S10 kostenbesparingen
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Kosten besparen: no cure, no pay!
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ® 2019
0252-225 466
Kosten besparen: no cure, no pay!
Laatste website update: 15-02-2019
S10 consultancy ® , ondersteunt u graag bij het aandragen van oplossingen, efficiëntie-stappen en kostenbesparingen!
S10 consultancy Facebook pagina S10 consultancy LinkedIn pagina
Wij verhogen de efficiëntie en realiseren besparingen door innovatieve software oplossingen en door consultancy services

Geautomatiseerd zoeken naar persoonsgebonden data: u bespaart tijd

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Het belang van privacy wordt hiermee onderstreept. Er zijn een aantal rechten en plichten die voor tijdrovende acties kunnen zorgen: het recht op inzage , rectificatie en aanvulling , vergetelheid , dataportabiliteit alsook de verantwoordingsplicht . Deze tijdrovende acties kunnen vereenvoudigd worden door het geautomatiseerd in kaart brengen van alle aanwezige (persoonlijke) data over alle platformen. Dit kan voor zowel gestructureerde als ongestructureerde data als ‘image only’ files. Wilt u kostbare (zoek)tijd besparen en eveneens onrechtmatige toegang tot uw data controleren en vastleggen? Wij hebben de oplossing voor u! Installatie ‘on premise’ of ‘in the cloud’.

Terugvinden van data: sneller en vollediger - betere beslissingen

De hoeveel data groeit exponentieel. Het terugvinden van informatie kost meer en meer tijd. Hierbij leven we in een tijd waarin de druk om snelle beslissingen te moeten nemen alleen maar toeneemt. Accurate informatie is goud waard. Data wordt niet voor niets 'the new oil' genoemd, maar dan moet de data wel gevonden kunnen worden. Kenniswerkers spenderen zo’n 20% van hun tijd aan het terugvinden van data. Vaak wordt dan de juiste data nog steeds niet gevonden. Het in zijn geheel niet terug kunnen vinden van data is een groeiend probleem met meerdere consequenties. Beslissingen worden genomen zonder volledige informatie of op basis van verouderde data. Wij leveren een innovatieve oplossing die volledig automatisch over alle platformen zowel gestructureerde als ongestructureerde als image files in kaart brengt. Niet zoeken maar vinden! Installatie ‘on premise’ of ‘in the cloud’.

Tijd besparen bij due dilligence, fraude onderzoeken, audits enz.

Bij interne en externe onderzoeken kunnen terabytes aan data betrokken zijn. Gestructureerde data, ongestructureerde data en image files. Wij kunnen u tijd besparen door relevante informatie en records te onttrekken aan de enorme hoeveelheden content die ondernemingen bezitten. Ongestructureerde data wordt met gestructureerde bronnen geanalyseerd, opgeschoond, verrijkt, gededupliceerd en verbanden worden gelegd. Visualisaties ondersteunen u bij het verder analyseren van de data, zodat u de verbanden tussen data kunt zien. De inspanningen en kosten voor deze onderzoeken worden sterk gereduceerd. Op deze wijze kan bewijsmateriaal vergaard worden voor juridisch onderzoek of een rechtszaak, kunt u de benodigde gegevens boven tafel krijgen bij fusies en overnames, of bij due diligence-onderzoeken o.a. financiële, fiscale en juridische gegevens controleren. Deze oplossing wordt geleverd als SaaS.

Data Science: u bespaart tijd en de kwaliteit van uw data verbetert!

In grote hoeveelheden interne data kunt u verbanden vinden, wat inzicht geeft. Die verbanden kunnen worden gelegd vanuit gestructureerde bronnen, ongestructureerde bronnen en image only files. Het maakt niet uit waar de data is opgeslagen. Externe bronnen kunnen d.m.v. API's geïntegreerd worden. Hiermee zijn ongelooflijk veel toepassingen mogelijk waaronder het maken van voorspellende modellen, het maken van verbeterde managementrapportages en toepassingen op het gebied van sales & marketing. Deze software is zeer flexibel. Zodra de “data-silo” is opgebouwd, doen de query’s de rest. Zo kunnen risicoanalyses worden gedaan en allerlei data gedreven functionaliteiten worden gerealiseerd als KYC, DLM, DLP en nog veel meer. Governance, risk en compliance zijn nog nooit zo inzichtelijk en controleerbaar geweest! Deze oplossing kan geleverd worden als SaaS, ‘on premise’ of ‘ín the cloud’.

