S10 kostenbesparingen
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 group 2019
0252-225 466
Laatste website update: 16-04-2019
S10 consultancy ® , ondersteunt u graag bij het aandragen van oplossingen, efficiëntie-stappen en kostenbesparingen! S10 consultancy, S10 data solutions, S10 HR & finance en S10 Academy zijn handelsmerken van de S10 Group.

Datafabriek

Wij verhogen de efficiëntie en realiseren besparingen door innovatieve software oplossingen en door consultancy services Met onze innovatieve datafabriek , kunt u de effectiviteit van uw organisatie verbeteren door o.a. tijdsbesparingen en het kunnen nemen van betere besluiten. Dit wordt mogelijk door volledige en kwalitatief hoogwaardige informatie. Wij zorgen voor dataintegratie. Met onze datafabriek kunt u daadwerkelijk datagedreven worden. Wij verbeteren de kwaliteit van uw data en geven u controle en inzicht over uw data. Wij kunnen hiermee niet alleen ongekende data governance, risk management en compliance oplossingen bieden maar ook ‘predictive analytics’ uitvoeren, kunstmatige intelligentie toepassen en nog veel meer. Wit u weten hoe wij dit op geautomatiseerde wijze vanuit een integration platform-as-a-service realiseren? Neem dan contact met ons op!

Een greep uit de mogelijkheden met onze datafabriek:

Geautomatiseerd zoeken naar persoonsgebonden data: u bespaart tijd

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Het belang van privacy wordt hiermee onderstreept. Er zijn een aantal rechten en plichten die voor tijdrovende acties kunnen zorgen: het recht op inzage , rectificatie    en    aanvulling , vergetelheid , dataportabiliteit alsook de verantwoordingsplicht . Deze tijdrovende acties kunnen eenvoudig gerealiseerd worden vanuit onze datafabriek. Van alle platformen brengen wij alle content geautomatiseerd in kaart en analyseren dit. Wij schonen op, de-dupliceren en verrijken data. Dit doen wij voor zowel gestructureerde als ongestructureerde data als ‘image only’ files. Niet alleen bespaart u kostbare (zoek)tijd, ook kunt eveneens onrechtmatige toegang tot uw data controleren en zelfs voorkomen!

Terugvinden van data: sneller en vollediger - betere beslissingen

De hoeveel data groeit exponentieel. Het terugvinden van informatie kost meer en meer tijd. Hierbij leven we in een tijd waarin de druk om snelle beslissingen te moeten nemen alleen maar toeneemt. Accurate informatie is goud waard. Data wordt niet voor niets 'the new oil' genoemd, maar dan moet de data wel gevonden kunnen worden. Kenniswerkers spenderen zo’n 20% van hun tijd aan het terugvinden van data. Vaak wordt dan de juiste data nog steeds niet gevonden. Het in zijn geheel niet terug kunnen vinden van data is een groeiend probleem met meerdere consequenties. Beslissingen worden genomen zonder volledige informatie of op basis van verouderde data. Met onze datafabriek ligt alle data aan uw vingertoppen. Per FTE van een kenniswerker, wordt per maand circa 36 uur bespaard op datamanagement.

GRC, data-analyses, machine learning en veel meer

Er komen steeds meer regels bij waardoor de “regeldruk” steeds groter wordt. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van data governance, risk management en compliance. Onze datafabriek is zeer flexibel. Zo kunnen risicoanalyses worden gedaan en allerlei data gedreven functionaliteiten kunnen worden gerealiseerd als KYC, DLM, DLP en nog veel meer. Governance, risk en compliance zijn nog nooit zo inzichtelijk en controleerbaar geweest! Door onze datafabriek bent u in staat om in grote hoeveelheden data, verbanden te vinden. D.m.v. API's kan ook externe data in uw datafabriek geïntegreerd worden. Hiermee zijn ongelooflijk veel toepassingen mogelijk waaronder het maken van voorspellende modellen, het maken van verbeterde managementrapportages en toepassingen op het gebied van sales & marketing. Met onze datafabriek ondersteunen wij organisaties om daadwerkelijk datagedreven te worden. Onze oplossing en benadering is uniek en onderscheidend! De hoeveelheid data stijgt exponentieel. Meer data betekent toenemende opslag- en backupkosten. Met onze datafabriek kunt u met een combinatie van learning en tagging technieken, alle data automatisch catalogiseren en classificeren. U bepaald de criteria. Wij regelen de classificatie en kunnen migratie- en databeheerprocessen voor u automatiseren. Zo kan data voor historisch technische redenen naar een lage tier storage worden verhuisd of voor compliance redenen worden verwijderd. Data voor analyse naar een hogere tier worden verplaatst, sensitieve data worden geïsoleerd enz.. Dataretentie-beleid wordt geautomatiseerd en u bespaart geld op (cloud) opslagcapaciteit.

