Wat   zou   u   allemaal   kunnen   als   u   een   volledige   data   index   /   data   silo heeft,    van    werkelijk    alle    data    die    u    bezit?    Zoeken,    combineren,    data verrijken   met   externe   bronnen,   artificiële   intelligentie   toepassen,   relaties vinden…   Er   zijn   vele,   vele   mogelijkheden.   Wij   brengen   uw   kostbare   data in   kaart   zodat   u   controle   heeft!   Wij   helpen   u   graag   met   het   definiëren   van de   juiste   query’s,   zodat   uw   vragen   worden   beantwoord.   Wij   denken   graag met u mee! Alles draait om data. Wij kunnen u de “nieuwe olie” optimaal laten benutten.

Efficiëntie en volledig inzicht bij

certificeringen en compliance

Privacy   bescherming   en   informatie   beveiliging   is   meer   actueel   dan   ooit tevoren.   AVG-compliance   is   een   must.   Certificeringen   beginnen   steeds belangrijker   te   worden.   Buiten   het   feit   dat   dit   veel   werk   betekent,   hoe houdt   u   overzicht   waar   uw   organisatie   staat?   Wat   is   de   consequentie   als er   een   verandering   in   de   normering,   of   in   wet-   en   regelgeving   wordt doorgevoerd?    Wij    kunnen    een    elegante    SaaS    oplossing    bieden    die efficiënt   is,   u   in   controle   brengt,   dubbel   werk   voorkomt   en   u   direct   inzicht geeft     in     de     mate     van     compliance.     Softwareondersteuning     voor governance, risk control en compliance ! Deze    software    biedt    uw    organisatie    niet    alleen    ondersteuning    bij    het voorbereiden   op   en   behouden   van   certificeringen   als   ISO   27001,   9001, 14001,    22301,    NEN    7510,    ISAE3402     maar    biedt    uw    organisatie    ook ondersteuning   bij   AVG-compliance .   Zo   kan   er   direct   inzicht   gegeven worden   waar   de   risico's   in   uw   organisatie   liggen   en   in   welke   mate   uw organisatie    compliant    is.    Acties    worden    toegewezen    en    gemonitord. Wijzigingen   in   de   normeringen   maken   de   impact   voor   uw   organisatie   en de   nog   te   nemen   acties   direct   inzichtelijk   zonder   dat   u   zelf   de   wijzigingen moet   gaan   analyseren.   Deze   software   werkt   volgens   het   plan-do-check- act    principe    en    levert    ondersteuning    bij    interne    en    externe    audits    ter voorbereiding   op   de   certificering.   Uiteraard   is   consultancy   ondersteuning bij   de   implementatie   van   deze   software   en   begeleiding   naar   certificering mogelijk.

Onze (overige) besparingen in een

notendop

1. Besparingen uit het verleden

Wij   kunnen   op   ‘no   cure,   no   pay’   basis   tot   en   met   2013   geld   terughalen   op uw   personeelskosten.   U   heeft   de   premies   in   voorgaande   jaren   dus   al betaald.      Tevens      onderzoeken      wij      niet      benutte      subsidie-      en stimuleringsmaatregelen.       Met       andere       woorden,       wij       realiseren besparingen   in   het   verleden   en   brengen   in   feite   (in   98%   van   de   gevallen) een zak geld mee. Zie voor meer informatie: Recovery audit

2. Besparingen in de toekomst

Niet   alleen   kunt   u   in   de   toekomst   op   kosten   besparen   door   minder   te betalen   voor   dezelfde   producten,   dezelfde   dienstverlening   en   dezelfde verzekering,    maar    ook    onder    andere    door    het    optimaliseren    van    uw bedrijfsprocessen,   oplossen   van   conflicten,   verhogen   van   kennis   binnen uw      organisatie      of      een      verfrissende      praktische      benadering      op managementsystemen. Zie voor meer informatie : Overzicht kostenbesparingen Overzicht business consultancy Overzicht trainingen