Nano-trainingen: beter resultaat, kosten en tijdbesparend

Een nieuwe innovatieve wijze van leren is de nano-training met ongelooflijke resultaten. Traditionele cursussen worden vaak één keer per jaar gegeven waarbij de deelnemer moet reizen naar een locatie om een gestandaardiseerde training te volgen. De inhoud is meestal na enkele weken alweer vergeten. Een Nano-training is een continu proces waar gebruikers het hele jaar door onderwijs genieten en alert worden gehouden. Bovendien zijn Nano-trainingen beter! De informatie blijft niet alleen beter hangen, ook wordt bewustzijn gerealiseerd. Hierbij zijn ze makkelijk toegankelijk en kostenbesparend. Nano-trainingen zijn flexibel, kunnen gepersonaliseerd worden, zijn snel op te zetten en worden via e-mail gedistribueerd. Testen en managementrapportages zijn inbegrepen. Diverse soorten trainingen zijn mogelijk waaronder AVG, informatiebeveiliging en officeprogramma’s. Platformlicenties, om zelf uw eigen trainingen volgens dit principe op te bouwen, zijn mogelijk. Er valt veel meer te vertellen over ieder van deze vijf innovatieve oplossingen. Wilt u een presentatie of een demo zien? Neem dan direct met ons contact op: 0252-225466 of via info@s10consultancy.nl Bovengenoemde innovatieve software oplossingen kunnen in combinatie en samen met consultancy (maatwerk) aangewend worden voor meerdere toepassingen. Onderstaande drie voorbeelden geven weer net een andere kijk op het krijgen van controle over uw data!

Opschonen door classificeren van data:

u bespaart kosten op opslagcapaciteit

De hoeveelheid data stijgt exponentieel. Meer data betekent toenemende opslag- en backupkosten. Via een combinatie van learning en tagging technieken, kunt u alle data automatisch classificeren. Zo kunnen bijvoorbeeld alle duplicate-, project-, acquisitie-, financiële- en aanbestedingsdata worden onderscheiden waarna een opschoningsactie kan worden opgestart. Data voor compliance of historisch technische redenen kunnen zo naar een lage tier storage worden verhuisd. Data voor analyse naar een hogere enz.. U bespaart niet alleen geld op dure (cloud) opslagcapaciteit, ook wordt de data makkelijker vindbaar.

Data leak Prevention en Data Loss Prevention:

u voorkomt (reputatie) schade

Data is het meest waardevolle bezit van ieder bedrijf. Data beveiligen tegen "interne dreigingen" is even belangrijk als de beveiligingen tegen dreigingen van buitenaf. Met het van kracht worden van de AVG, zijn datalekken echter nog meer actueel geworden. Datalekken kunnen vergaande consequenties hebben. Een 'information security breach' kan leiden tot reputatieschade, maar waardevolle data kan ook in verkeerde handen vallen. Beide dienen voorkomen te worden: Data Leak Prevention / Data Loss Prevention (DLP). Via een paar stappen kan uw DLP-systeem operationeel worden. De stakeholders dienen eerst te bepalen wat geheime, gevoelige, interne en publieke data is. Met electronic discovery, kan vervolgens deze data geïdentificeerd en geclassificeerd worden en worden voorzien van een herkennings-tag. De getagde data is te monitoren, waarbij een waarschuwing wordt gegeven als iemand iets met deze data wil gaan doen, of deze inziet.

Onbegrensde mogelijkheden!

Data is pas informatie als het een vraag beantwoord. Wat zou u allemaal kunnen als u een volledige data index / data silo heeft, van werkelijk alle data die u bezit? Zoeken, combineren, data verrijken met externe bronnen, artificiële intelligentie toepassen, relaties vinden… Er zijn vele, vele mogelijkheden. Wij brengen uw kostbare data in kaart zodat u controle heeft! Wij helpen u graag met het definiëren van de juiste query’s, zodat uw vragen worden beantwoord. Wij denken graag met u mee! Alles draait om data. Wij kunnen u de “nieuwe olie” optimaal laten benutten.