Data leak Prevention/Data Loss Prevention:

u voorkomt (reputatie) schade

Data is het meest waardevolle bezit van ieder bedrijf. Data beveiligen tegen "interne dreigingen" is even belangrijk als de beveiligingen tegen dreigingen van buitenaf. Met het van kracht worden van de AVG, zijn datalekken echter nog meer actueel geworden. Datalekken kunnen vergaande consequenties hebben. Een datalek kan leiden tot reputatieschade, maar waardevolle data kan ook nog eens in verkeerde handen vallen. Beide dienen voorkomen te worden: Data Leak Prevention / Data Loss Prevention (DLP). Met onze datafabriek kan in een aantal stappen uw DLP-systeem operationeel worden. De stakeholders dienen eerst te bepalen wat geheime, gevoelige, interne en publieke data is. Vanuit de datafabriek, kan vervolgens door learning technieken, al uw data automatisch geïdentificeerd en geclassificeerd worden en worden voorzien van een herkennings-tag. De getagde data is te monitoren, waarbij een waarschuwing wordt gegeven als iemand iets met deze data wil gaan doen, of deze inziet. Voor zeer gevoelige data, zijn ook toepassingen met ‘listeners’ mogelijk en realtime interventie.

Met de datafabriek verkrijgt u informatie!

Data is pas informatie als het een vraag beantwoord en dat kan met onze datafabriek! Wat zou u allemaal kunnen als u uw eigen datafabriek heeft? Een datafabriek die werkelijk alle data die u bezit centraliseert en waarbij externe data toegevoegd kan worden? Zoeken, combineren, data verrijken met externe bronnen, kunstmatige intelligentie toepassen, relaties in data vinden, predictive modelling… Er zijn vele, vele mogelijkheden. Wij brengen uw kostbare data in kaart zodat u controle heeft en inzicht verwerft! Wij helpen u graag met het definiëren van de juiste query’s, zodat uw vragen worden beantwoord. Laat ons u verbazen met hoeveel informatie u opeens heeft. Wij denken graag met u mee om ook uw organisatie data gedreven te maken! Alles draait om data. Wij kunnen u de “nieuwe olie” optimaal laten benutten.

Efficiëntie en volledig inzicht bij certificeringen en compliance

Privacy bescherming en informatie beveiliging is meer actueel dan ooit tevoren. AVG-compliance is een must. Certificeringen beginnen steeds belangrijker te worden. Buiten het feit dat dit veel werk betekent, hoe houdt u overzicht waar uw organisatie staat? Wat is de consequentie als er een verandering in de normering, of in wet- en regelgeving wordt doorgevoerd? Wij kunnen een elegante SaaS oplossing bieden die efficiënt is, u in controle brengt, dubbel werk voorkomt en u direct inzicht geeft in de mate van compliance. Softwareondersteuning voor governance, risk en compliance management hoofdzakelijk voor FG-ers en kwaliteitsmanagers! Deze software biedt uw organisatie niet alleen ondersteuning bij het voorbereiden op en behouden van certificeringen als ISO 27001, 9001, 14001, 22301, NEN 7510, ISAE3402 maar biedt uw organisatie ook ondersteuning bij AVG-compliance . Zo kan er direct inzicht gegeven worden waar de risico's in uw organisatie liggen en in welke mate uw organisatie compliant is. Acties worden toegewezen en gemonitord. Wijzigingen in de normeringen maken de impact voor uw organisatie en de nog te nemen acties direct inzichtelijk zonder dat u zelf de wijzigingen moet gaan analyseren. Deze software werkt volgens het plan-do-check-act principe en levert ondersteuning bij interne en externe audits ter voorbereiding op de certificering. Uiteraard is training en consultancy ondersteuning bij de implementatie van deze software en begeleiding naar certificering mogelijk.