3. Besparingen onnodige kosten in de

toekomst

Zijn      uw      computersystemen      voldoende      beveiligd?      Voldoen      uw personeelshandboek/secondaire    arbeidsvoorwaarden    aan    de    geldende CAO   en   de   huidige   wet   en   regelgeving?   Niet   alleen   kunnen   naheffingen worden     opgelegd     maar     ook     boetes.     Zie     bijvoorbeeld     werkgever veroordeeld tot boete en achterstallig salaris.  Zie voor meer informatie: Arbeidscontracten scan Secundaire arbeidsvoorwaarden scan Salarisadministratie scan Informatiebeveiliging scan

Waarom S10 consultancy?

          Wij leveren de hoogst mogelijke kwaliteit           Wij leveren meer op dan wij kosten           Specialistische deskundigheid op vele gebieden           Advies en ondersteuning op maat Wij   leveren   niet   alleen   ondersteuning   bij   het   grootbedrijf   en   het MKB        maar        ook        bij        non-profit        organisaties        en          overheidsinstellingen.
Mijn passies: verbeteren, veranderen, verbinden “Verbeteren,       problemen       oplossen,       projecten succesvol        realiseren,        efficiëntie        verhogen, operationeel    management    en    kostenbesparingen kunnen    tot    mijn    passies    worden    gerekend.    Vaak gaat      dit      gepaard      met      het      doorvoeren      van veranderingen.       Bij       de       implementatie       van veranderingen   komt   weerstand   voor.   Wat   is   er   nu mooier     om     te     bewegen     van     weerstand     naar verbinding?   Een   tipje   van   de   sluier   wordt   opgelicht   in   de   column:   “Het feest van veranderen met weerstand” . De    afgelopen    30    jaar    heb    ik    met    groot    plezier    en    enthousiasme meerdere    management    functies    vervuld.    De    verworven    kennis    en opgedane   ervaring   heeft   de   basis   gelegd   voor   het   oprichten   van   het   S10 consultancy    consortium.    Ik    put    er    dagelijks    veel    plezier    uit    om    met klanten   te   spreken   over   besparingsopdrachten   en   onze   specialistische consulenten    op    weg    te    helpen.    Samenwerking    en    synergie    alsook service   en   support   zijn   de   sleutelwoorden,   waarbij   wij   gaan   voor   de hoogst mogelijke kwaliteit. Ook als het ons extra uren gaat kosten. Graag     ga     ik     samen     met     ons     consortium,     met     veel     plezier     en enthousiasme    met    u    de    uitdaging    aan    om    uw    bedrijfsvoering    te optimaliseren en kostenbesparingen bij u te realiseren!” Stan van Gemert (eigenaar). 
De passie van Stan van Gemert S10 optimalisatie van bedrijfsprocessen S10 projectmanagement trainingen Recovery audit op no cure, no pay basis
S10 consultancy analyseert, adviseert, corrigeert, implementeert en biedt praktische ondersteuning met een sterke focus op optimalisaties en kostenbesparingen.
Kosten besparen en optimalisaties

S10 consultancy kan u direct helpen!

         info@s10consultancy.nl

         0252-225466

S10 direct kosten besparen icon S10 salarisadministratie scan icon klein S10 arbeidscontracten scan icon klein Waarom kiezen voor S10 consultancy Kostenbesparingen in een notendop efficientie, kosten, kwaliteit innovatie automatisering Innovatie 1 Innovatie 4 Innovatie 5 Innovatie 3 Innovatie 2 Governance, risk and compliance (GRC) AVG software ondersteuning Data zoeken en vinden Kostenbesparingen in een notendop Innovatieve softwareoplossingen Consultancy services Kostenbesparingen in een notendop Kosten besparen door classificeren van data Data leak prevention en data loss prevention Data silo met onbegrensde mogelijkheden