Efficiëntie en volledig inzicht bij certificeringen en compliance

Privacy bescherming en informatie beveiliging is meer actueel dan ooit tevoren. AVG-compliance is een must. Certificeringen beginnen steeds belangrijker te worden. Buiten het feit dat dit veel werk betekent, hoe houdt u overzicht waar uw organisatie staat? Wat is de consequentie als er een verandering in de normering, of in wet- en regelgeving wordt doorgevoerd? Wij kunnen een elegante SaaS oplossing bieden die efficiënt is, u in controle brengt, dubbel werk voorkomt en u direct inzicht geeft in de mate van compliance. Softwareondersteuning voor governance, risk en compliance management ! Deze software biedt uw organisatie niet alleen ondersteuning bij het voorbereiden op en behouden van certificeringen als ISO 27001, 9001, 14001, 22301, NEN 7510, ISAE3402 maar biedt uw organisatie ook ondersteuning bij AVG-compliance . Zo kan er direct inzicht gegeven worden waar de risico's in uw organisatie liggen en in welke mate uw organisatie compliant is. Acties worden toegewezen en gemonitord. Wijzigingen in de normeringen maken de impact voor uw organisatie en de nog te nemen acties direct inzichtelijk zonder dat u zelf de wijzigingen moet gaan analyseren. Deze software werkt volgens het plan-do-check-act principe en levert ondersteuning bij interne en externe audits ter voorbereiding op de certificering. Uiteraard is consultancy ondersteuning bij de implementatie van deze software en begeleiding naar certificering mogelijk.

Onze (overige) besparingen in een notendop

1. Besparingen uit het verleden

Wij kunnen op ‘no cure, no pay’ basis tot en met 2013 geld terughalen op uw personeelskosten. U heeft de premies in voorgaande jaren dus al betaald. Tevens onderzoeken wij niet benutte subsidie- en stimuleringsmaatregelen. Met andere woorden, wij realiseren besparingen in het verleden en brengen in feite (in 98% van de gevallen) een zak geld mee. Zie voor meer informatie: Recovery audit

2. Besparingen in de toekomst

Niet alleen kunt u in de toekomst op kosten besparen door minder te betalen voor dezelfde producten, dezelfde dienstverlening en dezelfde verzekering, maar ook onder andere door het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen, oplossen van conflicten, verhogen van kennis binnen uw organisatie of een verfrissende praktische benadering op managementsystemen. Zie voor meer informatie : Overzicht kostenbesparingen Overzicht business consultancy Overzicht trainingen

3. Besparingen onnodige kosten in de toekomst

Zijn uw computersystemen voldoende beveiligd? Voldoen uw personeelshandboek/secondaire arbeidsvoorwaarden aan de geldende CAO en de huidige wet en regelgeving? Niet alleen kunnen naheffingen worden opgelegd maar ook boetes. Zie bijvoorbeeld werkgever veroordeeld tot boete en achterstallig salaris. Zie voor meer informatie: Arbeidscontracten scan Secundaire arbeidsvoorwaarden scan Salarisadministratie scan Informatiebeveiliging scan

Waarom S10 consultancy?