Overige efficiëntie verbeteringen en besparingen op consultancy basis

Niet alleen kunt u in de toekomst op kosten besparen door minder te betalen voor dezelfde producten, dezelfde dienstverlening en dezelfde verzekering, maar ook onder andere door het optimaliseren van uw informatiebeveiliging, uw bedrijfsprocessen, oplossen van conflicten, of een verfrissende praktische benadering op managementsystemen. Zie voor meer informatie: Informatiebeveiliging scan Overzicht business consultancy

Besparingen op HR, financieel en salaris administratie gebied

Wij kunnen op ‘no cure, no pay’ basis tot vijf jaar terug geld terughalen op uw personeelskosten. U heeft de premies in voorgaande jaren dus al betaald. Tevens onderzoeken wij niet benutte subsidie- en stimuleringsmaatregelen. Met andere woorden, wij realiseren besparingen in het verleden en brengen in feite (in 98% van de gevallen) een zak geld mee. Zie voor meer informatie: Recovery audit Voldoen uw personeelshandboek/secondaire arbeidsvoorwaarden aan de geldende CAO en de huidige wet en regelgeving? Niet alleen kunnen naheffingen worden opgelegd maar ook boetes. Zie bijvoorbeeld werkgever veroordeeld tot boete en achterstallig salaris. U kunt op onnodige toekomstige kosten besparen. Zie voor meer informatie: Arbeidscontracten scan Secundaire arbeidsvoorwaarden scan Salarisadministratie scan Overzicht overige kostenbesparingen

Efficiëntie verbeteren door trainingen

Door het vergroten van kennis kan de efficiëntie en communicatie in uw organisatie verbeterd worden. Zie voor meer informatie: Overzicht trainingen

Waarom S10 group?

Wij leveren de hoogst mogelijke kwaliteit Wij leveren meer op dan wij kosten Specialistische deskundigheid op vele gebieden Unieke en innovatieve softwareoplossingen Wij leveren niet alleen ondersteuning bij het grootbedrijf en het MKB maar ook bij non-profit organisaties en overheidsinstellingen.
voor kostenbesparingen mail! voor kostenbesparingen bel!
Mijn passies: verbeteren en oplossingen bieden “Verbeteren, problemen oplossen, efficiëntie verhogen, informatie technologie en kostenbesparingen kunnen tot mijn passies worden gerekend. De afgelopen 30 jaar heb ik met groot plezier en enthousiasme meerdere management functies vervuld. De verworven kennis en opgedane ervaring heeft de basis gelegd voor het oprichten van het consortium de S10 Group. Ik put er dagelijks veel plezier uit om met onze klanten te spreken over data integratie en besparingsopdrachten alsook onze specialistische consulenten op weg te helpen. Samenwerking, synergie, service en support zijn onze sleutelwoorden, waarbij wij gaan voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Ook als het ons extra uren gaat kosten. Met veel plezier en enthousiasme, ga ik graag samen met onze consortium partners, met u de uitdaging aan om uw bedrijfsvoering datatechnisch of organisatorisch te optimaliseren en op kosten besparen. Stan van Gemert (eigenaar).
Sitemap: de sleutel tot snel kosten besparen S10 home page Stan van Gemert De passie van Stan van Gemert Waarom kiezen voor S10 consultancy S10 direct kosten besparen icon S10 optimalisatie van bedrijfsprocessen S10 projectmanagement trainingen S10 salarisadministratie scan icon klein S10 secundaire arbeidsvoorwaarden scan icon klein S10 arbeidscontracten scan icon klein S10 information security scan Recovery audit op no cure, no pay basis
op veel gebieden van de bedrijfsvoering!
Professionele en deskundige ondersteuning
S10 consultancy analyseert, adviseert, corrigeert, implementeert en biedt praktische ondersteuning met een sterke focus op optimalisaties en kostenbesparingen.
Kosten besparen en optimalisaties

Neem contact op met de S10 group:

info@s10group.nl

0252-225466

efficientie, kosten, kwaliteit Innovatie 4 Innovatie 5 Governance, risk and compliance (GRC) Consultancy services kostenbesparingen door S10 consultancy Kosten besparen door classificeren van data Data leak prevention en data loss prevention Datafabriek zet data om in informatie
Uw partner in bedrijfsvoering
AVG, GDPR, CCAP datafabriek, zoeken en vinden van data Persoonsgebonden data vinden Terug kunnen vinden van data GRC, data analyses, machine learning Software innovatie de datafabriek