Wij leveren de hoogst mogelijke kwaliteit Wij leveren meer op dan wij kosten Specialistische deskundigheid op vele gebieden Advies en ondersteuning op maat Wij leveren niet alleen ondersteuning bij het grootbedrijf en het MKB maar ook bij non-profit organisaties en overheidsinstellingen.
voor kostenbesparingen mail! voor kostenbesparingen bel!
Mijn passies: verbeteren, veranderen, verbinden “Verbeteren, problemen oplossen, projecten succesvol realiseren, efficiëntie verhogen, operationeel management en kostenbesparingen kunnen tot mijn passies worden gerekend. Vaak gaat dit gepaard met het doorvoeren van veranderingen. Bij de implementatie van veranderingen komt weerstand voor. Wat is er nu mooier om te bewegen van weerstand naar verbinding? Een tipje van de sluier wordt opgelicht in de column: “Het feest van veranderen met weerstand” . De afgelopen 30 jaar heb ik met groot plezier en enthousiasme meerdere management functies vervuld. De verworven kennis en opgedane ervaring heeft de basis gelegd voor het oprichten van het S10 consultancy consortium. Ik put er dagelijks veel plezier uit om met klanten te spreken over besparingsopdrachten en onze specialistische consulenten op weg te helpen. Samenwerking en synergie alsook service en support zijn de sleutelwoorden, waarbij wij gaan voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Ook als het ons extra uren gaat kosten. Graag ga ik samen met ons consortium, met veel plezier en enthousiasme met u de uitdaging aan om uw bedrijfsvoering te optimaliseren en kostenbesparingen bij u te realiseren!” Stan van Gemert (eigenaar).
Sitemap: de sleutel tot snel kosten besparen S10 consultancy kostenbesparingen S10 consultancy LinkedIn pagina S10 home page Stan van Gemert De passie van Stan van Gemert Waarom kiezen voor S10 consultancy naar boven naar boven S10 direct kosten besparen icon S10 optimalisatie van bedrijfsprocessen S10 projectmanagement trainingen S10 salarisadministratie scan icon klein S10 secundaire arbeidsvoorwaarden scan icon klein S10 arbeidscontracten scan icon klein Recovery audit op no cure, no pay basis
op veel gebieden van de bedrijfsvoering!
Professionele en deskundige ondersteuning
S10 consultancy analyseert, adviseert, corrigeert, implementeert en biedt praktische ondersteuning met een sterke focus op optimalisaties en kostenbesparingen.
Kosten besparen en optimalisaties

S10 consultancy kan u direct helpen!

info@s10consultancy.nl

0252-225466

Kostenbesparingen in een notendop efficientie, kosten, kwaliteit innovatie automatisering Innovatie 1 Innovatie 4 Innovatie 5 Innovatie 3 Innovatie 2 Governance, risk and compliance (GRC) Hoeveel kunt u besparen? AVG software ondersteuning Kostenbesparingen in een notendop Kostenbesparingen in een notendop Innovatieve softwareoplossingen Consultancy services kostenbesparingen door S10 consultancy Kosten besparen door classificeren van data Data leak prevention en data loss prevention Data silo met onbegrensde mogelijkheden
Uw partner in bedrijfsvoering
Uw partner in bedrijfsvoering
Kosten besparen: no cure, no pay! S10 consultancy Facebook pagina S10 consultancy LinkedIn pagina
Laatste website update: 15-02-2019
Hoeveel kunt u besparen? S10 consultancy kostenbesparingen home page
voor kostenbesparingen mail! voor kostenbesparingen bel! S10 consultancy LinkedIn pagina Kosten besparen: no cure, no pay!
S10 consultancy ® , ondersteunt u graag bij het aandragen van oplossingen, efficiëntie-stappen en kostenbesparingen!
op veel gebieden van de bedrijfsvoering!
Professionele en deskundige ondersteuning
Wij verhogen de efficiëntie en realiseren besparingen door innovatieve software oplossingen en door consultancy services

Geautomatiseerd zoeken naar

persoonsgebonden data: u bespaart tijd

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Het belang van privacy wordt hiermee onderstreept. Er zijn een aantal rechten en plichten die voor tijdrovende acties kunnen zorgen: het recht op inzage , rectificatie   en aanvulling , vergetelheid , dataportabiliteit alsook de verantwoordingsplicht . Deze tijdrovende acties kunnen vereenvoudigd worden door het geautomatiseerd in kaart brengen van alle aanwezige (persoonlijke) data over alle platformen. Dit kan voor zowel gestructureerde als ongestructureerde data als ‘image only’ files. Wilt u kostbare (zoek)tijd besparen en eveneens onrechtmatige toegang tot uw data controleren en vastleggen? Wij hebben de oplossing voor u! Installatie ‘on premise’ of ‘in the cloud’.

Terugvinden van data: sneller en

vollediger - betere beslissingen

De hoeveel data groeit exponentieel. Het terugvinden van informatie kost meer en meer tijd. Hierbij leven we in een tijd waarin de druk om snelle beslissingen te moeten nemen alleen maar toeneemt. Accurate informatie is goud waard. Data wordt niet voor niets 'the new oil' genoemd, maar dan moet de data wel gevonden kunnen worden. Kenniswerkers spenderen zo’n 20% van hun tijd aan het terugvinden van data. Vaak wordt dan de juiste data nog steeds niet gevonden. Het in zijn geheel niet terug kunnen vinden van data is een groeiend probleem met meerdere consequenties. Beslissingen worden genomen zonder volledige informatie of op basis van verouderde data. Wij leveren een innovatieve oplossing die volledig automatisch over alle platformen zowel gestructureerde als ongestructureerde als image files in kaart brengt. Niet zoeken maar vinden! Installatie ‘on premise’ of ‘in the cloud’.

Tijd besparen bij due dilligence,

fraude onderzoeken, audits enz.

Bij interne en externe onderzoeken kunnen terabytes aan data betrokken zijn. Gestructureerde data, ongestructureerde data en image files. Wij kunnen u tijd besparen door relevante informatie en records te onttrekken aan de enorme hoeveelheden content die ondernemingen bezitten. Ongestructureerde data wordt met gestructureerde bronnen geanalyseerd, opgeschoond, verrijkt, gededupliceerd en verbanden worden gelegd. Visualisaties ondersteunen u bij het verder analyseren van de data, zodat u de verbanden tussen data kunt zien. De inspanningen en kosten voor deze onderzoeken worden sterk gereduceerd. Op deze wijze kan bewijsmateriaal vergaard worden voor juridisch onderzoek of een rechtszaak, kunt u de benodigde gegevens boven tafel krijgen bij fusies en overnames, of bij due diligence- onderzoeken o.a. financiële, fiscale en juridische gegevens controleren. Deze oplossing wordt geleverd als SaaS.

Data Science: u bespaart tijd en de

kwaliteit van uw data verbetert!

In grote hoeveelheden interne data kunt u verbanden vinden, wat inzicht geeft. Die verbanden kunnen worden gelegd vanuit gestructureerde bronnen, ongestructureerde bronnen en image only files. Het maakt niet uit waar de data is opgeslagen. Externe bronnen kunnen d.m.v. API's geïntegreerd worden. Hiermee zijn ongelooflijk veel toepassingen mogelijk waaronder het maken van voorspellende modellen, het maken van verbeterde managementrapportages en toepassingen op het gebied van sales & marketing. Deze software is zeer flexibel. Zodra de “data-silo” is opgebouwd, doen de query’s de rest. Zo kunnen risicoanalyses worden gedaan en allerlei data gedreven functionaliteiten worden gerealiseerd als KYC, DLM, DLP en nog veel meer. Governance, risk en compliance zijn nog nooit zo inzichtelijk en controleerbaar geweest! Deze oplossing kan geleverd worden als SaaS, ‘on premise’ of ‘ín the cloud’.

Nano-trainingen: beter resultaat,

kosten en tijdbesparend

Een nieuwe innovatieve wijze van leren is de nano-training met ongelooflijke resultaten. Traditionele cursussen worden vaak één keer per jaar gegeven waarbij de deelnemer moet reizen naar een locatie om een gestandaardiseerde training te volgen. De inhoud is meestal na enkele weken alweer vergeten. Een Nano-training is een continu proces waar gebruikers het hele jaar door onderwijs genieten en alert worden gehouden. Bovendien zijn Nano-trainingen beter! De informatie blijft niet alleen beter hangen, ook wordt bewustzijn gerealiseerd. Hierbij zijn ze makkelijk toegankelijk en kostenbesparend. Nano-trainingen zijn flexibel, kunnen gepersonaliseerd worden, zijn snel op te zetten en worden via e- mail gedistribueerd. Testen en managementrapportages zijn inbegrepen. Diverse soorten trainingen zijn mogelijk waaronder AVG, informatiebeveiliging en officeprogramma’s. Platformlicenties, om zelf uw eigen trainingen volgens dit principe op te bouwen, zijn mogelijk. Er valt veel meer te vertellen over ieder van deze vijf innovatieve oplossingen. Wilt u een presentatie of een demo zien? Neem dan direct met ons contact op: 0252-225466 of via info@s10consultancy.nl Bovengenoemde innovatieve software oplossingen kunnen in combinatie en samen met consultancy (maatwerk) aangewend worden voor meerdere toepassingen. Onderstaande drie voorbeelden geven weer net een andere kijk op het krijgen van controle over uw data!