Opschonen door classificeren van data:

u bespaart kosten op opslagcapaciteit

Hoeveel kunt u besparen? Kosten besparen: no cure, no pay! Kosten besparen: no cure, no pay! S10 consultancy Facebook pagina S10 consultancy LinkedIn pagina
naar boven naar boven S10 consultancy: Governance, risk & compliance (GRC) S10 Data Solutions: de datafabriek S10 HR & Finance: besparingen en scans S10 Academie: trainingen en bewustwording
Uw partner in bedrijfsvoering
Kosten besparen: no cure, no pay! S10 consultancy Facebook pagina S10 consultancy LinkedIn pagina
Laatste website update: 16-04-2019
Hoeveel kunt u besparen? S10 consultancy kostenbesparingen home page
voor kostenbesparingen mail! voor kostenbesparingen bel! Kosten besparen: no cure, no pay!
S10 consultancy ® , ondersteunt u graag bij het aandragen van oplossingen, efficiëntie-stappen en kostenbesparingen!
op veel gebieden van de bedrijfsvoering!
Professionele en deskundige ondersteuning

Datafabriek

Wij verhogen de efficiëntie en realiseren besparingen door innovatieve software oplossingen en door consultancy services Met onze innovatieve datafabriek , kunt u de effectiviteit van uw organisatie verbeteren door o.a. tijdsbesparingen en het kunnen nemen van betere besluiten. Dit wordt mogelijk door volledige en kwalitatief hoogwaardige informatie. Wij zorgen voor dataintegratie. Met onze datafabriek kunt u daadwerkelijk datagedreven worden. Wij verbeteren de kwaliteit van uw data en geven u controle en inzicht over uw data. Wij kunnen hiermee niet alleen ongekende data governance, risk management en compliance oplossingen bieden maar ook ‘predictive analytics’ uitvoeren, kunstmatige intelligentie toepassen en nog veel meer. Wit u weten hoe wij dit op geautomatiseerde wijze vanuit een integration platform-as-a-service realiseren? Neem dan contact met ons op!

Een greep uit de mogelijkheden met

onze datafabriek:

Geautomatiseerd zoeken naar

persoonsgebonden data: u bespaart tijd

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Het belang van privacy wordt hiermee onderstreept. Er zijn een aantal rechten en plichten die voor tijdrovende acties kunnen zorgen: het recht op inzage , rectificatie       en       aanvulling , vergetelheid , dataportabiliteit   alsook de verantwoordingsplicht . Deze tijdrovende acties kunnen eenvoudig gerealiseerd worden vanuit onze datafabriek. Van alle platformen brengen wij alle content geautomatiseerd in kaart en analyseren dit. Wij schonen op, de- dupliceren en verrijken data. Dit doen wij voor zowel gestructureerde als ongestructureerde data als ‘image only’ files. Niet alleen bespaart u kostbare (zoek)tijd, ook kunt eveneens onrechtmatige toegang tot uw data controleren en zelfs voorkomen!

Terugvinden van data: sneller en

vollediger - betere beslissingen

De hoeveel data groeit exponentieel. Het terugvinden van informatie kost meer en meer tijd. Hierbij leven we in een tijd waarin de druk om snelle beslissingen te moeten nemen alleen maar toeneemt. Accurate informatie is goud waard. Data wordt niet voor niets 'the new oil' genoemd, maar dan moet de data wel gevonden kunnen worden. K e n n i s w e r k e r s spenderen zo’n 20% van hun tijd aan het terugvinden van data. Vaak wordt dan de juiste data nog steeds niet gevonden. Het in zijn geheel niet terug kunnen vinden van data is een groeiend probleem met meerdere consequenties. Beslissingen worden genomen zonder volledige informatie of op basis van verouderde data. Met onze datafabriek ligt alle data aan uw vingertoppen. Per FTE van een kenniswerker, wordt per maand circa 36 uur bespaard op datamanagement.