Opschonen door classificeren van data:

u bespaart kosten op opslagcapaciteit

De hoeveelheid data stijgt exponentieel. Meer data betekent toenemende opslag- en backupkosten. Via een combinatie van learning en tagging technieken, kunt u alle data automatisch classificeren. Zo kunnen bijvoorbeeld alle duplicate-, project- , acquisitie-, financiële- en aanbestedingsdata worden onderscheiden waarna een opschoningsactie kan worden opgestart. Data voor compliance of historisch technische redenen kunnen zo naar een lage tier storage worden verhuisd. Data voor analyse naar een hogere enz.. U bespaart niet alleen geld op dure (cloud) opslagcapaciteit, ook wordt de data makkelijker vindbaar.

Data leak Prevention en Data Loss

Prevention:

u voorkomt (reputatie) schade

Data is het meest waardevolle bezit van ieder bedrijf. Data beveiligen tegen "interne dreigingen" is even belangrijk als de beveiligingen tegen dreigingen van buitenaf. Met het van kracht worden van de AVG, zijn datalekken echter nog meer actueel geworden. Datalekken kunnen vergaande consequenties hebben. Een 'information security breach' kan leiden tot reputatieschade, maar waardevolle data kan ook in verkeerde handen vallen. Beide dienen voorkomen te worden: Data Leak Prevention / Data Loss Prevention (DLP). Via een paar stappen kan uw DLP-systeem operationeel worden. De stakeholders dienen eerst te bepalen wat geheime, gevoelige, interne en publieke data is. Met electronic discovery, kan vervolgens deze data geïdentificeerd en geclassificeerd worden en worden voorzien van een herkennings-tag. De getagde data is te monitoren, waarbij een waarschuwing wordt gegeven als iemand iets met deze data wil gaan doen, of deze inziet.

Onbegrensde mogelijkheden!

Data is pas informatie als het een vraag beantwoord. Wat zou u allemaal kunnen als u een volledige data index / data silo heeft, van werkelijk alle data die u bezit? Zoeken, combineren, data verrijken met externe bronnen, artificiële intelligentie toepassen, relaties vinden… Er zijn vele, vele mogelijkheden. Wij brengen uw kostbare data in kaart zodat u controle heeft! Wij helpen u graag met het definiëren van de juiste query’s, zodat uw vragen worden beantwoord. Wij denken graag met u mee! Alles draait om data. Wij kunnen u de “nieuwe olie” optimaal laten benutten.

Efficiëntie en volledig inzicht bij

certificeringen en compliance

Privacy bescherming en informatie beveiliging is meer actueel dan ooit tevoren. AVG-compliance is een must. Certificeringen beginnen steeds belangrijker te worden. Buiten het feit dat dit veel werk betekent, hoe houdt u overzicht waar uw organisatie staat? Wat is de consequentie als er een verandering in de normering, of in wet- en regelgeving wordt doorgevoerd? Wij kunnen een elegante SaaS oplossing bieden die efficiënt is, u in controle brengt, dubbel werk voorkomt en u direct inzicht geeft in de mate van compliance. Softwareondersteuning voor governance, risk en compliance management ! Deze software biedt uw organisatie niet alleen ondersteuning bij het voorbereiden op en behouden van certificeringen als ISO 27001, 9001, 14001, 22301, NEN 7510, ISAE3402 maar biedt uw organisatie ook ondersteuning bij AVG-compliance . Zo kan er direct inzicht gegeven worden waar de risico's in uw organisatie liggen en in welke mate uw organisatie compliant is. Acties worden toegewezen en gemonitord. Wijzigingen in de normeringen maken de impact voor uw organisatie en de nog te nemen acties direct inzichtelijk zonder dat u zelf de wijzigingen moet gaan analyseren. Deze software werkt volgens het plan-do-check- act principe en levert ondersteuning bij interne en externe audits ter voorbereiding op de certificering. Uiteraard is consultancy ondersteuning bij de implementatie van deze software en begeleiding naar certificering mogelijk.