GRC, data-analyses, machine

learning en veel meer

Er komen steeds meer regels bij waardoor de “regeldruk” steeds groter wordt. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van data governance, risk management en compliance. Onze datafabriek is zeer flexibel. Zo kunnen risicoanalyses worden gedaan en allerlei data gedreven functionaliteiten kunnen worden gerealiseerd als KYC, DLM, DLP en nog veel meer. Governance, risk en compliance zijn nog nooit zo inzichtelijk en controleerbaar geweest! Door onze datafabriek bent u in staat om in grote hoeveelheden data, verbanden te vinden. D.m.v. API's kan ook externe data in uw datafabriek geïntegreerd worden. Hiermee zijn ongelooflijk veel toepassingen mogelijk waaronder het maken van voorspellende modellen, het maken van verbeterde managementrapportages en toepassingen op het gebied van sales & marketing. Met onze datafabriek ondersteunen wij organisaties om daadwerkelijk datagedreven te worden. Onze oplossing en benadering is uniek en onderscheidend! De hoeveelheid data stijgt exponentieel. Meer data betekent toenemende opslag- en backupkosten. Met onze datafabriek kunt u met een combinatie van learning en tagging technieken, alle data automatisch catalogiseren en classificeren. U bepaald de criteria. Wij regelen de classificatie en kunnen migratie- en databeheerprocessen voor u automatiseren. Zo kan data voor historisch technische redenen naar een lage tier storage worden verhuisd of voor compliance redenen worden verwijderd. Data voor analyse naar een hogere tier worden verplaatst, sensitieve data worden geïsoleerd enz.. Dataretentie-beleid wordt geautomatiseerd en u bespaart geld op (cloud) opslagcapaciteit.

Data leak Prevention/Data Loss

Prevention:

u voorkomt (reputatie) schade

Data is het meest waardevolle bezit van ieder bedrijf. Data beveiligen tegen "interne dreigingen" is even belangrijk als de beveiligingen tegen dreigingen van buitenaf. Met het van kracht worden van de AVG, zijn datalekken echter nog meer actueel geworden. Datalekken kunnen vergaande consequenties hebben. Een datalek kan leiden tot reputatieschade, maar waardevolle data kan ook nog eens in verkeerde handen vallen. Beide dienen voorkomen te worden: Data Leak Prevention / Data Loss Prevention (DLP). Met onze datafabriek kan in een aantal stappen uw DLP-systeem operationeel worden. De stakeholders dienen eerst te bepalen wat geheime, gevoelige, interne en publieke data is. Vanuit de datafabriek, kan vervolgens door learning technieken, al uw data automatisch geïdentificeerd en geclassificeerd worden en worden voorzien van een herkennings-tag. De getagde data is te monitoren, waarbij een waarschuwing wordt gegeven als iemand iets met deze data wil gaan doen, of deze inziet. Voor zeer gevoelige data, zijn ook toepassingen met ‘listeners’ mogelijk en realtime interventie.

Met de datafabriek verkrijgt u

informatie!

Data is pas informatie als het een vraag beantwoord en dat kan met onze datafabriek! Wat zou u allemaal kunnen als u uw eigen datafabriek heeft? Een datafabriek die werkelijk alle data die u bezit centraliseert en waarbij externe data toegevoegd kan worden? Zoeken, combineren, data verrijken met externe bronnen, kunstmatige intelligentie toepassen, relaties in data vinden, predictive modelling… Er zijn vele, vele mogelijkheden. Wij brengen uw kostbare data in kaart zodat u controle heeft en inzicht verwerft! Wij helpen u graag met het definiëren van de juiste query’s, zodat uw vragen worden beantwoord. Laat ons u verbazen met hoeveel informatie u opeens heeft. Wij denken graag met u mee om ook uw organisatie data gedreven te maken! Alles draait om data. Wij kunnen u de “nieuwe olie” optimaal laten benutten.

Efficiëntie en volledig inzicht bij

certificeringen en compliance

Privacy bescherming en informatie beveiliging is meer actueel dan ooit tevoren. AVG-compliance is een must. Certificeringen beginnen steeds belangrijker te worden. Buiten het feit dat dit veel werk betekent, hoe houdt u overzicht waar uw organisatie staat? Wat is de consequentie als er een verandering in de normering, of in wet- en regelgeving wordt doorgevoerd? Wij kunnen een elegante SaaS oplossing bieden die efficiënt is, u in controle brengt, dubbel werk voorkomt en u direct inzicht geeft in de mate van compliance. Softwareondersteuning voor governance, risk en compliance management hoofdzakelijk voor FG- ers en kwaliteitsmanagers! Deze software biedt uw organisatie niet alleen ondersteuning bij het voorbereiden op en behouden van certificeringen als ISO 27001, 9001, 14001, 22301, NEN 7510, ISAE3402 maar biedt uw organisatie ook ondersteuning bij AVG-compliance . Zo kan er direct inzicht gegeven worden waar de risico's in uw organisatie liggen en in welke mate uw organisatie compliant is. Acties worden toegewezen en gemonitord. Wijzigingen in de normeringen maken de impact voor uw organisatie en de nog te nemen acties direct inzichtelijk zonder dat u zelf de wijzigingen moet gaan analyseren. Deze software werkt volgens het plan-do-check- act principe en levert ondersteuning bij interne en externe audits ter voorbereiding op de certificering. Uiteraard is training en consultancy ondersteuning bij de implementatie van deze software en begeleiding naar certificering mogelijk.

Overige efficiëntie verbeteringen en

besparingen op consultancy basis

Niet alleen kunt u in de toekomst op kosten besparen door minder te betalen voor dezelfde producten, dezelfde dienstverlening en dezelfde verzekering, maar ook onder andere door het optimaliseren van uw informatiebeveiliging, uw bedrijfsprocessen, oplossen van conflicten, of een verfrissende praktische benadering op managementsystemen. Zie voor meer informatie: Informatiebeveiliging scan Overzicht business consultancy

Besparingen op HR, financieel en

salaris administratie gebied

Wij kunnen op ‘no cure, no pay’ basis tot vijf jaar terug geld terughalen op uw personeelskosten. U heeft de premies in voorgaande jaren dus al betaald. Tevens onderzoeken wij niet benutte subsidie- en stimuleringsmaatregelen. Met andere woorden, wij realiseren besparingen in het verleden en brengen in feite (in 98% van de gevallen) een zak geld mee. Zie voor meer informatie: Recovery audit Voldoen uw personeelshandboek/secondaire arbeidsvoorwaarden aan de geldende CAO en de huidige wet en regelgeving? Niet alleen kunnen naheffingen worden opgelegd maar ook boetes. Zie bijvoorbeeld werkgever veroordeeld tot boete en achterstallig salaris. U kunt op onnodige toekomstige kosten besparen. Zie voor meer informatie: Arbeidscontracten scan Secundaire arbeidsvoorwaarden scan Salarisadministratie scan Overzicht overige kostenbesparingen

Efficiëntie verbeteren door trainingen

Door het vergroten van kennis kan de efficiëntie en communicatie in uw organisatie verbeterd worden. Zie voor meer informatie: Overzicht trainingen

Waarom S10 group?

Wij leveren de hoogst mogelijke kwaliteit Wij leveren meer op dan wij kosten Specialistische deskundigheid op vele gebieden Unieke en innovatieve softwareoplossingen Wij leveren niet alleen ondersteuning bij het grootbedrijf en het MKB maar ook bij non-profit organisaties en overheidsinstellingen.
Mijn passies: verbeteren en oplossingen bieden “Verbeteren, problemen oplossen, efficiëntie verhogen, informatie technologie en kostenbesparingen kunnen tot mijn passies worden gerekend. De afgelopen 30 jaar heb ik met groot plezier en enthousiasme meerdere management functies vervuld. De verworven kennis en opgedane ervaring heeft de basis gelegd voor het oprichten van het consortium de S10 Group. Ik put er dagelijks veel plezier uit om met onze klanten te spreken over data integratie en besparingsopdrachten alsook onze specialistische consulenten op weg te helpen. Samenwerking, synergie, service en support zijn onze sleutelwoorden, waarbij wij gaan voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Ook als het ons extra uren gaat kosten. Met veel plezier en enthousiasme, ga ik graag samen met onze consortium partners, met u de uitdaging aan om uw bedrijfsvoering datatechnisch of organisatorisch te optimaliseren en op kosten besparen. Stan van Gemert (eigenaar).
De passie van Stan van Gemert S10 optimalisatie van bedrijfsprocessen S10 projectmanagement trainingen Recovery audit op no cure, no pay basis
S10 consultancy analyseert, adviseert, corrigeert, implementeert en biedt praktische ondersteuning met een sterke focus op optimalisaties en kostenbesparingen.
Kosten besparen en optimalisaties

Neem contact op met de S10 group:

info@s10group.nl

0252-225466

S10 direct kosten besparen icon S10 salarisadministratie scan icon klein S10 arbeidscontracten scan icon klein Waarom kiezen voor S10 consultancy efficientie, kosten, kwaliteit Innovatie 1 Innovatie 4 Innovatie 5 Innovatie 3 Innovatie 2 Governance, risk and compliance (GRC) AVG software ondersteuning Consultancy services Data leak prevention en data loss prevention Data silo met onbegrensde mogelijkheden

Opschonen door classificeren van

data:

u bespaart kosten op opslagcapaciteit

Software innovatie de datafabriek S10 Data Solutions: de datafabriek S10 HR & Finance: besparingen en scans S10 Academie: trainingen en bewustwording S10 consultancy: Governance, risk & compliance (GRC)