Onze (overige) besparingen in een

notendop

1. Besparingen uit het verleden

Wij kunnen op ‘no cure, no pay’ basis tot en met 2013 geld terughalen op uw personeelskosten. U heeft de premies in voorgaande jaren dus al betaald. Tevens onderzoeken wij niet benutte subsidie- en stimuleringsmaatregelen. Met andere woorden, wij realiseren besparingen in het verleden en brengen in feite (in 98% van de gevallen) een zak geld mee. Zie voor meer informatie: Recovery audit

2. Besparingen in de toekomst

Niet alleen kunt u in de toekomst op kosten besparen door minder te betalen voor dezelfde producten, dezelfde dienstverlening en dezelfde verzekering, maar ook onder andere door het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen, oplossen van conflicten, verhogen van kennis binnen uw organisatie of een verfrissende praktische benadering op managementsystemen. Zie voor meer informatie : Overzicht kostenbesparingen Overzicht business consultancy Overzicht trainingen

3. Besparingen onnodige kosten in de

toekomst

Zijn uw computersystemen voldoende beveiligd? Voldoen uw personeelshandboek/secondaire arbeidsvoorwaarden aan de geldende CAO en de huidige wet en regelgeving? Niet alleen kunnen naheffingen worden opgelegd maar ook boetes. Zie bijvoorbeeld werkgever veroordeeld tot boete en achterstallig salaris. Zie voor meer informatie: Arbeidscontracten scan Secundaire arbeidsvoorwaarden scan Salarisadministratie scan Informatiebeveiliging scan

Waarom S10 consultancy?

Wij leveren de hoogst mogelijke kwaliteit Wij leveren meer op dan wij kosten Specialistische deskundigheid op vele gebieden Advies en ondersteuning op maat Wij leveren niet alleen ondersteuning bij het grootbedrijf en het MKB maar ook bij non-profit organisaties en overheidsinstellingen.
Mijn passies: verbeteren, veranderen, verbinden “Verbeteren, problemen oplossen, projecten succesvol realiseren, efficiëntie verhogen, operationeel management en kostenbesparingen kunnen tot mijn passies worden gerekend. Vaak gaat dit gepaard met het doorvoeren van veranderingen. Bij de implementatie van veranderingen komt weerstand voor. Wat is er nu mooier om te bewegen van weerstand naar verbinding? Een tipje van de sluier wordt opgelicht in de column: “Het feest van veranderen met weerstand” . De afgelopen 30 jaar heb ik met groot plezier en enthousiasme meerdere management functies vervuld. De verworven kennis en opgedane ervaring heeft de basis gelegd voor het oprichten van het S10 consultancy consortium. Ik put er dagelijks veel plezier uit om met klanten te spreken over besparingsopdrachten en onze specialistische consulenten op weg te helpen. Samenwerking en synergie alsook service en support zijn de sleutelwoorden, waarbij wij gaan voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Ook als het ons extra uren gaat kosten. Graag ga ik samen met ons consortium, met veel plezier en enthousiasme met u de uitdaging aan om uw bedrijfsvoering te optimaliseren en kostenbesparingen bij u te realiseren!” Stan van Gemert (eigenaar).
De passie van Stan van Gemert S10 optimalisatie van bedrijfsprocessen S10 projectmanagement trainingen Recovery audit op no cure, no pay basis
S10 consultancy analyseert, adviseert, corrigeert, implementeert en biedt praktische ondersteuning met een sterke focus op optimalisaties en kostenbesparingen.
Kosten besparen en optimalisaties

S10 consultancy kan u direct helpen!

info@s10consultancy.nl

0252-225466

S10 direct kosten besparen icon S10 salarisadministratie scan icon klein S10 arbeidscontracten scan icon klein Waarom kiezen voor S10 consultancy Kostenbesparingen in een notendop efficientie, kosten, kwaliteit innovatie automatisering Innovatie 1 Innovatie 4 Innovatie 5 Innovatie 3 Innovatie 2 Governance, risk and compliance (GRC) AVG software ondersteuning Kostenbesparingen in een notendop Innovatieve softwareoplossingen Consultancy services Kostenbesparingen in een notendop Kosten besparen door classificeren van data Data leak prevention en data loss prevention Data silo met onbegrensde mogelijkheden